dinsdag 1 oktober 2013

Het werk van de Inspectie JeugdzorgHet is vreemd dat bij de ene rechter de gezinsvoogd vertelt dat zoontje niet naar huis kan omdat hij autistisch zou zijn en er wordt een half jaar UHP verlengd; het volgend half jaar wordt terugplaatsing afgehouden omdat -naar zeggen van de gezinsvoogd- zoontje een hechtingsstoornis zou hebben. Dan is het toch vreemd dat zoonlief geen behandeling van de gezinsvoogd krijgt, als de beweringen over de reden tot verlenging UHP waar zou zijn geweest.  

Ontbreken van stukken

Waarom een beweerde stoornis als reden noemen bij de rechter en dan geen zorg verlenen daarop??? Door een brief van de inspectie bleek dat ontlastende stukken niet in het dossier zaten dat de inspectie verkreeg ˊom te onderzoekenˊ. BJz-Rotterdam gaf dus een selectie die haar  uitkwam en niet meer. Dit is besproken met de inspectie en die wilde niet zien dat de les die hieruit geleerd kan worden (de beweringen stonden wel in de vonnissen/beschikkingen) is, dat de inspectie moet controleren dat wat door BJz beweerd is ook met een diagnostisch rapport bewezen moet worden, en die ontbraken dus.

Het is erg, temeer de moeder op vraag om inzage, niet binnen -maar  pas erg lang na de termijn- inzage in het dossier kreeg, terwijl inzage zowel als bekend zijn met stukken die in proces sturend zijn voor de beslissing voor beide juridische partijen, geheel conform het McMichael-arrest is van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, d.d. 24-02-1995. Dus dat moet BJZ al lang bekend zijn; BJz Rotterdam heeft dus in strijd met dit recht de ene juridische partij, het gezin, deze besluitvormings beïnvloedende stukken te onthouden zodat er geen rechtsgelijkheid bestond in het proces.  

Vreemd
Het is vreemd dat een inspecteur hardnekkig  geen weet wilde hebben van dit leermoment, deze tip om naar diagnostisch bewijs te kijken als er beweringen zijn gedaan naar de rechter op grond waarvan deze zijn besluit heeft genomen.
 


Het is eveneens vreemd dat blijkt dat jeugdzorgwerkers bevindingen uit de wetenschap verdraaien en daarbij de helft vergeten en daarmee vergeten dat het om het ervaren van een kind gaat, ook na de beslissing zoals OTS en UHP. De lange termijngevolgen voor het kind van de gedwongen maatregelen worden door BJz niet meegewogen, waardoor het ‘belang van het kind’ te smal gedefinieerd wordt, niet rekening houdend met de behoefte aan het kennen van afkomst/’roots’ van het kind en bij OTS, de spanningen die de juridiserende twistzieke bemoeienis met gezinnen door BJz met zich mee brengt. 

Maar deze beweging zien we vaker in dossiers: jeugdzorg is excellent in het verdraaien van de waarheid, zo het hun uitkomt, en goed in het negeren van tegenbewijs, dat in het belang van het ervarende kind zou zijn.  

Teamlid JDH (bekend met deze casus)

9 opmerkingen:

 1. Het zou goed zijn, dat ouders die het bovenstaande bekend voorkomt, de inspectie massaal om de oren slaan met hun dossier.

  Zodat het de inspectie duidelijk wordt dat het niet om maar één casus gaat, maar dat het de gebruikelijke manier van werken is bij BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een klein beetje kennis van wetenschappers zoals van Mary Dossier en IJzendoorn en andere wetenschappers....
  http://silkslides.com/S9dEk
  ...en niet willen of kunnen zien dat pleegzorg als maatregel wel het laatste is voor een kind. Dan moeten de ouders zeer verslaaft of tegen overlijden aan zitten (pleegzorg....: onbekende omgeving - weg van kinds vertrouwde omgeving - wat doet dat met een kind, ook na 5 jaar?)!

  Pleegplaatsing is al NIET nodig waar een agressieve stiefvader of incestueuze oma bestaat, want dat is strafbaar, en met strafrecht kan men die bedreiger van het kind wegplaatsen, minimaal met een plaatsverbod (- behoud van vertrouwde omgeving voor het kind!).

  Pleegplaatsen komt door Uithuisplaatsen, zeer vaak met OTS, door onbenullige en onbewezen smoesjes vanuit jeugdzorg. (Meer over hechting op deze blog).

  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/de-lege-terminologie-van-jeugdzorg-deel.html - in 3 delen - (januari/februari 2013) geeft wat weer over de manipulerende woordkeuze van jeugdzorgwerkers - naar rechters en politici.

  Hoe moeten we nu de kinderrechters geloven die niets afweten van strafrecht? Die niets afweten van diagnostiek en rapporten van deskundigen boven jeugdzorg zwart op wit?

  Na zoveel jaren gaat het toch ouders dagen dat deze juridische jeugdzorg niet klopt?

  Denken ze nu echt dat naamsverandering en veranderde uitvoerders/verantwoordelijke financiers (gemeenten straks) de burgers gaat misleiden? Kennelijk denkt de politiek wel zo, want die gaan door met het navolgen van de werkgevers van jeugdzorg, de vereniging Jeugdzorg Nederland, met Sprokkereef en consorten.
  Jeugdzorg Nederland die schemert bij 'vechtscheidingen' zonder te benoemen dat het gaat om omgangsfrustratie van één ouder die geen hulp of cursus kreeg om loyaliteitssignalen te voorkomen naar het kind over de andere bij het kind horende ouder.
  De gezinsdyade wordt door jeugdzorg en bestuurders daarvan niet erkend (tegenover BW1:257 en EVRM 8, en IVRK 24).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oké we gaan dus en de inspectie en de gemeente om de oren slaan met onze dossiers. Onze dossiers vol leugens, die zonder meer door Raad vd K en rechter worden overgenomen.
   Dossiers die we niet ontvangen van BJZ als we daarom vragen.
   Raad vd K die een oordeel vormt door zich te baseren op de wetenschap zoals die wordt verkondigd door hoogleraar mevrouw Femmie Juffer. Kennelijk kan men bij de RvdK niet lezen, want ik lees in "Beslissingen omtrent kinderen in problematische opvoedingssituaties"iets heel anders.
   We hoeven niet om de hete brij heen te draaien, het gaat allemaal om geld en niet om het kind. Geld dat er kennelijk niet meer is straks, lees: http://www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl/lokaal/bezuinigingen_jeugdzorg_schrikbarendhveldgdam__de_bezuinigingen_van_het_kabinet_op_jeugdzorg_in_2623431.html
   Wat gaat er dan met de jeugd gebeuren? Hopelijk lezen gemeenten de reacties bij bovenstaande link, opdat men wete dat zoals de huidige jeugdzorg werkt geldveslindend is en beslist niet nodig!!

   Verwijderen
  2. F. Juffer wordt misbruikt.
   Zie:
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/09/uitspraken-omtrent-gehechtheid.html
   hoe!

   Verwijderen
  3. De gemeenten moeten eerst de bestaande jeugdzorg-interventies 'veiligstellen' van de ministers van VWS en Justitie,
   dat betekent dat ze niet kijken naar hoe een kind misbruikt wordt door ondeskundigheid tot dwang, maar vanuit het axioma, dat de bestaande OTS en/of UHP op waarheid zouden berusten, hoe de huidige situaties te bestendigen.
   |
   Er wordt dus evenmin gekeken of deze UHP's kunnen worden bekort, met terugplaatsen naar huis, met zo nodig begeleiding, zoals dat
   in Zeeland zo goed lukte (prof.dr. Jo Hermanns,
   http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU
   - met 50% tot 75% minder uithuis! na ca. 5 minuten).

   Daarom past het onderzoeken hoe zorg aan jeugd goedkoper kan niet in het denken van de ambtenaar, die naar het voortzetten van huidige interventies kijkt:

   De gesubsidieerde lobby van Jeugdzorg Nederland, met hun mooipraat en verzwijgen van de echte misstanden in jeugdzorg, heeft zijn werk gedaan; de ambtenaren en politici zijn geprogrammeerd om niet meer zelf na te denken. Niet te onderzoeken of al die UHP-kinderen wel op valide basis zijn weggeplaatst uit hun vertrouwde omgeving.
   De mooipraat vermeldt dat al die ouders een steekje los hebben, verslaafd zijn, pedagogisch onbekwaam zijn en niet leerzaam. Zelfs de pedagogen daaronder die hun kind door smoesjes van BJZ kwijtraakten.

   Ouders moeten dus wel goed gemotiveerd argumenten uit de kast halen, beknopt, om de plaatselijke politici een rekenplaatje voor te houden. Want geld, daar draait het om, niet om het kindbelang.

   Het zal waarschijnlijk minder goed gaan met de jeugd. Weer een decennium.

   Verwijderen
 3. Het filmpje is al oud, maar toch heeft nadat is gebleken dat de klachten kwamen door glaswol, het zoontje niet teruggeplaatst, nu moeder is een nieuwe schone flat woont en zij gewoon is bevonden door psychiaters.

  Jeugdzorg accepteert dat niet, want psychiaters zijn beëdigd en doorgestudeerde artsen, en jeugdzorg zelf slechts jeugdzorgwerkers die onbeëdigd met wat vijfjes en zesjes hun softe SPH hebben gehaald.

  Het is duidelijk dat jeugdzorg zich wil indekken en ontlastend bewijs afwijst, want dat zo erkennen zijn dat zij minder deskundig zijn dan wat iedereen weet: artsen zijn deskundiger.

  Zal het nu heten dat het kind gehecht is aan de zoveelste pleeggezin?
  En bestaat er geen gefaseerde terugplaatsing? Ja, dat bestaat, maar dat weet de rechter niet. Kennelijk.

  Vreemd, dit niveau van zorg, nog wel in Nederland en in iZimbabwe.
  Waar werknemers volgens de ARBO beschermd dienen te worden tegen glaswol, moeten bewoners en kinderen er kennelijk tegen kunnen, volgens deze inzet van jeugdzorg.

  Dat is de wet kennen: de ARBO geldt niet voor bewoners, tenzij ze werknemer zijn van de bouwonderneming. En dat is een moeder niet, en het kind ook niet.
  Dit geeft het denkniveau van jeugdzorg weer!

  Een intelligent mens zou de koppeling weten te maken: wat voor de één schadelijk is, is zeker voor het kind schadelijk, en waar de werknemer vrij is van glaswolsplinters, is een kind dat ook, in een nieuwe woning.

  Maar dat kan of wil jeugdzorg/gezinsvoogdes niet bedenken, en verzint smoesjes bij de dom-gelovende rechter.
  BJz Rotterdam!
  Kinderrechter in Rotterdam!

  De inspectie (mw. Everts) heeft de ontlastende signalen niet in het dossier gevonden, terwijl de stukken bestaan! Goed, hè, die inspectie! Wat een ponem!

  Die combinatie van glaswol, ARBO, en nieuwe woning, mooi schoon, kan die inspectrice kennelijk niet maken.

  En die andere inspectrice jeugdzorg (Utrecht) wil niets weten van waarheidsvinding door diagnostiek. Dat niveau 'inspecteert' onze jeugd-anti-zorg.
  Vandaar dat er wat klachten leven, en 72% van de OTS-sen niet verbetert ('909 zorgen', N.W. Slot et al.).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. En hoe stompzinnig is deze gezinsvoogd om te beweren dat een kind niet thuis kan wonen vanwege autisme? Dat is nooit een reden om kinderen uit huis te plaatsen of uit huis geplaatst te houden, want alle kinderen met autisme wonen gewoon thuis.

  Nee, de verwisseling van autisme met hechtingsstoornis laat het spelletje zien dat Jeugdzorg altijd speelt wanneer ze onterecht een kind van de ouder(s) hebben weggenomen. Drogredenen om te maskeren dat ze fout zitten en onwil om de door hen gedane schade aan moeder en kind ongedaan te maken, omdat het een prestigekwestie is geworden, een machtsstrijd.

  Een goed voorbeeld van deze drogredenen is te vinden in het boek van Ada Busman 'Ik zal nooit meer stout zijn', waar de William Schrikker groep maar liefst vijf verschillende redenen noemt om het kind te kunnen vasthouden op de zorgboerderij, en alle vijf waren onwaar. De ene 'diagnose' werd gewoon voor de andere ingeruild, omdat ze de één na de ander van tafel geveegd konden worden.

  Maar de kinderrechter trapte er natuurlijk wel in. Uiteindelijk vluchtte de vader met zijn kind naar Bolivia en daar bleek de jongen volkomen gezond van lichaam en geest, want daar was geen William Schrikker groep om vader en kind te vernederen. Daar bleek hij het gewoon prima te doen op school en daar leeft hij nu gelukkig.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jeugdzorg is een rechtsgang, een keten van rechtsgangen, waar de jeugdzorg (+ RvdK) één van de partijen is, maar standaard geloofd wordt.
   De ouders zijn de andere rechts-partij, die niet bekwaam is om goed te argumenteren, bij voorbaat.

   Het moeten wel erg goed bewuste rechters zijn, die zelf nagaan of aan het beweerde door jeugdzorg en gezinsvoogdij ook diagnostische en therapie-rapporten liggen als bewijs.
   Geen bewijs van echte deskundigen zou moeten leiden tot spoed-terugplaatsingen of niet-uithuisplaatsen.

   Ook dient die rechter te overwegen wat in Rv 800 staat. Dat wordt bij telefonische aanvragen van BJZ/AMK/RvdK vergeten. Rv 800!

   Geen acuut gevaar bewezen (doordat het kind elders is dan de bedreiger) moet leiden tot afwijzen van dat verzoek.

   Dus ouders:
   jeugdzorg, met dat mooie misplaatste woordje 'zorg', is geen zorg, geen therapie, geen diagnose, maar een rechtsgang onder dwang in 50% der gevallen.
   Het is dus een vorm van Russische roulette.
   Wat wilt u?

   Verwijderen
 5. Ik zie dat er over ons geschreven is en over het een en ander uitgewisseld.. De situatie op dit moment is dat het sinds meer dan 1 jaar niet meer over glaswol of autisme van mijn zoontje gaat, maar over de nieuwe beweringen van de smerige leugenaar pleegfamilie en de gezinsvoogd! Mijn zoontje zou bang van mij zijn en zelfs nachtmerries over mij hebben!!??

  En ik zou niet inzien dat mijn zoontje autisme heeft en dat niet erkennen, maar de pleegmoeders wel! Ook al krijgt mijn zoontje geen enkel behandeling noch begeleiding voor zijn vermeende autisme, waar ook de school, net zoals ik, niets van zien...
  Ik moet van BJZ een onderzoek laten doen om te kijken 'of ik kan voldoen aan de behoeftes van mijn zoontje'???

  Ik ben er van overtuigd dat ze bij BJZ alle gestoorde kindermishandelaren bij elkaar hebben geraapt....

  Nora

  BeantwoordenVerwijderen