vrijdag 16 maart 2012

Brief Burgemeester Van der Laan aan Kentalis en Signis school over seksueel misbruik

 
De brief aan Kentalis

Uit deze brief van burgemeester Van der Laan blijkt ten overvloede de onwillende en onmenselijke houding van Kentalis  / Signis in verband met wat zich op deze school heeft afgespeeld. De brief betekent voor ons als ouders een stuk erkenning, van een gemeentelijke overheid die uiteindelijk in zag dat er in onze zaak niet op de juiste wijze is gehandeld.

Terecht stelt één van de commentatoren op de blog de vraag:” Wat had de burgemeester gedaan, wanneer er wél een ondertoezichtstelling over het gezin was uitgesproken?”  (gebaseerd op valse informatie en een bevooroordeelde houding van het AMK) Het antwoord daarop mag duidelijk zijn. Niets! In dat geval waren wij officieel gebrandmerkt geweest en als dat tot gevolg zou hebben gehad dat wij daarmee uiteindelijk onze kinderen waren kwijtgeraakt, had daar bij de instanties geen haan naar gekraaid.

Het feit dat de LKC ons op twee belangrijke punten in het gelijk heeft gesteld, staat volkomen los van het zogenaamde kinderbeschermingstraject. Je kunt als ouders door een onderwijsklachtencommissie in het gelijk gesteld worden en tóch je kinderen verliezen aan een ‘onderzoekstraject’ (zonder waarheidsvinding) van kinderbeschermers die er vanuit gaan dat een school per definitie betrouwbaar is.

Het is veelzeggend dat wij als ouders nog steeds wachten op belangrijke ontbrekende informatie uit het AMK-contactjournaal. Te meer omdat er ook van de kant van de gemeente een dubieuze invloed is geweest op dit hele proces (wat was de rol van de wethouder van Onderwijs, Lodewijk Asscher?). Wij gaan er geenszins vanuit dat Kentalis de door de burgemeester gevraagde heroverweging van haar besluit de zaak verder als ‘afgehandeld’ te beschouwen, serieus zal nemen. Zij hebben categorisch een defensieve houding aangenomen tegenover de ouders van het slachtoffer (en het slachtoffer zelf door op een lage manier haar geloofwaardigheid aan te vallen) Zij vinden dat zij er zelf geen baat bij hebben om ook de andere ouders fatsoenlijk in te lichten. In onze beoordeling mag een instelling die zo met mensen omgaat, niet langer ‘Koninklijk’ genoemd worden.

Sven Snijer

 


 Geen opmerkingen:

Een reactie posten