maandag 19 maart 2012

De drie filtertest van Socrates

In het oude Griekenland werd de wijze Socrates benaderd door een man die een roddel wilde vertellen over één van zijn vrienden. De wijsgeer die deze nare gewoonte wilde tegengaan, weerhield hem ervan te spreken. Hij vroeg de man of hetgeen hij wilde zeggen voldeed aan de drie ‘filters’.

Filter 1: Is het met zekerheid waar wat je gaat zeggen? (over deze persoon)
Filter 2: Is het iets goeds?
Filter 3: Heb ik er belang bij/Heeft het nut voor mij om dit te weten?

(Zo niet dan wilde hij het ook niet weten)

Vervuiling van de Socratische filters.

Op een dag komt een kinderrechter een gezinsvoogd tegen, die hem aanspreekt met de woorden: “Weet u wat ik zojuist gehoord heb over een moeder die u niet kent?”
“Een momentje,” zegt de kinderrechter.
“Voor je me van alles gaat vertellen over die moeder, wil ik jou enkele vragen stellen. Ik noem het de drie-filter-test.”
De gezinsvoogd vraagt de kinderrechter wat hij daar mee bedoelt. De kinderrechter legt hem uit wat de drie-filter-test inhoudt.

De eerste filter gaat over waarheid. Hij vraagt de gezinsvoogd, of hij 100% zeker weet, dat wat hij gaat vertellen de waarheid is.
"Ja," zegt de gezinsvoogd, dat weet ik voor 100% zeker, ik heb het van horen zeggen.”
"Ok," zegt de kinderrechter "dus je bent er zeker van dat het waar is.

“Laat ik je de tweede filter vertellen. De tweede filter is die van de goedheid. Wat jij me wilt vertellen over die moeder. Is dat iets goeds?"
“Nee, zegt de gezinsvoogd, dat is het niet.”
“Ok, zegt de kinderrechter, dus je wilt me iets vertellen over een moeder die ik niet ken, waarvan je zeker bent dat het waar is, en het is bovendien geen goed nieuws.”

“Laat me je vertellen over de derde filter. Is het in mijn voordeel dat ik dit nieuws hoor?
Kan ik er iets mee doen dat voor mij van belang kan zijn?”
“Ja, antwoordt de gezinsvoogd, ik bespaar u veel denkwerk en tijd (en ik behoud mijn werk.)”

“Nu”, concludeert de kinderrechter, “je wilt me iets vertellen over een mij onbekende moeder, waarvan je zeker weet dat het waar is, want je hebt het van horen zeggen, en waarvan je weet dat het negatief is en mij denkwerk en tijd bespaart en jij je werk behoudt. Daarom wil je het mij vertellen? ”

“Ja!” zegt de gezinsvoogd opgewekt.
En de gezinsvoogd vertelt zijn verhaaltje.
“Hier kan ik wel wat mee,” zegt de kinderrechter.

Voor het originele verhaal over Socrates:

                 
              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten