maandag 8 oktober 2012

Godsgeklaagd...

Rouvoet gaat strijden tegen misbruik Jeugdzorg


Rouvoet is momenteel lid Raad v. Toezicht van Jeugdformaat, jeugdzorgaanbieder in Den Haag, en was als minister verantwoordelijk voor Jeugdzorg.
DEN HAAG (ANP) - Oud-vicepremier André Rouvoet gaat in opdracht van Jeugdzorg Nederland een onafhankelijke commissie leiden die moet onderzoeken hoe seksueel misbruik in de jeugdzorg kan worden voorkomen. Het is een reactie op het maandag verschenen rapport van de commissie-Samson naar misbruik in de jeugdzorg.

Het team van Rouvoet, die minister voor Jeugd en Gezin is geweest, moet maatregelen opstellen die misbruik bij jeugdzorginstellingen moet verhinderen. Hij moet ook zorgen dat die regels ingevoerd worden en zal toezien op de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Samson.

Die commissie concludeert in haar rapport dat Jeugdzorg Nederland en de overheid tekort zijn geschoten in hun taak om uit huis geplaatste kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Kinderen in een jeugdzorginstelling blijken ongeveer een 2,5 keer zo grote kans te hebben om seksueel misbruikt te worden, terwijl die kans voor verstandelijk gehandicapte kinderen nog groter is.
Het onderzoek van Samson heeft Jeugdzorg Nederland ,,in het hart geraakt'', aldus bestuurder Ans van der Maat. ,,Het is triest om te constateren dat zoveel kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik onderling, maar ook door volwassen aan wie de zorg over hen was toevertrouwd. Elk kind dat dat is overkomen bied ik hierbij namens de jeugdzorg mijn excuses aan."

Van der Maat noemt de conclusies van Samson ,,niet mis te verstaan'', maar wijst er ook op dat de afgelopen jaren binnen jeugdzorg al veel is gedaan om seksueel misbruik te voorkomen. De vrijblijvendheid gaat er nu van af en het probleem zal nu branchebreed worden aangepakt, stelt Van der Maat. We zullen het niet meer loslaten, voegt ze eraan toe.


http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2012/01/19/Andr+Rouvoet+in+Raad+van+Toezicht+Jeugdformaat

Dit is een origineel bericht van Stichting Jeugdformaat
   
Met ingang van heden (19 januari 2012) is André Rouvoet toegetreden tot de Raad van Toezicht van stichting Jeugdformaat. Naast zijn functies in de landelijke politiek heeft de heer Rouvoet een lange staat van dienst in het werkveld van jeugdzorg, onderwijs en welzijn.

 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. "We hebben het volste vertrouwen dat onze raad met de benoeming van André Rouvoet een deskundige, consciëntieuze en plezierige collega rijker wordt", aldus dhr. Jan Verheij, voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugdformaat.

André Rouvoet (1962) was onder meer minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier in het kabinet Balkenende IV (2007-2010). In die periode heeft hij onder andere het initiatief genomen tot de opzet van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Met de door Rouvoet in gang gezette stelselwijziging in de jeugdzorg krijgen deze CJG's een centrale rol bij de uitvoering van de jeugdzorg in gemeenten.

"Het welzijn van kinderen en jongeren ligt mij na aan het hart", verklaart Rouvoet zijn toetreding tot de Raad van Toezicht van Jeugdformaat. "Kinderen hebben bescherming en vertrouwen nodig en een perspectief op de toekomst. In gezinnen waar dat niet vanzelf gaat, biedt Jeugdformaat de noodzakelijke hulp. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik daar graag aan bij."

Over Jeugdformaat

Stichting Jeugdformaat is de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden. Jeugdformaat biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. Met circa 850 medewerkers, verspreid over 75 locaties, en meer dan 1.000 pleeggezinnen biedt Jeugdformaat hulp aan ruim 5.000 gezinnen per jaar. In de Jeugdformaat/Jutters-Combinatie (JJC) biedt Jeugdformaat ook JeugdzorgPlus: (gesloten) opvang en intensieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: 'De pyromaan mag de brand gaan blussen'. Anders kunnen we de benoeming van ex-minister Rouvoet als leider van het team ter voorkoming van seksueel misbruik in de Jeugdzorg niet kenschetsen. De man die in 2010 nog beweerde dat er 'helemaal niets mis was' in de Jeugdzorg, die als minister van Jeugd & Gezin vele gelegenheden voorbij liet gaan om misstanden waar hij door ouders op attent werd gemaakt stevig aan te pakken, mag nu de misstanden bestrijden waar hij nooit enig geloof aan wilde hechten. De man die met 'anoniem melden' de mogelijkheid voor nog meer AMK-meldingen creeerde, waardoor onnodig veel kinderen uberhaupt in de afschuwelijke jeugdzorgmolen terecht kwamen. De man die niets wilde weten van het onrecht waar het hele systeem van overloopt, beginnend met het speculatieve onderzoek van de AMK-onderzoekster, tot en met het handje-klap tussen sommige rechtbanken en Jeugdzorg, om met alle geweld een kind uit huis te plaatsen in gevallen waar het volstrekt niet nodig was. Deze kampioen struisvogel mag nu het systeem gaan verbeteren, waar hij tijdens zijn eigen bewind nooit enige reden toe zag, anders dan in de richting van nog meer repressie in het 'helpen' van gezinnen.


                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horsehttp://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
6 opmerkingen:

 1. Tja, de man uit de hoek waar men graag heel veel 'onder de dekens' houdt moet er iets aan gaan doen?

  Het zou lachwekkend zijn als het niet zo triest was.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De slager keurt zijn eigen vlees. De minister van jeugd zonder gezin gaat ambtelijk een meldplicht invoeren voor de jeugdzorg en dan maar denken dat de zaken daarmee opgelost zijn. Melding kindermishandeling is geen hulp maar hysterie. Maar dan is het mooi weer ambtelijk afgedekt. En weer zijn de kinderen de dupe.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zeer verontrustende ontwikkeling weer: de man aan de top van 'Jeugdformaat' de pleegzorg-instelling die onder andere het oudste kind van Arlette Heskes (Google maar eens en zie 'praktijkgeval' in mijn link!) in zijn macht heeft en er alles aan doet dat dit kind volledig vervreemd van zijn moeder, vader en zus (waarbij deze ouders wél goede ouders zijn! Hun zoon krijgen die ouders geheel NIET meer te zien, ondanks door Hof opgelegde omgangsregeling... BJZ had hun kind immers 'beloofd' aan een pleeggezin....)...
  De man die de petitie van ouders in maart 2009 over de terreur van BJZ-WSJ (voorheen WSG genoemd) 'niet herkende' zie zijn brief in deze aan de Tweede Kamer in mijn 'Nico Mul's link', ( https://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf) zie daarin ook de door Rouvoet genegeerde 'Brieven aan Rouvoet' (https://dl.dropbox.com/u/3224280/Geachte%20excellentie-%20brieven%20aan%20minister%20Rouvoet.pdf) De antwoordbrief van Rouvoet is daarin ook te vinden!
  Ik vind dit een zéér zorgelijke ontwikkeling: gaat Rouvoet hier ook verder met ouders negeren, het niet herkennen van de problemen en zorgen en vooral doorgaan met een soort doofpot-beleid?

  Ook is het zorgelijk dat ouders nu worden afgescheept met een 'meldpunt' dat men via een duur 0900 nummer kan bellen.... is dit'meldpunt' het 'doofpotpunt'???

  Beste mensen: SCHANDE dat de overheid dit al meer dan 40 jaar bekend was bij de overheid (en ouders!)....TOLEREER het NIET, eis schadevergoedingen via letselschade-advocaten! Misschien wil dat meer helpen!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In het buitenland worden dit soort commissies geleid door onafhankelijke wetenschappers, niet door apparatjiks die uit hetzelfde circuit komen. Inderdaad triest en helaas weer een ongeloofwaardige zet van 'onze' overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Geld verdienen aan kinderen als een Christelijk mens, hoe laag kan men nog zinken? Deze man heeft mij altijd al de kriebels gegeven. Toen er velen met petities naar hem gingen deed hij er niet veel mee. Het zou toch een kind van hem moeten overkomen of hun als ouders. Moet je dan zien hoe snel het een en ander verandert of opgeheven wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hopelijk is dit het begin van onderzoek naar alle misstanden binnen de Jeugdzorg, want er is veel meer aan de hand. Onze kinderen worden op een verschrikkelijke manier slachtoffer van Jeugdzorg, die maar al te graag een uithuisplaatsing regelen en zich niets aan trekken van de gevolgen voor kind en hun familie. Jeugdzorg zelf mag van mij een OTS en UHP krijgen en gedwongen heropvoeding, omdat ze maffiapraktijken voeren ten koste van onze kinderen. Het levert namelijk voldoende op aan inkomsten en werkgelegenheid. Heeft Rouvoet werkelijk zoveel met onze kinderen op?? Laat ze dan bij hun ouders blijven als er geen ernstige dingen spelen en denk niet dat ze beter af zijn onder toezicht van Jeugdzorg en de verantwoordelijken. Ze zijn 10 keer erger het slachtoffer. Ook ouders lopen hierbij vreselijke trauma's op die ook weer invloed hebben op hun functioneren. Gaat het hier wel om de juiste belangen of verschuilt men zich hier alleen maar achter en heeft het hele andere redenen om dit in stand te houden?

  BeantwoordenVerwijderen