vrijdag 11 oktober 2013

Onvoorwaardelijke mogelijkheden voor Jeugdzorg

Mona Keijzer haar kritische blik op Jeugdwet artikel 9.2 in Kamerdebat woensdag 9 oktober:  

‘De Jeugdwet kent in artikel 9.2 de ongeclausuleerde mogelijkheid om een woning te betreden zonder toestemming van de bewoners, enkel en alleen omdat daar jeugdhulp plaatsvindt. In de nadere inbreng heeft de CDA-fractie gevraagd om een vergelijking met overig recht. De beantwoording stelt niet gerust. In andere wetgeving is deze mogelijkheid altijd afhankelijk van een te bereiken doel. In de Jeugdwet, zo stelt de CDA-fractie zich voor, moet deze mogelijkheid er zijn als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van een kind. De CDA-fractie hoort dan ook graag van de staatssecretaris of deze bevoegdheid een beperking kent, en dan liefst een beperking tot de situatie waarin zorg bestaat over het veilig opgroeien van een kind. Je moet er toch niet aan denken dat er, simpelweg omdat je met je kind naar jeugdhulp gaat omdat het niet goed gaat, ineens een gemeenteambtenaar op de stoep staat die ook nog eens zonder jouw toestemming mag binnenkomen terwijl er niets aan de hand is? 

Nieuwsgierig gemaakt heb ik beide genoemde wetsartikelen even opgezocht.  

Hoofdstuk 9 Toezicht en handhaving In de voorgestelde nieuwe jeugdwet:

De met het toezicht belaste ambtenaren zijn voor zover dat voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, voor zover die woning wordt gebruikt ten behoeve van de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. 

Artikel 5:15 Algemene Wet Bestuursrecht 

Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 

Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.

Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen. 

Het staat er werkelijk in artikel 9.2. De CDA-fractie heeft kennelijk al eerder gevraagd om een vergelijking met overig recht. De beantwoording stelt niet gerust.

Ik ben benieuwd hoe de Staatssecretarissen op Mona Keijzer haar opmerkingen gaan reageren.  
 

YB

2 opmerkingen:

 1. Ik vermoed dat vanaf "Artikel 5:15" Awb t/m de eerste alinea daarna het wetsartikel is dat de jeugdzorgwerker mag overtreden, en
  dat de alinea's daarna weer een vervolg zijn op de jeugdwet. ("......" zijn daarom soms heel handig; voor het herkennen van 'einde-citaat'). Want waar men wel wil binnentreden zonder toestemming en/of aanwezigheid kan jeugdzorg dus opeens gebruik maken van de sterke arm.

  Onbekenden mogen de jeugdzorgwerker of gezinsregisseur of generalist ofzo vergezellen zonder aankondiging. Ter controle of er signalen zijn voor een uithuisplaatsing...

  Leuk idee voor ouders, toch?!?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Of iets kan of mag- volgens de wet of een ander regeltje- doet niet ter zake.
  Men kan zich nu en in de toekomst van alles permitteren.
  In het belang van het kind moet nou eenmaal alles kunnen en Nederland slaapt lekker verder.

  BeantwoordenVerwijderen