maandag 31 december 2012

Opnemen van gesprekken met Jeugdzorg - RvdK - AMK
Sjoemelen met wat ouders zeggen 

Omdat BJZ sjoemelt met wat ouders zeggen of inbrengen, is het verstandig van deze gesprekken met BJZ e.a. opnames te maken voor privégebruik en voor de procedure bij de rechter dat BJZ entameert om OTS of UHP te verkrijgen of verlengen.

Men mag dus voor privégebruik van gesprekken, die men in persona heeft, opnames maken, maar niet openbaar maken, doch de opnames kan men gebruiken door deze op cd te zetten EN letterlijk uit te schrijven, omdat in de eerste plaats het uitgeschrevene juridisch gebruikt zou kunnen worden - als BJZ bezwaar maakt voor opname, dan kan men het ook zonder mededeling en medeweten doen, en let daarbij op dat kleding kan schuren en ruis veroorzaken in de opname. Vermijdt ruis en kraak.

Ingrijpen in de privésfeer 

Gezinsvoogdij is in feite ingrijpen in de privésfeer van een gezin, onder IVRK 3 ofzo, en is dus in juridische zin een overheidsinmenging, die niet onder het privacy van de jeugdzorgwerker valt, doch eerder dat van het gezin.

Zeker waar het BJZ niet aan IVRK 24 (het verstrekken van doorverwijzing naar integrale, hoogwaardige diagnostiek) wenst te voldoen.

Voor vertrouwelijk overlegmethode (waar het bestand te groot is om de advocaat of ouderondersteuner te mailen) kan men gebruik maken van Dropbox-Public-map, en de bijbehorende bestand-link onder FYEO (for your eyes only) geven aan diegene met wie je overlegt - in vertrouwen. 
 

BJZ misbruikt gesprekken

Omdat voor privégebruik, en zeker waar er inmenging is in de privésfeer van het gezin en er dus sprake is van juridisch proces (= jeugdzorg's [spook- of echte] OTS en UHP e.d.), mag BJZ niet verbiedend intimideren, geen repressie leveren op de wil tot opnemen t.b.v. geheugensteun en evt. bewijs. 
 

Elk gesprek kan immers dóór BJZ gebruikt worden om tot een beslissing rond OTS en UHP te komen; zie McMichael-arrest (EHRM,24-02-94). Ook ouders mogen een geheugensteun maken van het gesprek ten behoeve van dit juridisch proces.  
 
 

Onkunde en ‘in de schemering werken’

Een jeugdzorgwerker die eigen privacy boven dat van de onder dwang staand gezin stelt, zou niet bij BJZ/AMK mogen werken, omdat dit een signaal is van onkunde van de werker dat 'in de schemering dient te blijven'. 
 

De omgekeerde wereld

Het BJZ heeft immers het gestandaardiseerd vertrouwen van het rechtssysteem, de kinderrechters, en ouders moeten, hoe onschuldig ook aan het door BJZ/AMK beweerde, hun onschuld bewijzen: de omgekeerde wereld.

BJZ hoeft bij valide steun en hulp geven (BW1:257) niet bevreesd te zijn voor negatief gebruik. Bij een eerlijk en deskundig handelen en communiceren door BJZ is geen vrees steekhoudend om onder werker's privacy enige opname te verbieden 

TS

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. Dat BJZ iets tégen waarheid en juist tégen het opnemen van gesprekken heeft, is ongeveer wel algemeen bekend.

  Als eerste is het opnemen van een gesprek waar je zelf aan deelneemt, voor eigen gebruik legaal. Het is wel zo netjes om het ook tegen de andere deelnemers te zeggen.
  Ik geef dan altijd het advies om een nette 'gespreksbevestiging' te schrijven in de zin van:

  'Betreft: gesprek...datum/ tijd / plaats... / onderwerp; (b.v. UHP KIND).. deelnemers: ..(namen) en dan: ...is het volgende besproken en vastgelegd....(wat er besproken is in KORTE punten / + de afspraken... de slotzin iets als: 'behoudens tegenbericht ga ik er van uit dat bovenstaande juist is weergegeven...'..'

  Het voordeel van dit zélf doen is dat er duidelijk vastgelegd is wat besproken is en men kan deze brief wél indien nodig voorleggen aan de rechters!

  Een van mijn ex-cliënten (kinderen terug!) had de gewoonte om gewoon openlijk zijn telefoon op tafel te leggen met de mededeling: 'dit gesprek wordt opgenomen' en dat bracht hij dwingend. Zouden er bezwaren zijn, dan was dat 'einde gesprek'!
  Ook is er op de site www.stichtingkog.info een briefwisseling te vinden van enkele jaren geleden over het opnemen van de gesprekken met de RvdK. Deze hebben ook géén bezwaar en bevestigen de correctheid van deze reactie!

  Nico Mul  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kan iemand mij vertellen wat een goede recorder is om opnames te maken. Hij moet in mijn tas zitten en nog in staat zijn het gesprek goed op te nemen????

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er zijn prima apparaatjes te koop, voor 250 euro een apparaatje wat lijkt op een usb stick. Makkelijk in je jas of borszakje van een colber of spijkerjasje te stoppen. Makkelijk te bedienen en snel op de PC te zetten. http://www.spywebshop.nl/spy-voice-recorders/
  Ze kunnen je in diverse spyshops prima van advies voorzien.

  BeantwoordenVerwijderen