zondag 4 maart 2012

Nationale Ombudsman - onderzoek naar handelswijze van Bureau Jeugdzorg

Van: Bureau Nationale Ombudsman [mailto:bureau@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: vrijdag 10 februari 2012 15:22
Aan:
Onderwerp: FW: onderzoek van de National ombudsman

Geachte mevrouw ……,

Ik beloofde u te informeren over het onderzoek van de Nationale ombudsman.

Eerder liet ik u weten over de plannen van de Nationale ombudsman voor een onderzoek dat de individuele gevallen overstijgt en zich richt op de knelpunten in het algemeen bij de uitvoering van ondertoezichtstellingen door Bureau Jeugdzorg die gericht zijn op het tot stand brengen van een omgangsregeling.

Inmiddels is besloten dat dit onderzoek op korte termijn zal starten.
Het doel van dit onderzoek is om te bekijken waaraan in dit soort zaken de aanpak van Bureau Jeugdzorg in het kader van de behoorlijkheid in elk geval dient te voldoen. 

Om op dit punt te komen tot een meer effectieve werkwijze waarmee door alle Bureaus Jeugdzorg wordt gewerkt, is ervoor gekozen om geen onderzoek in te stellen naar individuele klachten,
maar die klachten wel te gebruiken als illustratie van de problemen die zich daarbij voor kunnen doen.

Van de individuele klachten wordt een samenvatting gemaakt waarmee duidelijk wordt op welke punten het mis kan gaan tussen ouders en BJZ.
Verkend wordt vervolgens of dit soort situaties voorkomen kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

Over de uitkomsten van het onderzoek en waartoe dit in het algemeen heeft geleid zult u na afloop worden geïnformeerd. 

De bedoeling is dat het onderzoek voor de zomer wordt afgerond.  

Mogelijk kan uw zaak ook als illustratie dienen. Ik neem hierover binnenkort contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Fleur Wery
onderzoeker


Bureau Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 56
Fax +31 70 360 75 72

F.Wery@nationaleombudsman.nl

Redactie Dark horse

De Nationale Ombudsman gaat een onderzoek in stellen naar de behoorlijkheid (lees: on-behoorlijkheid) waarmee Bureau Jeugdzorg omgaat met omgangsregelingen bij uitvoering van ondertoezichtsstellingen. Als jij beste lezer, met jou situatie een goed voorbeeld bent van een zaak waarbij Jeugdzorg het verkeerd heeft aangepakt en om dubieuze redenen de omgangsregeling heeft gefrustreerd neem dan contact op met de Nationele Ombudsman.

1 opmerking:

  1. Met alle liefde zal ik dat doen .Had al een brief geschreven aan de KinderOmbudsman,Marc Dullaert,en kan alleen maar hopen dat het aan het daglicht komt.
    Kinderen worden zelfs op kantoor gegijzeld,omwille van een opgelegde omgangsregeling.
    Over frustratie gesproken...

    BeantwoordenVerwijderen