donderdag 31 oktober 2013

Ze willen kinderen niet helpen, totdat.....

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/en-bedankt-jeugdzorg.html
 
"Ze (BJZ, die van Sprokkereef's club Jeugdzorg Nederland, BJZ) konden me niet helpen". . . .


Ze wìllen kinderen niet helpen, totdat het uit de hand loopt, en dàn kan het BJZ/ de RvdK zeggen, dat de ouders het zo bont hebben gemaakt....
Nee, niet de ouders (meervoud), maar één ouder onder goedkeuring van BJZ dat niet hielp!

Die éne ouder die de omgang saboteert, die dus eigenlijk (onderbewust?) kindermishandelende signalen stuurt naar haar kinderen: niet instaat voor onbelaste omgang met beide ouders. Daar wil Jeugdzorg niet aan werken ten goede, kennelijk.

Anders had BJZ wel deskundig (??) ingegrepen ten behoeve van ontspanning van contact in het gevoel van deze kinderen. De mamma of papa laten leren wat ze haar kinderen aandoet! Dàn wordt zo'n opvoeder bewust!


Dàn kan ze leren mentaal een scheiding te maken tussen haar eigen emoties naar de ex tegenover wat ze haar kinderen aandoet met stigmatiserende signalen, verbaal en non-verbaal. (Wie heeft ze het liefst?: haar kinderen, waar twee ouders bij horen, òf haar emoties???)
 
Saboteren 

Als goede ouder bereid je het kind voor dat het een dag of weekeind naar de vader gaat, en je bent dus thuis voor de "overdracht;
dit niet doen is onpedagogisch en dit saboteren heeft nadelige gevolgen voor het kind, dat 2 ouders heeft (en -bewezen- daar later ook behoefte toe heeft, het 'kennen', gezien de identiteitsfase tot volwassen adolescentie). Het gemis is een boodschap dat het kind echt wel doorheeft!

Mamma's (en enige pappa's) die de omgang met welke smoes dan ook saboteren, zonder diagnostische achtergrond, vastgelegd door een toegesneden diagnost, en zich hier bewust van geworden zijn, maar ook de jeugdzorgwerker die niet hielp, maken zich strafbaar schuldig aan kindermishandeling.
(Zo zie je maar dat ook jeugdzorgwerkers mishandelen in hun gedragingen).

Het voordeel van vonnis LJN AS6020 is dat de vader het éénoudergezag kreeg (zo nodig tijdelijk totdat het de moeder/vader gaat dagen), zodat hij de kinderen kon benaderen, nogwel in de vertrouwde omgeving waarin ze het meest opgroeien. De niet met gezag beklede moeder moet op straffe het contact toelaten, ten gunste van het kind.

Dat is een kindbelang, dat geen ouder zomaar zonder bewezen basis mag wegredeneren of vals weg beschuldigen.

Verschuilen
 

Het is jammer dat de jeugdzorgwerker zich kan verschuilen in een bos aan jeugdzorgwerkers en in het instituut Stichting Bureau Jeugdzorg, en geen concrete, heldere beroepscode heeft waaraan het inspanningsverzuim goed aan afgemeten kan worden. Elders op deze blog de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker met vraagtekens:


Jeugdzorg geeft door haar keuzes te kennen dat het vaak niet effectief wil (of kan -wegens ondeskundigheid-) helpen:
Jeugdzorg laat escaleren!... Dan een OTS... Daarop geen hulp verstrekken, maar een gemakzuchtig advies om tot éénoudergezag voor de frustrerende moeder te komen, met OTS, aan de onzakelijke rechter. (Het strafrecht ontbreekt in dit soort familie(on)recht).
 Dat betekent jarenlang OTS en dus geld voor BJZ. Zonder zorg.
De vader heet te 'strijden' (volgens Sprokkereef), omdat hij voor het kindbelang opkwam.

En het kind???..... Dat krijgt in 85% problemen tijdens of na de pubertijd. Dàt is jeugdzorg-hulp! Welk een niveau, welk een ponem!!!

Dat moet een deskundige weten, waaraan hulp gevraagd werd! BJZ en RvdK lieten deze hulp na! Dit moet elke 'professional' weten in scholen en geneeskunde.


 

Teamlid JDH

2 opmerkingen:

 1. Dit stuk n.a.v. het verhaal van een vader die na omgangsfrustratie door de moeder aan de bel trok van de RvdK en vaan BJZ, maar weggewimpeld werd.
  Zo deskundig wil BJZ dus zijn, ofwel niet.

  Mamma's en enige pappa's die het contact belasten met "een ouder niet mogen zien" of 'over de andere ouder roddelt' zijn het kind als wapen tegen de ex-partner aan het gebruiken.
  Ze zetten hun emoties boven dat van het ontvankelijke kind.

  Deze omgangs-saboteurs gebruiken een eigen drog redenatie, waarbij ze de andere ouder beschuldigen, en de redenatie raakt geen enkel feitelijkheid in pedagogische zin. Het kind wordt weggezet in een eigenwaan aan redenatie, waar de andere ouder 'niet goed zou zijn'.

  Soms moet zelfs de ene familie meehelpen te beschuldigen, en wordt de familie van de ander bestookt met roddel. En dan doen alsof dit een kind, dat voelt dat het 2 ouders zou moeten hebben, volledig zou ontgaan, of het niets zou doen het dit kind.
  Een kind is niet zo blind en dom.
  Zo'n kind internaliseert en dat is niet best!
  Zo'n kind lijdt onder wat omgangsfrustratie of -sabotage heet, en door Jeugdzorg als 'vechtscheiding' benoemd wordt, alsof er 2 ouders strijden. Dat is afschuiven door BJZ met inspanningsverzuim.
  Kindermishandeling.

  Omgangsfrustratie door een ouder is eigenlijk het kind niet voldoende lief hebben, maar de eigen emoties boven alles zetten.
  De psycholoog wordt niet geraadpleegd.

  De eigenwaarde stijgt als jeugdzorg voor de saboterende ouder kies.

  De eigenwaarde van die ouder stijgt als de rechter te stom is om zomaar het advies van jeugdzorg over te nemen; maar daarmee is het kind zeker juist NIET geholpen.

  Deze ouder met waanideeën is een gevaar voor de ontwikkeling van het kind, zeker zolang jeugdzorg geen deskundige aanwijst om die omgangsfrustratie te beëindigen, mentaal in daad.

  Weg met de eigenwaar en minderwaardigheids handelen boven het kind.
  Weg met het kind als wapen gebruiken.
  Weg met jeugdzorg dat slap en ondeskundig zelf handelt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...vaan = van -(toetsenbord tablet hapert gek)
   ...het dit kind = met dit kind
   ...kies. = kiest.
   ...eigenwaar = eigenwaan

   Het loslaten van echtelijke problemen is wel is waar lastig, maar zou het kind niet voor moeten gaan boven de emoties, die bij een psycholoog verwerkt kunnen worden.

   Wraak is niet constructief en geeft geen echte opwaardering van eigenwaarde.
   Ouders zouden moeten weten dat het niveau van Jeugdzorg/jeugdhulp dubieus en riskant is.

   Heb het kind lief door primair het beide ouders te geven in onbelast contact.
   De eigenwaarde stijgt bij voor het kind verkeerd advies vanuit jeugdzorg, maar is nadelig voor het kind, en het is een valse verbetering van de eigenwaarde van hier de saboterende moeder.

   De kinderen lijden dus na 7 jaren omgangsfrustratie, waarvan één kind in het gevang zat op zijn 18e.

   Verwijderen