dinsdag 31 december 2013

Door Jeugdzorg onder de armoedegrens

Aardige  berekening: Dus bij 2 kinderen UHP, gaat het gezin naar de armoedegrens!
En bij 3 kinderen UHP, wat dan???


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/12/de-jeugdwet-en-het-geld.html

Artikel 7.1.1 Uitvoeringsbesluit bij de Jeugdwet (concept 2013)
1. De hoogte van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 8.2.1 van de [Jeugd-]wet is:
a. indien het verblijf gedurende het etmaal betreft:


1°. van een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 73,75 per maand;
2°. van een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 101,41 per maand;
3°. van een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 129,06 per maand;
b. indien het verblijf gedurende een deel van een etmaal betreft: de helft van het voor de jeugdige ingevolge het eerste lid geldende bedrag per maand.

2. Bij regeling van Onze Ministers worden de bedragen, genoemd in het eerste lid, onder a, jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

NB: Ouders zijn dus geen bijdrage verschuldigd wanneer men vrijwillig afstand doet van hun kind volgens artikel 8.2.1: lid 2.
 
Voor laagbetaalden kan dit in Jeugdzorg een chantagemiddel zijn om onder de druk en beweringen vanuit Jeugdzorg als ouders afstand te doen van hun kind, dat d.m.v. suggesties en insinuaties door de jeugdzorgwerker uithuis is geplaatst. Dit komt nogal eens voor als verkapte vorm van 'valse adoptie' ofwel het door de gezinsvoogdij beloven aan de pleegouders dat het kind tot z'n 18 daar mag blijven; en wel met meenemen van de pleegzorgvergoeding, wat tevens perspectief biedt aan jeugdzorg op subsidie totdat het kind 18 is geworden.

Als er later dan weer rechtszittingen zijn, kan Jeugdzorg valselijk beweren dat ouders vrijwillig de kinderen uit huis hebben laten plaatsten en uiteraard zullen ze daarbij de financiële dwangconstructie voor de ouders bij deze ‘keuze’ niet noemen.
 

5 opmerkingen:

 1. Als alleenstaande ouder zonder kind uithuisplaatsing (gelukkig), houden wij maar 300 over om van te overleven.Velen durven niet eens te gaan werken, gevolgen zijn stressvol.
  Dan gaat het namelijk om het belastingvoordeel, dat valt weg bij een baan.

  Stel je verdiend 1600 per maand bij een fulltime baan.
  Huursubsidie verminderd of verdwijnt, zorgtoeslag, reken maar uit, verzekeringen.
  Dus heb je een baan die toch niet langer vast is.

  Kun je ook nog eens op je vingers uitrekenen, dat je als alleenstaande ouder, het je je niet kunt permitteren om ontslag te krijgen.Dat betekent lange tijd wachten op een uitkering.
  Wie betaald dan de huur, etc? Terugwerkende kracht, wanneer?
  Plus dat je alles weer moet regelen, belasting en huursubsidie etc, die pas na maanden weer op gang komen.

  De regels maken veel stuk in dit land. Teveel regels namelijk.
  Zeshonderd euro is best veel wel voor een alleenstaande moeder, maar in de gulden norm is dat erg weinig. Driehonderd is nog veel minder. Zie maar te overleven.
  Alleenstaande ouders hebben het niet gemakkelijk, maar dat is de Christenpartij die een gezin ziet als wenselijk. Woon je namelijk samen is het simpeler, dan heb je samen een inkomen en dat scheelt enorm.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ben ik toch benieuwd wanneer je onder de armoede grens valt voor Bjz, wanneer je drie kinderen bij je ex man wonen. En jij 101,95 alimentatie betaalt en ook per omgang 37, 50 reiskosten moet rekenen? En zelf moet rondkomen van een WAO uitkering.

  Ik moet rondkomen van 55 euro per maand en dus hier alles van doen en ik kom niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Zie graag reacties.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk, om hiervan te leven?
   Wie weet leest iemand dit die je mogelijk kan helpen?

   Verwijderen
 3. bij 3 kinderen zoals bij ons ben je gewoon failliet. Want je kan de kosten niet meer dragen en je hebt dan grote moeite om een thuis te behouden mochten de kinderen ooit thuis komen wonen.

  Maar zo breekt men de ouder systematisch af om een reden te vinden de kinderen langer uithuisgeplaatst te houden. Zo worden de zaken gemanipuleerd evenals de weg naar de UHP.

  @bozepappa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik leef al jaren onder de armoedegrens. Mijn twee kinderen zijn UHP. Ze zijn 10 en 16 jaar oud. Wij leven van uitkering en hebben al jaren een loonbeslag.

  We krijgen geen kinderbijslag of kindgebonden budget. Hebben alle twee een chronische ziekte waarmee onze ziektekosten voor ons beiden 720 euro bedraagt.

  We maken zorgkosten voor de kinderen. Rekeningen die naar ons gestuurd worden
  (beugels/opnames/schoolgelden enz.) We betalen aan reiskosten van 120 euro p.m. voor de kinderen (die wonen 160 km verder).

  Dan nog de vaste lasten, wij houden 27 euro per maand over om van te leven, eten, kleding, etc.

  BeantwoordenVerwijderen