woensdag 9 oktober 2013

Scheiding feiten en meningen

http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2013/10/09/0001/public/frame/1fa88feedfcfb93cab09c625b8e001d92eb4d18d.html
 
Dossiers jeugdzorg moeten objectiever 

DEN HAAG, woensdag | door Jan-Willem Navis  

Hulpverleners mogen in de toekomst in rechterlijke dossiers geen eigen meningen of waarnemingen meer spuien over gezinnen waar een kind uit huis geplaatst moet worden. Alleen de feiten moeten tellen, de inkleuring daarvan moet strikt gescheiden worden. Nog te vaak baseert de rechter zijn oordeel op subjectieve waarnemingen. 

Dat vindt de VVD, die de Jeugdwet vandaag op dit punt gaat wijzigen, met steun van in ieder geval PvdA en D66. Met de motie loopt de VVD vooruit op een onderzoek dat de kinderombudsman heeft ingesteld naar de „onduidelijke rapportage door gezinsvoogden”. Erik Gerritsen, directeur van het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, noemt de motie een steun in de rug. „Ik pleit hier al langer voor. Feiten en meningen moeten ook uit elkaar worden gehaald.” 

Boze ouders 

„In dossiers wordt vaak onjuiste informatie van hulpverleners geknipt en geplakt”, merkt het liberale Kamerlid Van der Burg uit de stroom aan brieven die ze van boze ouders krijgt. „Zaken die al zes keer zijn verbeterd, belanden zo toch een zevende keer opnieuw bij de rechter. Net als bijvoorbeeld opmerkingen van onbevoegde hulpverleners, die zonder dat ze dat kunnen beoordelen schrijven dat het gedrag van een moeder op borderline lijkt.” 

Van der Burg vindt het prima dat opinies ook onder ogen van de rechter komen. „Maar zet ze wel apart van de feiten.” Wanneer hulpverleners dit niet doen, krijgt de rechter in de toekomst de mogelijkheid daar in zijn uitspraak rekening mee te houden. „Daar doe ik veel ouders en kinderen recht mee”, zegt ze. 

De nieuwe Jeugdwet blijft voor veel beroering zorgen. Zo zijn al vijftigduizend handtekeningen verzameld tegen het voornemen om gemeenten verantwoordelijk te maken voor psychiatrische zorg aan kinderen, in plaats van de zorgverzekeraars.  

Voor de coalitie is dit onbespreekbaar. Dat komt mede doordat er twee keer zoveel kinderen bij specialistische ggz-hulp lopen dan bij de reguliere. „In geen enkele andere zorgsector komt dat voor”, zegt Van der Burg. Ze hoopt dat in de toekomst minder kinderen het etiket van een stoornis opgeplakt krijgen.
 
Jeugdzorg Dark horse: De jarenlange knechting van ouders door jeugdbeschermers, die ongestoord de wildste speculaties over hen aan rechters konden voorleggen zonder enige noemenswaardige controle op de feitelijkheid, lijkt nu toch echt zijn langste tijd gehad te hebben (ouderprotesten blijven aanhouden en krijgen momentum). En dan opeens zijn er meer politici dan Vera Bergkamp (D'66) die snakken naar feiten en -hoogst opmerkelijk- ook Jeugdzorgbestuurders voelen nu de 'verlossing' naderbij komen. Met dit voorstel van Kamerlid Verburg (VVD) wordt dan eindelijk gehoor gegeven aan een oproep van ouders die al zo lang klinkt als men zich kan herinneren, om waarheidsvinding in de jeugdzorg. Over de opmerking van BJAA-bestuursvoorzitter Erik Gerritsen mag u natuurlijk proesten, of desgewenst schaterlachen.

6 opmerkingen:

 1. Zal het dan eindelijk ook eens lukken dat er een echt eerlijke stukken bij de rechtbank komen? Zo lees ik de afgelopen jaren regelmatig. Vader heeft geen schulden. Moeder zegt dat ze geen schulden heeft..

  Vage beschuldigen van kindermishandeling, beschuldigingen van niet kunnen samenwerken enz, enz. Ik kan me niet voorstellen dat de gezinsvoogd de financiën van vader controleert. Ook kan de gezinsvoogd van alles over mijn opvoedvaardigheden vinden.

  Best wel knap als je bedenkt dat hij me in 4 jaar tijd nog nooit samen met alle 4 kinderen heeft gezien. En de laatste keer dat hij me 10 minuten heeft gezien met 3 van de 4 kinderen was toch al meer dan 3 jaar geleden.

  De rapporten en bevindingen van externe instantie die verdwijnen natuurlijk als sneeuw voor de zon, want die komen ze niet uit!

  Zo staat ook nog steeds in dossiers, al verschijnt het niet mee bij de rechtbank, dat de kinderen zo zwaar zijn belast door opname in psychiatrische ziekenhuizen. Een ding zijn ze alleen vergeten. Ik ben daar nooit opgenomen..

  Maar verwijderen uit de oude dossiers, ho maar. Dus komt er straks weer een nieuwe gezinsvoogd en dan begint dat liedje vast ook weer opnieuw...

  Het is domweg vreselijk hoe deze mensen werken, en last hebben van onderbuik gevoelens. Ze beschuldigen je van alles, zonder ook maar een keer simpel hun ogen open te doen, waardoor ieder weldenkend mens kan bedenken dat het niet waar is..

  Jeugdzorg heeft een grotere fantasie dan een gemiddelde kleuter

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zowaar, de bestuurder van BJAA (BJZ) die meningen gescheiden wil opschrijven van feiten?
  Of zullen de feiten opgeleukt worden door de meningsvorming?
  Wat zijn feiten zonder bronvermelding en bijlage (toegevoegde productie in juridische correspondentie met de rechtbank)?

  Wordt de toegang tot dwang als het aan Erik G. ligt straks bewaakt door diagnosten die integraal kijken naar de gezinsdyade en het toekomstige belang van de ontvankelijke opgroeiende, ook t.a.v. zijn identiteitsfase?
  Zullen diagnosten uitleg geven hoe de dwang in de psyche van het kind gaat werken tegenover (en in vergelijk met) het beweerde gevaar en bedreiging van de ontwikkeling van de opgroeiende?
  Of zullen toch de jeugdzorgwerkers speculeren hoe dat zal werken - naar de rechter toe?
  Jeugdzorg als toegang tot dwang (i.p.v. integraal onderzoekende deskundigen) is een gevaar voor de verdere ontwikkeling van de opgroeiende!
  Jeugdzorg met pleegzorg als 'therapie' is geen zorg! UHP is geen therapie.

  Maar het toverwoord wat ernaast speelt is "veiligheid", alsof dat voor een kind en zijn ervaren van wat gebeurt onder verantwoordelijkheid van jeugdzorgwerkers belangrijker is dan wat het kind zelf ervaart als veilig, bekend in zijn vertrouwde omgeving.

  Waarom adverteert Erik G. niet met de mogelijkheid (strafrechtelijk) om de 'bedreiger' weg te plaatsen van de vertrouwde omgeving van het kind???

  Waarom adverteert Erik G. niet met het tegengaan van omgangsfrustratie, doch bezigt hij de woorden 'vechten en strijden', dat noooooooit (ahum) veroorzaakt wordt door de jeugdzorgwerker die ondeskundig roddelt en stookt i.p.v. de omgangsfrustrerende ouder te leren..... de ongenoegens over de ex mentaal te scheiden van.... de ouderschappelijke verantwoordelijkheid naar het ontvankelijke en niet-domme kind om geen situaties en signalen af te geven naar het kind dat tot loyaliteitsconflict, oudervervreemdingssyndroom, valse keuze-maken welke ouder 'liever' zou zijn, en te begrijpen dat voor het kind beide ouders kennen meer belangrijk is dan de niet aan de moderne inzichten getoetste argumenten om het kind weg te houden van de andere ouder, door zo nodig valse beschuldigingen naar het adres van de andere ouder, de ex?!

  Het is treurig dat Erik G. na zoveel jaren voor de mooie verkooppraat (wegens de zorginkoop der gemeenten) deze vaagheden uitspreekt, die wel wijzen op zijn inzicht dat deze praktijk van verhaspelen van meningen en verdraaiingen tussen feitjes (als die er al waren) niet zo netjes was.

  Doorzien de ambtenaren der zorginkopende gemeenten dat ze beter af zijn met diagnosten in de ingang tot drang en dwang? - Dan kan de rechter concreet en op academisch niveau toetsen of een maatregel al dan niet schadelijk zal zijn voor het kind en beter zal werken dan enig ander zorgtraject onder de WGBO?!
  Artsen zijn beëdigd, wat veiliger is voor een kind's toekomst.

  Een gedragsbeïnvloedende bacteriële infectie zal door artsen onderkend worden, en niet door jeugdzorgwerkers:
  uiteindelijk minder schadelijk en goedkoper en effectiever.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Valse informatie mag en kan volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' verwijderd worden uit dossiers, eventueel via de rechter, als binnen termijnen de instantie geen gevolg geeft aan uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek (stuur aangetekend of per post én fax of mail, met zendbevestiging naar instanties!).

  Men heeft recht op regelmatige inzage van dossiers, ook van alle jeugdzorg-instellingen.
  Stel termijnen waarbinnen men dient te reageren, en houd ook uzelf aan termijnen.

  Dóór inzage van "vòlledige dossiers" (met oog op het McMichael-arrest, EHRM, 24-2-95) kan men zien of een vals stuk verwijderd is uit het dossier. Bevestig dit waargenomen te hebben.....
  Wanneer later blijkt dat een volgende gezinsvoogd dat valse stuk toch heeft gezien, kan men zo (schriftelijk) bewijzen dat jeugdzorg zich niet aan de Wbp heeft gehouden (of niet aan het vonnis heeft gehouden).

  College Wbp (toezichthouder): http://www.cbpweb.nl/pages/ind_wetten_wbp.aspx .
  Wet b.p.: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_09-10-2013 ,
  met o.a.: wat kan en mag u doen:
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_09-10-2013#Hoofdstuk6 !!!
  Zie ook relevante andere hoofdstukken uit deze wet.

  Elke partij in rechten, dus u en de tegenpartij(en), bijvoorbeeld moeder + vader en gezinsvoogdij en RvdK, moet volgens het Europese Verdrag v.d. Rechten v.d. Mens over dezelfde stukken beschikken die tot besluitvorming hebben of konden leiden, dus ook werkaantekeningen van en t.b.v. teamoverleg, en contactjournaals.
  Het is naar de ervaring van (onderzoekende of juridische) ouderondersteuners 'gewoon' en laakbaar dat jeugdzorg zich daar niet aan houdt, zelfs niet richting de inspectie!
  Zo staat het gezin regelmatig met gebrek aan tegenbewijs onder dwang van OTS en gevaar voor verkeerd-werkende UHP.
  Dat heet volgens Erik G. en consorten 'recht'.
  -(@11:29)-

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er is hier helemaal niets mee gewonnen. "Hulpverleners mogen in de toekomst in rechterlijke dossiers geen eigen meningen of waarnemingen meer spuien over gezinnen waar een kind uit huis geplaatst moet worden. "Dus als een hulpverlener ziet dat een kind geslagen wordt mag dat niet met de rechter gedeeld worden? KUL!

  Het is een doekje tegen het bloeden. Waar het om gaat is dat de rechter wel degelijk door een hulpverlener geïnformeerd dient te worden, echter deze hulpverlener dient academisch te zijn opgeleid!
  Pas als er universitair geschoolden het kind begeleiden/onderzoeken is er sprake van een wetenschappelijke onderbouwing.

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist, diagnosten vallen onder een betere beroepscode. Artsen e.d.zijn beëdigd, vallen (controleerbaar) onder tuchtrecht. Dat is veel betrouwbaarder dan een verdraaiende of manipulerende jeugdzorgwerker met welke beroepsnaam ook onder de a.s jeugdwet.

   Verwijderen
 5. Tot op de dag van vandaag wordt er niet ingegrepen. Sterker nog, de directeur van bijvoorbeeld Jeugdzorg Noord Brabant geeft ruiterlijk toe niet aan waarheidsvinding te doen, terwijl dat wettelijk wel zou moeten. Ach, dan stelt Vera Bergkamp (D66) weer wat kamervraagjes en iedereen klooit weer verder.
  Ook wij (mijn lief en ik) zijn gecriminaliseerd door zijn ex, terwijl de ontlastende bewijzen zo voorhanden waren, maar dat kwam hen niet uit. Sterker nog; toen wij 'lastig' werden (aangeven dat het rapport niet klopt) kregen wij te horen dat we ons koest moesten houden, want wij waren wel afhankelijk van hen (rapporten) of wij zijn zoon ooit nog eens te zien zouden krijgen. Ze liegen alles bij elkaar en vervalsen gegevens zodra jij ze op de vingers tikt en niemand grijpt in/rekent af.
  Ook dit stelt niets voor of gaat niet werken als er geen consequenties aan worden verbonden; wij zouden allemaal aangifte mogen doen en/of (gratis) artikel 12 procedures moeten opstarten tegen al die jeugdzorg lui (zeker inclusief de Raad van Kinderbescherming, maar ook al die.....die trajecten geven) en het verzaken strafbaar moeten stellen: einde baan!
  Ons advies, vanuit de openbare facebook pagina (h)erken ouderverstoting is helder: Vertrouw ze niet, doe geen beroep op ze en als ze in jouw leven komen, houdt ze op afstand, verwacht er niets van of het moet zijn dat jij de regie verliest. etc. Onder bestanden (rechts onder de banner) staan tips hoe je redelijk ongeschonden met dit soort lui om kan gaan. Dit systeem is namelijk ZIEK, top-down. Te veel perverse prikkels (geld, heel veel geld) en niemand die ingrijpt, geen consequenties bij falen. Waarom zou je dan je werk goed gaan doen?!

  BeantwoordenVerwijderen