zondag 14 oktober 2012

Huisarts over Jeugdzorg

Eduard v. d. M • huisarts


Meneer Sprokkereef,

U leeft op een grote roze wolk.
Uw kennis over Jeugdzorg is op de grote leugens van uw werknemers gebaseerd.

Als huisarts behoor ik tot de groep die zich tegen het melden van lichte kindermishandeling verzet.

De enige vorm van Uw hulp is uithuisplaatsing, verwaarlozing van de kinderen en jongeren en hen van de ouders vervreemden. Uithuisplaatsing is een teken van onkunde en incompetentie van professionals bij de Jeugdzorg. De verwaarlozing en vervreemding is ook kindermishandeling.

Dat weet U toch? Ik ben door Jeugdzorg beledigd, omdat die mij, huisarts, strafbaar wil stellen. Vanwege verzet tegen deze sociale genocide.

U klaagt dat de politiek onrecht aan de dagelijkse praktijk doet. Welke praktijk?

De gezinsvoogden plegen meineed, vervalsen rapporten, negeren meldingen, zijn partijdig, maken misbruik van hun machtspositie, bedreigen en intimideren, liegen en verzinnen persoonlijkheidsstoornissen alsof het om een sinterklaasgedicht gaat, gaan op de stoel van huisartsen zitten, nemen de taak over van gedragsdeskundigen, psychologen en orthopedagogen. En dat wilt U toch niet missen???

Politici zouden volgens U meer over effecten praten. Welke effecten? De verloedering van Jeugdzorg heeft al de ergste vormen van morele vervuiling aangenomen. De verwaarloosde, getraumatiseerde kinderen en verscheurde gezinnen – effect van Jeugdzorg methodieken.

Over toekomstige effecten op het gebied van de gezondheid, onderwijs, werk, gezin, enz. valt ook iets te vertelen. In negatieve zin. "Produktie" van psychisch getraumatiseerd gehandicapten.

U zegt: ‘overigens veroorzaakt de politiek zelf de vraag naar interimmers, omdat er bestuurders weg moeten”. Misschien dat het daarom goed is dat er een parlementair onderzoek naar Jeugdzorg start. Eén die alle overbodige laagjes weg snijdt.

Er zijn echte deskundigen met jarenlage ervaring in Jeugdzorg nodig. Om ouders te helpen en de kinderen thuis te laten blijven. De kinderen horen bij de ouders te zijn. Dat is juiste plek voor hen. Of denkt U, HR Sprokkereef er anders over?

U zegt: “De evaluatie van de wet op de Jeugdzorg is voldoende”. Voor wie? Wat bedoelt U daarmee? Jeugdzorg en gezinsvoogden staan al boven de wet, hebben lak aan de rechter, chanteren en terroriseren iedereen. Wat is er nog nodig om volmaakt geluk en absolute macht te hebben?


Ik en met mij veel anderen zijn door Jeugdzorg, dus door U, door jullie bedreigingen en verwijten van belediging in onze menselijkheid beledigd.

U wilt elke kritiek op Jeugdzorg verbieden. Terwijl de kritiek een feedback op jullie functioneren is. Weet U dat niet, HR Sprokkereef?

Uw suggestie dat Jeugdzorg beledigd is en de gezinsvoogden bedreigd zijn, is op grote leugens gebaseerd. MET DE BEDOELING OM MAATSCHAPPIJ EN POLITIEK TE MISLEIDEN. U weet goed hoe ze dat in de psychologie noemen: PROJECTIE. INDOCTRINATIE.

Helaas, de anderen weten het ook. Steeds meer betrokkenen komen achter Uw gangster-activiteiten – de huisartsen, de advocaten, de scholen, de wijkagenten, de mensen in de omgeving van mishandelde kinderen.
Bescheidenheid en schaamte zijn ver bij U te zoeken.

Dus, in het belang van de kinderen (hopend!) is het parlementair onderzoek wel nodig. Tenzij, U als baas, genoeg daadkrachtig bent en gewenste veranderingen snel invoert en juiste, ervaren deskundigen in huis haalt. De beleidsmakers en interimmers kunt U gewoon de laan uit sturen.

Of U erkent zelf de falende jeugdhulp en stapt op.


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

6 opmerkingen:

 1. De Amerikaanse socioloog Robert Merton heeft de term 'goal displacement' (doelverschuiving) gebruikt.

  Als men in ambtelijke organisaties het oorspronkelijke doel uit het oog verliest.

  Het gaat om de tendens dat veel organisaties na verloop van tijd 'eigen' doelen gaan ontwikkelen die de oorspronkelijke doelen gaan overschaduwen.

  Bepaalde voorschriften, interne afspraken (al of niet vastgelegd), en zelf ontwikkelde werkwijzen worden doelen op zichzelf (protocollen, emotionele chantage met bv contacttijd!).

  Een ander effect wat hierbij optreedt, aldus Robert Merton is dat eigen belangen van de organisatie of bepaalde medewerkers het primaire doel van de organisatie als geheel gaan verdringen.

  E.e.a. is bij Bjz vergaand het geval.

  De wettelijke taak is hulp en steun aan kind en ouders, en richten op thuis houden/terugplaatsen.

  De situatie in de praktijk is heel anders, zoals velen hier blijkbaar al weten.

  De 'papieren werkelijkheid' wijkt sterk af van de FEITEN waar Bjz zo allergisch voor is.

  Zou e.e.a. iets met elkaar te maken hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Onze huisartsen zeggen iedere keer eensluidend, vastberaden maar ook verbaasd; ik snap het niet, ik ben degene die zorg dient te leveren voor mijn patiënt, ik ben arts en zij niet! En als mijn patiënt ziek is en ik niet capabel ben om te genezen dan verwijs ik mijn patiënt door naar een specialist in het ziekenhuis, en dat zijn zij niet! Dus laat het woord zorg weg bij BJZ, op scholen, GGz, RvdK, AMK of waar dan ook waar ze misbruik maken van onze ethische integriteit. Als ze toch het woord/begrip/vak 'zorg' willen gebruiken dan moeten ze aantonen of ze aangesloten zijn bij het Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Huisartsen sturen net zo gemakkelijk kindertjes en hun ouders door naar GGZ, als ouders wanhopig en vertwijfeld aan hun deur staan ivm problemen. Kind goed onderzoeken doet het multidisciplinair team dan wel......de stap naar BJZ is dan zo gemaakt, terwijl er genoeg ziektes/overgevoeligheden/toxiditeiten zijn die zorgen voor gedragsproblemen/psychische problemen en die op late leeftijd aan het licht komen, omdat er toevallig iets anders was of het kind van toen aanknopingen zoekt en uiteindelijk vindt. Ik noem er een paar: kwikvergiftiging, leverprobleem, schildklierprobleem, B12 tekort, magnesium tekort, fixatie dysperatie........enz

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan neem ik aan dat de meeste aandoeningen bij de gedoemde kinderen voortkomen uit psychiatrische medicalisering. Een artikel in Psy had mijn aandacht getrokken toen het vertelde over de lome kinderen op scholen( ook volwassenen, vooral vrouwen) met een groot tekort aan vit. B12 en schildklierproblemen. Hm, moeten huisartsen beter ingelicht worden?

   Ritalin bevat 60% Opium extracten, geheel verboden in NL maar de meeste psychiaters zijn beunhazen die gemachtigd zijn de artsentitel te mogen dragen. Geen wonder dat kinderen bijwerkingen krijgen zoals hart en vaatziekte, rotte gele tanden, haaruitval, bleek worden, verwijderde pupillen, slaapproblemen/wakker kunnen blijven, spraakproblemen, etc. Hoe maak je als regering en zogenaamde zorgaanbieders onze kinderen af!
   Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met Gee de Wilde hierover, Lees een mooi artikel http://dhost.info/waterputklassiek/0061-noem-levensproblemen-geen-psychische-ziekte.htm >> Hij is niet de enige wie ik benadert heb over onze verwrongen 'zorg'systeem.

   Verwijderen
  2. B12 tekort wordt heftig ontkent als probleem door huisartsen, ze sturen je liever door als zijnde psychisch ziek, terwijl je lijf aan alle kanten vastloopt en de emoties heel hoog oplopen.Dat geld ook voor lever en schildklierproblemen. De huisarts van tegenwoordig lijkt niet zo slim meer......

   Verwijderen
 4. opstapppen?
  met dat salaris?
  echt niet!

  BeantwoordenVerwijderen