vrijdag 11 oktober 2013

Amendement waarheidsvinding vooralsnog een tandeloze tijger


Mr Ir P.J.A. Prinsen
Renbaanstraat 45
2586 EX Den Haag
btwnr: NL.0407.23.240.B.01
PRINSEN
advies
LEGAL OPINION
Telefoon (070)-406.32.21
Telefax 084-733.50.78
   Den Haag,  11 oktober 2013
   Kenmerk: 
   Onderwerp:  Amendement waarheidsvinding vooralsnog een tandeloze tijger
L.S.
Artikel 3.2.a Ontwerp Jeugdwet
“De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.”
Hoe blij moeten we hiermee zijn? Eindelijk waarheidsvinding? Zijn we eindelijk af van de flagrante leugens van Raad en Jeugdzorg? En van de verkapte leugens?
Wij zeggen niet dat moeder het kind heeft mishandeld, wij zeggen dat iemand het heeft gezegd. Echt waar, iemand heeft het gezegd, dus wij hebben niet gelogen”.
Zo gaat het al jaren, en zo zal het blijven doorgaan, amendement of niet.
Andere vraag: Mogen Raad en Jeugdzorg liegen? Nee natuurlijk, ook al zou het niet in de wet staan.
Het staat er trouwens wèl in!
Artikel 21 Wb v Burgerlijke Rechtsvordering
“Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.”
Om Raad en Jeugdzorg te dwingen tot normaal burgerfatsoen zijn heel wat meer maatregelen nodig. En wel de sancties die in het burgerlijk recht van oudsher bestaan, maar die in het Familie- en Jeugdrecht een dode letter zijn geworden:
-       Dwingend bewijsrecht van toepassing verklaren op het Jeugdrecht als het om concreet feit en toedracht gaat,
-       Ambtseed, met strafrechtelijke vervolging van de meinedige ambtenaar of jeugdzorgwerker,
-       Dwingende kostenveroordeling: veroordeel bij afwijzing van het OTS- of UHP-verzoek de ambtenaar of jeugdzorgwerker persoonlijk in de kosten die de ouders hebben moeten maken.
En aan het strafrecht ontlenen we nog:
  
    -       Niet ontvankelijk verklaring Raad of jeugdzorg
-       Breng een op leugens gebaseerd verzoek tot OTS of UHP onder de werking van art. 268 Sr (lasterlijke aangifte),
-       Breng het verspreiden van rapporten met flagrante leugens onder de werking van art. 262 Sr (smaadschrift).
-       Ken een vergoeding toe aan de ouders voor iedere dag dat hun kind ten onrechte uit huis geplaatst is geweest.
Het is natuurlijk zeer te waarderen dat de indieners van het amendement een wettelijke grondslag willen geven aan het uitgangspunt van waarheidsvinding in het Jeugdrecht, maar het amendement, wil het effectief zijn, is nog niet af.
P.J.A. Prinsen

Update 26 mei 2015:http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2015/5/Te-veel-valse-beschuldigingen-in-de-jeugdzorg-1767099W/

'Te veel valse beschuldigingen in de jeugdzorg'

Jeugdzorg

De inspectie voor de Jeugdzorg vindt dat de “waarheidsvinding” door jeugdwerkers in rapportages en onderzoeken tekort schiet. Ook moeten de professionals beter omgaan met hun cliënten. Er zijn te veel klachten van cliënten die vinden dat ze ‘niet goed geïnformeerd worden’ en zich ‘vals beschuldigd’ voelen.

Jeugdwerker ondertoezichtstelling

Van de 309 meldingen door cliënten in de jeugdzorg gaan er 121 over bejegening

Zorgwekkend is, volgens de Inspectie Jeugdzorg, dat veel meldingen van cliënten – 80 van de 309 signalen – gaan over de waarheidsvinding door de jeugdwerker. Dat is: in een casus zo feitelijk mogelijk achterhalen wat er aan de hand is. 'Een heikel en kritisch punt binnen de kwaliteit van de jeugdzorg', aldus de inspectie. In verslagen en rapportages is 'lang niet altijd sprake van een duidelijke scheiding van meningen en feiten'.

Beweringen van betrokkenen worden niet voldoende gecheckt. Cliënten krijgen geen of te weinig de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Bejegening

Dat staat in het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg. De inspectie maakte onder andere een inhoudelijke analyse van de 309 meldingen van cliënten in 2014. Van deze signalen gaan er 121 over bejegening door de jeugdwerker. Deze cliënten vinden dat ze niet goed worden geïnformeerd. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier van communiceren, door ouders en jeugdigen wordt dit vaak aangeduid als: 'leugens en valse beschuldigingen'.

'Jeugdhulp is één grote proeftuin geworden.' Dat zegt de Kinderombudsman in zijn eerste rapport over de transitie van de jeugdzorg. 'De wijkteams zijn nog zoekend.

Seksueel gedrag

De Inspectie Jeugdzorg maakt in het Jaarbericht 2014 duidelijk dat zij speciaal op signalen heeft gelet over de kwaliteit van de zorg vanwege de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Op het gebied van bescherming van jeugdigen tegen seksueel overschrijdend gedrag – binnen en buiten de jeugdzorg – vindt de inspectie de ontwikkelingen 'positief, maar nog pril en kwetsbaar'.

Veiligheid

De inspectie heeft onderzocht of en hoe het zogenoemde "risicotaxatie-instrument" wordt gebruikt. Met dat instrument wordt gestandaardiseerd veiligheidsrisico's van jeugdigen in kaart gebracht. Vaak wordt dat wel gedaan bij aanvang van de zorg, maar niet meer als de zorg voor de jeugdige verandert. In de ambulante jeugdzorg gebruikt 19 procent van de instellingen het risicotaxatie-instrument helemaal niet. 'Zorgelijk', aldus de inspectie, 'juist instellingen en professionals moeten zich er van blijven overtuigen dat de jeugdige in een veilige situatie leeft.'

Lees meer in het Jaarbericht Jeugdzorg 2014 van de Inspectie Jeugdzorg

door Carolien Stam 26 mei 2015

2 opmerkingen:

 1. Wat dacht u van deze:
  Art. 365 WvS De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen of te dulden wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte hr. Prinsen.

  U bent jurist. Daarom weet u :Het staat er trouwens wel in.
  Ik ben Nederlander. Daarom weet ik. In Nederland is alles uitstekend GEREGELD.
  Ik ben ook Jeugdzorgslachtoffer. Daarom weet ik. Er gaat in de praktijk bijna niks volgens die REGELS.
  Daarom ben ik van mening, dat iedere wijziging of herziening van bestaande wetten niks zal veranderen aan de praktijk.
  Men heeft gewoon lak aan de wet. Dit geld voor Bjz,RvdK.,en de Kinderrechter.
  Jeugdzorg en kinderbescherming is al 50 jaar een enorm amateuristisch en geldverslindend geknoei.
  Ooit zal dit wel doordringen tot de gehele bevolking.
  De verantwoordelijken zullen dan wel weer zeggen. " We hebben het niet geweten".

  BeantwoordenVerwijderen