donderdag 12 december 2013

Vragen aan Gemma Tielen

Naar aanleiding van het artikel: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/weet-ik-het.html

Aan: Gemma Tielen Hoofd Inspecteur Jeugdzorg


Geachte mevrouw Tielen,

U merkt op in een interview dat de Inspectie geen klachten behandelt van particulieren.Dat klopt, want ik kreeg geen antwoord op mijn brief noch op mijn email, daarom stel ik mijn vragen maar aan u via Jeugdzorg Dark horse.

Graag zou ik u de volgende vragen willen stellen als particulier:
U onderzocht de Advies- en Consultfunctie bij alle AMK's.
U interviewde professionals, maar u onderzocht niet de advies- en consultfuncties van omstanders die zorgen bij u meldden, omdat deze nauwelijks zorgen zouden melden, hetgeen mijn inziens niet juist is. U onderzocht bovendien niet de populatie professionals die vele redenen hebben om hun zorgen niet meer bij een AMK te willen melden, omdat deze alleen nog maar kinderen uit huis plaatst en in kindertehuizen zet, in pleegzorg of in residentiële inrichtingen, enz.. 
 

Het zou zeer nuttig geweest zijn om deze professionals wel te interviewen, want dan zou er opgemerkt zijn dat de Jeugdzorg Wet uit 2005 een vicieuze cirkel heeft geschapen, zodat professionals geen preventieve zorg meer konden realiseren, omdat zij zorg via AMK/Jeugdzorg aan moesten vragen die alleen nog maar kinderen uit huis plaatst.  

Tijdens de Bureaus Vertrouwensartsen bestond het aantal meldende omstanders uit 54% melders. Ook hebben twee professoren in opdracht van het Ministerie van Justitie onderzocht hoe het nu toch mogelijk was dat een gehele populatie van zorgmeldende omstanders na 2000, toen de Bureaus Vertrouwensartsen opgeheven waren zomaar kon verdwijnen. 

Mijn vraag aan u is waarom u geen onderzoek deed naar de advies- en consultfunctie bij het AMK betreffende omstanders die zorgen melden? En waarom u de populatie professionals die diverse redenen hebben om geen zorgen meer te melden bij de AMK's niet onderzocht?

Ik vraag mij ook af hoe u aan de onderzoekspopulatie bent gekomen, want dat vermeld u niet in uw onderzoek. Bovendien moet een onderzoek navolgbaar zijn en ik vind het onderzoek van u niet navolgbaar genoeg, omdat u gebruik maakt van telefonische interviews.


Bij alle gebeurtenissen in het verleden waarbij kinderen de dood vonden hebben omstanders preventief zorgen gemeld bij AMK, of politie, maar zij werden niet gehoord.

Kunt u mij uitleggen waarom u geen enquête formulieren heeft gestuurd aan alle professionals? Of op zijn minst een representatieve steekproef daaruit, in plaats van dat u enkel en alleen gebruik maakt van de voorhanden zijnde populatie zorgen meldende professionals die en een adviesfase en een consultfase hebben doorlopen bij het AMK? Dat is maar een zeer beperkte onderzoeksgroep, hetgeen een scheef beeld op kan leveren van de werkelijke problematiek.

In uw onderzoek doet u ook aanbevelingen aan AMK's. Ik neem als voorbeeld het AMK Overijssel:

U beveelt aan:

- Zorg voor het periodiek en systematisch in beeld brengen van de bruikbaarheid van de gegeven adviezen.

Als u zo goed weet wat er mis is en verbeterd moet worden aan de situatie, waarom vertelt u hen dan niet meteen hoe zij dit moeten verwezenlijken, en/of waarom schakelt u dan niet een deskundige in op dit vak gebied om te onderzoeken hoe het verwezenlijkt kan worden?

Al vanaf 2000 doen Inspecties aanbevelingen, maar vertellen er nooit bij hoe dit verwezenlijkt kan worden en ze blijven aanbevelen ...en aanbevelen ...en aanbevelen.

Deze advies- en consultfases, worden gebruikt voor onwetenschappelijke rapportages waarop kinderen later uit huis worden geplaatst.
 

G.J. McMurter

1 opmerking:

 1. Professionals.

  In ieder artikel over jeugdzorg komt men dit woord tegen.
  Mijn kind heeft 4 jaar RECHT OP JEUGDZORG gehad inclusief OTS en UHP.
  Ik heb zelf met heel wat mensen te maken gehad,
  Artsen, gezinsvoogden, rechters, politie, justitie, leerkrachten, burgemeester en wethouder, directeur bureau jeugdzorg enz.
  Hier zat echter geen Professional bij.
  Wordt dit woord niet zo vaak gebruikt, om te verbloemen dat het eigenlijk om AMATEURS gaat?

  BeantwoordenVerwijderen