woensdag 7 maart 2012

Docent over Bureau Jeugdzorg Amsterdam

Hieronder een veelzeggende reactie van een docent MBO op één van de columns van Erik Gerritsen – Directeur van Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA)


Door Wilma B.  (Docent MBO Amsterdam en veel te maken met jeugdzorg) op 6 maart 2012 14:22

Gerritsen lijkt niet te snappen waar hij over schrijft. Psychopathie is vaak een gevolg van ernstige hechtingsproblematiek. Gerritsen schrijft dat het niet vaak voorkomt, dat is helemaal niet waar. Het komt juist veel voor bij mishandelde en misbruikte kinderen. Het punt is dus dat het de hulpverlening zélf is aan te rekenen dat die kinderen zo ontaarden. Ze zijn er veel te laat bij. Dat komt omdat gezinsvoogden geen verstand van zaken hebben. Keer op keer ontkennen ze mishandeling terwijl wij docenten of buren het zeker weten. Maar gezinsvoogden zijn piepjonge meisjes die totaal geen verstand hebben van ontwikkelingspsychologie en -psychiatrie. Gerritsen doet net alsof dat niet speelt en dat disfunctioneren niet het grootste probleem is in de jeugdzorg. Maar hij weet het donders goed. Hij heeft met zoveel klachten ook vanuit scholen te maken en hij was vorige week nog op TV bij een uitzending van Vara's ombudsman.

Dat brengt me op punt twee. Iedereen rondom kinderen in Amsterdam wordt gek van Bureau Jeugdzorg en dat extreme disfunctioneren. Het is verschrikkelijk frustrerend om jongeren in de klas te hebben met ernstige problemen, waar BJAA niets aan doet. Zelfs vaak ontkent. Scholen in Amsterdam worden daar gek van, dat blijkt ook uit een onderzoek van het stadsgewest van enkele jaren geleden. Hoe BJAA met kinderen in problemen omgaat, is mishandeling an sich over het algemeen.

Het is dus geen wonder dat ketenpartners niet met BJAA te maken willen hebben. Natuurlijk willen psychologen en psychiaters geen vertrouwelijke informatie uitwisselen met disfunctionerende piepjonge meiskes van een laag intellectueel niveau en zonder enige kennis van zaken.

Gezinsvoogden hebben vaak met moeite Havo en een (makkelijke) HBO-opleiding gedaan. Ze zijn nog altijd niet op de hoogte van de basisbeginselen van de hechtingstheorieën, dat is al te moeilijk voor ze. Ook voor Gerritsen, zoals hij in deze column weer laat zien. Dus laat staan dat ze nog veel ingewikkelder en abstracter psychologische en psychiatrische kennis kunnen interpreteren en duiden. Daar hebben ze gewoon het niveau niet voor.

En daar is - in Amsterdam in elk geval - BJAA veel te disfunctionerend voor. Dus dat gaat nooit gebeuren en dat heeft BJAA volledig aan zichzelf te danken. Heel Amsterdam zou juichen als die club ontmanteld wordt. De cultuur is zo verrot - want onvoorstelbaar arrogant ondanks het disfunctioneren, of misschien is dat wel de reden van het disfunctioneren - dat komt nooit meer goed.

Laat de gezinsvoogden omscholen en docent worden, voor zover ze daar het niveau voor hebben. Dan moeten ze wel dealen met de jongeren in plaats van betweten en disfunctioneren. En laat er een heel nieuw systeem ontstaan dat niets met de oude organisatie en bestuurders en gezinsvoogden te maken heeft.

Met Gerritsen en co wordt het nooit meer wat. Dat is de grootse ongemakkelijke waarheid van de jeugdzorg die in Amsterdam algemeen bekend is.

En dan nog iets wat mij - en veel collega's in het onderwijs - mateloos stoort aan de columns van Erik Gerritsen. Dat is het gemak waarmee hij praat over uithuisplaatsingen. Hij gaat er zomaar van uit dat een kind daarmee beter af kan zijn. Maar iedereen uit de praktijk weet dat het niet zo is. Gerritsen zelf weet dat ook, want prof. Hermanns vertelde dat nog eens in de uitzending van Vara's ombudsman afgelopen vrijdag over het disfunctioneren van jeugdzorg.

Als Gerritsen echt om de kinderen gaf, ging hij niet aan dat punt voorbij. Zou hij alle onderzoeken bestuderen om zeker te weten dat zijn voorstellen in het belang van kinderen zijn in plaats van in het belang van zijn eigen portemonnee en het territorium van zijn organisatie.

Ook praat hij maar elke keer over pleeggezinnen alsof die ruim voorhanden zijn. Maar er is een enorm tekort aan pleeggezinnen (1) en er is heel veel misbruik en mishandeling binnen pleeggezinnen van pleegkinderen, dat maken wij op school ook vaak mee.(2) Maar het is algemeen bekend.

Dus ook het gemak waarmee Gerristen over de echte belangen van kinderen heen walst en een valse werkelijkheid voorspiegelt irriteert velen in Amsterdam mateloos. De man lijkt geen geweten te hebben en is bezeten door het idee zichzelf en zijn verschrikkelijke BJAA zo mooi mogelijk voor te doen. En zoveel mogelijk te verdienen. Want in het onderwijs staan we met onze voeten in de modder en naast de kinderen. Maar Gerritsen verdient een ministerssalaris en kan zijn destructieve gang maar gaan over de rug van kinderen die - eenmaal uit huis geplaatst - vaak een vreselijke jeugd mee maken.

Noten Redactie Dark Horse

(1) Het tekort aan pleeggezinnen heeft alles te maken met de mentaliteit van Jeugdzorg. Niet alleen ouders met een OTS of UHP hebben kritiek op het functioneren van BJZ. Ook pleegouders worden door hen tot wanhoop gedreven, omdat ze in de zorg voor het pleegkind zich door BJZ meer tegengewerkt dan gesteund voelen.

(2) Dat er veel mishandeling voorkomt in pleeggezinnen kan weer in samenhang gezien worden met het onvermogen van BJZ om de fundamentele hechtingsproblematiek te herkennen waar veel van deze kinderen mee behept zijn. Het is erg moeilijk voor pleegouders om goed om te gaan met een kind waarbij door de professionals de onderliggende problematiek niet erkend wordt. De zogenaamde zorg van BJZ heeft geen deskundige invulling op diagnostisch niveau. Uithuisplaatsing lijkt voor de BJZ een oplossing op zich, terwijl de meeste kinderen met echte op maat gesneden hulp in de thuissituatie veel beter af zijn. (zie: artikel over Juridisch omgaan met hechtingsstoornissen op deze blog)

6 opmerkingen:

 1. Reactie op de column van Erik Gerritsen op de site van Binnenlands Bestuur

  Door Gijs (Burger, geïnteresseerd in de strapatsen van Jeugdzorg.) op 9 maart 2012 17:10

  Geachte columnist,

  Uw privacy schending is reden geweest voor mijn suggestie aan BB om uw columns te beëindigen. Dat kan en mag niet zonder gevolgen blijven volgens het recente inzicht van het Gerechtshof in 's Hertogenbosch waar een zaak is beoordeeld van een op de lange teentjes getrapte gezinsvoogd die het bewijsbaar met de waarheid niet zo nauw heeft genomen.
  Maar er zijn nog een paar puntjes die hebben bijgedragen aan mijn advies aan BB.
  Namelijk dat door u veel eenzijdige informatie wordt verstrekt.
  Ook vind ik opvallend dat u kennelijk over ruim voldoende tijd beschikt omdat er inmiddels al 47 columns voor BB zijn geproduceerd.
  Dat roept de vraag op of er door die continue stroom van nevenactiviteiten nog wel voldoende tijd overblijft voor managing aan het jeugdzorgbedrijf BJAA. Want het lijkt mij niet denkbeeldig dat vanwege die publiciteitsdrang de aansturing van het bedrijf daar onder lijdt gezien hoeveelheid kritiek op uw organisatie. Daaruit zou namelijk kunnen blijken dat deze matig, zo niet ondermaats functioneert.
  Soortgelijke publiciteitsdrang heeft onlangs nog geleid tot een Stapeling van problemen bij een hoogleraar die -daardoor- het met de waarheid niet zo nauw nam.

  Er is dan ook nog de veelgehoorde jammerklacht binnen de jeugdzorg organisaties en ook bij BJAA, dat de caseload vergoedingnorm te laag is. Zie uw column van 19-11-2011.
  Dat zou kunnen. Graag zou ik dan willen wijzen op het feit dat de criteria voor een UHP veelvuldig worden gehanteerd op een wijze dat het belang van een jeugdzorgorganisatie van groter lijkt te zijn dan het belang van een jeugdige. Helaas sluit op dat moment sluit de mossel van jeugdzorg zich onder het niet controleerbare motto: privacy.
  Pikant detail is, dat die zware caseload misschien wel opgaat voor de werkvloer bij BJAA, maar kennelijk niet voor haar directeur gezien de hoeveelheid externe epistels.

  Tenslotte heb ik forse kritiek op de koepel Jeugdzorg Nederland (JN), waar BJAA deel van uitmaakt.
  JN heeft het onderzoek naar seksueel kindermisbruik in Jeugdzorginstellingen door de commissie Samson onaanvaardbaar lang opgehouden. Met gebruikmaking van de valse vlag PRIVACY. Het lijkt er toch nadrukkelijk op dat dit argument ingezet wordt als een soort alles verhelpende Haarlemmerolie bij Jeugdzorg!
  De commissie uit haar kritiek op de ervaren vertragingstactiek in nette bewoordingen.
  Naar mijn visie is die getoonde vertragingtactiek als abject aan te merken.
  Tegenstrijdig aan het belang van het kind.

  Vriendelijke groet,
  Gijs

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Door Tegengeluid op 10 maart 2012 15:00

  En ja hoor, vandaag komt de aap weer eens uit de mouw. In Amsterdam is veel te doen over gedwongen aanpak van veelplegers en hun broertjes en zusjes. De hoogste baas van het OM, voormalig officier van justitie in Amsterdam, zoekt de onderaannemers om dat te doen.

  "Tijdens zijn detentie moet zo'n persoon heel gericht indringende therapieën en sociale trainingen krijgen die zijn gedrag beïnvloeden", aldus Bolhaar die voorheen hoofdofficier van justitie in Amsterdam was.

  Bolhaar wijst erop dat deze aanpak een aanvullend middel kan zijn. ''De rechter zal zo'n maatregel natuurlijk pas opleggen als we die passende programma's kunnen aanbieden, dus die verdienen nu snel verdere uitwerking. Daarover ben ik in gesprek met andere partijen.''

  Dus daar ging het al die tijd om. Alle critici over de columns van Erik Gerritsen hadden gelijk. Erik Gerritsen was al die tijd hier in zijn columns in Binnenlands Bestuur bezig om zijn BJAA in the picture te krijgen voor die klus.

  Het begint echt walgelijk te worden. Onbegrijpelijk dat Binnenlands Bestuur zich hiervoor leent!

  En dan te bedenken dat de gezinsvoogden momenteel niet eens in staat zijn om voor gedetineerde jongeren de school te coördineren. Het lukt ze nog niet eens om scholen te informeren over deze jongeren en te zorgen dat ze goed onderwijs krijgen. Zie een bericht hierover van het NJI van gisteren.

  Onderwijs jeugdzorg heeft meer instroominformatie nodig

  8 maart 2012

  Voor scholen binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en JeugdzorgPlus-voorzieningen is het lastig om relevante informatie over de instromende jongeren te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

  Voor meer info, zie de site van het NJI.

  Het is allemaal geld en politiek en heeft in werkelijkheid niets met de belangen van kinderen te maken. Maar wat het ook stuitend maakt is dat Gerritsen niets anders doet dan politiek bedrijven om de positie van BJAA te verstevigen en opdrachten te krijgen. Daarom vertelt hij van die mooie gelogen verhalen over BJAA.

  Nogmaals: waarom staat een serieus blad met een goede reputatie als BB dit in godsnaam toe?! Of heeft het soms te maken met dat er momenteel geen adequate hoofdredacteur is en het blad zielloos dolende?

  BB mag wel uitkijken, het is niet alleen meer Gerritsen die hier op aangekeken wordt maar ook Binnenlands Bestuur. Bovendien zou die jongen, Stef Bon, een hele goeie zaak (en claim) hebben tegen BB in het schaden van zijn privacy.

  Deze columns beginnen een rottende schandplek te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door Tegengeluid op 10 maart 2012 15:26

  Een dringend verzoek aan Binnenlands Bestuur: zorg dat er bij elke column van Erik Gerritsen (als jullie dan kennelijk zo hechten aan deze 'deskundige' als columnist) er in elk geval wederhoor is van wetenschappers. Want nu hebben we de situatie dat die constant via twitter aan de bel trekken maar niet gehoord worden.

  Burgers (en zeker de gemeenteambtenaren die straks de opdrachten en het geld te vergeven in de jeugdzorg) hebben het recht om te weten of al die voorstellen die zo mooi klinken wel werken. En of ze niet al tien keer eerder zijn uitgeprobeerd (en mislukt vaak) Lezers hebben ook het recht om de politieke spelletjes in deze aanbestedingen te zien, in plaats van achteloos deze columns te lezen en zich dar niet van bewust te zijn.

  Voorgestelde commentatoren: Rien IJzendoorn en/of Carlo Schuengel, DE deskundigen op het gebied van het kernprobleem van jeugdzorgkinderen: hechting. Heel belangrijk om hun standpunt te horen, omdat juist bij deze problematiek heel veel behandelingen averechts werken. Alles draait om hechting en deze deskundigen horen de belangrijkste adviserende rol te hebben in de jeugdzorg.

  Dan heb je nog hoogleraren kinderpsychiatrie, zoals Robert Vermeiren of een kinderpsychiater en belangrijke man in de JZ-wereld: Peter Dijkshoorn.

  En niet te vergeten Micha de Winter en Jo Hermans, de pedagogen.

  In elk geval, Binnenlands Bestuur, pak de journalistieke plicht op tot wederhoor. Dat bent u aan uw doelgroep echt verplicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Door Tegengeluid op 10 maart 2012 19:59

  En verdomd: nog een idee gejat van Bolhaar en dat hier gepromoot. Zie de link hieronder. Om de opdracht van het OM binnen te krijgen natuurlijk en de uitvoering te kunnen doen. Hoe vaak is er nu wel niet door lezers gereageerd op de columns van Erik Gerritsen dat het oude plannen zijn in een nieuw jasje. En wat blijkt? Erik Gerritsen doet niets anders dan netwerken om te speuren wat in de mode is bij politici en beleidsmakers. Zodat hij daar snel op kan inspringen en zijn BJAA kan verkopen in zijn columns hier. Het gaat alleen maar om belangen, geld en politiek. Dit heeft niets met de belangen van kinderen te maken.

  De enige manier naast Erik Gerristen als de sodemieter als columnist op de keien zetten (wat Binnenlands Bestuur niet lijkt te durven) om tegenwicht te bieden, is constant vragen aan de wetenschap wat nou het echte belang is voor kinderen in de jeugdzorg.

  Want deze columns zijn zo corrupt als ik weet niet wat. En dat is al die tijd al door Jan en alleman beweerd hier in Binnenlands Bestuur in de reacties maar Gerritsen deed het af als kwaadsprekerij, onzin, niet bewezen. En dat klachten bij jeugdzorg horen.

  Jaja. Het is nu toch voor iedereen wel duidelijk dat hij de hele kluit belazerde en nog steeds doet.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ …

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Dus ook het gemak waarmee Gerristen over de echte belangen van kinderen heen walst en een valse werkelijkheid voorspiegelt irriteert velen in Amsterdam mateloos. De man lijkt geen geweten te hebben en is bezeten door het idee zichzelf en zijn verschrikkelijke BJAA zo mooi mogelijk voor te doen."

  Geachte collega,

  Niet alleen in Amsterdam ergert men zich mateloos aan deze man.
  Volgens mij bestaat er binnen de psychologie/psychiatrie een duidelijke omschrijving van deze persoonlijkheden.
  Ambitie,dominantie en gebrek aan inlevingsvermogen zijn enkele kenmerken daarvan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6214/Pieter-Hilhorst/article/detail/3342982/2012/11/06/Pieter-Hilhorst-Nu-wil-ik-mijn-ideeen-in-de-praktijk-vormgeven.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen