dinsdag 8 oktober 2013

Jeugdzorg faciliteert omgangsfrustratie

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/het-houdt-niet-op-niet-vanzelf.html

De ‘Open Brief’ van Sandra Veenstra is heel duidelijk. Enkele van haar formuleringen gebruik ik om onze situatie onder woorden te brengen:

In werkelijkheid wordt de ouder/familie die de omgang met de andere ouder/familie frustreert door het ‘systeem’ uit de wind gehouden. De omgangsfrustrerende ouder/familie worden eerder gefaciliteerd door het ‘systeem’ dan dat zij door het ‘systeem’ worden tegengehouden of aangepakt.
Omgangsfrustratie wordt door de jeugdzorgketen niet of nauwelijks herkend of erkend. Het wordt afgedaan als ‘vechtscheiding’.


Vader uit de wind houden 

Uitspraken van de gezinsvoogd in ons geval naar moeder: ‘Je probeert vader zwart te maken! Je zeurt!’ En een paar maanden later: ‘Jij zorgt voor onrust. Als  er geen rust komt, krijgt vader het eenhoofdig gezag!’ En in een gesprekje met moeders advocaat: ‘Tja, als dit gevecht niet ophoudt, dan slachtofferen we moeder maar!’ En vader en familie kregen vrij spel, gingen door en moeder is geslachtofferd. Vader heeft nu het eenhoofdig gezag. Is er rust? Nee! Zelfs het ene weekendje in de maand dat de kinderen bij moeder mogen komen wordt de kinderen en moeder niet gegund, ook dat moet verdwijnen. Eigenlijk moeten moeder en familie verdwijnen. Vader en familie gaan nog steeds door.

Moeder telt niet mee
 
Hoe gaat het verder? Bespreekt de gezinsvoogd zaken de kinderen betreffend met moeder? De gezinsvoogd zegt: ‘Moeder heeft het gezag niet, dus daar hoeven we niet mee te praten. Wij richten ons op vader, hij heeft het gezag. De rechter heeft dat zo bepaald’.


Moeder die door vader, moeder vaderszijde en de gezinsvoogd, al met van alles en nog wat is beschuldigd en van allerlei etiketten is voorzien, heeft zich laten onderzoeken door echte deskundigen. Hun gefundeerde visie over moeder, op basis van feiten en op basis van klinisch/wetenschappelijke methodiek voor onderzoek? De gezinsvoogd negeert het! Ze blijft moeder verdacht maken in Plannen van Aanpak en blijft de rechter onwaarheid voorschotelen.

Hoe fundeert de jeugdzorgketen haar visie? Jeugdzorg werkt op basis van ‘horen zeggen’ en op basis van ‘niet-pluis gevoelens’. Ze doen precies dat, wat ze juist niet moeten doen. Feiten? Ze onderzoeken ze niet, ze verdraaien die wel, of laten ze gewoon achterwege.

'Het kwaad dat groeit, waar jeugdzorg bemoeit'
 
Zó, faciliteren zij de omgangsfrustrerende ouder, zó wordt deze niet afgeremd, zó neemt het kwaad toe. Zó wordt de ouder die zich hiertegen wil verdedigen, langzaam maar zeker op sluipende wijze succesvol rechteloos gemaakt en wordt aan kinderen het recht van ongestoorde omgang met deze ouder en de familie onthouden.
 
Hopelijk dat Sandra Veenstra’s ‘Open Brief’ de ogen opent van VWS minister van Rijn. Anders raad ik hem aan het boek ‘Destructieve relaties op de schop’ van Jan Storms eens te lezen. Het gaat o.a. over mensen die er een genoegen in scheppen heel geraffineerd anderen te beschadigen en wat mooi is te vernielen. Daar reken ik de omgangsfrustrerende ouder ook toe.


Y.B.

1 opmerking:

 1. En zo werkt BJZ/gezinsvoogdij aan omgangsfrustratie mee en veroorzaakt zo juist waarvoor BJZ niet bestaat: het kind ontwikkelt oudervervreemdingssyndroom en loyaliteitsconflict, en dat is pathogeen, zeker geen verdienste om trots op te zijn.
  Dit lage niveau van jeugdzorg wordt voortgezet in die a.s. jeugdwet. Teeven en Van Rijn dromen naar aanleiding van de verkooppraat vanuit BJZ verder, en vergeten diagnostieke kwaliteit in de ingang tot dwang te zetten.
  Zo kan dwang door jeugdzorgwerksters jarenlang voortwoekeren.
  Nieuw in de wet is dat nu gemeenten elk nieuwe namen mogen geven aan deze jeugdzorgwerkers en gezinsvoogden.
  En de gemiddelde burger stemt toe, slapend.

  BeantwoordenVerwijderen