zondag 20 oktober 2013

Open dag Opvoedpoli ! 23 oktober 2013

 
Lieve vrienden, relaties en critici,

Het is zeer kort dag, maar toch wil ik jullie onze uitnodiging sturen (bijgevoegd) voor komende woensdag 23 oktober op onze OPEN DAG tussen 15:00-18:00 uur. Op ons Moederkantoor aan de Houtmankade 332 in Amsterdam.


De Opvoedpoli werd afgelopen week overvallen door een dwangsom-brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op straffe van 1000 euro per dag moeten we voor een van de verzekeraars van onze cliënten, hun medisch-psychologisch dossier openen. Dat weigeren wij.
 
'Eng'
 
Wij laten alles zien, hoe we werken, maar geen persoonlijke dossiers. Juridisch kan dat ook niet, tenzij er zware vermoedens van fraude zouden zijn en die zijn er niet. We zijn gewoon nieuw en dat is 'eng'. 

We zijn nu bezig met juridische procedures, maar willen tegelijk met onze Open Dag aangeven dat we niets te verbergen hebben voor onze financiers en de NZa. We staan met ons 450-en voor ons werk en voor onze cliënten die jaarlijks met zijn 10.000-en beroep op onze zorg doen, nu in 20 gemeenten. Innovatie in de (jeugd)zorg is hard nodig, maar de tegendruk is groot. Wij kunnen haast niet wachten totdat gemeenten in 2015 het stokje van verzekeraars en andere financiers, overnemen.  
Kansen  voor gemeenten
 
Dat geeft kansen aan gemeenten. Maar nu is het voor vernieuwers in de zorg nog erg 'zwart', velen hebben al het loodje gelegd.
Op de open Dag willen u meenemen in deze ontwikkeling, want het treft ook andere vernieuwers en het zal bestaande ggz-instellingen ook gaan treffen. Het is geen specifiek Opvoedpoli-ding. Maar wij zijn er kennelijk uitgekozen om als kop van (ggz)jut te dienen.

Als je in de gelegenheid bent komende woensdag namiddag, wees welkom! Wees nieuwsgierig en ook kritisch, dan is altijd goed.

Zie ook mijn column op de site van Binnenlands Bestuur over dit onderwerp:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/macht-dwangsommen-en-jeugdzorg.9148232.lynkx

Met hartelijke groeten,

Mechtild Rietveld
bestuurssecretaris

UPDATE:
Amsterdam, 26 oktober 2013  
Beste mensen, 
Naar aanleiding van mijn uitnodiging voor een Kijkje in de Keuken van de Opvoedpoli deze week woensdag 23 oktober:
Van velen van jullie heb ik bericht gekregen met morele steun voor de ingewikkelde periode die zorgaanbieders nu doormaken, waarvan de Opvoedpoli een voorbeeld is. 
Een aantal van jullie was gelukkig in de gelegenheid om te komen.
Er was ook een journalist van o.a. Zorgvisie, die bijgaand artikel in dat blad heeft geschreven. Ik heb er een pdf van gemaakt, zodat je het zo kunt lezen zonder abonnee te zijn van Zorgvisie. Wellicht voor degenen die er niet bij konden zijn maar wel wilden, interessant om te lezen.
 
 http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2013/10/Opvoedpoli-door-oog-van-de-naald-1395888W/?cmpid=NLC|zorgvisie|2013-10-24|Opvoedpoli_door_oog_van_de_naald
Het gaat om een zaak die het belang van de Opvoedpoli overstijgt. Alle zorgaanbieders hebben hier mee te maken: ziekenhuizen, GGZ-instellingen. De hele zorgwereld staat nu een beetje op zijn kop.  
Het gaat om de spanning tussen enerzijds de privacy van patiënten/cliënten en anderzijds de begrijpelijke behoefte van de financiers van onze zorg (zorgverzekeraars) om zorgaanbieders te controleren.  
Ook voor zorgaanbieders is het controleren een nieuw fenomeen, waar zij zelf ook nog hun weg moeten vinden.  
Gelukkig heb ik twee goede berichten:  
Achmea (onze grootste zorgverzekeraar) heeft eergisteren - n.a.v. de vervelende en dubieuze berichten vorige week in de media en op de site van de NZa - de
Opvoedpoli onderworpen aan een diepgaande spoed-controle en is tot de conclusie gekomen dat er niets mis is met ons werk en dat het gewoon ‘verzekerde zorg’ is.   
We kregen zelfs complimenten dat we onze zaken goed op orde hebben. Dit alles gebeurde met respect voor de privacy van onze klanten. Goede controle zonder detail-inzage in persoonsdossiers is heel goed mogelijk. Nu moeten we de andere verzekeraars (DSW, Menzis en CZ) zien te overtuigen. Dus er is nog een weg te gaan. 
En er diende vrijdag jl. een ‘kort geding’ bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. We hebben er alle vertrouwen in dat de NZa terug zal komen op haar actie om ons te dwingen ons medisch beroepsgeheim (zonder goede/rechtmatige reden) te doorbreken. Het College Bescherming Persoonsgegevens is eveneens in gesprek met de NZa.  
We komen er met zijn allen wel uit. Niemand in de zorg wil deze strijd, het kost alleen maar veel geld en juridisch geschermutsel. Daar worden wij als verzekerden, als patiënten, als hulpverleners niet beter van. 
Hartelijk dank voor jullie aandacht.  

Mechtild Rietveld 
 

3 opmerkingen:

 1. Zou inzage geven aan een geregistreerd en be-edigd diagnost van de verzekeraar niet een legale tussenoplossing zijn, waar de client daarvoor toestemming heeft gegeven?

  De verzekeraar wil zonder beroepsethiek inzage hebben, maar een geregistreerd diagnost is gebonden aan zijn beroepsethiek en mag eveneens de privacygevoelige client-informatie niet doorgeven aan onbevoegde; daar heeft die geen toestemming voor, en het is onnodig omdat hijzelf kan controleren of de claim legaal was - als deskundige.

  Zo kan een verzekeraar via een eigen medicus controleren zonder dat de privacy geschonden wordt. Declaraties moeten uiteraard steeksproefgewijs gecontroleerd worden, maar wel onder beroepsethiek van de beroepsgroep.

  De Opvoedpoli is een alliantie± die in tegenstelling tot BJZ wel passende deskundigen in dients heeft die de client kan zien en onderzoeken.
  Hier is diagnostiek dus beter gewaarborgd dan in jeugdzorg, waar het niveau veel lager ligt en het gevaar dreigt dat het kind ten onrechte geschaad wordt door dwang zonder diagnostiek daaraan vooraf!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Echt mooi dat jullie je zo principieel opstellen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet enkel 'principieel' doch ook onderbouwd met onderzoek, en op basis van wetenschap, dat onafhankelijk is verkregen buiten sturende gegevens vanuit jeugdzorg om.

   Deze site heeft naast leuke stukjes ook opbouwende adviezen op basis van die wetenschap.
   Het is duidelijk dat jeugdzorg deze wetenschap buiten hun invloedssfeer wenst te negeren.
   Die negatie is niet in het integrale belang van het kind.
   Een Opvoedpoli werkt door de deskundigen (passend erbij halend) effectiever. Minder belastend voor een kind. De kind-ouderbanden respecterend. Goed uitleggend. Motiverend.

   Verwijderen