maandag 16 december 2013

Tweede brief aan Gemma Tielen - Hoofd Inspecteur van Jeugdzorg.

Geachte mevrouw Tielen,


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/12/vragen-aan-gemma-tielen.html

In mijn vorige brief wees ik u erop dat u een gehele populatie
omstanders die zorgen bij het AMK meldden, miste in uw onderzoek.


Ik vroeg mij af hoe dit mogelijk was, omdat u in uw onderzoek naar de advies- en consultfase van het AMK geen onderzoek naar hun meldingen doet, omdat omstanders geen zorgen zouden melden. Ik denk nu dat u dit ook oprecht denkt.

Zo zag ik dat u indertijd meehielp als Directeur van Jeugdzorg Nederland aan de campagne HELP. De campagne was bedoeld om vrienden, buren, bekenden, ooms en tantes en ouders van kinderen in de klas alert te maken op signalen van kindermishandeling. Ik neem dus aan dat u oprecht in uw onderzoek schrijft dat u denkt dat omstanders geen zorgen zouden melden bij het AMK.

Melders van echte zorgen vaak onmachtig
 

De waarheid is echter anders! Vele omstanders meldden hun zorgen bij het
AMK, maar werden niet gehoord en bleven met lege handen en veel zorgen achter, omdat zij in een onwetenschappelijk vooronderzoek van het AMK, gebaseerd op inschattingen, ‘niet pluis gevoelens’ en beoordelingen op betrouwbaarheid en andere onzinnigheden met een kluitje in het riet werden gestuurd en buiten het registratiesysteem vallen.

En waarom werden zij met een kluitje in het riet gestuurd? Omdat het AMK hen niet kan adviseren en vervolgens geen vervolg consulten kan geven, want Jeugdzorg verwacht dat professionals zoals leerkrachten, huisartsen en politiefunctionarissen kinder-mis-handelingen op kunnen lossen met behulp van de adviseurs AMK.

Savannah
 

En ... omstanders daar kan het AMK niets mee, want deze zijn onmachtig om te handelen. Omstanders in dit land moeten toezien hoe hun kleinkind zoals de arme Nouafel werd doodgetrapt of een kleine arme Savannah werd uitgehongerd of te denken aan het onfortuinlijke meisje van Nulde. In al deze gevallen werden zorgen gemeld, mevrouw Tielen. Maar u doet niets ... u beveelt aan en straks beveelt u Gemeenten weer
aan ...

Nu pas weer mogen huisartsen doorverwijzen naar andere professionals.
Dat is jarenlang geboycot, terwijl u wel verwacht van deze professionals
dat zij kinderleed op kunnen lossen.

Vicieuze cirkel
 

Nu nog kunnen politiefunctionarissen helemaal niets en ook van leerkrachten krijg ik klachten, want zij blijken in eenzelfde vicieuze cirkel te verkeren als omstanders. Politie-functionarissen mogen dan nog wel zorgen melden bij het AMK, als zij met drie agenten hebben gezien dat kinderen zwaar zijn mishandeld.

In de Campagne staan de volgende woorden:
Een maandag begonnen campagne moet ieders ogen openen en "het kwaad
zichtbaar maken".

Een gesloten circuit
 

Ik hoop dat uw ogen eens open gaan en dat u eens communiceert met de buitenwereld in plaats van te blijven hangen in het gesloten klachtencircuit dat Jeugdzorg is en aan het Ministerie mededeelt dat de advies- en consultfase-AMK prima in elkaar zit. Vreselijk! Hoe kunt u zo'n samenvatting maken als wetenschapper?

Ik raad omstanders en professionals aan niet meer hun zorgen te melden bij een AMK, maar de zorgen en de oplossing daarvan te communiceren naar de Wethouder van Jeugdzorg in hun Gemeente en zo mogelijk daar de oplossing van het probleem bij te voegen.

Als omstander kunt u een brief schrijven en op een apart vel anoniem uw zorgen gelden, zonder dat de naam van een betreffend kind of ouder wordt genoemd.
U heeft het recht eerst uw zorgen voor te leggen aan een deskundig professional met een wetenschappelijke opleiding om zo te bezien hoe preventieve zorg geboden kan worden, indien nodig.

Ga naar uw gemeente
 

De Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Jeugdzorg dus wij moeten nu daar aankloppen. Het AMK is toch alleen maar een administratiebedrijf die kinderen in de koude laat staan, direct doorgeleid naar de Raad van de Kinderbescherming en op een ongenuanceerd onderzoek waarvan je de haren te bergen rijzen,  kinderen voor eens en voor altijd hun familie afneemt.


De politie in mijn woonplaats wil niets meer met het Jeugdzorg te maken hebben, omdat zij vreselijke dingen met kinderen doet. Dit hebben ze persoonlijk tegen mij gezegd.

Hoogachtend, 
 

G.J. McMurter

4 opmerkingen:

 1. Och AMK…..

  Ik heb daar onlangs, na eerst in het A'damse 13 instanties en personen rondom mijn kind in de knel verzocht te hebben dan toch na het even niet meer te zien zitten alsnog gepoogd het AMK Amsterdam te bewegen mijn casus tegen het licht te houden.

  " Maar mijnheer, U bent vader " werd er tegen mij gezegd.

  " Ja, dat klopt, ik ben vader en ik meld mij hier bij U met ernstige zorgen omtrent mijn kind "
  " En conform Uw meldingsformulier kan eenieder die zulke zorgen heeft dat bij het AMK melden, waarna het AMK de plicht heeft deze zorgen te onderzoeken en zorg te dragen voor passende hulp "

  " Jawel, mijnheer, maar U bent vader "

  " Ja, dat zei ik toch al… EN ik heb zorgen over mijn kind "

  " Ja mijnheer, dat horen wij U zeggen, maar U bent vader… "

  " Ja, nu breekt mijn klomp "

  " Mijnheer, U bent vader, U heeft zorgen, wij horen dat, maar wij gaan nu de telefoon opleggen, want U bent vader en vaders hebben per definitie een gekleurd verhaal en daarom luisteren wij niet naar de zorgen van vaders, en dat er vaders met een Ongekleurd verhaal zouden kunnen bestaan, dat ontkennen wij gewoon maar even met onze kop in het zand, vader… "

  Waarvan acte…

  En bezorgde welwillend een weldenkende vader

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zij bedoelden met ... je bent vader .... dat je dan verantwoordelijk wordt voor het feit dat je kinderen na melding direct in pleeggezin of kindertehuis zullen worden geplaatst en je ze zelf ook nooit meer te zien krijgt. Ze bedoelen ermee ... dat doe je toch niet als vader? Ja, ja ze zijn bijzonder scherp in hun communicatie..ha
   Want jeugdzorg plaatst na geaccepteerde meldingen kinderen uit huis, want sinds de Jeugdzorg Wet uit 2005 kunnen ze nog slechts kinderen uit huis plaatsen. De preventieve zorg voor kinderen en hun ouders is volledig uitgevallen. Ze spelen wel een spelletje dat ze dat niet doen. Een verhulling van feiten! Waarna ze ouders jarenlang de horlepiep laten dansen en in een langzaam sadistisch spel steeds meer uit hun fantasie weten te peuren om uiteindelijk de boel te laten escaleren en kinderen voor altijd van vader en moeder, van oma en opa, van oom en tante en neef en nichtjes te isoleren en het contact nooit meer te laten herstellen!
   Wij mogen toezien in dit land hoe onze kinderen volkomen in de steek worden gelaten. Een Inspectie Jeugdzorg die zegt dat kinderen slechts geholpen kunnen worden in dit land als minstens drie professionals hebben gezien dat een kind is mishandeld. We zijn dus een land waar kinderen eerst zwaar mishandeld moeten worden en daarna meteen uit huis worden geplaatst. En als de professionals slechts preventieve zorg aanvragen en dachten dat dit ook verwezenlijkt zou worden verzint het AMK (maatschappelijk werkenden AMK) met een heel grote duim een crisis-uit -huis plaatsing. Halen een baby uit het ziekenhuis en onder de handen van specialistische artsen vandaan zonder dat deze artsen aanwezig waren bij het meenemen van de baby. Verpleegkundigen in verbijstering achterlatende. Maar dit te laag geschoold personeel heeft niet alleen de macht overgenomen van gedragswetenschapper en vertrouwensarts, maar baast ook over de Raad van de Kinderbescherming die naar de pijpen van het AMK is gaan dansen, in het kader van samenwerking.

   Verwijderen
 2. Tja, betrokken familie doet niet ter zake. "Wij spreken niet met u, want u bent geen belanghebbende". "En u mag ook geen klacht indienen, omdat u geen belanghebbende bent" aldus jeugdzorg, pleegzorg en Raad vd Kinderbescherming.
  Waarvan akte.
  Een bezorgde grootouder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zo is het inderdaad ... en geen minister die dit spelletje door heeft.
  Zichzelf niet realiserende dat ze zichzelf tot omstanders hebben verklaard die ook niets in de melk hebben de brokkelen.

  BeantwoordenVerwijderen