donderdag 3 oktober 2013

Wéér een uitbuikplaatsing?

Wij zijn in aanraking gekomen met BJZ omdat opa (vaders zijde) in 2011 een melding heeft gedaan bij BJZ Flevoland. Wij zouden volgens hen met zijn vieren op één kamer wonen en de kinderen zouden moeten toekijken hoe ik en mijn huidige partner heftige seks zouden hebben met elkaar. 

Hierop is S. d. B. van het crisisteam BJZ Flevoland bij ons geweest en was het na inlichtingen van school en de huisarts al snel duidelijk dat het bij ons allemaal niet gebeurde en werd het dossier in eerste instantie gesloten. Een maand of twee later hebben opa en oma (vaders zijde) wederom een melding gedaan bij BJZ Flevoland, maar dan nu over mishandeling en verwaarlozing. Zo zou ik de hele dag met mijn ‘luie kont’ op de bank liggen en helemaal niets uitvoeren. Ik heb geen flauw idee waar dit op gebaseerd was en er was ook niemand uit onze omgeving die het kon bevestigen, ook de school en de huisarts niet. 

Mijn huidige man zorgde voor de kinderen, bracht ze naar school, haalde ze uit school, stopte ze onder de douche en zou ze op bed leggen. Het enige wat hiervan waar is, is dat mijn man ze naar school bracht en haalde, omdat ik een werkweek van vijftig uur had om mijn gezin te onderhouden. Ik ben van beroep secretaresse. De avonden met bed -en douche ritueel waren en zijn uiteraard altijd door mij gedaan. 

Vete door familie van vader 

Hierop heeft het Crisisteam van BJZ Flevoland de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld, omdat zij vonden dat de familie van vaders zijde een vete aan het uitvechten was ten koste van mijn dochter en over de rug van de instanties. 

Hierop is er een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming geweest en die heeft  werkelijk alles overgenomen wat vader heeft beweerd, terwijl ik overtuigend kan bewijzen dat zijn familie fout zit. Ze hebben niet meegenomen dat de AMK-meldingen in feite treitermeldingen waren, dienend als manipulatie van de instanties. Ze zijn alleen op “verhalen” afgegaan en aangezien vader gewoon door de Raad in Tilburg is “bevraagd” en wij door de Raad hier in Almere is er de bekende ‘ruis’ op de lijn gekomen en hebben ze de verhalen naast elkaar gelegd. Deze komen uiteraard niet overeen. Dus dan maar dit.  

Ondertussen sta ik met mijn huidige man als het “zwarte” schaap te boek omdat de rapporten NIET kloppen. Dit hebben we meerdere malen aangegeven maar hier heeft niemand iets aan gedaan.  

Ondertoezichtstelling 

Op 17 april 2012 is de eerste OTS uitgesproken over alleen mijn jongste dochter. Mijn oudste dochter en ongeboren kind hebben een andere vader. Volgens de Raad ging het met mijn oudste dochter op dat moment prima en waren er geen zorgen. In heel het eerste jaar van de OTS is er niets gebeurd in het belang van mijn jongste dochter en ging het alleen maar bergafwaarts met haar, vanwege haar loyaliteitsconflict welke alleen maar groter en groter werd gemaakt. Ze kwam thuis met verhalen over dat oma er voor ging zorgen dat ze in Tilburg kon wonen zodra ze twaalf was en tegen mijn man zei ze: “Ik hoef van mijn vader toch niet te luisteren naar jou en mama”. 

Tegenwerking door vader 

Na de uitspraak van april 2012 heeft het tot medio juni 2012 geduurd alvorens wij een gezinsvoogd toegewezen kregen. Omdat het zo lang duurde zijn mijn man en ik naar BJZ gegaan om tekst en uitleg te vragen. Hier kwamen we er achter dat vader regelmatig met BJZ Tilburg (daar woont hij) belde met de mededeling dat hij mijn dochter niet meer thuis zou brengen. Afijn, ik heb mijn mond opengetrokken en had binnen twee uur een gezinsvoogd. Ik was ‘blij’ (niet echt, maar het moest toch) en in de hoop dat mijn dochter eindelijk geholpen zou worden en dat vader op zijn verantwoordelijkheden zou worden gewezen . Helaas, niets was minder waar. Ik heb drie verwijzingen gekregen van mijn huisarts voor diverse instanties, maar kan nergens terecht. Omdat vader mede gezaghebbende is heb ik overal zijn handtekening voor nodig en vader weigert dit!  

Van de gezinsvoogd mevrouw V. dachten wij ‘dat is een goeie, die gaat echt vechten voor mijn dochter’. Of in ieder geval er voor zorgen dat mijn dochter de hulp krijgt die ze nodig heeft voor haar loyaliteitsconflict en alle signalen die ze vertoont van ADHD. Op school ging het al slechter en mijn dochter ging zienderogen achteruit. Ook qua gedrag, want ze  is nu tien jaar maar gedraagt zich af en toe als een meisje van zes. In september/oktober 2012 werd mw. V. ziek en heb ik maanden niets van BJZ gehoord. Ik heb een aantal keer gebeld met de vraag waarom ik niks hoorde en toen bleek I. V. ziek te zijn. We hebben geëist dat  ze een vervangende voogd aan zouden wijzen omdat er niet bekend was hoe lang ze uit de roulatie zou zijn. In december 2012 kreeg ik van Mw. v. O. een telefoontje dat zij de nieuwe gezinsvoogd zou zijn van mijn dochter en dat we maar met een “schone lei” moesten beginnen.  

Uiteraard ging dit niet werken, omdat vader van mijn dochter in die tussenliggende periode de ene fout na de andere fout beging en nergens aan meewerkte. Zo heb ik in november 2011 via de rechter een handtekening afgedwongen voor de Geheime Tuin hier in Almere. Hier konden we 14 februari 2012 terecht. Vader kwam 45 minuten te laat, heeft 10 minuten zijn mond open getrokken en de Geheime Tuin wilde niets meer doen voordat de door de rechter afgedwongen mediation afgerond zou zijn. Vader heeft alle afspraken afgezegd en beweert dat ik dat gedaan heb. Zo staat het ook in de rapportages, terwijl een simpel telefoontje naar de mediator bewijst dat ik het niet gedaan heb. Dit hebben ze nooit gecheckt. 

BJz weigert onderzoek  

School had vader verzocht om een SLA-PO-onderzoek waar hij geen toestemming voor wenste te geven. Ze hebben zes maanden moeten wachten voordat de handtekening uiteindelijk kwam. Deze was afgedwongen in een rechtszaak door BJZ Flevoland.  

Uit het onderzoek van de school bleek dat er wel degelijk iets met haar aan de hand was maar dat ze verder niets konden onderzoeken omdat ze psychisch niet genoeg gespecialiseerd zijn en omdat vader dan een nieuwe handtekening moest zetten wat vader  weigert. Dit onderzoek heeft BJZ bij de verlenging van de OTS april 2013 willen gebruiken in de rechtbank, maar ik heb duidelijk aangegeven dat SCHOOL dit onderzoek heeft gedaan en dat het echt schoolprestatie gericht was.  

Tot op heden weigert BJz mijn dochter te laten onderzoeken. Wij vermoeden ook dat ze last heeft van ADHD terwijl school nu aangeeft dat BJZ moet kijken naar ADD (geen idee wat het is, maar goed). Via school heeft mijn dochter een training mogen en kunnen volgen Kiezel en Druppel om er voor te zorgen dat ze een beetje voor zichzelf op kan komen.
Ik kan merken dat dat hier in huis wel zijn vruchten langzaam afwerpt maar tegenover de mensen bij wie ze het echt moet doen dus niet. Zo is ze nog steeds bang voor vader en zijn familie. 

Sindsdien krijgt vader van BJz keer op keer de kans om te laten zien dat hij ‘het goed bedoeld’ met  onze dochter. Ik heb geen idee waarom, want alles wijst erop en daar is bewijs genoeg voor dat vader nergens aan mee werkt.  Maar volgens BJZ Flevoland belooft vader elke keer dat hij nu echt mee gaat werken en het tegendeel is steeds waar. Vader zegt JA maar doet NEE. 

Aanvraag voor uithuisplaatsing 

Nu medio september 2013 werkt vader nog steeds alles tegen en geeft ook steeds zwart op wit aan dat hij nergens aan mee wenst te werken en 12 september jl. kreeg ik te horen dat BJz Flevoland ‘niet meer weet hoe het nu verder moet’. Ze hebben dus de procedure gestart voor een UHP-aanvraag welke nu bij de rechter ligt en de ondertoezichtstelling is met een jaar verlengd. Ik weet nog niet wanneer de zitting is, want ik zit te wachten op de stukken van de rechtbank. Ik weet wel dat BJZ Flevoland onrechtmatig stukken gebruikt van school. BJZ Flevoland heeft zelf nog nooit enig onderzoek ingesteld naar mijn dochter. Ik heb vier afwijzingen gekregen voor een psychologisch onderzoek en de speltherapie is nooit van de grond gekomen. 

Reden voor uithuisplaatsing 

Als reden voor uithuisplaatsing wordt vermeld dat ‘moeder een onveilige situatie creëert tijdens de overdracht’.  

Wat hier onder verstaan mag worden is het volgende: Vader schijnt sinds kort een hernia te hebben met uitval naar de benen en wil dus niet meer naar de deur lopen als hij mijn dochter komt halen (is wel de afspraak) dus heeft BJZ besloten dat mijn dochter dan maar alleen naar de auto moet lopen. Geen probleem zou je denken, maar het volgende is het geval. Wij wonen vlakbij een poortje waar veel jongelui zitten, wij wonen helaas dicht bij een koffieshop met drugs e.d. en nu wil BJZ dus dat mijn dochter daar op vrijdagavond en zondagavond alleen langs loopt. Aangezien mijn dochter geen gevaar kent ga ik hier niet mee akkoord en heeft mijn man haar eenmalig afgelopen vrijdag netjes naar beneden gebracht en is meegelopen tot voorbij het poortje en is netjes blijven staan. Je voelt de bui al aankomen ik kreeg gister een telefoontje van BJZ hoe ik het in mijn hoofd haalde om mijn man met mijn dochter mee te laten lopen, want ik ben degene die ervoor zorgt dat mijn dochter bang is!  

Die zondag waren we een stukje gaan lopen en wachtten netjes mijn dochter op. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om dit te doen! Terwijl Oma (hij rijdt dus zelf niet) de auto op een hele gevaarlijke hoek zet en mijn dochter vanaf de straatkant alleen naar de stoep laat lopen. Terwijl als er een idioot de hoek om scheurt hij zo mijn dochter had kunnen scheppen met de auto. Nou zo moet ik dus niet denken volgens BJZ en maak ik haar bang.......... Ik ben helemaal klaar met BJZ. 

BJZ heeft aangegeven dat het “protocol” is dat ze ook gaan kijken naar mijn oudste en mijn ongeboren kind. Dit terwijl het met mijn oudste dochter goed gaat op school (haalt achten) en al eerder door de Raad voor de Kinderbescherming is geconstateerd dat er met haar niets aan de hand is. 

Intensieve Pedagogische Thuiszorg 

Wij hebben als gezin IPT (Intensieve Pedagogische Thuiszorg) gevolgd en afgelopen dinsdag tijdens de evaluatie kregen we te horen dat alle doelen zijn behaald. Voor zover wij weten en te horen krijgen doen we volgens BJz praktisch alles goed en zien ze dat wij heel erg in het belang van mijn dochter kijken, alleen de strijd die vader steeds opwekt baart hun zorgen. Ik krijg regelmatig complimentjes dat ik niet op de mails van vader ingegaan ben. 

Ze zien wel dat vader tegenwerkt, maar op de een of andere manier kan hij dit gewoon doen en erkennen ze het niet als tegenwerking. Ze geven vader keer op keer de kans en zijn van mening dat hij het goed bedoeld.  

Astrid 
 

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Het ‘doel’ van de uithuisplaatsing is volgens jeugdzorg het meisje hulp bieden om ‘tot rust te komen’ en haar te helpen met rekenen en taal (wat kennelijk inhoudt dat school het ook niet goed doet – School is moeder goed gezind, zie: brief onderaan dit artikel)  

Ondanks dat eerder is geconstateerd dat er een vete werd uitgevochten vanuit familie van vaders kant, wordt vader bijvoorbeeld niet gestrafkort op zijn omgangsregeling, terwijl deze vete wel wordt genoemd als één van de motieven voor de uithuisplaatsing. Bureau Jeugdzorg wil vader niet bij zijn kind vandaan houden. Wat vader (of moeder) er dan mee opschiet als het kind straks in een pleeggezin verblijft, is niet helemaal duidelijk. Het kind verliest in ieder geval de veilige thuisbasis bij moeder en stiefvader. 

Ook is het een grote vraag wat er zou moeten veranderen in de situatie, tussen vader en moeder, in de periode dat het meisje ‘tot rust komt’. Wat jeugdzorg niet wil lukken onder een OTS, zou opeens wel moeten slagen door een UHP?  

De problemen zijn begonnen met zorgmeldingen door de ex-schoonouders van moeder en haar ex-man heeft de hulp aan zijn dochter op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Bureau Jeugdzorg is er niet in geslaagd om vader te laten meewerken in het belang van zijn kind en nu wordt uiteindelijk moeder de dupe van de ‘hulpverlening’ en niet te vergeten het kind (en mogelijk de oudste dochter en het ongeboren kind; moeder is 27 weken zwanger en verwacht begin januari 2014 haar kindje).  

Vader heeft altijd gezegd dat hij zijn dochter bij de een uithuisplaatsing niet naar een neutrale plaats wilde hebben, maar dat hij haar bij zichzelf geplaatst wilde krijgen. BJz heeft toch gekozen voor een neutrale plaatsing, zodat vader zijn zin niet krijgt, maar vader schijnt er tevreden mee te zijn dat in ieder geval moeder dan het kind niet meer heeft.    

Het lijkt er sterk op dat Bureau Jeugdzorg Flevoland, na er niet in geslaagd te zijn de vader in deze situatie tot redelijkheid te brengen, als een negatief Salomonsoordeel nu maar besloten heeft het kind in tweeën te hakken; allebei de ouders geen kind meer. Op die manier wordt verhuld dat jeugdzorg een slechte hulpverlener is (handelingsverlegen ten opzichte van vader) en zo wordt degene die in eerste instantie werd belasterd, ook het uiteindelijke slachtoffer van degenen die de hulp moesten bieden in de zorgelijke situatie.  

Sven Snijer 
 

Brief van de school 

Obs de  

Aan bureau jeugdzorg,
t.a.v. mevrouw van O.


Almere, 24-9-2013 

Geachte mevrouw van O.,
 

Bij u is in behandeling het dossier van onze leerling, A. v. d. L.
Over deze leerling hebben wij veelvuldig overleg gehad.
Ouders/verzorgers hebben zich vrijwillig aangemeld bij u met een hulpvraag.

Daarnaast liep een onderzoek van Stichting Leerling zorg Almere, op verzoek van de school. 

Doel van dit onderzoek was : duidelijkheid verschaffen omtrent de reden waarom A. achterblijft qua leren.  

Hiertoe is een intelligentie onderzoek uitgevoerd, een stukje persoonlijkheidsonderzoek en een stuk dyslexie onderzoek. 

De gegevens die hier uit voort zijn gekomen waren/zijn bedoeld voor de school;

Zo kan de school handvatten krijgen om haar tot betere resultaten te brengen, haar op de juiste manier hulp  te verlenen en zo nodig voor behandeling door te verwijzen. 

Ouders/verzorgers moeten toestemming geven voor  bovenstaande onderzoeken. Tevens geven zij  toestemming om dit  met school te mogen bespreken.

Nu blijkt uit het verhaal van Astrid , de moeder van A., dat het rapport ook gebruikt gaat worden als bewijslast bij de rechtbank betreffende het verzoek tot uit huis plaatsing. 

Wij hebben daar als school grote moeite mee: dit is oneigenlijk gebruik en nooit de bedoeling geweest van het aanvragen van het onderzoek.
 

Wij tekenen hier dan ook bezwaar tegen aan. 

Vanzelfsprekend willen wij ook dat A. gelukkig is en hulp krijgt. Wij denken dan aan speltherapie, ondersteuning in het gezin, en behandeling bij een dyslexie centrum.

Dan pas wordt er echt ingezet op A. en zal ze sterker worden. Die kracht zal ze de rest van haar leven nodig hebben om te groeien, sterker te worden om zo tussen haar gescheiden ouders in te leven. 

Tot nu toe is er vanuit BJZ in die richting nog niets gebeurd!

Op school is Oke op school: Kiezel en druppel ingezet. Hierbij hebben haar moeder en haar stiefvader ook veel inzet getoond. 

Ze heeft hier best e.e.a. van geleerd, maar nog lang niet genoeg. 

We hopen dat een uit huis plaatsing niet nodig is en dat er juist ingezet gaat worden op hulp voor A. zelf.
 

Hoogachtend, 

Y.B.

Intern begeleider
 

UPDATE: 12 oktober 2013
Beste Ranada,

Er is geen enkele reactie geweest vanaf de kant van BJZ.   

Verder loopt de spanning op ivm de zitting aanstaande donderdag 17 oktober
Wel heeft BJz gereageerd op de brief van school. En ook niet op een slimme manier. School heeft te kennen gegeven hier nog verder werk van te maken en het verder in en met het bestuur te kijken welke stappen ze kunnen ondernemen. 
Groetjes,
Astrid


UPDATE 18-10-2013 

Goedemorgen Ranada, 

Gistermorgen dus de zitting gehad. BJZ Flevoland heeft er alles aan willen doen om A. toch uit huis te plaatsen maar voor het eerst stonden mijn ex en ik ‘naast’ elkaar. 

We hebben van de rechter nog 3 maanden gekregen om Mediation op te starten. Mocht het na de opstarting zo zijn dat vader niet meewerkt ben ik haar alsnog kwijt. BJZ Is het hier feitelijk niet mee eens maar kon gelukkig niks inbrengen tegen de rechter. 

De rechter vond dat zowel ik als vader vol liefde en respect over A. praten en het issue wat BJZ had (het overdrachtsmoment) werd dan ook zo van de tafel geveegd. Ook de brieven van

school en de brief van M. hebben hun ‘recht’ gedaan. Zeker omdat school duidelijk aangegeven heeft dat BJZ NIKS heeft gedaan richting A. zelf. 

Dus voor nu is ze voorlopig nog zeker 3 maanden thuis. 

Groetjes,
 
Astrid


UPDATE 11 december 2013 Astrid is op 21 november bevallen van een zoon. Alles ging tot op heden voorspoedig. Ex-man en moeder werken nu heel goed samen. Ex-man beseft dat het niet in het belang is van hun dochter A. dat zij uit huis wordt geplaatst. Vorige week kreeg moeder een mail van Jeugdzorg dat de UHP van de baan is. Eind goed al goed, tot vandaag.

Moeder kreeg vandaag een brief van Jeugdzorg dat zij een onderzoek willen starten naar de veiligheid van de andere dochter (M) waar géén zorgen over waren en de baby R. Moeder is intens verdrietig. Ze waren net weer op de rails met hun gezin en de kleine R en nu begint de ellende van voren af aan. Dochter M (13) had een brief naar de kinderrechter geschreven dat ze niet wilde dat haar zusje (A) uit huis zou worden geplaatst. Dit vindt BJZ zorgelijk?! Het is zorgelijk dat de oudere zus een brief naar de kinderrechter heeft geschreven. Snapt u het nog?

Wordt vervolgd...
 

10 opmerkingen:

 1. Wat ik hier lees en zie is dat er naar spijkers op laag water word gezocht door BJZ, om het kind waar waarschijnlijk wel een paar etiketjes opgeplakt kunnen worden. Naar zich toe te trekken(90 duizend euro).

  Te vervreemden van haar moeder en uiteindelijk ook de vader en het kind een trauma voor het leven te bezorgen.

  Terwijl moeder steeds de juiste stappen neemt een omgangsregeling met de vader niet in de weg staat, zich in het bijzijn van de vader niet negatief uitlaat over de vader.
  En de vader degene is die het belang van het meisje schaad door niet mee te werken aan de juiste stappen die nodig zijn voor het meisje om de hulp en ondersteuning te krijgen die moeder , stiefvader en school gewoon in de thuissituatie kunnen bieden.

  En dan ook nog gaan inzetten op oudste dochter en ongeboren kind!!

  SCHANDE

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe was de omgangsregeling?
  Was er sprake van omgangsfrustratie?
  Heeft jeugdzorg de ouder die omgangsfrustrerende signalen afgeeft direct geholpen en verteld wat dit voor het kind betekent, wat dit met het kind doet?
  Waarom niet zonder BJZ naar een deskundig specialist, als er aanwijzingen zijn van een deskundige? Zijn vader termijnen gesteld voor evt. nodige handtekening, en direct daarom aan rechter vragen voor plaatsvervangende toestemming? Onder OTS hoef je niet te wachten op de onkunde van de gezinsvoogdij.

  Elders op deze blog meer over omgangsfrustratie. Leerzaam zijn: loyaliteitsconflicterende signalen, 'vechtscheidingen', en het gebrek aan hulp verstrekking door jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat mij als eerste verbaasde is dat de gezinsvoogd op geen enkele manier, toen duidelijk werd dat vader nergens aan mee werkte naar de rechter is gestapt. Om een tijdelijke ontzegging uit de ouderlijke macht om medische redenen aan te vragen.

  Want ik neem aan dat er tijdens de rechtszitting te sprake is gekomen over het niet afgeven van noodzakelijke handtekening door vader in het belang van het kind. En ik neem ook aan dat vader hierover een redelijke termijn heeft gekregen om hier aan te voldoen. .

  Daarom begrijp ik totaal niet waarom na het verstrijken van de tijd (neem aan dat die er was) De voogd en BJZ geen stappen ondernomen hebben om het kind te testen. Wat ik wel schokkend vind en dit al vaker heb vernomen is het klakkeloos overnemen van dossiers tussen de organisatie die het belang van het kind moeten vertegenwoordigen.

  Dat dit voor kennisgeving aangenomen wordt prima, maar dat daarnaast geen eigen mening gevormd wordt, en die dan als aanvulling op het bestaande dossier gebruikt wordt, is mij ook in dit verhaal weer een raadsel.

  Mijn vraag is: waarom heeft vader keer op keer de kans gekregen en is hier geen vervolg op geweest bij de rechter om vader te wijzen op de consequentie van zijn daden?

  Tot slot vind ik het beschamend dat Bjz wederom niet het boetekleed aan wil trekken om in te zien dat ze enorme fouten gemaakt hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. wens je heel veel sterkte en alle wijsheid en goeds mee.
  ik herken je verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En wederom breekt mijn hart

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gefeliciteerd met jullie zoon. Geniet ervan. Kijk eens op FB stopjeugdzorgleugens daar zijn veel handvaten te vinden

  Franky Diel

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat doet die geschreven brief aan de rechter door de dochter bij JEUGDZORG? Een kind schrijft een brief aan de rechter en die speelt hem door naar Jeugdzorg!
  Is dit niet iets vertrouwelijk?

  Heeft de dochter daar toestemming voor gegeven?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alles wat naar de rechtbank gaat, gaat ook naar jeugdzorg en de kinderbescherming. Ook is inmiddels bekend dat vele advocaten hieraan meedoen. Het meisje moet een handgeschreven brief aan het begin van de zitting aan de rechter overhandigen. Hééél misschien tref je een rechter die het een kans geeft, en de brief niet negeert.

   Verwijderen
 8. weer een uitbuikplaatsing, over een paar maanden?
  bij interesse hou ik u op de hoogte.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Anno juli 2015...gebeuren deze praktijken nog !! De transitie heeft nog niks opgeleverd. En jeugdzorg, die leert kennelijk niet van fouten uit het verleden, ze slaan er hun eigen wetenschap op na. Het lijken wel de nazi-praktijken waar Arnold Heertje het ook al over had. En ehh..In belang van het kind = in belang van hun euries (lees: baan, Want elders komen zij echt niet aan de bak. Je moet immers ook wel een beetje..tja...zijn, wil je door de sollicitatieprocedures van Jeugdzorg heen komen).

  Sara

  BeantwoordenVerwijderen