woensdag 7 maart 2012

Mail aan een groot aantal volksvertegenwoordigers inzake Jeugdzorg

07-03-2012

Geachte volksvertegenwoordiger,

Hoe komen we aan veel werkgelegenheid? Met name voor de psycho-medische zorg in de toekomst? Zorg dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren nu middels insinuaties van gezinsvoogden justitieel mishandeld worden.

We hebben weer eens gezien bij de VARA-ombudsman op 2 maart 2012. (http://ombudsman.vara.nl/media/87482) hoe indiceerders en gezinsvoogden bij BJZ met suggesties werken, en dat is mooi voor de toekomstige werkgelegenheid.

Uit de wetenschap wordt dit bevestigd. Zowel de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (Van Vollenhoven nog) over Savanna-zaken en de Kamercommissie Samson over misbruik onder toezicht komen tot de kern: BJZ matcht de kennis niet bij de case. Ook het grote onderzoek Keeping the Promise, genoemd in http://dl.dropbox.com/u/2479159/Jur.Gehechtheid-artik.TjS-Juffer%20%2BLAVA11.pdf (met onderbouwing in de noten), komt tot deze kern-conclusie, en doet een voorstel waarop de politiek vooral weer niet moet ingaan:  het oprichten van gespecialiseerde ingangen i.p.v. Bureau jeugdzorg, zoals een stichting IBAP (naar Hoksbergen, noot 4) voor adoptie- en pleegkinderen, die vaker lijden aan onveilig gedesorganiseerde gehechtheid. Dat ziet een sociaal werker bij BJZ toch niet. . . 

Snelle deskundige hulp zou maar leiden tot toegesneden therapieën, en goedkoop thuis. Dat leidt NIET tot werkgelegenheid een leven lang.

Het veroorzaken van PAS (erkent door rechters in bijv. de uitspraak LJN BJ5347 of BN2989) door kinderen uithuis het ‘kennen van de eigen ouders’ te ontmoedigen, leidt op termijn tot mooie psycho-medische hulpvragen. We zien het al in de adoptiewereld waar geadopteerden (ca. 85%) op zoek gaan naar hun roots, en in tv-programma’s zoals Vermist of Opsporing verzocht ofzo:  het kan een leven lang dwarszitten, de psyche belemmeren. Mooi toch?!

Bij de epaterende gezinsvoogden (niet-luisterend naar ouders al zeggen ze van wel)  die diagnostische trajecten saboteren en tegenwerken, kan dan fijntjes geklaagd worden, en we zien in de praktijk dat dan het kind gestraft wordt door verminderde omgang of bezoek van de ouders. Klagen leidt niet vaak tot enig effect. BJZ reageert op klachten defensief, en het is maar een advies wat de klachtencommissie uitspreekt. Veel klachten blijven mooi ongegrond verklaard!

De politiek heeft gelukkig het kinderrecht artikel 24 van IVRK genegeerd. Ga zo voort! Mooi. Mooi.

De adviezen van bijv. prof. dr. R.A.C. Hoksbergen (in o.a. 2000 over een IBAP oprichten) moet vooral genegeerd worden:
Toegesneden gespecialiseerde deuren als ingang voor jeugd-hulpverlening aangepast aan diverse doelgroepen, zoals de SSF had voorgesteld, moeten natuurlijk vergeten worden. Dan leidt de huidige bureau jeugdzorg tot justitiële kindermishandeling, en dat is wat dus al jaren gebeurt en voortgezet moet worden, willen we in de toekomst veel werkgelegenheid aan deze nu door BJZ-epatatie overhouden.

Bezuinig dus niet op liegen door niet toegeruste bureau jeugdzorg, op het niveau van HBO en een cursusje van enige weken. Dat kan nooit een lange universitaire studie van artsen evenaren.
Geef gevolg aan de Kamervragen van mevrouw Kooimans, de ex-gezinsvoogdes, die afleidende vragen heeft gesteld.
Dan blijft deze ingang tot justitiële, gedwongen kindermishandeling middels uithuisplaatsen voortbestaan, nog jaren lang. Want ook onder de gemeentes zullen deze BJZ-werkers hun baan vinden in de Wet Zorg voor Jeugd. Mooi. Mooi.

Het filmpje http://dl.dropbox.com/u/2479159/DWDD%20met%20Korver-%20WSG.wmv is ook zo’n fijntjes  voorbeeld van voortgezet beleid in jeugdzorg.
De bevindingen van advocaat http://www.peterprinsen.nl/LEESMAAR.htm moeten dus vooral genegeerd worden.
Laat BJZ lekker speculatief met suggesties ouders beschuldigen. Laat de bedreiging, genoemd in BW1:254, lid 1, vooral niet onderbouwd worden door wie of wat deze tot stand komt. Scheer alles als bedreiging over één kam. Doe vooral niets aan eerst hulp thuis doorzetten, dat faalt toch standaard, volgens de suggesties van de jeugdzorg!  Mooi. Mooi.

Houdt de definitie en paradigma in stand dat enkel ouders kunnen kinder-mishandelen door (vaak schijnbaar) iets af te wijken van normaal, al is het maar een onderzoeksvraag van een school die een AMK-melding doet ter onderzoek: neem het aan als feit zoals BJZ dat graag ziet. Mooi.
We hebben het niet over multi-problemgezinnen. Daar valt niet te halen. Maak alle gezinnen multi-problem!

BJZ doet mooi, mooi, mooi werk. Houden zo....

BEZUINIG dus niet veel op BJZ.

Met vriendelijke groet,
Dhr. T


Dark horse: naam van de afzender van deze e-mail bekend bij Redactie Dark horse

Mensen die zich geroepen voelen om eveneens Kamerleden in te lichten, over de bedroevend lage kwaliteit van de zorg die door Jeugdzorg geleverd wordt, omdat Jeugdbeschermers volstrekt niet aan het vereiste opleidingsniveau voldoen om de juiste diagnoses te stellen, sluit je hierbij aan! U mag natuurlijk ook deze mail massaal naar de volksvertegenwoordigers sturen.

Op www.tweedekamer.nl kan men alle Kamerleden vinden, en daarbij hun e-mailadres.


6 opmerkingen:

 1. Ik ben benieuwd of er ook maar enkele ouders zijn die de moeite hebben genomen om ook een ludieke mail aan volksvertegenwoordigers te hebben gestuurd over de mooie mogelijkheid te bezuinigen op de gedwongen kindermishandeling door de werkverschaffer BJZ?! Graag een mailtje aan Dark Horse. Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oproep aan de vakkundige bouwvakkers in Nederland!!

   We hebben inmiddels kunnen constateren dat:

   -BJZ zijn instelling(en) met toestemming/gedogen bouwt op technisch slechte funderingen.
   -Professionele bouwkundige inspecteurs op grote afstand houdt.

   Hopelijk zakt het b(r)ouwsel binnenkort in elkaar. Kunnen we eindelijk de aan mankementen onderhevige ,ontsierende en geldverslindende bouwval binnen onze maatschappij, als puin opruimen en verwerken.

   Laten we een goede, milieuvriendelijke en duurzame instelling bouwen op funderingen die voldoet aan de eisen van de inspecteurs.

   Mijn bulldozer staat al klaar!

   Bob de Bouwer.

   Ik heb er al tijden zin in!

   Verwijderen
 2. Ludiek niet. Cynisch wel.
  Over een ervaringsdeskundige gezinsvoogd. Voorbeeld uit de praktijk:
  De gezinsvoogd stelt moeder de volgende oplossing voor: ‘Weet u, we kunnen de kinderen verdelen. Vader heeft me al gezegd het hiermee eens te zijn. Vader stelt voor dat u uw dochter krijgt.’ Moeder reageert geschokt: ‘Nee, de kinderen moeten bij elkaar blijven, dan hebben ze steun aan elkaar. Het is ook beter voor later.’ Gezinsvoogd: ‘Ik ben ervaringsdeskundige, zelf kind van gescheiden ouders. Mijn zus en ik werden ook verdeeld, en dat is prima gegaan.’ Moeder herhaalt dat zij die oplossing voor de kinderen niet goed vindt.
  Later leest zij in het Plan van Aanpak: ‘Vader heeft moeder aangeboden haar dochter vaker bij zich te hebben. Moeder wil dit niet, de indruk bestaat dat moeder opziet tegen de verzorging van haar dochter.’ Moeder protesteert tegen deze indruk. De bezoekregeling wordt vervolgens teruggedraaid. Motivatie: moeder zorgt voor onrust, dit is niet in het belang van de kinderen. Cynische gedachte: Op deze wijze werkt de gezinsvoogd ook mee aan het in standhouden van werkgelegenheid voor de volgende generatie. De kinderen waarover deze gezinsvoogd toezicht houdt volgen stiekem het ‘VBVG’ (Voorbereidende Beroepsopleiding Voor Gezinsvoogden).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De gezinsvoogd stelt moeder de volgende oplossing voor: ‘Weet u, we kunnen de kinderen verdelen. Vader heeft me al gezegd het hiermee eens te zijn. Vader stelt voor dat u uw dochter krijgt.’ Moeder reageert geschokt: ‘Nee, de kinderen moeten bij elkaar blijven, dan hebben ze steun aan elkaar. Het is ook beter voor later.’
  Gezinsvoogd: ‘Ik ben ervaringsdeskundige, zelf kind van gescheiden ouders. Mijn zus en ik werden ook verdeeld, en dat is prima gegaan.’ Moeder herhaalt dat zij die oplossing voor de kinderen niet goed vindt.
  “Gezinsvoogd: ‘Ik ben ervaringsdeskundige, zelf kind van gescheiden ouders. Mijn zus en ik werden ook verdeeld, en dat is prima gegaan”

  Triest he? Voer voor psychologen!
  Ziehier een voorbeeld van een gezinsvoogd die zelf een traumatische ervaring heeft gehad. Reden waarschijnlijk waarom hij (zonder dat hij zich daar bewust van is) door de negatieve effecten van hechtingsproblematieken, het beroep van gezinsvoogd heeft gekozen.Daarom zo gemakkelijk dit voorstel kan doen. 2x kassa!
  Hij telde als kind ook al niet mee! Moet ERGENS zijn gram kunnen halen!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ludieke reactie?

  Geachte volksvertegenwoordigers!

  Het is weer voorjaar! Tijd dus voor een grote schoonmaak! Een nieuwe lente , een nieuw geluid.
  Een schoonmaak binnen BJZ! Heeft volgens mij nog nooit plaatsgevonden..
  De mensen die dat zouden moeten doen blijven steken in tippend stofzuigen! Vlekjes wegwerken.
  Is niet meer voldoende hoor. De zaak is al heel lang vervuild. En dat is schadelijk voor de gezondheid.
  Geen visitekaartje voor jullie.
  Of zijn jullie bang dat grondig stofzuigen nog meer stof doet opwaaien?
  Op tijd en regelmatig stofzuigen had dit kunnen voorkomen!
  Vooruit, opstropen die mouwen! Aan de slag! IK ga vast beginnen met wat collega's.
  Kan nu niet meer langer keuvelen met jullie.
  Werk aan de winkel!

  Groetjes!!

  Mien Dobbelsteen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nog vergeten te zeggen! Stom van me!!
  1 zak in deze situatie lijkt mij niet voldoende. Pak er gerust wat zakken bij!

  Zakken daarna uit de stofzuiger verwijderen, goed dichtknopen en direct bij het afval zetten!!

  Doeeeeg!

  Mien.

  BeantwoordenVerwijderen