dinsdag 22 oktober 2013

Over Sprokkereef gesproken….

Sprokkereef (JN van BJZ's) heeft nu al een paar maal in het openbaar gepropageerd om tegen 'vechtscheidingen' terug te gaan naar éénoudergezag na een echtscheiding.
 
Dat is gemakzucht!

Dat is tegen het belang van het kind!

Dat is erkennen dat je geen hulp aan ouders in huis hebt.

Dat is erkennen dat je geen deskundigen wil inzetten om de sabotage van omgang door één ouder te wìllen voorkomen.

Dat is de rechter misleiden in adviezen t.a.v. omgang en gezag (zgn. vechtscheiding’).  

Vechtscheiding

Het gebruik van “vechtscheiding” en het verzwijgen van “omgangssabotage” en zwartmaken door één ouder is valse manipulatie van de rechtsgang en het belang van het kind beide ouders te kennen.

De 'nieuwe' inzet van jeugdzorg (met oog op de zorginkoop der gemeenten en met oog op de jeugdwet) is in diverse gespreksrondes (en na maanden) tot een advies aan de rechter te komen.

Dat is niet: direct de saboterende omgangsfrustrerende ouder uitleggen dat er mentaal een scheiding gemaakt moet worden in het belang van het ontvankelijke kind tussen de denkchaos in het hoofd door de ongenoegens naar de ex-partner, tegenover de eigen houding is signalen afgeven naar het kind over die ex.
Die ex is wel deel van het kind.


En dat kind kan vreemde kronkels moeten maken, internaliserend, om daar mee om te gaan. 
 

Omgangsfrustratie

Belastende signalen, veroordelende signalen, voor het kind vreemde omgangsfrustrerende constructies en afspraken ten aanzien van omgang met die andere ouder, zijn zeer belastend voor een kind, als een vorm van kindermishandeling.

Omdat veel ouders dat niet weten, en niet zover in het kind willen kijken of weten te kijken (met interesse in scheidingspedagogie), zou aan het begin van jeugdzorg of kinderbescherming dit geleerd moeten worden door een deskundige die jeugdzorg zou moeten leveren, ja, aan het begin en niet na maanden of helemaal niet (met dan een advies aan de rechter om maar éénoudergezag toe te wijzen). Daar ontbreekt het aan.
De smoes van Jeugdzorg is dat de gezinsvoogden het zo druk hebben.... Uiteraard komt dat door het kind in eigen beheer te willen houden, zonder deskundige te benoemen.
 
Dat is een vorm van inspanningsverzuim, nadelig voor het kind met zijn kind-ouderbanden en familiebanden (want bij omgangssabotage ziet het kind vaak een helft van de familie niet meer).
 
Kindermishandeling door Jeugdzorg en de Staat

Dat een kind aandoen is ook een vorm van (institutionele) kindermishandeling.
 
Het kan beter door de werkdruk weg te nemen door middel van het doorverwijzen naar een scheidingsdeskundige of scheidingspedagoog, die de ouder(s) leert die mentale scheiding van ongenoegens enerzijds en ouderlijke verantwoordelijkheid anderzijds in het denken (en 'gevoel') te maken.

Dit mag men verwachten van een juiste jeugdzorg, maar dat gebeurt te zelden. ‘30% wel goed’ is niet goed genoeg voor 'jeugdzorg'.

Het smoesje 'werkdruk' zou niet meer gebruikt mogen worden
  
Het ouders direct leren die innerlijke keuze te maken in het voordeel van het kind (verantwoord ouderschap boven ongenoegens tegen ex via kind) dient de primaire inzet te zijn bij scheidingszaken. En die komen zeer veel voor.

Nog een smoes of afleidend woord van Jeugdzorg - dat de ouder die het kind nauwelijks of niet meer mag zien van de omgangssaboterende ouder - is dat deze ouder, als die opkomt voor het recht van het kind beide ouders goed te kennen en er onbelast contact mee te mogen hebben, als vechter en strijder te boek staat, met een veroordelend negatief stempel, ondanks dat pedagogisch gezien juist die andere ouder, die saboteert en manipuleert en beschuldigt, de strijder over het hoofd van het kind is. Deze saboterende ouder is de oorzaak van ‘vechten’ over het hoofd van het kind, de psychische ontwikkeling van het kind in gevaar brengend.

Dit veroorzaakt nadelige psychische kronkels in het kind, loyaliteitsconflict, minderwaardigheidsproblemen, oudervervreemdingssyndroom, met psychisch pathogene gevolgen. Nogmaals, dat zou als een vorm van kindermishandeling moeten worden gezien, als die saboterende ouder geleerd is wat die doet naar het kind.

Dit niet leren door of liever via jeugdzorg, of direct door een door de RECHTER aangestelde scheidingsdeskundige of scheidingspedagoog, is justitiële kindermishandeling;en daaraan zouden RECHTERS niet mogen meedoen.

Gezinsvoogden straffen voor kindermishandeling
 

De jeugdzorger/gezinsvoogd die dit fout 'behandelt', zou gestraft moeten worden voor kindermishandeling via het strafrecht en met een psycholoog. Eveneens zou de ouder die deze vorm van kindermishandeling na het geleerd te hebben van een voorlichter (liefst deskundige) gestraft kunnen worden met het tijdelijk en totdat het geleerd is, met ontheffing uit het gezag. LJN AS6020 als voorbeeld.

Omdat omgangssabotage (vaak als omgangsfrustratie benoemd door ouder) een kindermishandelende vorm vaak voorkomt, zou dit onder het strafrecht behandeld moeten worden en NIET door een kinderrechter/familierechter; niet civiel.

Jeugdzorg heeft zich te ondeskundig en hulpvermijdend getoond, en zou niet meer bij echtscheidingszaken mogen worden ingezet. Ondanks de p.r. vanuit Jeugdzorg Nederland en BJZ’s. (De mooipraat met "gezinsgeneriek werk" is onzin gebleken in te veel zaken, al zijn er gezinsvoogden die het wel heel goed doen; te veel gezinsvoogden doen het niet goed en beschadigen het kind zodoende).
 

Teamlid JDH

5 opmerkingen:

 1. Sprokkereef komt voor in:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/generiek-gezinsgericht-werken-door-bjaa.html ...
  ...met het Generiek gezinsgericht werken als smoesbehandeling, en in:
  https://www.youtube.com/watch?v=JSUr2xxTDJg - en andere van die publicist.

  BJZ stelt omgang uit met smoesjes, dat ze het o zo druk hebben, maar het inschakelen van een deskundige (omgangspedagoog ofzo) kan die werkdruk toch verminderen!!!
  Rechters, doorzie dat smoesje overwerkdruk.
  BJZ dient die ouders aan het begin deskundige hulp te geven om sabotage van omgang te voorkomen, om gemene signalen over de andere ouder te voorkomen.
  Respect in handelen, woord en denken. Want het kind wordt toch lief gehad???

  Het kind heeft beide ouders nodig; http://www.peterprinsen.nl/RECHTSPSYCHOLOGIE.htm .
  Inspanningsverzuim door gezinsvoogdij wordt in geloof beloond naar BJZ, nìèt naar het kind.
  Geef eerst de ouders snel die aangeraden hulp!
  Ze hoeven niet op één lijn te komen, want het kind leeft dan in 2 huizen met elk eigen regels.
  Deze ouders hoeven niet op één lijn te komen, maar ongenoegens moeten weg van het kind bij een psycholoog uitgefibreerd worden.

  Diagnostisch onderzoek kan beter feiten vaststellen, minder belastend voor een kind na scheiding, dan beide ouders laten aanmodderen zonder zorg aan hen. Daar lijdt een kind onder. Waar is jeugdzorg dan voor???

  Hoe kan jeugdzorg liegen:
  https://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg ! Maar"..." ... hoor aan!

  Jeugdzorg gebruikt de wet vals en negeert een deel:
  http://www.peterprinsen.nl/ALIBIvanJEUGDZORG.htm .

  De rechter mag zelf een echte deskundige benoemen, waar jeugdzorg er tussen voor het kind helemaal niet goed bleek. Het kind kan beter maar één hulpverlener zien, die deskundig is. Ontlast. Respect toont en spanningen ontzenuwt.

  Waarom wijkt Sprokkereef af van het echte belang van het kind en de onafhankelijke wetenschap? Sprokkereef is dan wel een lobbyist, maar geen kinderbelangenbehartiger, kennelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Echte diagnosten, geregistreerd onder de wet BIG, vallen al wel onder hun echte tuchtrecht, en ze zijn beëdigd.
  Waarom beëdig je geen jeugdzorgwerkers die tot dwangvoorstellen komen, die zomaar worden gehonoreerd?
  Jeugdzorg is toch geen diagnostiek!?! Jeugdzorg gaat toch niet diep genoeg, maar raakt wel kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kritiek van Turkije is terecht. Alleen jammer dat Turkije het ook niet zo nauw neemt met de mensenrechten en dat zal zeker tegen ze gebruikt worden. Wat dat betreft had ik liever gezien dat de kritiek uit een ander land kwam. Maar in het Westen heeft men vrijwel overal een soortgelijke jeugdzorg, waar slecht opgeleide "sociale werkers" de dienst uitmaken...

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 4. DJ.Sprokkereef (JN) wil dus terug naar wetgeving van voor 1998.
  Toen moesten de ouders strijden om wie het beste was als ouder (éénoudergezag was wettelijk standaard). Dat escaleerde in het bekendgeworden 'omgangsfrustreren' en PAS, oudervervreemding.

  Ik dacht dat Jeugdzorg juist nu bedoeld was om deze strijd te ontzenuwen door middel van directe toegepaste hulp en voorlichting aan die ouder die denkt te moeten escaleren om zich beter voor te doen dan de andere ouder. Dat is dus niet zo.

  Nu lokt jeugdzorg ouders uit, i.p.v. die directe hulp om het kind te ontlasten nu het tussen 2 ouders mag rijzen.

  Wat Sprokkereef wil:
  Toen werd tegen het kind dat zijn andere ouder niet meer zag, gezegd dat die andere ouder dood was, of in het gevang zat. Op met moment dat dat opgegroeide kind ontdekte dat het een leugen was, door zijn vertrouwde opvoeder, stort z'n wereld even in. En dat wil jeugdzorg dus! Leren wat leugens doen aan het kind.

  Het opgegroeide kind is dan 18-plus, en dus kan Sprokkereef zeggen: "Het is niet meer onze verantwoordelijkheid". - Natuurlijk is het wèl zijn verantwoordelijkheid, want hij en Jeugdzorg behoren dit te weten, wat het met een adolescent doet te hebben geleefd met leugens op het gebied van kind-ouderband, 2 families, en gehechtheid. Het fundament van identiteit, dat eigen zou moeten worden aan de opgegroeide.

  Vreemd dat Sprokkereef zich zo ondeskundig toont!
  Jeugdzorgwerkers:
  Eigenlijk zou elke jeugdzorgwerker nu tegen zijn aanstelling moeten protesteren...
  En tegen elke bestuurder in Jeugdzorgland die dit ook propageert.

  Het beleid rond omgangssabotage in vechtscheidingen moet veranderd worden met deskundigen op hoger niveau, gespecialiseerden in het voorlichten en enthousiasmeren om te zorgen geen signalen hoe dan ook af te geven naar het kind die belastend zijn en het kind aanzetten tot valse keuzen maken. Voorkom loyaliteitsconflict!
  En wel direct waar de hulp gevraagd wordt.
  Niet na maanden, niet na tekening-maken, niet na roddelen, maar direct - aan het begin.
  Voorkom omgangssabotage door een ouder.

  Voorkom strijd welke ouder de beste is , het meest gelijk heeft, zich het meest zielig mag voelen na de scheiding. Het gaat om de signalen, de boodschappen, naar het kind.
  Ongenoegens kunnen verwerkt worden bij een eigen psycholoog, en niet met de andere ouder over het hoofd van het kind heen!

  Bij en na echtscheiding moet geen kinderrechter maar een zakelijk rechter de scheiding afronden, met een ouderschapsplan, dat bij onenigheid 50-50% dient te zijn, zodat de ouders later in overleg het anders naar praktijk kunnen regelen. Één week hier, één week daar, als het moet, en 't wordt anders als er overleg en overeenstemming is.
  - Strafrecht als een ouder saboteert!
  - Zorg en hulp als een ouder niet acuut liefde voor het kind kan opbrengen door het kind te belasten met levende ongenoegens naar de andere ouder, ex-partner.

  = Ouders moeten beseffen dat het kind centraal dient te staan, en niet die ongenoegens, en dat bij het kind die andere ouder hoort! Respectsignalen! Dàt is liefde voor het kind!
  Laat het hart van een kind groot genoeg zijn voor al zijn familie, dàt is liefde.

  En stem Sprokkereef weg, nu het beleid van Jeugdzorg niet is: direct deze mentale scheiding in het eerste gesprek duidelijk te maken aan de saboterende ouder.
  Zo ook met Erik van BJAA, die met Generiek Gezinsgericht Werken eerst tekeningen onder invloed van een jeugdzorgwerker/gezinsvoogdes, wil laten maken:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/generiek-gezinsgericht-werken-door-bjaa.html

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een paar artikelen recenter ook over Sprokkereef, met Youtube!

  BeantwoordenVerwijderen