donderdag 18 oktober 2012

Jeugdzorg Dark horse - Jaaroverzicht & Toekomstverkenning

 
 Hoe we verder gaan 

Achttien oktober 2012 zou eigenlijk de dag worden waarop Jeugdzorg Dark horse zou ophouden als een actieve blog, om over te gaan in een archief. In plaats daarvan gaan we door met het plaatsen van nieuwe stukken, zij het met een beduidend lagere frequentie dan de afgelopen maanden het geval is geweest. Nu we precies één jaar bestaan, is het zinvol om een evaluatie te maken van wat we bereikt hebben en met welke intentie we verder zullen gaan. 

Jeugdzorg Dark horse is in korte tijd een begrip geworden op het gebied van signalering en benoeming van misstanden binnen de jeugdzorg. We hebben als redactie mogen rekenen op de sympathie, steun en actieve bijdragen van vele mensen, om de blog tot een succes te maken. Vertaald in bezoekersaantallen betekent dit zo’n duizend tot veertienhonderd hits per dag (met uitschieters naar tweeëntwintighonderd) wat een grote hoeveelheid, vaak zeer inhoudelijke, lezerscommentaren heeft opgeleverd.  

Een gezamenlijk project 

Van alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de blog, met verwijzingen naar nieuwsberichten, tips, ideeën,  achtergrondinformatie bij casussen, juridische kennis, het medisch-diagnostisch perspectief, persoonlijke verhalen, gedichten, parodieën en jeugdzorgkarikaturen, gaat onze speciale dank uit naar Nico Mul, T.S, D.D, L&R, B.d.G, G. K, A.B, R.V, Nell Coumans, Jolanda Clement, Edwin Lauxen, Richard, ‘tegengeluid’, Ilja, L&Y.B, M.V, K.M, Mr. Peter Prinsen en alle anderen die voor korte of langere tijd hun kennis en ervaring hebben gedeeld.  

Het doel van de blog, was aanvankelijk om als een soort proeftuin te fungeren, een communicatiemiddel, waarmee we met zoveel mogelijk jeugdzorggedupeerden in contact wilden treden. Dit ter voorbereiding van een te schrijven boek over de misstanden binnen de jeugdzorg. De blog werd echter zo populair, dat het al snel onze hoofdactiviteit werd, die al onze aandacht en tijd ging opeisen, waardoor het boek naar de achtergrond verdween. Na verloop van tijd hebben we de prioriteit hierin verlegd, want het genereren van publiciteit voor de misstanden was waar het ons om ging en niet de manier waarop. De samenwerking met mensen die net zo vastberaden een licht wilden schijnen, op het onrecht dat ouders en kinderen door het jeugdzorgsysteem wordt aangedaan, werkte daarin erg motiverend.

De ‘Blog–Twitter–Facebook’-combinatie, bleek een goede formule om een grote groep mensen mee te bereiken, die naast ouders en ouder-ondersteuners, ook advocatenkantoren, journalisten, politici, ondernemers, pleegouders en jeugdzorgmedewerkers ging omvatten.  

Hoewel de grote media zich wel door de blog laten informeren, zijn er nog geen verdergaande contacten uit voortgevloeid. Logisch gezien de ontwikkeling die de blog heeft doorgemaakt vanaf het begin tot heden. Voortgekomen uit persoonlijke verontwaardiging over Jeugdzorgmisstanden die we als ouders zelf mochten ervaren en die we ook van zeer nabij bij andere ouders konden meemaken, was de toonzetting van de blog soms  aanvallend en provocerend. Geleidelijk aan, is de doelstelling van de blog getransformeerd van het pogen een doorbraak te forceren op het gebied van jeugdzorgbeleid, naar het fungeren als  permanent platform voor goede alternatieven voor het huidige beleid, waarin ondeskundige, te laag opgeleide onderzoekers en gezinsvoogden, hun slecht onderbouwde observaties en meningen, nog steeds kracht mogen bijzetten met juridische dwangmiddelen. 

De continuïteit handhaven 

De blog gaat dus op een lager pitje, al moeten we nog bepalen tot welke minimale frequentie van publiceren we willen terug zakken, om de bezoekersaantallen enigszins op niveau te houden. We zullen zeker de continuïteit handhaven, om de ‘merknaam’ Jeugdzorg Dark horse niet uit de aandacht te laten verdwijnen. Daarvoor zijn we een te omvangrijk archief (zie: ‘Terug naar alle artikelen’ ) met informatie waar ook ouders die nog met jeugdzorg in aanraking zullen gaan komen, hun voordeel mee kunnen doen.  

Voor de komende drie maanden nemen we een rustperiode ‘sluimerstand’, waarin we een aantal zaken gaan uitwerken die zijn blijven liggen. Als eerste moet er ruimte komen voor het boek over Jordy, die met zijn vader naar Bolivia is gevlucht, waar hij nu een gelukkig leven leidt, na zijn ellendige verblijf op een zorgboerderij door toedoen van de leugens van de WSG. 

Wikileaks Jeugdzorg 

Er komt nog een artikel om meer uitleg te geven over Wikileaks Jeugdzorg, dat een verzamelpunt is voor mensen die (collectief) letselschadeprocessen willen voeren tegen jeugdzorg en de Nederlandse Staat, voor de geestelijke en / of lichamelijke schade die ouders en kinderen hebben opgelopen als gevolg van de ‘zorg’.  

Interviews 

Er zal nog een interview verschijnen met Stichting KOG, een interview met advocaat Jan van Ruth en een boekbespreking + interview n.a.v. een nieuw boek over jeugdzorg dat over enige tijd uit komt. Het is geschreven door één van de lezers van JDH, waarvan al eens een artikel is geplaatst.  

Lezerscommentaren 

Wij blijven interessante stukken die wij krijgen toegestuurd plaatsen, al gaan we er zelf niet meer iedere dag naar op zoek. Een leuk project, wordt het verzamelen - en in hoofdstukken indelen - van de beste, indrukwekkendste en meest informatieve lezerscommentaren, om die samen te vatten in een PDF, of in boekvorm.  

Boek over misstanden binnen Jeugdzorg 

Veel verhalen van ouders die uit interview zijn verkregen, of die zelf geschreven naar ons zijn toegestuurd, zijn nog niet verwerkt en blijven voorlopig op de plank liggen. Afhankelijk van hoe dingen zich gaan ontwikkelen, zullen die voor het boek gebruikt worden of met toestemming van ouders op de blog worden geplaatst.
 

Sven Snijer
Ranada van Kralingen

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse 

 

4 opmerkingen:

 1. Van harte gefeliciteerd, met jullie goede voortgang. Ik ben zeer benieuwd naar het boek.

  Ik ben vooral zeer blij dat de burgers meer gaan weten over hoe het nu werkelijk zit.

  Met Vriendelijke Groet,van een moeder wiens leven haast onmogelijk werd gemaakt. En ik dank jullie voor de moed en helderheid, maar bovenal voor het feit dat het niet eens zo gek was zoals ik er toen in 2009 al naar keek, het versterkte mijn zelfvertrouwen,en ik bemerkte dat ik niet alleen stond.


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Sven en Ranada,

  Jammer dat Jeugdzorg Dark Horse nodig is.
  Goed dat jullie er zijn en dit in een jaar bereikt hebben. Jullie bekendheid neemt nog steeds iedere dag toe. Het is fijn dat hierdoor steeds meer mensen weten over het disfunctioneren van de WSG en jeugdzorg.
  Het boek over Jordy zal dit nog duidelijker maken en ik hoop dat dit zal mee helpen om hier een eind aan te maken. Zodat al die andere "Jordy's" voortaan ook thuis, bij hun ouder(s)kunnen wonen.
  Sven en Ranada, ik ben blij dat ik jullie heb leren kennen en toost op onze verdere samenwerking.

  Ada, oma van Jordy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Sven en Ranada,

  Eerder moet ik jullie twee bedanken en gelukwensen met het grote succes van deze blog!
  Ik voel me vereerd om apart genoemd te worden in jullie bedankje.
  Ik maakte voor het eerst kennis met jullie naar aanleidng van het artikel 'Jeugdzorg en de negatieve animus'. Ik had alleen de vraag of ik het over mocht nemen in mijn verzameling tips voor ouders en advocaten 'Nico Mul's link'.
  Dank zij dit eerste contact is een naar mijn idee prettige samenwerking in de uitwisseling van gedachten gegroeid.
  Ik heb grote bewondering voor de hoeveelheid artikelen en de fatsoenlijke weergave daarvan.
  Sterk debet aan het succes van darkhorse is de daaruit voortvloeiende goede communicatie met vele mensen, jullie eigen respectvolle manier van benadering en gesprek met mensen: er wordt geluisterd, de blog wordt netjes gehouden, er wordt niet ingegaan op vage roddel en achterklap, scheldpartijen of onfatsoenlijk taalgebruik heb ik nergens aangetroffen, noch in de artikeken, noch in de opmerkingen. Wat dit alles betreft heb ik grote bewondering!

  Ik weet als geen ander hoe jeugdzorg mensen sloopt en de confrontatie met de verschrikkelijke zaken mensen ook niet onberoerd laat. Ik kan me dus goed voorstellen hoe een en ander inwerkt op het gezinsleven.
  Gelukkig dat jullie dit, ondanks de dreigende jeugdzorg-terreur, toch nog hebben weten te behouden!
  Als jullie minder gaan publiceren door alle drukte, dan kan ik dat goed begrijpen, anderzijds hoop ik dat jullie het nog even volhouden: het is gewoonweg te gek voor woorden dat de NL-wetgever samen met BJZ het even regelt dat men de UHP-terreur gewoon wil voortzetten en eenvoudigweg in de wet BJZ vervangt door 'gecertificeerde instelling'....en deals aan het maken is met de 'jeugdzorgaanbieders'... een wet die gewoonweg alle manco's van de vorige wetgeving op jeugdzorggebied over neemt...
  Juist deze blog kan helpen ouders, politici en wethouders wakker te maken...Graag wil ik nog af en toe iets schrijven, maar mijn boodschap blijft het zelfde:
  - Luister naar ouders / kinderen
  - Geef ouders/ kinderen de hulp die zij vragen, en alleen onderzoek door deskundigen, dus géén 'amateurs' van BJZ!
  - laat gezinnen in stand: een kind heeft TWEE ouders PUNT!

  Ik dank jullie beiden om juist in zo'n korte tijd een goed medium uit te baten tegen een grote maatschappelijke misstand: Nederland is het westerse land dat de meeste kinderen uit huis plaatst en hun ouders ontneemt... SCHANDE..

  DANK, DANK HULDE!

  Nico Mul


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Sven en Ranada,

  Bij deze geef ik jullie mijn complimenten voor het succes van de Jeugdzorg Darkhorse!

  Een tegengewicht dat heel hard nodig is in onze samenleving. Want de waanzin van Jeugdzorg neemt helaas nog steeds met de dag toe.

  Binnen Jeugdzorg heerst de waan dat ze hard nodig zijn, en dat kinderen door hen geholpen worden.

  Wat Jeugdzorg werkelijk teweeg brengt, is dat gezinnen in de stress schieten, dat ouders sociaal geïsoleerd raken, dat familiebanden worden gebroken, en dat kinderen voor hun leven lang worden getraumatiseerd.

  Er heerst een koude oorlog tussen ouders en de overheid. Als dit zo doorgaat, dan raakt onze goede samenleving binnenkort helemaal ontwricht. Onze kinderen worden hier de dupe van.

  Met de nieuwe wet gaan we een zware tijd tegemoet. Scholen worden ingesteld als opsporingsdiensten. Het belasteren van ouders wordt verplicht gesteld. Zwart maken van gezinnen wordt gelegaliseerd. De keuzevrijheid voor de school waar je kinderen naar toe gaan wordt afgenomen. Kinderen worden nog meer blootgesteld aan medische experimenten. De bemoeizucht in het gezinsleven neemt explosief toe.

  Steeds meer gezinnen zullen worden getroffen door de waanzin van Jeugdzorg. De enige hoop die er nog is, is dat er meer en meer ouders de ware aard van Jeugdzorg gaan inzien. Informatie over de misstanden van Jeugdzorg is daarbij van cruciaal belang.

  Ik moedig jullie, Sven en Ranada, aan om door te gaan met Jeugdzorg Darkhorse. Het is goed dat jullie al deze gebreken van Jeugdzorg in openbaarheid brengen!

  Veel gedupeerde ouders en gedupeerde kinderen vinden enorm veel steun en erkenning in de geplaatste artikelen.

  Slecht weinig ouders durven met hun kritiek op Jeugdzorg naar buiten toe te treden. Bang voor de wraak die Jeugdzorg neemt op hun dierbaarste bezit: de kinderen. Hoe wreed kan een mens zijn.

  Sven en Ranada, liever besteed ik mijn tijd aan leuke dingen in het leven, samen met mijn gezin. Maar dat Jeugdzorg eens goed aangepakt moet worden is heel erg nodig. Ik doe mijn best om mijn steentje bij te dragen.

  Hopelijk komt er eens een tijd dat ouders de erkenning krijgen die ze verdienen. Ik verheug me op dag dat kinderen voor eens en altijd weer rustig bij hun ouders kunnen blijven. De dag dat er geen angst meer bestaat dat de kinderen van de een op de andere dag met veel geweld uit huis worden gesleurd en van hun vertrouwde leefomgeving vandaan worden gehouden, alleen maar om een rotsmoes.

  Wie kinderen een warm hart toedraagt, koestert ouders.

  Ga zo door met Jeugdzorg Darkhorse, ga zo door!

  Richard

  BeantwoordenVerwijderen