vrijdag 14 december 2012

Ouders pesten
Geachte heer Asscher,
 

Dit is slechts een klein stukje uit uw commentaar n.a.v. de dood van het meisje Fleur dat gepest werd.

“Er is deze week veel aandacht geweest voor het onderwerp pesten en de vreselijke gevolgen die dat kan hebben. We zagen de dood van een jong meisje afgelopen dinsdag , een paar weken daarvoor de dood van Tim Ribberink. En hoe verschillend en uniek die gebeurtenissen ook zijn ze roepen ook wel de vraag op in welk land wij eigenlijk willen leven!  

Op een rare manier is dat ook de vraag die werd opgeroepen door de dood van de grensrechter die week daarvoor. Nu is het natuurlijk helder dat niemand een land wil waar mensen elkaar dit soort dingen aandoen”

In uw verdere betoog zei u dat u met name werd geraakt door de opmerking die een strijdbare jongen , (die vroeger ook gepest werd), maakte in het programma van Pauw en Witteman.

De opmerking die u zo raakte was: “We moeten onze ogen open houden, mensen kijken te makkelijk weg. En daar zit een kern van waarheid in”
Met de woorden die u sprak raakte u mij ook, maar dan op een andere wijze. Ik had opeens het gevoel dat er met twee tongen gesproken wordt in dit land.

Ik zal het u uitleggen:

Al jarenlang tracht men rechtstreeks of via de media onze burgers, politici en instanties duidelijk te maken dat er veel volwassenen zelfmoord / wanhoopsdaden plegen of gepleegd hebben, omdat zij al jaren gepest worden. Mensen die lichamelijk en geestelijk ziek worden van het pestgedrag van “medevolwassenen”.

Omdat zij jarenlang genegeerd, bedreigd, beledigd of ronduit geschoffeerd worden. En dat nog wel door een instantie die valt onder verantwoordelijkheid van justitie/politiek!

Dit roept bij mij ook de vraag op: “In welk land willen wij eigenlijk leven?” Mijn antwoord is: ”NIEMAND wil leven in een land waar mensen elkaar dit soort dingen aandoen!”

Over deze wanhopige mensen verschijnt meestal alleen een kort berichtje in de krant in bewoordingen als: Familiedrama, labiele vader of labiele moeder! Meer niet…..

Ik zeg: “U moet uw ogen openhouden, U kijkt te makkelijk weg!" U moet de waarheid onder ogen DURVEN zien! IK en vele ouders met mij weten en voelen wat die kinderen die gepest worden doormaken!
 
Wij zijn qua gevoel niet anders dan die kinderen!

Ook wij zijn bang voor represailles als we onze mond opendoen, protesteren! Ook wij willen dit leven niet meer, omdat dit pestgedrag je leven gaat beheersen, je de zin in het leven ontneemt!

Bob Vermeer zei terecht: “De pester moet aangepakt worden!!”
Pak in godsnaam JEUGDZORG aan, houd uw ogen en oren open, luister naar de mensen die gepest worden door deze instantie, kijk niet weg! Het is al jaren bekend!

Laat uw verantwoordelijkheid ook zien!

Het is triest gesteld in dit land! 

Anoniem
 
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

16 opmerkingen:

 1. Asscher:
  Het is JUIST wat hierboven staat!

  De sociaal werkers ofwel jeugdzorgwerkers van 'jeugdzorg'/AMK/BJZ/WSG 'pesten' vele ouders en kinderen met OTS en/of UHP, ONNODIG, met valse gronden omdat deze werkers niet aan diagnose (diagnostische waarheidsvinding) willen doen.
  Ze suggereren en hebben de macht en het geloof in hen bij de rechters.
  ...
  U, uw collegae politici, kijken weg van van BJZ onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die dit onderbouwen. Die dit bevestigen.
  In Zeeland bleek dat het met meer dan 50% minder kan, meer thuis: effectiever!!!
  Pseudo-onderzoek of slodder-onderzoek in BJZ...
  OTS, UHP, daar lijdt niet alleen de ouder onder, doch ook de meeste kinderen, die in deze stresserende situatie gedwongen worden door deze pestende jeugdzorg. Traumatiserend (Psych.Dorreleijers: 90% gUHP was niet behandelend effectief).!!!

  Valse suggesties die tot OTS en UHP leidden, het is u geschreven.
  Het werd diverse malen onder de aandacht van de politiek (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) gebracht.

  Wetenschappers schreven;
  advocaten schreven;
  ouderorganisaties schreven;
  zelfs in FJR waren er artikelen van juristen die hun twijfels over de gronden van deze juridiserende 'jeugdzorg' kenbaar maakten.

  Het met smoesjes, leugens, suggesties, insinuaties zo ver gaan om deze zeer zware "beschermings"maatregelen (zonder valide grond) op te dwingen aan kind met (gewone, onderlegde, bezorgde) ouders, is schade-veroorzakend aan kind en gezin.
  Diagnose uit de weg gaan; vals beschuldigen...
  Dat is pesten.
  En u weet het!
  Blijft u geloven in de mooipraat van de BJZ-lobby?

  Ja, er zijn gevallen waar UHP echt nodig is, maar doe dat op diagnostisch gegronde basis!
  Die dat onder de verantwoordelijkheid van de overheid zelf, en niet via een ingehuurde BJZ-stichting of gecertificeerde instelling met sociaalwerk-niveau.
  De SSF heeft ook via deze site een Jeugdbeschermingsplan gepresenteerd.
  De link kunt u rechts Zoeken: "Jeugdbeschermingsplan, SSF".

  Weer wordt u gevraagd uw verantwoordelijkheid te nemen.
  Niet met smoesjes wegkijken, afleiden, verkeerd vergelijken met zware gevallen. Doch echt onderzoeken, onafhankelijk van de lobby van jeugdzorgwerk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zal Asscher weten dat BJZ indiceert, en dat dit NIET gelijk staat met diagnosticeren door een echte specialist?

   Verwijderen
 2. Dank u wel voor het vertolken van mijn gevoelens toen ik keek naar dit "optreden" van dhr Asscher. Toevallig weet ik, dat hij zelf ook zo iemand is die wegkijkt als er gepest wordt.
  Onze politiek en dan nog wel de vice premier spreekt met 2 tongen. Als hij het zelf niet weet wat ik bedoel dan wil ik het hem graag uitleggen.
  Zullen we dan meteen de media uitnodigen, dan weten die ook in wat voor land we leven en ook dat we met elkaar niet in zo'n land willen leven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Asscher zal niet willen luisteren, en u dus niet uitnodigen.
   De mooipraat (p.r.) van BJZ zit al decennia diep in de hersenspoeling van politici.

   Verwijderen
 3. Ook deze week hoor ik hulpverleners en ‘hoogwaardigheidsbekleders’ het volk weer oproepen om je toch vooral te verweren tegen pesten en pesters.
  Als onderwijzeres accepteer ik van geen enkel kind in mijn klas pestgedrag! Wat er ook op het lesrooster staat, het gaat aan de kant, wanneer er ook maar even sprake is van pestgedrag. De kinderen in de klas en hun ouders weten: wij doen niet aan ‘horen, zien en zwijgen’, maar we doen aan ‘horen zien en praten’. Herkennen, erkennen, bekennen en herstellen, om zo weer een gezonde leefbare situatie te kunnen creëren.
  Ik kan het huidige rechtssysteem niet meer accepteren, waarin gezinsvoogden het recht aan hun kant weten, wanneer zij straffeloos verzonnen uitspraken- en verdachtmakingen als feiten presenteren aan een kinderrechter. Een pester (gezinsvoogd) is iemand, die zijn slachtoffer tot wanhoop drijft en vervolgens dwingend adviseert psychologische hulp te zoeken, zo niet dan volgen er verderstrekkende maatregelen. M.a.w. dan pest ik nog even door! Buikspreekpop/marionet kinderrechter raadt het slachtoffer aan toch vooral mee te werken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Per jaar plegen 160> kinderen zelfmoord en de rest denkt er nog over na, een handjevol schrijft ook waarom ze zelfmoord plegen. Door het nutteloze begrip 'vrijheid van meningsuiting' worden mensen intolerant en gemakzuchtig; overheersing door de meest irritante.

   Ik had dan ook graag u tegenover mij gehad toen wij over het gepest (mentaal als fysiek) richting ons kind de school aanspraken. Er werd een melding gemaakt bij het AMK tegen ons! De adjunctdirectrice deed mee met AMK, RvdK en BJZ. Inmiddels hebben ons kind en wij een dossier met van alles en nog wat waarvan je afvraagt of dat allemaal wel menselijk is. Dan loop je ziekmakende jaren door waarin alles onmenselijk en onverdraaglijk wordt gemaakt voor het hele gezin. Het zijn vaak de meest lieve goed opgevoede kinderen die de dupe zijn van pesterijen. Maar kinderen halen elkaar ook over om te pesten. Zulke kinderen zouden eens zelf gepest moeten worden totdat ze beseffen wat zij een ander hebben aangedaan, daar de ouders getuige van laten zijn. Waarom kiest de school meestal voor de makkelijke weg? Partij kiezen voor de pester want er is iets niet pluis met het gepeste kind, een stoornis of het kind lokt het zelf uit (door bewegingen te maken, ook al zit het kind rustig te spelen) om gepest te worden ... ja er zijn nog meer krankzinnige uitingen die scholen, BJZ en anderen doen. Scholen verschuilen zich achter een velletje papier dat heet Pestprotocol. Dat wilt zeggen dat bij incidenten het pestprotocol gaat praten of iets? Mijn kind zei ook; mama, ik kan toch liever er niet meer zijn, dat is toch wat ze willen nou watvoor nut heb ik nog om te leven als mensen het goedkeuren 'dat er gepest mag worden'; dat zei een kinderarts, een psycholoog i.o. en een ambulante medewerker van de GGz. Dat er een rechter is geweest in al die 3 jaren die daaraan aandacht aan heeft besteed? nou niet echt.

   Hoezo zijn de NLse kinderen het gelukkigst van heel Europa?
   Asscher; een holle vat met twee gezichten of moeten we hem een stoornis geven die niet bestaat? Wordt tijd dat we Den Haag eens gaan pesten, wie doet mee ... maar hoe?

   Verwijderen
  2. Ja, klaag, over pesten, en u wordt gepest d.m.v. AMK, dankzij het wegkijken van vele scholen, die zich in hun hempie gezet voelen.
   Dat gevoel is belangrijker dan het belang van het kind.
   Feiten verzinnen, en weg is het kind, lekker onveilig in een onbekende pleegsituatie.
   heerlijk voor zijn psychische ontwikkeling, dat zodanig lijdt dat er werkgelegenheid ontstaat!

   Verwijderen
  3. Opleiden van sociaal werkers kunnen niet te kort schieten , want ze zijn niet gekwalificeerd!
   Ze zijn wel naar een bepaalde hoek "opgeleid", om te heersen over de dwarsliggende ouders, ook al weten die ouders beter wat er wel of niet aan de hand is. tegenspraak wordt gebroken. Dat is nog eens opleiden tot pesten.
   Universitair onderwijs is van een ander niveau. Diagnosten die zelf onderzoeken, integraal, open, zonder de suggesties en sturing vanuit BJZ, is een beter niveau voor hulp aan het kind:
   LAAT BJZ BUITEN het KIND!
   BJZ voegt niets positiefs toe aan 'hulp'; een diagnost als eerste schakel kan dat wel.
   BJZ is de BEDREIGER, de pester in het groot.

   Verwijderen
 4. De vergelijking is niet slecht.

  Wel is over algemeen pestgedrag ergerlijk dat allerlei factoren steeds buiten beschouwing worden gelaten.

  De eerste reactie (in Nederland) is altijd 'dat mag nooit meer gebeuren', wat een ontkenning van de realiteit is. Het zal toch weer (ooit) gebeuren. Het enige wat iedereen kan doen is proberen het zoveel mogelijk te voorkomen, en daarvoor is het nodig alle feiten onder ogen te zien:

  Er spelen factoren aan de zijde van de pester(s)
  bv frustraties, minderwaardigheidsgevoel etc.
  Er spelen factoren aan de zijde van de gepeste
  bv beperkte weerbaarheid, persoonskenmerken etc.
  Er spelen factoren bij de sociale omgeving
  bv geen aandacht, zien maar zwijgen/laten gebeuren!

  Het is natuurlijk aantrekkelijk om de 'bully' de zwarte piet te geven, want dan hoeven alle anderen niet naar zichzelf en hun eigen rol te kijken ..

  Pas wanneer de hele dynamiek wordt beschouwd wordt een effectieve aanpak mogelijk.

  In de context van jeugdzorg betekent dat dat de wetgever, de rechter en de bv Inspectie voor de Jeugdzorg zich rekenschap dient te geven van het feit:

  dat de opleidingen te kort schieten
  dat het niveau te laag is
  dat de verantwoordelijkheden niet goed zijn geregeld
  dat de instanties niet aan waarheidsvinding doen
  dat de rechter beslist zonder de feiten voldoende te kennen
  dat er geen behoorlijk toezicht is op de instanties
  dat er geen toezicht is op de feitelijke uitvoering
  dat er geen behoorlijke evaluatie is van de 'resultaten'
  enz .. :-)

  Onder de huidige omstandigheden en onder het huidige systeem betekent betrokkenen vragen om zorgvuldig volgens (mensen-)recht en behoorlijkheidsnorm te handelen gelijk staat aan het OVERVRAGEN van de betrokken professionals ..

  Allen zitten gevangen in een falend systeem, en velen falen zelf ook.

  M.a.w. zie Corine de Ruiter: alles vanaf de grond opnieuw opbouwen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. dat de opleidingen te kort schieten>

   Dat kan makkelijk: interne opleidingen. Wie controleert de kwaliteit?
   Niemand toch!

   Verwijderen
 5. Van dhr Asscher heb ik nog het antwoord op de wanhoopsbrief van mijn zoon over het pestgedrag van de WSG, waar zijn zoontje de dupe van was.
  Het antwoord was: De WSG heeft niet onrechtmatig gehandeld.
  Het onderzoek bleek te bestaan uit; is er sprake van een uhp? JA? Wel dan is de vergoeding terecht gegeven.

  Naar de reden, het pesten van mijn zoon met een leugenverslag, keek hij niet, was niet zijn taak, individueel hé.

  Mede door dhr. Ascher kwam mijn zoon tot zijn wanhoopsdaad en vluchtte met zijn kind.

  Oma A.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ach,die Lodewijk Ascher is een over het paard getild politicus,die het in Den Haag wel even denkt te maken...ik moet nog zien dat hij deze kabinetsperiode haalt en mogelijk al voor die tijd op zijn snufferd gaat.
  Was het niet Ascher die wel eens even de puinhoop bij Jeugdzorg Amsterdan zou aanpakken?...met als resultaat ...geen...
  Het ministerschap kwam voor hem wat dat betreft op het juiste moment;nu mogen anderen zijn ''ambities'' waarmaken en hun nek breken op het Jeugdzorgbolwerk Amsterdam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zo is het, niemand ziet de connectie tussen vrouwen en mannen die hun leven willen beeindigen nadat hun kinderen zijn weg gehaald, door leugens en insinuaties van Jeugdzorg.

  Het is wreed en absurd om mishandeld te worden door een instanties die beweren kinderen te beschermen en gezinnen te helpen.


  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nog een geval hier waar Asscher weg keek. Lijkt inderdaad veel voorgekomen te zijn.

  Oordeel toch nog niet te hard, politici kunnen vaak heel moeilijk tegen hun foute hofhoudingen op. In elk geval is Pieter Hilhorst hier volledig van op de hoogte nu en hopelijk heft hij de kracht om nu een paar hele harde maatregelen te nemen in de jeugdzorg wereld en in de ambtenarij die klachten van burgers tegenhield. Hij zou het niet moeten accepteren dat burgers met klachten niet doorkomen e niet gehoord worden, zoals velen van ons is overkomen.

  Asscher heeft het echt wel geprobeerd (operatie Frankenstein, Erik Gerritsen onder curatele zetten) maar kon er simpelweg niet tegen op. Zeker, het is raar om hem dingen te horen zeggen over pesten of over arme Lazarussen, na de ervaring die menigeen hier op het forum met hem heeft.

  Maar sluit niet uit dat hij nu pas zich realiseert hoe fout het was om niet naar klachten te luisteren. Het kan ook politiek zijn om met al zijn kennis zijn opvolger te helpen het beter aan te pakken. Omdat een nieuw iemand weer dingen kan die je niet meer kan als wethouder die er al een tijdje zit.

  Dat er heel erg hard actie nodig is in Amsterdam, daar zijn we het allemaal wel over eens in elk geval!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Asscher doet en deed aan slodderwetenschap: telkens kijken bij de sociaal werkers, nooit echt door een onafhankelijke echte wetenschapper bij de gezinnen.
   Als men een naam heeft hoeft men niet bang te zijn dat het hem zelf overkomt. Wegkijken is dan makkelijk; niet kijken naar de variabelen en ondeugdelijkheid van informantenniveau.

   Er werken veel PvdA-ers bij (besturen) BJZ.

   Verwijderen
 9. # Bob Vermeer zei terecht: “De pester moet aangepakt worden!!”
  Pak in godsnaam JEUGDZORG aan, houd uw ogen en oren open, luister naar de mensen die gepest worden door deze instantie, kijk niet weg! Het is al jaren bekend! ##

  Zo zo, Bob koos in mijn geval de kant van de pester >> de school die vervolgens op de hand van BJZ werd gedragen. Zo onsmakelijk. Ping ping ping ...
  Men zegt dat NL een pestland is en slavernij moderniseert.

  BeantwoordenVerwijderen