woensdag 19 december 2012

Kerstverhaal anno ....?En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege koning Jeugdzorg, dat in het gehele rijk de kinderen gescreend moesten worden. Deze screening had voor het eerst plaats, toen Rutte het bewind over Nederland voerde. En de ouders gingen allen op pad om hun kinderen te laten screenen, ieder in zijn eigen stad of dorp, bij scholen, consultatiebureaus, artsen enzovoorts.  

Ook Joost vertrok van huis, in de stad Amst, naar de gynaecoloog in het ziekenhuis, om zich te laten screenen met Marja, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon.

Toen nu het kind geboren was in het ziekenhuis in Amst in de dagen van koning Jeugdzorg, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Amst en vroegen: Waar is het kind van Joost en Marja, dat geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien het is een heel bijzonder kind, en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen.


Toen koning Jeugdzorg hiervan hoorde, ontstelde hij en alle instanties met hem. En hij liet al de ministers en Tweede  Kamerleden bijeenkomen en trachtte van hen te vernemen, hoe hij dit kind in zijn bezit kon krijgen. Zij zeiden tot hem: Raadpleeg het BJZ te Amst, want aldus staat geschreven: zij adviseren de rechters en hun woord is wet.

En aldus schreef de rechter: En gij, ouders uit Amst zijt geenszins de minste onder de ouders, gij hebt een kind voortgebracht dat uitverkoren is om als teken te dienen voor gans het volk, daarom komt koning Jeugdzorg spoedig bij u langs.

Toen riep koning Jeugdzorg de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Amst gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 

Koning Jeugdzorg
 
Zij hoorden koning Jeugdzorg aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
 
En zij gingen het ziekenhuis binnen en zagen het kind met Marja, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: wijsheid, liefde en geld. En ’s nachts in een droom werden zij gewaarschuwd om niet naar koning Jeugdzorg terug te keren, daarom trokken zij langs een andere weg naar het Oosten terug.
 
Toen zij weggetrokken waren, zie, een gedaante verschijnt Joost in de droom en zegt: Sta op, het is niet pluis in dit land. Neem het kind en zijn moeder en vlucht naar België, en blijf aldaar, totdat ik het u zeg; want koning Jeugdzorg zal alles in het werk stellen om het kind in zijn bezit te krijgen. Joost stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar België, en daar bleef hij totdat het volk de macht van koning Jeugdzorg en al zijn dienaren afgenomen had. 

Toen koning Jeugdzorg zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in het hele land de ouders uit hun macht te ontzetten en hun kinderen onder zijn verscherpt toezicht te stellen. Zo nam koning Jeugdzorg met hulp van de ministers, de politiek en de rechters, bezit van alle kinderen in het land en voerde een waar schrikbewind. 

Toen koning Jeugdzorg door het volk van zijn troon gestoten was, zie, een gedaante verschijnt in een droom aan Joost in België, en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar Nederland, want zij, die het kind van u af wilden nemen, zijn verdreven. En Joost stond op en hij nam het kind en zijn moeder en keerde terug naar Nederland.
 


YB

7 opmerkingen:

 1. Het mooiste kerstverhaal dat ik heb gelezen!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Oh....my God....WAT een mooie...een kerstster voor de maker van dit prachtige kerstvehaal.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. oud advocaat jan van ruth19 december 2012 om 13:42

  Waar is de ezel gebleven??
  In elk kerstverhaal hoort een ezel!!!
  Ik meldt dit meteen aan de vereniging van ezels!

  Of is die koning Jeugdzorg de ezel van het verhaal?
  Nee kan niet...
  Vanwege het zich bij voortduring stoten aan dezelfde steen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wij konden helaas niet meedoen in dit verhaal, vanwege grote werkdruk: het geven van workshops en bijscholingscursussen aan gezinsvoogden.

   met vriendelijke groet,
   Meneer Ie-AAAH

   Ezel & Ezel in-company trainingen

   Verwijderen
 4. Dit verhaal is erg veramerikaanst, heeft momenteel nog geen happy end en ziet er op het ogenblik meer zo uit:

  Joost en Marja geloofden deze boodschapper en spoeden zich met hun ezel terug naar hun land van herkomst. Echter dit was een list en zodra ze de landsgrens over waren, kwamen achter een struik de dienaren van koning jeugdzorg tevoorschijn, grepen het kind, ontnamen de ouders het gezag en plaatsten het kind in een inrichting tot het oud genoeg zou zijn voor de kruisiging.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nog even en de eugenetica steekt weer de kop op.

  Je moet worden geselecteerd om kinderen te mogen krijgen, de kinderen worden direct na geboorte geplaatst in een opfokfaciliteit onder regie van 'tante' Ans van Jeugdzorg Nederland, zodat de ouders weer aan het werk kunnen, en de kinderen van staatswege met de gewenste ideeën kunnen worden 'opgevoed'.

  Het is bijna tijd om het land te verlaten ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. tja je kan beter het land verlaten onbegrijpelijke voor vele ouders , en niet te bevatten als ouder

   Verwijderen