zaterdag 24 maart 2012

Hartverscheurend - kinderroof door politie en Jeugdzorg (+ Reactie van de oudere broer Ilja)

Update: 7 mei 2015

Hoe is het nu met... De Jeugdzorgtweeling?Nikolai & Anastasia uit Culemborg zijn bijna een half jaar thuis, na 2,5 jaar ten onrechte in het gevang van de bemoeimoeders van Jeugdzorg te zijn vastgehouden. Hoe is het nu met ze? Broer Ilja laat het weten via de mail: "Deze foto is gemaakt op Koningsdag.

Wij konden weer deze dag samen met z'n vieren meemaken. Mijn broertje en zusje maken het zeer goed. Anastasia heeft haar school-achterstand al grotendeels ingehaald en haalt nu cijfers als 7,5 en 8 voor toetsen, terwijl de types van Jeugdzorg haar gedurende de laatste maanden van de uithuisplaatsing op speciaal onderwijs hadden geplaatst. Nikolai heeft een vwo-advies gekregen.

De vader van de kinderen had net voor het vestrijken van de termijn nog hoger beroep ingediend waarin hij het gerechtshof vroeg om de kinderen weer uit huis te plaatsen. Omdat de kinderen op 19 maart 12 jaar oud zijn geworden en dus eindelijk hun eigen mening mogen geven, zijn zij opgeroepen voor kinderverhoor door het gerechtshof. Mijn moeder is met hen in Arnhem geweest.

De kinderen lieten weten helemaal geen behoefte te hebben om met hun vader naar België te gaan, en dat de begeleide bezoekregeling met vader voor hun voldoende is. Het Hof heeft al medegedeeld dat kinderen hoe dan ook thuis blijven.

Mijn zusje heeft iedere week zwemles. Ze wil gaan wedstrijdzwemmen. Mijn broertje is in zijn vrije tijd bezig mijn/onze spelcollectie uit te spelen, houdt van alles wat met films en spellen te maken heeft, en meest recent heeft ie Pokémon ontdekt. Ook mijn moeder maakt het zeer goed, er is veel rust.

Zelf ben ik aangenomen op een universiteit in Schotland voor een studie Europees recht. Ik ga over 4 maanden dus verhuizen." Mooi zo. Tot zover GeenStijl GoedNieuws. Terug naar de ophef van alledag.

http://www.geenstijl.nl/…/ar…/2015/05/eind_goed_al_goed.html

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html

Als je op bovenstaande of onderstaande link drukt kan je het filmpje wel zien. Ondanks de maffiacensuur van Jeugdzorg


UPDATE: 17 november 2014 - De kinderen komen weer naar huis!!!

Zondag 23 november 2014:Update 23 november 2014:

Twins returned to family after 32 months of hell spent in 'care’
A Dutch case of children kidnapped by the state mirrors what is being done on an unprecedented scale to so many families in Britain, says Christopher Booker.

Een beslissende doorbraak
Door: Arnold Heertje

Langer dan een jaar ben ik intensief betrokken bij de zaak over de mishandeling van mevrouw Antonova uit Culemborg, haar tweeling en hun halfbroer Ilja, door het bureau Jeugdzorg Gelderland. Bijna drie jaar geleden zijn de toen negenjarige kinderen volstrekt ten onrechte uit huis geplaatst en de speelbal geworden van een reeks van dubieuze instellingen: Bureau Jeugdzorg Gelderland, het Legers des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming. Tientallen juridische procedures zijn er gevoerd om de kinderen weer bij moeder thuis te krijgen; tegen Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming.

Telkens zagen deze organisaties kans de afschuwelijke toestand te continueren. De kinderen misten niet alleen een thuis maar ook hun vertrouwde school. Het belang van de kinderen werd volledig opgeofferd aan het oogmerk van Bureau jeugdzorg Gelderland, het Leger des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming, namelijk: zoveel mogelijk geld aan de uithuisplaatsing te ontlenen.

Niet alleen had ik correspondentie met de vestigingsmanager R. Pullen van het Leger des Heils Zutphen, de gezinsvoogden C. Veddeler en M. Pormes van hetzelfde Leger des Heils en mevrouw A. Hendriks van de Raad voor de Kinderbescherming; vooral met deze laatste mevrouw viel geen land te bezeilen. Tevergeefs deed ik een beroep op de humane en christelijke achtergrond van de topmensen van het Leger des Heils, de heren Vader en Palsma. De zaak trok internationaal de aandacht in het verkeer tussen de Russische en Nederlandse minister van Buitenlandse zaken en ook van het Europese parlement.

Onder hevig protest van het Leger des Heils Gelderland nam de kinderrechter in Arnhem vandaag – op grond van een vernietigend rapport over de handelwijze van Jeugdzorg Gelderland, het Leger des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming van een vooraanstaande deskundige – het besluit de kinderen onmiddellijk naar de moeder te laten gaan. Het Leger des Heils probeerde tevergeefs van de rechter gedaan te krijgen dat deze ermee akkoord zou gaan dat op verzoek van het Leger des Heils de moeder zou afzien van mogelijke procedures tegen het Leger des Heils.

Voor allen die zich verzetten tegen de handelingen van types als Erik Gerritsen René Meuwissen, Jan-Dirk Sprokkereef, Hans Lomans, Martin Sitalsing, Hans Kamps en Arthur Schellekens jegens volstrekt onbeschermde kinderen, is deze ommekeer in het juridisch omgaan met wat door de Bureaus Jeugdzorg, het Leger des Heils en de Raden voor de Kinderbescherming bij de rechterlijke macht wordt aangereikt, van verstrekkende en grote betekenis. Dit verzet komt van de kinderen (zoals Ilja, Sylvano en Remzi Cavdar) van moeders (zoals Kik de Jong en Nora Yorukseven), van vaders (Maarten Kalf) en van derden.

Mijn inschatting is dat het roer nu om gaat. Ik roep daarom Vader en Palsma op met mij te overleggen over het inslaan van het humane in plaats van het inhumane traject (zie “Economie” vijfde druk blz 326 – 327). De schade die door de instellingen jeugdzorg, het Leger des Heils en de Raden voor de Kinderbescherming is aangericht is enorm – bovenal in menselijk opzicht –  maar kent ook een financiële kant. Voor de gemeenten breken moeilijke tijden aan, voor de kinderen ziet de toekomst er misschien iets beter uit.

NB Ten slotte, mevrouw Lousberg van het kantoor Korver – Van Essen zag haar inhumane eis: de omgang van vader en dochter voor drie jaar te stoppen; bij dezelfde rechtbank in Arnhem vandaag eveneens stranden.

Update 23 november 2014:

Twins returned to family after 32 months of hell spent in 'care’
A Dutch case of children kidnapped by the state mirrors what is being done on an unprecedented scale to so many families in Britain, says Christopher Booker.

http://youtu.be/NO6nm07X8p4

Bron: Geen stijl

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html

Update 8 november 2012

Bericht van Ilja:

Mijn broertje en zusje zijn nu onderweg naar huis, de beschikking van jeugdzorg is verlopen, en er is geen verlenging, EINDELIJK.

Update 14 oktober 2012

http://www.trampolineplezier.nl/blog/onze-rol-in-het-jeugdzorgdossier-van-geenstijl/

De bezoekregeling is teruggedraaid. Reden 1. Tijdens de eerste bezoek kwamen er 2 mannen trampoline opzetten ( dat vond jeugdzorg storend ) ( http://www.trampolineplezier.nl/blog/onze-rol-in-het-jeugdzorgdossier-van-geenstijl/ )

2. Tijdens de tweede bezoek vermoedde jeugdzorg dat ik thuis was en contact heb gehad met mijn broertje en zusje.

Belachelijker kan volgens mij niet

Ilja

10-10-2012

Beste mevrouw Antonova,

Graag willen wij u informeren over het volgende:

Bureau Jeugdzorg heeft besloten dat de omgangsregeling wordt teruggedraaid. U heeft zich niet aan de afspraken rondom de omgangsregeling gehouden. 

Dit betekent dat de afspraak van 17 oktober niet doorgaat en de kinderen op die dag niet naar u thuis komen, maar u uitgenodigd wordt om weer op bezoek te komen op de groep.
U kunt de kinderen voortaan weer bezoeken op de groep, onder begeleiding van de ouderbegeleidster. 

Tevens willen wij graag van u horen of u aanstaande donderdag om 15.00 uur op gesprek komt. In dit gesprek zullen wij u informeren over de reden van het terugdraaien van de omgangsregeling.

Wij willen u verzoeken ons dit uiterlijk woensdag 10 oktober om 17.00 uur te laten weten. 

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Wij zien u graag op 11 oktober om 15.00 uur aan de Meerlaan, te Culemborg.
Mevrouw L. Kornegoor
Jeugdbeschermer


Commentaar van Ilja 3 april 2012

Aan iedere kneus van jeugdzorg die dit leest, Russiche, Letse overheids instanties gaan zich hiermee bemoeien, dus maak je borst maar nat, jullie zijn aan hun burgers gekomen ( terwijl die burgers nooit iets misdaan hebben ).

Commentaar Jeugdzorg Dark horse:

Let op wat de man die het filmpje maakt zegt aan het eind:" ..Dit  is ongelofelijk. Jullie hebben tot nu toe eigenlijk ook niets gedaan. We hebben aangifte gedaan tegen de ex. die de kinderen mishandeld en Jeugdzorg doet er alleen maar alles aan om de kinderen bij hem (ex) te krijgen, tegen hun zin!"

Zou het kunnen dat dit wéér zo'n geval is waarbij één van de twee ouders (bij voorkeur de meest gestoorde) de medewerkers van BJZ om de vinger weet te winden om tegen de andere ouder op te zetten???

Reactie van de oudere broer ( Ilja A. ) van de kinderen die weggesleurd zijn door politie en Jeugdzorg:

Dit is de video van mijn broertje en zusje die uit mijn moeder's armen gerukt worden.

Hieronder uitleg hoe het zover gekomen is.

Tijdlijn:

2009
Op 30 Juli vertrekt de ex-man uit de woning nadat moeder heeft geconstateerd dat hij vreemdgaat, zich bij een sekte heeft aangesloten (info over de sekte in de bijlage) en kinderen dwingt te leven volgens de sekte.
In september brengt rechtbank Arnhem eerste uitspraak betreft voorlopige voorzieningen.
Uitspraak is dat kinderen eens per week ( zaterdag ) omgang met vader hebben voor aantal uur. Tijdens die regeling komt de ex-man paar keer dronken aan de deur, hij krijgt dan de kinderen niet mee.

Tijdens de 2de zitting over voorlopige voorzieningen (waar ik als oudste zoon weer niet aanwezig mag zijn, op verzoek van de ex-man en waar geen tolk aanwezig is) probeert mijn moeder aan te geven dat zij zich zorgen maakt dat ex-man de kinderen probeert te dwingen regels van zijn sekte te volgen, en dat hij van plan is naar het buitenland te vertrekken.

Januari 2010:
Uitspraak betreft uitbreiding bezoekregeling, op basis van dat ex-man een woning heeft gekregen in Culemborg (Nederland) en verklaarde dat hij niet van plan is om naar het buitenland te verhuizen.

Maart 2010:
Op verjaardag van de tweeling haalt de vader hun over om met hem mee te gaan naar België, het overtuigen duurt 45 minuten en er wordt paar keer gedreigd met (in het bijzijn van de tweeling door de ex-man) dat als zij niet mee gaan, moeder in de gevangenis gegooid wordt.
Vader zet zijn telefoon uit vanaf zaterdagmorgen tot zondag avond.
Zondag avond worden de kinderen snel afgeleverd door hun vader, zonder ook maar een woord te zeggen rijd hij meteen weg.
Kinderen blijken bezeerd en ondervoed te zijn.
Kinderen hebben tot in detail verteld wat er tijdens het weekendbezoek is gebeurd, er was sprake van grove mishandeling, ondervoeding en hersenspoeling wat overeenkomt met de nieuwe geloofsovertuiging van de ex-man ( sekte ).

April, Mei 2010:
Moeder besluit de kinderen niet langer mee te geven, ten eerste omdat de kinderen het zelf niet willen en dat ook meerdere malen aan de ex-man hebben aangegeven en ten tweede omdat zij haar kinderen wil beschermen en het maakt haar niets uit dat de autoriteiten lopen te dreigen met sancties.
Kinderen heeft aantal sessies bij een kinderpsycholoog gehad die in haar rapport verteld dat de kinderen eerst een speltherapie moeten doorlopen om over hun angsten heen te zijn (angsten die zij hebben overgehouden na het bezoek aan België) voordat er enige sprake kan zijn van een of andere bezoekregeling met de vader.

Juni 2010:
Rechter besluit dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek moet gaan doen naar wat het beste is voor de kinderen en wat er in België daadwerkelijk is gebeurd.
Ook schroeft de rechter de bezoekregeling terug naar alleen op zaterdag vanaf 10:00 in de ochtend tot 17:00 in de middag in Nederland.

Juli 2010:
Er vindt maar 1 bezoek plaats, alleen dochter besluit met de ex-man mee te gaan, zoon heeft herhaaldelijk nee tegen de ex-man gezegd.
Daarna vinden er geen bezoeken plaats omdat ex-man eist dat hij de kinderen alleen wil ontmoeten als ze met hem naar België mogen gaan ( dus hij wil geen bezoekregeling in NL ).

Augustus 2010:
Bij een afspraak met de Raad van de Kinderbescherming geeft de Raad aan, dat zij geen stukken willen zien ( die notabene van hun zelf zijn ) over de eerdere mishandelingen van de ex-man.

September 2010:
Op verzoek van de Kinderbescherming wordt nog een keer geprobeerd met eendaagse bezoekregeling. Dit keer willen allebei de kinderen niet met ex-man mee.
Terwijl in de afspraak met de Raad was dat de regeling doorgaat mits de kinderen het zelf willen, belt de ex-man de politie met een leugen dat de moeder de kinderen aan hem niet meegeeft.

November 2010:
Kinderrechter spreekt OTS uit op advies van de Raad van de Kinderbescherming.

Januari 2011:
Met zuster instantie Entrea wordt gesproken over spel therapie voor de kinderen op advies van een kinderpsycholoog bij wie de kinderen aantal sessies hebben gehad na mishandeling door de ex-man. Spel therapie werd nodig geacht om de kinderen te helpen die mishandeling te verwerken.
Eerst moest er volgens de advies van de kinderpsycholoog speltherapie komen voordat er enige sprake kon zijn over een of andere bezoekregeling.
Jeugdzorg heeft dit gewoon genegeerd en is eerst begonnen met bezoekregeling.
Eerste begeleide bezoek verliep redelijk rustig.
Bij de tweede bezoek begon de boel te escaleren omdat er geen tolk aanwezig was en ex-man in het Russisch allemaal hatelijke dingen over moeder en oudere broer tegen de kinderen vertelde.

Februari 2011:
Derde bezoek loopt compleet uit de hand omdat N ( zoontje ) weigert naar de spreekruimte te gaan. Gezinsvoogd probeert hem naar binnen te trekken (aan zijn kleding ), dat lukt niet, A. (dochtertje gaat onder dwang mee).

Maart 2011:
Er vind evaluatie plaats over de verlopen bezoeken, de evaluatie wordt vroegtijdig beëindigt, omdat gezinsvoogd weigert te aanvaarden dat moeder haar oudste zoon als tolk kiest, en evaluatie gesprek wordt beëindigd zonder dat er iets besproken is, wat de partijdigheid aantoont van de gezinsvoogd, want zij zegt dat ook de vader niet wil dat oudste zoon van moeder aanwezig is / hij weet te veel ).

April, Mei Juni augustus 2011:
Na de evaluatie heeft moeder meerdere malen aangekaart dat zij niet langer met de gezinsvoogd wil samenwerken, en gevraagd dat de zaak terug gaat naar de kinderrechter of dat er op z'n minst een nieuwe onpartijdige gezinsvoogd wordt aangesteld. Op allebei de verzoeken kreeg moeder geen reactie.
Wel begonnen er aankondigingen van schriftelijke aanwijzingen te komen.

In augustus is moeder veroordeeld wegens de zogenaamde onttrekking aan ouderlijk gezag (daar heeft ex-man aan het begin van OTS een aangifte van gedaan om zo de zaak te laten escaleren ). Ik mocht als getuige optreden en uitleggen waarom er na dat ene bezoek in maart geweigerd werd de kinderen mee te geven, ik heb alles uitgelegd en onderbouwd, en later zeiden zowel de rechter als de officier van Justitie dat zij de getuigenis niet zouden meenemen in hun beslissing omdat zij dat niet nodig vonden, en moeder werd alsnog veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van emotionele schade die de ex-man had opgelopen.

September, Oktober, November, December 2011:
In september kwam de eerste schriftelijke aanwijzing van BJZ. Daarna volgde er een verzoek tot verlenging van OTS met als bijlage een door de gezinsvoogd zelf opgemaakt rapport uit naam van de school van de kinderen (dus zij heeft in feite valsheid in geschrifte gepleegd, door uit naam van iemand anders een rapport op te stellen, uiteraard negatief om zo verlenging te krijgen).

Op hetzelfde dag van de zitting eind oktober heeft Jeugdzorg even snel een 2de schriftelijke aanwijzing er bij gedaan (zonder het van te voren naar de moeder sturen).

Op hetzelfde dag volgde er zitting waar ex-man volledige voogdij eiste en dat de kinderen bij hem in België zouden komen wonen.

In December ging moeder met een ambtenaar van gemeente Culemborg op gesprek bij lokale Jeugdzorg te Tiel, daar werd onder andere afgesproken dat kinderen niet gedwongen zouden worden met hun vader om te gaan als ze dan niet willen en dat er een nieuwe gezinsvoogd zou komen. Ook werd er afgesproken, maar dat werd door Jeugdzorg niet op papier gezet, dat er geen nieuwe aanvraag tot hulp aan huis zou komen omdat het niet nodig was gevonden.

Februari 2012:
Begin februari volgde er een definitieve uitspraak betreft voorzieningen.
Er is geschreven dat kinderen bij moeder blijven wonen en voorlopig alleen onder begeleiding een bezoek zullen hebben met de ex-man.
Wat voor moeder een verrassing was is dat, er in de uitspraak stond dat er ook hulp aan huis zou volgen, terwijl dat eerder niet nodig was gevonden.
Op advies van de advocaat is moeder akkoord gegaan met hulp aan huis, omdat haar op 27 februari is verteld dat het er als volgt uit zou zien: Een persoon zou eens in de week komen om een beeld te krijgen van hoe de alleenstaande moeder de kinderen opvoed om eventueel wat extra sturing te geven. Op dezelfde dag vond ook de zitting van de klachtencommissie plaats, betreffende het handelen van de vorige gezinsvoogd, waar de oudste zoon naartoe ging om de klachten te onderbouwen.

Maart 2012:
Op 22 maart volgt een nieuwe afspraak met Jeugdzorg. Opeens hebben zij eenzijdig flink wat meer eisen gesteld aan de hulp aan huis. Eisen waar moeder niet mee akkoord kan gaan om het volgende: Indirect dwingen van moeder dat zij de kinderen dwingt met vader om te gaan die hen meerdere malen mishandeld heeft.

Volgende dag ( 23ste ) staat er opeens een kleine legertje voor de deur, dat onder dreiging van aanhouding van de moeder en de oudere broer eist dat de kinderen worden afgestaan.
Moeder stort letterlijk in elkaar, en de broer wil de hele bende iets aandoen, maar weet dat als hij dat doet,  hij dan voor de eerste keer in aanraking met politie komt en helemaal niets meer voor z'n moeder en broer en zus kan betekenen.

Jeugdzorg belt na 6 uur ‘s avonds nog een keer op, met mededeling dat ze pas maandag iets te horen zal krijgen, omdat de gezinsvoogd op vrijdag altijd vrij is.

Aanknoping punten:

- Moeder gebruikt geen drugs ( en ook nooit gebruikt ).
- Moeder drinkt niet ( en had ook nooit drank problemen ).
- Moeder is in aanraking met justitie geweest omdat de ex-man tegen haar aangifte had

  gedaan van onttrekking aan ouderlijk gezag ( nadat hij de kinderen heeft mishandeld ).
- Moeder werkt parttime en krijgt aanvulling uit bijstand.
- Moeder heeft een HAVO diploma en heeft gestudeerd aan kunst academie in voormalige 

  USSR.
- Moeder heeft oudere zoon uit eerder huwelijk die 23 jaar is, een VWO diploma bezit, niet

  drinkt rookt of wat dan ook gebruikt.

Ik noteer deze dingen om vooroordelen te ontkrachten bij reageerders op geenstijl.

reaktie van Ilja op youtube:

"Geenstijl heeft alle stukken in haar bezit ( dus echt allemaal, die duidelijk aantonen dat dit gewoon een principe kwestie is) , en als er ook maar iets mijn broertje of zusje wordt aangedaan, dan stop ik niet tot dat hele parasieten organisatie met de grond gelijk wordt gemaakt."


Geüpload door op 23 mrt 2012

Jeugdzorg neemt wraak tegen moeder en oudere broer omdat hij deels gelijk haalde bij de klachten commissie. Jeugdzorg doet er alles aan om de kinderen tegen hun zin te herenigen met de vader die kinderen heeft mishandeld, ondervoed en heeft geprobeerd te hersenspoelen met zijn nieuwe sekte

Link hele verhaal om duidelijk te maken dat jeugdzorg niet spoort.

Zondag 25 maart

Na meer als 5 telefoontjes vandaag krijg ik eindelijk een telefoon terug van een zekere Emil S. ( tel: 06 3365 652. ) van jeugdzorg met een mededeling:
De kinderen missen heel erg hun moeder, maar voor de rest gaat het goed.
Krijg toch de tering stel parasieten.

Ook even alle namen van de Jeugdzorg parasieten neerzetten: eerste gezinsvoogd: Rajae K.  tweede gezinsvoogd. Nina B. Teamleider: Gerdy van S. Het gaat om Jeugdzorg Gelderland (vestiging Tiel). De gezinsvoogd was er niet bij bij de uithuisplaatsing, zij had een dagje vrij.
O ja, naam van de kinderrechter (die niet eens de moeite nam om aan de telefoon te komen wanneer ik met hem/haar probeerde te bellen ( zijn secretaresse zei, dat hij het te druk had (als je te druk hebt hoe kun je even snel verzoek tot uithuisplaatsing goedkeuren? M.E. S.
De naam van de nieuwe teamleider die heeft gevraagd of de beschikking kan worden afgegeven zonder voorafgaand verhoor van belanghebbenden: Mevr. P. Van het E.
Al deze parasieten zullen er voor boeten wat zij mijn broertje (die astma heeft en zonder medicijnen is meegenomen ) en zusje (die op dat moment verkouden was ) hebben aangedaan.

Maandag 26 maart:

Net terug van Bureau Jeugdzorg, waar ik spulletjes voor mijn broertje en zusje probeerde af te geven, ze hebben het niet eens aangenomen, ze zeiden dat ik maar morgen moest terugkomen omdat gezinsvoogd een vrije dag heeft. Dit is gewoon niet te bevatten, mijn broertje heeft zijn medicijnen nodig, zij nemen het niet eens aan.

Donderdag 29 maart


Hoe is het met de tweeling? Hebben jullie al wat gehoord?

Ilja  A schrijft :
Ja, gisteren niet al te best, nog steeds in dezelfde kleding, ze geven aan bang te zijn, zij willen snel naar huis. De gezinsvoogd die pas afgelopen januari aangesteld werd is nu al pleite. Jeugdzorg heeft mij gedreigd met aangifte als ik de spullen niet offline haal, mochten ze willen.

Update 08-04-2012

Bureau Jeugdzorg liegt ook in rechtbank. En wint


Het is jammer voor Jeugdzorg, maar in Ilja hebben ze een tegenstander gevonden die voor zijn broertje en zusje blijft vechten tot hij er zelf bij neer valt. Snelle recap: een filmpje van de uithuisplaatsing van twee kinderen door Jeugdzorg Gelderland leidde tot dit dossier waarin aantoonbare leugens van Jeugdzorg staan, dat prompt in een verkrampte paniek schoot. Dikke vinger, we gaan doorrr. Het is een algemeen bekend gegeven dat junkies liegen om in hun behoeften te kunnen voorzien. Zelfs in de rechtbank blijkt het aan andermans kinderen verslaafde Jeugdzorg er totaal geen moeite mee te hebben om hun leugens te herhalen om te blijven parasiteren op de kinderen van Jelena.

En de kinderrechter (die ooit een agent die een kind (!) verkracht had min of meer liet lopen) laat de kinderstelende Jeugdzorgfeeksen gewoon hun gang gaan. De aantoonbare leugens van Jeugdzorg zijn door de rechter in een zitting van woensdag (waar Ilja buiten werd gehouden) namelijk totaal genegeerd, zo lezen we in de beschikking die ons per ouderwetsch stenciltje bereikte: deel EEN, TWEE & DRIE. Ondertussen zitten Anna en Nick nog steeds in de kerkers van Jeugdzorg. Moedige doorzetbroer Ilja heeft wel aangifte gedaan tegen Jeugdzorg, en de advocaat van de familie gaat in hoger beroep. Maar Jeugdzorg krijgt vooralsnog van de kinderrechter vrij spel om de kinderen en hun familie in een onwerkelijke en traumatische situatie gevangen te houden. Het slotwoord is voor Ilja: "Fijne rechtsstaat is het toch."


Namen van de kinderen zijn bekend bij redactie Jeugdzorg Dark horse.

Commentaar op de site van Geen Stijl (27-03-2012):

 

Voicemail. Hallo Jeugdzorg Gelderland

Dat de stijlloze mailbox hedenmorgen zou uitpuilen met Jeugdzorgleed van de mensen in het land naar aanleiding van dit topic, zagen we wel aankomen. De helft van alle punt.nl-weblogs in Nederland gaat namelijk over het regels zijn regels-leed dat achter de kinderdiefstalmachine van de overheid schuil gaat. Maar Jeugdzorg zelf hadden we niet meteen verwacht. Die mogen namelijk niets zeggen over lopende zaken. Zitten ze ineens toch in de voicemail.

Niet om spijt te betuigen over hun gedrag. Niet eens om ons van smaad of laster te beschuldigen. Maar om te vragen of dit filmpje offline mag. Iets met geen toestemming om te filmen en inbreuk op portretrecht. Leun achterover en bereid een glimlach voor. Zo klinkt bureaucratie aan de telefoon: haa tee tee pee dubbele punt slash slash wee wee wee punt geenstijl punt en el slash em tee slash archieven slash tweeduizendtwaalf slash nul drie slash video underscore jeugdzorg underscore en underscore politie underscore hou punt haa tee em el hash comments. Bij dezen ons antwoord, in enkelvoud en eenmalig verstrekt: Sodemieter op, Jeugdzorg. Filmpje is opgenomen in een privé-omgeving waar jullie NIET welkom waren. Maker filmt zijn eigen woning en de openbare weg en beide zijn gewoon toegestaan. Dat er medewerkers van u op te zien zijn die de waarheid naar eigen wens hebben aangepast (lees: hebben gelogen) om twee kinderen bij hun moeder weg te kunnen halen, is dikke vette jammerrr. Groetjes! *klik


Ilja in gesprek met de schoolleiding van broertje en zusje

http://www.dumpert.nl/mediabase/2070161/26b9e510/gesprek_schoolleiding.html

Reactie van Bureau Jeugdzorg Gelderland:

http://www.dumpert.nl/mediabase/2071721/8dcaa01a/voicemail_jeugdzorg.html


Jeugdzorg in paniek over foute uithuisplaatsing

[02/04 10:37PM]
http://belangengroepouders.bloggertje.nl/note/32907/jeugdzorg-in-paniek-over-foute-uithuisplaatsing.html

Kinderstelend bemoeibedrijf Jeugdzorg heeft het zweet in de bilnaad van deze video van een schrijnende uithuisplaatsing. Vooral omdat bleek dat Jeugdzorg Gelderland bewust heeft gelogen door de gezinssituatie bij de rechter negatiever voor te stellen dan deze daadwerkelijk is. En de bewijzen daarvan in dit dossiertopic opdoken. Je ongelijk toegeven, de betreffende medewerker wegens ziekelijk betweterige opvoedmoraal op straat schoppen en de uithuisplaatsing terugdraaien is echter niet bij Jeugdzorg op de vergadertafel gekomen. Liever voicemailden ze ons om een URL in te spreken en iets over privacy te mompelen. Volkomen zinloos, dus daarna volgde de voorspelbare brief (pdf) van hun advocaat. Iets met 'de eer en goede naam' (lol) van de medewerkers van Jeugdzorg. Maar wederom geen woord over hun eigen huichelachtige gedrag. Prima. Dan blijft het topic - na het doorstrepen van een paar namen - ook gewoon lekker staan. Ondertussen wordt halfbroer & klokkenluider Ilja overal vakkundig buiten gehouden: geen contact meer met tweeling Anna en Nick zolang ze door Jeugdzorg worden vastgehouden (en check ook die voorwaarden voor moeder: 'niets negatiefs over Jeugdzorg en de vader'. In die volgorde). Een dreigbriefje naar YouTube zorgde voor verwijdering van zijn originele video. Die dus HIERRR gewoon blijft staan. Jeugdzorg mag eerst tekst & uitleg geven over hun eigen dubieuze methoden om zich andermans kinderen toe te eigenen. De wetenschappelijke duiding hebben we alvast aan de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling overgelaten. Want die rekenen vandaag in een compleet rapport keihard af met Jeugdzorg, dat haar beleid baseert op 'angst voor incidenten' en een totaal versnipperd, door bureaucratie aangedreven zorgmallemolen. Zou het RMO nu ook advocatenpost ontvangen?

GeenStijl.nl 2 april 2012

Update 20 april 2012

Verzetten tegen Jeugdzorg = ARRESTATIEBEVEL

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/verzetten_tegen_jeugdzorg_arre.html

Oké, nu beginnen de praktijken van Jeugdzorg serieus eng te worden. Het Gelderse gilde van gezinsslopers heeft eerst onder valse voorwendselen de halfbroer en -zus van Ilja uit huis gestolen, begon vervolgens allerlei dreigementen te uiten over de publicatie van de video daarvan op GeenStijl en werd uiteindelijk gewoon in het gelijk gesteld voor de uithuisplaatsing door een kinderrechter die de aantoonbare leugens van Jeugdzorg glashard negeerde. In afwachting van een hoger beroep tegen BJZ heeft Ilja de hulp van de Letse Europarlementariër Tatyana Zhdanok ingeschakeld, die op haar beurt het Letse ministerie van BuZa en BJZ heeft aangeschreven over de zaak. Jeugdzorg is nerveus en grijpt naar zware middelen: Ilja, die zijn broer en zus niet mag zien, moet zich aanstaande dinsdag melden bij de politie in Tiel om te worden verhoord over 'bedreiging en smaad'. Het gaat om dingen die hij gezegd zou hebben op 23 maart, de dag van de uithuisplaatsing. Nu het enge gedeelte: Wat hij precies gezegd of gedaan heeft dat onder 'bedreiging en smaad' valt, krijgt hij pas te horen nadat hij zich gemeld heeft op het bureau, alwaar hij meteen ZAL WORDEN AANGEHOUDEN. OMGWTFKGB? Staan beslissingen van Jeugdzorg aanvechten gelijk aan waxinelichtjes werpen naar de Gouden Koets of zo? Jeugdzorg mag naar hartelust stasimethoden en vriendjespolitiek gebruiken om haar gelijk te krijgen, en de moeder van Ilja heeft na dinsdag nul kinderen meer over omdat ze allemaal in staatsgevangenissen zijn opgesloten. Weet ze ook meteen waarom ze een voormalige Sovjetrepubliek heeft verruild voor een land met een nóg beter geoliede bureaucratische overheidsmachine...
Van Rossem | | Link

UPDATE 18 MEI 2012
Wij hebben van Ilja, het volgende bericht ontvangen:

Goedendag Sven, 

De Letse ambassadeur, mijn moeder en haar advocaat waren afgelopen week op afspraak bij BJZ geweest. (waar die vervloekte nieuwe gezinsvoogden en teamleider waren / team leider met wie ik bij de klachten commissie de vloer aanveegde).

Bij het gesprek weigerde Jeugdzorg bijna alle vragen te beantwoorden.
Maar deze keer hebben zij als reden van uithuisplaatsing de volgende aangegeven:

1. Thuis wordt Russisch gesproken en dat vindt Jeugdzorg niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen.* (volgens alle internationale regels mag thuis de moedertaal gesproken worden).

2. De oudere broer Ilja gedraagt zich niet in het belang van de kinderen, omdat hij zich negatief uitlaat over de vader. (Jeugdzorg heeft hiervoor geen enkel bewijs, en het is ook uit de duim gezogen).

Dus geen: mishandeling, verwaarlozing, ondervoeding of wat dan ook, nee de 2 bovenstaande dingen.
Er gaat een kort geding tegen Jeugdzorg komen, omdat ook de advocaat zag dat Jeugdzorg verrot als de pest is.

{* Naar verwachting zal Jeugdzorg binnenkort alle Marokkaanse, Turkse en Chinese kinderen uit huis halen}

De politie is al 8 keer bij mijn moeder binnen gewalst op zoek naar mij, zij hebben zich geen enkele keer gelegitimeerd en hebben ook nooit huiszoekingsbevel getoond. Zo werkt politie en justitie: klokkenluiders de mond snoeren is prioriteit nr. 1. Ik ben op dit moment ondergedoken, en zij zullen mij niet vinden. Er is een groot vermoeden dat mijn broertje Nikolai volgestopt wordt met een of andere medicijn. Bij ieder telefoongesprek geven de kinderen aan terug naar huis, naar hun moeder te willen.De reden dat ik mijn broertje en zusje niet mag zien is een straf omdat ik 'niet aardig' tegen Jeugdzorg ben.


UPDATE - Vrijdag 1 juni 2012Jeugdzorg: Hoger beroep onmogelijk gemaakt


Even geleden, tijd voor een update over Dossier Jeugdzorg. Sinds Ilja zichzelf in de dieseltank van een Kamaz de grens over gesmokkeld heeft om aan een vage, niet onderbouwde aangifte en bijbehorende huiszoekingen bij hem en zijn oma thuis te ontsnappen, probeert hij op afstand nog altijd onvermoeibaar om zijn broertje en zusje uit de handen van Bureau Jeugdzorg Gelderland te krijgen. Zonder succes, tot dusver.

Ondertussen zitten de kinderen al ruim twee maanden op onrechtmatige gronden vast. En is Ilja met zijn moeder in een juridisch-bureaucratische gehaktmolen terecht gekomen die er vooral op gericht lijkt om alle individuele weerstand tegen staatsgoedgekeurde kinderkidnap zo hard mogelijk te breken.

Zo heeft de leiding van de school van de kinderen hun op audio vastgelegde uitspraken, waaruit blijkt dat BJZ heeft gelogen, in een schriftelijke verklaring alsnog aangepast in het voordeel van Jeugdzorg. Nog meer bizar is dat de aanvragen voor het hoger beroep dat Ilja had ingediend nadat de rechtbank de flagrante leugens van BJZ doodleuk negeerde door het Gerechtshof in Arnhem zijn KWIJTGERAAKT. Of Ilja ze even opnieuw in wil dienen [bewijsmateriaal in redactiebezit]. Ondertussen heeft de vader van de kinderen zijn kroost precies één keer bezocht sinds ze zijn weggehaald - terwijl het handhaven van de omgangsregeling met hem een van de hoofdredenen voor uithuisplaatsing was.

De boodschap van Jeugdzorg is helder: Jij ons in twijfel trekken, wij jou het leven nog zuurder maken. Met alle rechtsmiddelen die de overheid wel, maar de individuele burger niet heeft. En daar wil Jeugdzorg bést een paar onschuldige kinderen voor de geestelijke vernieling in helpen.

Update 21 september 2012

Het gaat redelijk. De kinderen mochten voor het eerst voor paar uur naar huis. Maar ik voer de strijd nu flink op, omdat die parasieten een verzoek hebben ingediend voor verlenging van uithuisplaatsing. Wat gewoon een hele lage streek is.

Betreffende de politie en het OM.

De politie chef heeft zijn mond voorbij heeft gesproken en per e-mail mij geantwoord, dat de reden is waarom mijn aangifte tegen jeugdzorg nog steeds niet behandeld wordt, omdat zij de aangifte van jeugdzorg veel hogere prioriteit geven. En zij gaan pas iets met mijn aangifte doen wanneer ik mij overgeef en laat aanhouden. Zo de officier van Justitie besloten.

Update 25 september 2012
          
Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


31 opmerkingen:

 1. IK heb hier maar twee opmerkingen over:WALGELIJK,SCHOFTERIG.!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zou zeggen: mailen aan kamerleden en aan alle contacten van Erik Gerritsen. Zo zien de door Gerritsen gepropageerde gijzelingen van ouders en kinderen door de politie en UHP's er dus uit. Dit is wat die man wil, dit mag hij verdedigen. Misschien ook leuk om aan Brandpunt te mailen waar Gerritsen onlangs nog reclame mocht maken voor zoveel mogelijk UHP's.

  Iedereen snapt natuurlijk dat het de allereerste taak is van hulpverleners om de kinderen niet nog meer leed te berokkenen. Trauma op trauma is extreem schadelijk voor kinderen, zie de boeken van Bruce Perry. Maar Gerritsen propageert dat het ene trauma het andere opheft..... Dat tekent de man.

  Vermoedelijk worden steeds meer mensen echt woedend om jeugdzorg die kinderen mishandelt en zo ernstig ook, in plaats van deskundige hulpverlening biedt. Die Erik Gerritsen, waar jullie ook terecht zo druk over maken, heeft inmiddels bijna dagelijks ruzie met Carlo Schuengel en andere hoogleraren.

  Hij is ontslagen bij Binnenlands Bestuur naar het lijkt. Nu nog ontslag bij BJAA in Amsterdam. Die man moet echt weg!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is natuurlijk heel makkelijk om dit te veroordelen (hartverscheurend natuurlijk, kinderen die niet weg lijken te willen), maar we zien maar 1 kant/als kijker ken je niet het hele verhaal. Zou fijn zijn als we dat wel kregen, maar daar zitten vast privacy-haken en -ogen aan. Dus moeten we (ondanks dat dat niet perfect is) toch vertrouwen hebben in rechters etc. En ja, ik heb een beetje ervaring met deze materie :-(.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. sorry Raoul, maar zo te lezen zit je zelf ook bij jeugdzorg. want anders kun je deze zeer traumatiserende kindontvoering, die altijd meer schadelijk is dan de zgn schade die Jeugdzorg zogenaamd constateerd, niet goedpraten. Rationaliseren noemen ze dat, vast wel geleerd he tijdens je SPH opleiding. Alleen als er echt sprake is van bewezen sexueel misbruik of zeer ernstige mishandeling is UHP gerechtvaardigd, en in alle andere gevallen van UHP is het Jeugdzorg die aan kindermishandeling doet.

   Verwijderen
  2. Ja Raoul ik ken inderdaad ook een gezinsvoogd met de naam Teeuwen, Caroline bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam

   Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen at gmail.com)

   Projectleider at SURF
   Enschede Area, Netherlands Informatietechnologie en services

   Verwijderen
 4. Nou, zo heel veel ervaring heb je kennelijk niet Raoul. Anders zou je weten dat dit regelmatig voorkwam en er een enorm functioneringsprobleem is in de Jeugdzorg. Daar komt men al heel lang mee weg door zich altijd te verschuilen achter de privacy van kinderen. Maar er zijn vele van dit soort verhalen bekend inmiddels,dit soort gewelddadige uithuisplaatsingen zijn geen uitzondering.

  Het is de bedoeling dat de hulpverlening hulp biedt aan getraumatiseerde kinderen, niet dat ze die kinderen nog een extra mishandelt. Het is daarom van het allergrootste belang voor die kinderen dat ze zo tactisch en omzichtig mogelijk uit huis worden gehaald.

  Vroeger kwamen dit soort taferelen in Nederland niet voor. Dan had je hulpverleners die heel veel tijd en aandacht aan het gezin als systeem schonken. Hulpverleners met verstand van zaken .Nu zijn het piepjonge meiskes met een extreem autoritaire manier van doen. Dat leren ze van hun bestuurders, die hen alsmaar voorhouden dat zij de 'professionals' zijn en het laatste woord hebben en vast moeten houden aan hun standpunt (lees niet luisteren).

  DAt vertelde professor Jo Hermans ook nog eens onlangs bij Vara's ombudsman. Er was ook een rechter die zich beklaagde over de ondeskundigheid, onbetrokkenheid en arrogantie 'Wij zijn de professionals' van gezinsvoogden.

  Dus dat verhaal vanuit de jeugdzorg dat men maar een kant van de zaak weet en dat het genuanceerder ligt, moet maar eens afgelopen zijn. Er zijn zoveel voorbeelden van extreme misstanden. Leg mij maar eens uit dan Raoul waarom een hulpverlener voor deze manier van handelen zou kiezen? Wat is daar in het belang van het kind aan? En hoe verwacht je dat een kind na zoiets nog open staat voor behandeling?

  Dit is toch absurd?! Zo ga je toch niet met kinderen om?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Melding doen bij AMK,dat EG grootschalig en langdurig,en bewust(als zo iemand al een bewustzijn heeft...) kinderen mishandelt,hetgeen teneinde tot een 'Out Of Order'=OOO leidt van E zelf.Bewijs genoeg voor strafrecht,collectief aanklagen.
  Deze ernstige symptomen van een totaal ontwrichte samenleving door zulke mens-en kindonterende praktijken....???
  Het ergste is,het is al gebeurd.
  Wat een zieke geest moet je wel niet hebben om te denken dat je het recht hebt op iemands kind.
  What goes up,must come down!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beelden komen hard over. Het geluid van de huilende en roepende kinderen gaan me door merg en been. De woorden van de cameraman hakken er in. En toch…..
  De beelden geven een werkelijkheid van de situatie op dat moment weer, dat hartverscheurend is. Niemand zou willen dat kinderen dit mee moeten maken.
  Wat is het verhaal achter de beelden?
  - Het kan zijn dat jeugdzorg onvoldoende (onderzoeks)werk heeft gedaan (niet ondenkbeeldig), maar misschien ook niet.
  - Het kan zijn dat het beeld dat van vader in woorden wordt geschetst klopt, maar misschien ook niet.
  - Het kan zijn dat moeder juist heeft gehandeld door de kinderen niet naar vader te laten gaan, maar misschien ook niet.
  De ervaringen die ik zelf meemaak met jeugdzorg zijn schrijnend en ik wens jeugdzorg bij tijd en wijle van alles en nog wat aan slechts en lelijks toe. En toch,…. Ik zie en hoor de kinderen. Deze ervaring had hen niet aangedaan mogen worden. Alle volwassenen die hierbij betrokken zijn, zijn daarvoor verantwoordelijk geweest. Ik mag hopen, dat er een goed en echt deskundig onderzoek komt naar wat hier allemaal speelt. Voor de kinderen hoop ik dat ze deze nare gebeurtenis kunnen vergeten, hoewel dat moeilijk zal zijn nu dit filmpje op internet staat.
  Bovenstaande had ik geschreven, vóórdat de uitleg van de broer op Darkhorse verscheen.
  Zo zie je maar weer een oordeel begint echt bij geïnformeerd zijn ten aanzien van de feiten.
  Zelf ben ik al een tijdje bezig uit te zoeken hoe deze ‘cultuur van wreedheid’ van allerlei kinderbeschermingsinstanties aan de kaak gesteld kan worden. Misschien het onderstaande?
  Artikel 3 EVRM Anti-Folterverdrag beschermt tegen een risico te worden blootgesteld aan
  foltering ‘toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de instemming of
  gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid
  handelt’.

  Het omschrijft folteren als volgt:
  “iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in officiële hoedanigheid handelt.
  Folteren omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen”. (deze laatste zin is nogal dubieus)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo,
  Wat een vreselijk filmpje. Op youtube had ik al gereageerd, dat dit dit filmpje helaas klopt.
  Wij hebben hetzelfde meegemaakt.
  Ik heb het gelijk ook op mijn blog gezet. En mijn beloofde stilzwijgen tijdelijk doorbroken.

  Als het klopt wat deze Ilja schrijft, dan handelt jeugdzorg hier op eigen houtje en zonder rechtelijk bevel. Of heb ik niet goed gelezen? Dan is hier dus sprake van strafbare onttrekking aan het ouderlijk gezag.

  Het is puur machtsmisbruik. Arme kinderen. Arme moeder. Arme Ilja. We leven heel erg met jullie mee!!! Wat onwijs moedig dat je het toch hebt gefilmd. Typerend dat de politie dat probeerde tegen te houden....

  Sterkte!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Jeugdzorg belt na 6 uur ‘s avonds nog een keer op, met mededeling dat ze pas maandag iets te horen zal krijgen, omdat de gezinsvoogd op vrijdag altijd vrij is."

  Het is altijd hetzelfde liedje. Dit is niet per ongeluk maar opzettelijk beleid! Je hoort het van alle ouders.
  Waar is die "zorg"??
  De g.voogd gaat lekker weekend vieren. En ik heb gemerkt dat hun weekend heilig is; het moet wel heeel super ernstig zijn willen ze hun weekend opofferen.
  Zelfs toen mijn zoon weggelopen was en jeugdzorg niet wist waar hij was, was het voldoende dat ik kon zeggen dat hij veilig was. Pas maandag gingen ze aktie ondernemen. Dit is toch hypocriet!

  Het is allemaal zo vreselijk herkenbaar :( Haast voorspelbaar. Boeken kunnen we schrijven... Ilja en familie, we denken aan jullie!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. het is zo vreselijk wat ze allemaal voor elkaar kunnen krijgen. het is waar diegene die het meest in de reet van jeugdzorg kruipt krijgt alles voor elkaar. voor een groot deel had t mijn verhaal kunnen zijn aangaande de tegenwerking van ex etc. en ik denk van nog wel meer dan de helft van alle onterechte gevallen. je zou toch zeggen dat je met deze papieren en feiten je kinderen binnen no time terug moet krijgen en ze niet eens weg hadden mogen gaan. probeer een rechter te zoeken die wel uitspraken TEGEN die gestapo durft te doen en blijf hogerop gaan en weer opnieuw beginnen.
  je zou ze echt afmaken de secreten. en nee.. veilig zijn ze echt niet meer als vanzelfsprekend in een pleeggezin of op een groep.

  heel heel heel veel sterkte..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ik mag 10 april ook in hogerberoep voor mn kinderen tegen buro jeugdzorg weet er alles van ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Overal in de samenleving

  In zijn boek, dat na een paar maanden al toe is aan een tweede druk, worden psychopaten beschreven als mensen zonder geweten en empathie. Vanuit een gebrek aan verbondenheid is een psychopaat puur egoïstisch. Dit wordt echter in de meeste gevallen verborgen achter een zorgvuldig geconstrueerd masker.

  Het is dat sociaal aandoende voorkomen waardoor mensen in de omgeving van een psychopaat ten prooi kunnen vallen aan zijn of haar manipulerende gedrag. Ze kunnen mensen zodanig om de tuin leiden, dat ze zelf slachtoffer lijken en het slachtoffer neerzetten als dader.

  In zijn boek noemt Jan Storms de slachtoffers ‘prooien’: gevoelige en sociale mensen die soms alles in hun leven kwijtraken door een psychopaat. Wekelijks krijgt hij brieven van ouders en grootouders waarin de problematiek zich rondom kinderen afspeelt. Bij een scheiding bijvoorbeeld wil een psychopaat koste wat het kost de controle krijgen over de kinderen. Hulpverleners en andere betrokkenen worden dan voor het karretje gespannen om dat voor elkaar te krijgen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.

  Storms: “Bij een organisatie als de Kinderbescherming bijvoorbeeld wordt niet aan waarheidsvinding gedaan. Verklaringen worden niet nagetrokken. Dat is voor psychopaten een pretpark. Rechters leggen ouders soms op om samen in therapie te gaan, maar als één van de ouders aan psychopathie lijdt, kan dat een ramp worden door manipulatie en leugens.”

  Hulpverleners worden niet alleen maar gebruikt voor de destructieve plannetjes van psychopaten, ze kunnen ook zelf prooi worden. In andere gevallen kruipt de psychopaat zelf in de rol van hulpverlener, een positie die hem de toegang geeft tot kwetsbare mensen.

  Een hulpverlener vertelde Storms over een gezinsvoogd bij Jeugdzorg, die er volgens hem een pervers genoegen in schepte om kinderen bij hun ouders weg te halen. Storms: “In één geval kreeg deze man de uithuisplaatsing van drie kinderen voor elkaar, tegen de dringende adviezen van meerdere psychologen in. Hij lag voor deze zaak in ruzie met vijf hulpverlenende instanties die deze maatregel helemaal niet zagen zitten.

  De moeder van de kinderen werd door hem geterroriseerd en gestalkt. Toen zij steun zocht bij het maatschappelijk werk, reageerde hij: ‘Als je derden inschakelt, dan loopt het helemaal verkeerd met je af’. Zijn positie heeft hem een aantal jaren in staat gesteld over tientallen gezinnen een schrikbewind te voeren. Als onderkend zou worden dat personen als die gezinsvoogd geestesziek zijn, dan zou heel veel mensen onnoemelijk leed bespaard blijven. Daarvoor is het nodig dat informatie over psychopathie gemeengoed wordt.”

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nog een praktijkvoorbeeld?

  De ex-schoonmoeder vertelde tegen mijn man: “Als mijn zoon de kinderen niet krijgt dan krijgt jouw dochter ze zeker niet. DAAR zal ik wel voor zorgen”!!
  HOE ze dat deed en HOE zij dat voor elkaar kreeg kon mijn dochter aantonen middels brieven/ documenten waarin de meest walgelijke beschuldigingen en insinuaties stonden.
  Mijn dochter vertelde dit de gezinsvoogd(en) en liet hen zien wat er allemaal binnenkwam aan epistels en documenten. Benoemde bij de gezinsvoogd de kenmerken van psychopathisch gedrag. Maakte hen daarop attent. Vroeg haar om advies, hulp.
  Mijn dochter wist toen nog niet hoe gezinsvoogden opereerden en in elkaar zaten.
  De gezinsvoogd (ook maar een mens?!) voelde waarschijnlijk nattigheid. Had/heeft een levensgroot ego. Worden zij op getraind! Zij zijn de grote kinderredders en psychologen!
  De gezinsvoogd voelde zich waarschijnlijk door mijn dochter betrapt op haar ondeskundigheid, haar gebrek aan inzicht en haar onvermogen. Deed slechts eenmaal navraag bij deze psychopaat en zette vervolgens de aanval in tegen…..? U raadt het al waarschijnlijk.
  De gezinsvoogd weet zich beschermd door de kinderrechter. Immers, de rechter vraagt haar niet om waarheidsvinding?
  De gezinsvoogd weet zich beschermd door de psychopaat. Immers ,zij doet wat de psychopaat wil en vertelt haar leugens rustig door aan de kinderrechter. Sterker nog, zij verzint er nog een paar bij!

  Kortom: De gezinsvoogd kan met behulp en bescherming van de psychopaat ,de onwetendheid van de rechter en door de verziekte werkwijze van BJZ haar gezegende werk doen.

  En de psychopaat zag dat het goed was……..

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ga door ILJA!!!!!!

  Sven,

  Wat zouden de consequenties kunnen zijn als ALLE ouders die op misdadige wijze hun kind kwijt zijn geraakt of dreigen kwijt te raken, namen van instellingen,gezinsvoogden en rechters openbaar zouden maken? Worden alle ouders dan vervolgd?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Aan alle scholen, onderwijskrachten, peuterspeelzalen, dagverblijven en huisartsen.

  Ik hoop grondig dat alle huisartsen, scholen ,onderwijskrachten, en begeleiders van kinderen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen,na het lezen en horen van alle berichtgevingen over AMK, BJZ, Gezinsvoogden en aanverwante artikelen, zich 3x zullen bedenken alvorens hulp in te schakelen van deze ”deskundige” hulpverleners of een melding te doen bij het AMK!!!

  Zolang het bij deze instanties nog ontbreekt aan:
  echte deskundigheid,
  controle op waarheid en deskundigheid,
  pedagogisch/psychologisch inzicht in het kind
  jarenlange ervaring met kinderen en ouders, (er is veel verloop bij jeugdzorg!!)

  mogen jullie hen geen recht van spreken of handelen geven of laten geven. JULLIE zijn de specialisten!

  Ik ben er heilig van overtuigd dat wij/jullie:

  meer expertise in huis hebben,
  veel meer ervaring hebben met ouders en kinderen,
  veel meer vertrouwen genieten van ouders en kinderen
  een betere relatie hebben met ouders en kinderen.

  WIJ KUNNEN en ZULLEN daardoor vaak veel meer bereiken in het belang van het kind en de ouder(s.

  Mocht er onverhoopt toch een gezinsvoogd in jullie school, kinderopvang of praktijk verschijnen:
  leg dan elk gesprek schriftelijk vast en VOORDAT de gezinsvoogd het pand verlaat, ONDERTEKENING met naam en handtekening verplicht stellen. Door beide partijen. Wordt dit geweigerd? Dan heeft er GEEN gesprek plaatsgevonden!

  (Of gebruik een voice recorder als hulpmiddel voor het maken van het verslag, eis een handtekening.)

  Kopieer het verslag met handtekeningen en bewaar een exemplaar! Het kan van pas komen. Bescherm je school ,het kind en de ouder.

  Geef NOOIT informatie door de telefoon!!

  Vraag bij welke instelling zij werkzaam zijn.

  Vraag of deze persoon het kind zelf al ooit gesproken heeft of gezien! En wanneer.

  Vraag of de ouders op de hoogte zijn van het gesprek bij jullie!

  G.R te M.

  Onderwijskracht. Ruim 20 jaar ervaring.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Bij mijn zijn ook kinderen uithuis geplaatst 5 stuks!!!! Het is onvoorstelbaar hoe zoiets gewoon maar kan gebeuren. Heb er een trauma van slaap ‘s nachts bijna niet ze zorgen wel dat je psychische moeilijkheden krijgt. Mijn zoontje word gedrogeerd hij herkend geen eens zijn broertjes meer, zie dit filmpje. Deze gasten moeten gestopt worden. Ik, moeder heeft een valse melding van het AMK gehad, leugens zwart gepraat, alles nemen ze klakkeloos aan. Ik voel me net een zeehondje, zo ben ik neer geknuppeld terwijl ik een zorgzame en goede moeder ben. Ik gebruik geen drank, geen drugs. Ik mis mijn kinderen als ik dit zo zie. Het gaat me door merg en been. Dit is pure kindermishandeling dit moet stoppen gewoon. Zie hier onder hoe mijn zoontje zegt dat zijn broertje hem niet meer herkend.

  http://www.youtube.com/watch?v=xn_RKWyqUsg

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dit is voor bjz de normaalste zaak van de werld hoor!!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Die dame "Ginger" van BJZ zit uit haar nek te lullen met dat portretrecht. Er is geen enkele wet die verbiedt om mensen in je woning te filmen en/of fotograferen. Die opnames openbaar maken is een ander verhaal en valt onder de Wet op het auteursrecht, maar in dit geval krijg je dan ook te maken met persvrijheid, het recht op vrije nieuwsgaring en de afweging tussen de privacy van betrokkenen enerzijds en het maatschappelijk belang anderzijds.

  Maar ja, BJZ past wel vaker eigenmachtig de wet aan als het ze toevallig goed uitkomt...

  Ilja, vecht vooral door! Bureau Jeugdzorg zal je proberen kapot te maken, maar alle *fatsoenlijke* mensen in Nederland staan achter je!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Daarentegen,als je een willekeurig filmpje,van een ander willekeurige misdaad ,bv zo'n -toevallig- voor- mn- neus- gebeurd -incident,naar de politie brengt om er een melding van te doen,dan vinden ze t geen probleem en hoor je ze niet klagen over schending van welk of wiens(portret)rechten dan ook.
  Het filmpje mocht al niet gemaakt worden voordat het in de openbaarheid kwam,dat is al schofterig.Met andere woorden,ze zijn zich op dat moment dus wél degelijk bewust van hun eigen schofterige daad,anders zou je niets te vrezen hebben.'..
  De volgende keer dan maar gewoon een pak slaag of zo?!
  En dan willen ze de jeugd harder straffen

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Voor de mensen die nog steeds vinden dat er maar 1 kant vh verhaal wordt getoond:
  Realiteit is: Er IS ook maar 1 kant vh verhaal DAT MAG GELDEN,en dat is DIE van de visie van de gezinsvoogd,die zonder enig onderzoek van waarheidsbevinding,ook nog wordt gesteund door de zgn teammanager,als het niet de stagiaire is....Er is helemaal geen 'andere kant van het verhaal'nodig voor een OTS/UHP.De andere kant vh verhaal is het verhaal van de ouders en de kinderen,maar die telt simpelweg niet mee,omdat BJZ anders niet aan hun geld komt.
  Ik word nog misselijker van die mensen die maar blijven roepen dat ze de andere kant vh verhaal niet te zien krijgen ..?!
  Er is gewoon geen andere kant,en als ie er al was,dan is het niet rechtsgeldig,wat voor goede ouder/goed kind, je ook bent!
  Wacht maar tot het je gebeurt,dan zie je vanzelf.
  En die kans is erg groot.ENG GROOT.

  F.O.C

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier inmiddels dezelfde ervaring met Bureau Jeugdzorg in Tiel, weliswaar met andere hoofdrolspelers. De list en bedrog, de leugens heb ik inmiddels vastgelegd en op internet geplaatst. Mijn kinderen zullen later te weten komen dat Jeugdzorg hen een trauma heeft bezorgd, meer kan ik op dit moment helaas niet doen.

   Verwijderen
 20. Volgende keer,komt iedereen met zn camera filmen,ok ?! Ook de plaatselijke en landelijke omroepen !

  BeantwoordenVerwijderen
 21. heel simpel allemaal ... dat komt omdat wij EIGENDOM zijn van de Staat der Nederlanden, zolang wij ons identificeren met een door de Staat der Nederlanden overhandigde ID-kaart/paspoort.
  De ID-kaart/paspoort is d.m.v. het sofinummer/BSN verbonden aan de door de Staat der Nederlanden gecreëerde persoon zoals ingeschreven in de GBA.

  Persona (latijn) = Masker (Nederlands)

  De persoon/masker is gecreëerd door de Staat der Nederlanden en daarmee eigendom van de Staat der Nederlanden!
  Als je blijft identificeren met je persoon/masker, dan ben je dus eigendom van de Staat der Nederlanden!

  Oplossing:
  - Claim je naam terug (zie: http://www.ikclaimmijnnaam.nl/ )
  - Claim je Mensenrechten (zie: http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut ) i.p.v. je te beroepen op je rechten als 'Staatburger'/'Staatseigendom'
  - Als een DIENDER je vraagt om je te identificeren, dan kun je antwoorden met: dat kan ik niet behalve dan dat ik al voor je sta ... ik heb misschien wel een id-kaart/paspoort bij me, maar dat is eigendom van de Staat der Nederlanden en dat ben ik niet!

  Ik zou zeggen, ga op zoek op het internet naar termen als 'Soevereine mens', 'FOTL', 'Freeman on the Land' ... see how deep the rabbithole goes :)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik ben helemaal beroerd van dit filmpje, ik zit hier echt met de tranen in mijn ogen. Mijn God. Ik kan alleen maar schrijven dat ik iedereen die dit meemaakt (en wat heb ik dan met mijn kind geluk gehad want wij zijn ook door het oog van de naald gekropen) in mijn armen zou willen sluiten.
  Wat vreselijk, dat dit gebeurd. Maar wat fijn dat er hier aandacht aan word besteed.Ik geef het op mijn beurt ook weer door.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Heel herkenbaar allemaal , dacht even tijdens lezen dat voogd W vd L was van WSG , zelfde tactiek zelfde leugens , dit moeten we met zijn allen stoppen Politiek doet niets dus moeten we de politiek dwingen , mijn stem formulier ga ik gebruiken om het hele verhaal op te schrijven en dan in de bus te doen , want op geen enkele bestaande partij kan ik stemmen omdat ze allemaal deze maffia steunen !!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Beste Ilja,
  Bedankt voor je regelmatige updates. Hier wordt met je meegeleefd. Hopelijk komt dit snel voor de rechter en wordt er een einde gemaakt aan deze nodeloze kwelling.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. mag mijn kinderen niet meer zien door vergelijkbare onzin, omdat mijn ex heeft aangekondigd dat ze nooit zal stoppen tot ik dood ben, heeft RVJ besloten mijn kinderen af te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Update 23 november 2014:

  http://www.telegraph.co.uk/comment/11248178/Twins-returned-to-family-after-32-months-of-hell-spent-in-care.html

  Twins returned to family after 32 months of hell spent in 'care’
  A Dutch case of children kidnapped by the state mirrors what is being done on an unprecedented scale to so many families in Britain, says Christopher Booker.


  Anyone wishing to see just how shocking the behaviour of our “child protection” system can be should watch an utterly chilling video on YouTube (see below: “Kidnap of children from their mother by Dutch social services…”). It shows 11-year-old twins screaming in protest as they are seized by social workers and carried off by a mob of policemen, from the loving home they have now not seen for nearly three years.
  Although they belong to a Russian-Latvian family resident for years in Holland, it is a scene re-enacted every day in Britain, thanks to a system that the Dutch children’s minister said in 2009 should be an “inspiration” to social workers in his own country. Having reported on this awful story more than once before, I now write about it again because this very day, in the town of Nijmegen, those children will be rushing joyfully into the arms of their mother and their brother Ilja Antonovs (who shot the film) – because last week, a judge ruled that the children should never have been removed in the first place.
  I have followed this case because, in so many ways, it mirrors what is being done on an unprecedented scale to so many families in Britain – except that here it is usually not possible to report on them in anything like such graphic detail. This is due to the suffocating secrecy surrounding what our social workers and family courts get up to. As so often in Britain, the Dutch case involves the system colluding with a dysfunctional and absent father to remove children from their family on quite ludicrous grounds, the chief of them being merely that, when at home, the children spoke Russian, not Dutch.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Since March 2012, their mother and Ilja, now 26, have fought an extraordinary battle through the courts, with the aid of two capable and committed lawyers, to get the twins freed from the “living facility” where they were placed by the social workers, at a yearly cost to Dutch taxpayers of €80,000 (£60,000) for each child. Twice the Dutch court of appeal ruled that the children, who were utterly miserable, deprived of their phones, forbidden to watch television or read newspapers, and generally mistreated, should be returned home – only on each occasion for this to be overturned by a judge in a lower, family court. The case has attracted considerable publicity in Russia and Latvia, and even, after it was reported here, in leading Dutch newspapers.
  Finally, one judge asked for an assessment of all the family by an independent psychologist. She could not have produced a more favourable report, or been more coruscating about the conduct of the social workers. She was particularly contemptuous of their absurd claim that the only reason for holding the children so long was the mother’s failure to “co-operate with professionals”, an excuse only too familiar here in Britain.
  The children, the psychologist found, had been traumatised by the whole experience, as by the quite unnecessary placing of the girl in a “special needs” school, and they should be freed to return home immediately. Last Monday, the judge agreed, and today the family will be reunited.
  The real hero of this story is Ilja, who has twice had to miss his place at St Andrews University because of his need to fight for his family, for humanity, for justice and for truth. His tireless efforts to get publicity for his family’s plight on one occasion landed him in prison, on another forced him to flee abroad. I only hope St Andrews will now recognise what an impressive young man he is, as at long last, he hopes to take up his promised place there.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Met verbazing dit stuk gelezen, en inderdaad Gerty van Summeren, Petra van 't Erve zogenaamde teamleiders liegen of het gedrukt staat, zelfs al heb je alle bewijzen liegen ze nog. En de eerder genoemde Lori Kornegoor, dat is echt een parasiet eerste klas en Hans Lomans stond er bij en keek er na........Het leed dat BJZ Tiel heet :-((

  BeantwoordenVerwijderen