maandag 28 oktober 2013

Jeugdzorg lokt ouders uitDirk Jan Sprokkereef (Jeugdzorg Nederland ) wil terug naar wetgeving van voor 1998.

Toen moesten de ouders strijden om wie het beste was als ouder (één ouder gezag was wettelijk standaard). Dat escaleerde in het bekend geworden 'omgangsfrustreren' en PAS, oudervervreemding.

Ik dacht dat Jeugdzorg juist bedoeld was om deze strijd te ontzenuwen door middel van directe toegepaste hulp en voorlichting aan die ouder die denkt te moeten escaleren om zich beter voor te doen dan de andere ouder. Dat is dus niet zo.

Nu lokt jeugdzorg ouders uit, in plaats van die directe hulp te bieden om het kind te ontlasten. Volgens deze manier van denken mag het conflict tussen twee ouders rijzen.

Wat Sprokkereef wil


Toen werd tegen het kind dat zijn andere ouder niet meer zag, gezegd dat die andere ouder dood was, of in het gevang zat. Op het moment dat het opgroeiende kind ontdekte dat het een leugen was, door zijn vertrouwde opvoeder, stortte z'n wereld even in. En dat wil jeugdzorg dus!
 
Leven met leugens

Het opgegroeide kind is dan 18-plus, en dus kan Sprokkereef zeggen: "Het is niet meer onze verantwoordelijkheid". - Natuurlijk is het wèl zijn verantwoordelijkheid, want hij en Jeugdzorg behoren dit te weten. Ze behoren te weten wat het met een adolescent doet te hebben geleefd met leugens op het gebied van kind-ouderband, twee families, en gehechtheid. Het fundament van identiteit, dat eigen zou moeten worden aan de opgegroeide. Vreemd dat Sprokkereef zich zo ondeskundig toont!

Jeugdzorgwerkers

Eigenlijk zou elke jeugdzorgwerker nu tegen zijn aanstelling moeten protesteren...
En tegen elke bestuurder in Jeugdzorgland die dit ook propageert.

Het beleid rond omgangssabotage in vechtscheidingen moet veranderd worden met deskundigen op hoger niveau, gespecialiseerd  in het voorlichten en enthousiasmeren om te zorgen geen signalen, hoe dan ook, af te geven naar het kind die belastend zijn en het kind aanzetten tot valse keuzes maken. Voorkom loyaliteitsconflict! En wel direct waar de hulp gevraagd wordt. Niet na maanden, niet na tekening-maken, niet na roddelen, maar direct - aan het begin. 
 

Voorkom omgangssabotage door een ouder

Voorkom de strijd, welke ouder de beste is , het meest gelijk heeft, zich het meest zielig mag voelen na de scheiding. Het gaat om de signalen, de boodschappen naar het kind. Ongenoegens kunnen verwerkt worden bij een eigen psycholoog, en niet met de andere ouder over het hoofd van het kind heen!  
 

Strafrecht als de ouder saboteert
Bij en na echtscheiding moet geen kinderrechter maar een zakelijk rechter de scheiding afronden, met een ouderschapsplan, dat bij onenigheid 50-50% dient te zijn, zodat de ouders later in overleg het anders naar praktijk kunnen regelen. Één week hier, één week daar, als het moet, en 't wordt anders als er overleg en overeenstemming is.


- Strafrecht als een ouder saboteert!
- Zorg en hulp als een ouder niet acuut liefde voor het kind kan opbrengen door het kind te belasten met levende ongenoegens naar de andere ouder, ex-partner.
 
Politie en justitie 
Als de andere ouder strafbare feiten vermoedt moet het strafrecht in werking treden en moeten verdachtmakingen van mishandeling, seksueel misbruik door politie en justitie onderzocht worden. Dat moet je niet overlaten aan het civiele recht en Jeugdzorg. Zij maken de zaak vaak veel erger.

Ouders moeten beseffen dat het kind centraal dient te staan, en niet die ongenoegens, en dat bij het kind die andere ouder hoort! Dàt is liefde voor het kind!
Laat het hart van een kind groot genoeg zijn voor al zijn familie, dàt is liefde.

Generiek Gezinsgericht werken
 

 
In het eerste gesprek moet direct deze mentale scheiding duidelijk gemaakt worden aan de saboterende ouder. Zo ook met Erik van BJAA, die met Generiek Gezinsgericht Werken eerst tekeningen onder invloed van een jeugdzorgwerker/gezinsvoogdes, wil laten maken:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/generiek-gezinsgericht-werken-door-bjaa.html
 


is bij UHP zònder diagnostisch rapport en zònder echte reden.... als 'vivisectie' aan het kind plegen, te experimenteel, waar de kind-ouderband en de familie centraler dient te staan, met zo nodig echte deskundige hulp aan huis!

Kindermishandeling door jeugdzorgmeningen!


Echte deskundigheid met beëdiging is wenselijk. Dus stel diagnostici aan die de ingang tot dwang bewaken en zo nodig de juiste hulp inzetten aan kind en gezin.

Rechters kunnen daar wat aan doen, door geen jeugdzorg en kinderbescherming in te roepen, maar een echte deskundige te benoemen.

Jeugdzorgwerkers kunnen er wat aan doen als zij doorverwijzen naar een deskundige, een specialist (waarmee de werkdruk vermindert!).
Beleidsmakers kunnen er wat aan doen.
Gemeenten kunnen er straks wat aan doen.
Ouders kunnen nu nog er wat aan doen door de gemeenten er op aan te spreken welk niveau aan zorg (beëdigd of onbeëdigd; BIG of lage opleiding) de gemeente als zorginkoop gaat inkopen. Dat kan NU. 
 
 

Teamlid Jeugdzorg Dark horse

4 opmerkingen:

 1. Het beleid van Jeugdzorg lijkt dus weer gericht te zijn op werk, niet op het belang van het kind op termijn:

  eenoudergezin, en de andere ouder 'dood' of 'in het gevang' is een te ontdekken historie voor de jongere, die op het minderwaardigheidsgevoel kan drukken en het verdere leven negatief kan bepalen. Het is werkelijk vreemd dat Sprokkereef en BJZ dit propageren.

  Het telkens 1998 aanhalen als 'oorzaak' is het niet de hand in eigen boezem willen steken.
  Zou jeugdzorg dat wel doen en zelfonderzoek plegen, dan moet je toch als intelligent wezen ontdekken dat directe hulp en uitleg aan de omgang saboterende ouder van het grootste belang is, zonder valse en betuttelende bejegening, maar dringend, vanwege de spoed.

  Onder, op deze blog staat een artikel over het contraproductieve van dwang gebruiken.
  Zouden jeugdzorgwerkers zo intelligent zijn om daar at van te leren?
  Zouden ze leren dat er direct een specialist in ontkrachten van escalatie na scheiding erop gezet dient te worden?
  Direct die ouder te helpen?
  Direct te erkennen dat die andere ouder voor het belang van het kind opkomt, en dus niet "strijdt"?
  Ouders leren dat er wel 4 opvoeders (aangetrouwde tweede 'ouders') in het hart van een kind kunnen passen?

  Leren die jeugdzorgwerkers t.b.v. scheidingsproblematiek wel dat dit zo complex is dat niet zijzelf maar een specialist dit beter kan doen ten dienste van het kind in gedrang?

  Sprokkereef erkent het zelfs: "Het is zo complex", ("Ach, kreun, zucht, het is zóóó complex",) maar hij gebruikt dit gezegde als excuus voor het niet specialistisch helpen, als excuus voor het aanmodderen door een te laag opgeleide!
  - Dat is dus tekenend voor het niveau van Jeugdzorgbestuur!
  En daar lopen politici achteraan?!!!

  De gepresenteerde plannen zien er mooi uit, maar worden niet op specialistisch niveau uitgevoerd. Jeugdzorg maakt reclame voor zichzelf als de specialist. Onzin! Leugen! Volksverlakkerij, en verlakkerij van de politici!

  Nergens worden de opleidingseisen benoemd op het niveau van BIG-geregistreerd, met specialisaties, met beëdiging en concreet hoogstaand medisch tuchtrecht
  (het zgn. tuchtrecht van maatschappelijk en jeugdzorg- werkers is verre van concreet en zeer onder de maar, en niet als maatstaf te gebruiken door ouders die valse inzet zien door de dwanggezinsvoogd; ook de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is te vaag als maatstaf)!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Youtube in grotere versie op:
  http://www.youtube.com/watch?v=xD6HLC9YLe4 (met mogelijkheid tot vol scherm).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor een voorbeeld, zie:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/en-bedankt-jeugdzorg.html ....

  Wat een ellende,
  Wat een schade brengt jeugdzorg toe door niet te helpen. Te laten escaleren. En daarna onder OTS toch niets te doen, en is het dan echt "omdat het zo complex is" aldus Sprokkereef, of omdat jeugdzorg niet deskundig genoeg is, geen specialisten weet te vinden, en wacht op OTS-redenen?!!
  Het laatste lijkt logischer.
  Reden tot wetenschappelijk onderzoek door een onafhankelijke die niet op gegevens van BJZ afgaat, maar diagnostisch op de gegevens van de ouders!

  Vele cases laten die schade aan kinderen en inspanningsverzuim door jeugdzorg zien.
  En decennia beloven dat jeugdzorg zich 'professionaliseert', en dan niet deskundiger worden maar beleidsstukken verschuiven. Dat helpt decennia niet, en dus nu ook niet, al heet alles iets anders onder de nieuwe Jeugdwet.

  De politiek trapt nog steeds in de mooipraat van JN en BJZ's!
  De meeste (kinder)rechters trappen nog steeds in hun geloof in deze werkgelegenheidstak.

  De zich dom-houdende ouders trappen er ook nog is want er zit toch het woorddeel 'zorg' in het woord jeugdzorg?---Nooit gehoord dat woorden kunnen misleiden?
  3 delen informatie op:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/de-lege-terminologie-van-jeugdzorg.html !
  Voor ouders die iets preventiever willen weten welke woorden ze kunnen tegenkomen.

  OUDERS DIENEN voor hun kind TE WETEN wat 'jeugdzorg of jeugdhulp' werkelijk inhoudt, en dat moeten ze voortijdig ZELF doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Open brief aan Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg t.a.v. dhr. Hans S., jeugdbeschermer.

  Geschreven 19 juli 2014

  Beste heer Hans S., mijnheer de jeugdbeschermer,

  U zegt dat wij als ouders de professionaliteit van o.a. de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg diskwalificeren, hier wil ik graag op reageren.
  Misschien bedoelt u hiermee, dat het evident is, dat er vaardigheden met bijbehorende competenties bij de hulpverlenende instanties zoals SGJ aanwezig moeten zijn. Competenties zijn er zeker wel aanwezig bij Bureau Jeugdzorg, Raad v.d. Kinderbescherming en ook SGJ hoort in dit rijtje thuis, dat hebben wij inmiddels zelf kunnen ervaren, competenties zoals het in staat zijn, om een passende procedure te kiezen en “doelmatig” op te treden en dus om het op voorhand gestelde doel te bereiken, dit betekent op de eerste plaats ten gunste van het commercieel eigenbelang.
  Desnoods met “drang & dwang” en ook schuwen zij het middel niet, om leugens en verzinsels op te nemen in een z.g. onderzoeksrapport, de feiten spreken voor zich.
  Volledige verantwoording afleggen hoeven deze instanties doorgaans toch niet, ze hebben de wet achter zich, en hebben immers altijd gelijk, tenminste daar wordt klakkeloos vanuit gegaan. Heeft u er weleens aan gedacht dat er ook ouders bestaan die professionals zijn en een gerespecteerde positie zouden moeten krijgen?
  Hier wordt over het algemeen door de genoemde instanties met minachting naar gekeken, dit past immers niet binnen hun beleid en zou hun doelstelling alleen maar schaden. Bij ons bestaat de stellige indruk dat ook de SGJ in dit rijtje past, deze volgt immers de opstelling van Bureau Jeugdzorg c.q. Raad v.d. Kinderbescherming. Ouders kunnen vandaag de dag aan hun professionaliteit geen enkele maatschappelijke status meer ontlenen, dat hebben wij tijdens de behandeling in de rechtszaal maar al te goed kunnen ervaren. Tijdens de behandeling van het verzoek van de R.v.d.K. aan de rechterlijke macht om O.T.S. met een procedure gedwongen uithuisplaatsing van ons kind op te leggen, hadden wij als ouders geen poot om op te staan, wij werden niet serieus genomen en geen enkel argument van onze kant werd door de rechterlijke macht zelfs maar in overweging genomen, de uitspraak van de rechter was conform het advies van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Op het verweer dat wij als ouders voerden, werd met minachting en stilzwijgen gereageerd, op naar de volgende zaak!
  Het maatschappelijk belang werd ook hier verkwanseld voor commercieel belang. Ons kind heeft u op onrechtmatige wijze van ons verwijderd, maar ook na uw bemoeienis is er nog hoop voor ons, volgend jaar bereikt onze dochter de leeftijd van 18 jaar en hopen en bidden wij, dat zij verstandige keuzes zal maken, daarom wij geven niet op!

  Met vriendelijke groet,

  L. Unlandt

  Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren. (bron: de bijbel, Jes. 42:3, Matth.12:20)

  BeantwoordenVerwijderen