donderdag 6 september 2012

Nederland Lokaal - heldere taal betreffende Jeugdzorg
Lijst 13


Nederland Lokaal –  heldere taal betreffende Jeugdzorg

Nederland Lokaal – Lijst 13 – is een nieuwe partij die meedoet aan de landelijke verkiezingen van 12 september. De partij wil een einde maken aan de enorme hoeveelheid geld die jaarlijks door de overheid wordt verspild. Het zou gaan om een bedrag van 20 miljard euro en mogelijk zelfs het dubbele daarvan. Hierbij moet gedacht worden aan aantoonbaar verliesgevende projecten als de HSL, de Betuwelijn, ITC-projecten en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

In verband met die verspilling zochten wij contact met Nederland Lokaal om de verspilling in de Jeugdzorg te bespreken en het standpunt van de partij hierin. Wij spraken met de lijsttrekker Ton Schijvenaars.

Jeugdzorg Dark horse: Meneer Schijvenaars, wat zijn uw ideeën over Jeugdzorg?

Ton Schijvenaars: Peter Cuyvers (Consultancy) heeft met zijn bureau een onderzoek gedaan naar de verspilling in de Jeugdzorg en heeft dat berekend op een bedrag van rond de twee miljard euro. Het verlies zit vooral in het feit dat een gezin in de problemen wordt bestookt door minimaal tien hulpverleners, die vooral bezig zijn langs elkaar heen te werken in plaats van samen te werken. Wij willen werken met een totaal andere Jeugdzorg, waarbij één persoon, iemand met ervaring, iemand met autoriteit, doorzettingsmacht krijgt om dingen voor het kind, de jongere en het gezin te regelen. Heel vaak zijn er meerder problemen die spelen. Behalve met de jongere zelf, zijn er misschien ook schulden, het gaat om werk, woonomstandigheden, er zijn zoveel facetten die een rol spelen. Als je dat door één persoon kan laten regelen dan heb je al die andere instanties niet, of nauwelijks meer nodig.

JDH: Jeugdzorg doet vaak niet aan goede diagnostiek door een universitair opgeleid persoon, die meteen kan leiden tot hoogwaardige hulp waar kinderen en ouders direct iets aan hebben, maar houdt het graag in het eigen kringetje. Wat vindt u daarvan?

TS: Dat klopt. Wij moeten in dit land eens een keer stoppen met alles te organiseren vanuit wantrouwen en vanuit organisatiebelangen. Ik ben interim-directeur geweest bij een ZMOK-school, en ik kreeg dan complete dossiers te lezen van jongeren. En dan lees je op een gegeven moment over een jongere die op de lagere school een keer in zijn bed had geplast. Vervolgens was er een periode dat hij een beetje onhandelbaar was. Zo'n stukje informatie blijft dan eeuwig durend aan die jongere hangen. Daar moet je gewoon mee ophouden, met dat soort flauwekul.

JDH: Dus u bent er ook een voorstander van dat dossiers worden opgeschoond?

TS: Ja, natuurlijk. Je moet mensen niet blijven stigmatiseren. En je moet ook vaker meteen maatregelen treffen. Op het moment dat zo'n jongere een misstap heeft begaan, of dat er een keer een probleem is geweest, dan moet je het meteen oplossen, maar wat doen wij? Wij gaan iemand op een wachtlijst zetten, waardoor een klein probleem...ik heb het wel eens zo geformuleerd: Een jongere of een gezinnetje met een klein probleem, wat ook nog eens eenvoudig is, dat wordt door Jeugdzorg eigenlijk georganiseerd tot een groot probleem en tot een complex probleem. Dat is wat Jeugdzorg doet, want ze hebben er natuurlijk alle belang bij dat er problemen blijven bestaan. Het is gewoon pure business.

JDH: Het is voor ouders ook heel moeilijk om hun complete dossier op te vragen. Er wordt vaak door BJZ-medewerkers geschermd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun eigen falen te verhullen.

TS: Ik kom zelf uit een gezond gezin en met mijn eigen kinderen gaat alles gelukkig goed. Maar als ik kijk naar gezinnen die hulp nodig hebben, dan komen ze met Jeugdzorg alleen maar van de regen in de drup. En op het moment dat er dan eens een dramatisch voorval is geweest, wat natuurlijk ook gebeurd, dan slaat Jeugdzorg helemaal door. Dan komen ze met extra protocollen en extra procedures, om maar te voorkomen dat wat eens in de zoveel keer voorkomt, bureaucratisch wordt getackeld. En zo gooi je het kind met het badwater weg.

JDH: Op wat voor manier bent u verder in contact met mensen over Jeugdzorg?

TS: In mijn werk als raadslid heb ik regelmatig contact met dit soort problematiek. En ook vanuit mijn partij Nederland Lokaal hoor ik vanuit andere delen van het land dezelfde geluiden. Overal bestaat wel zo'n beetje hetzelfde beeld. Dit probleem is helaas niet specifiek herkenbaar voor u en mij, maar het is een landelijk probleem. En het is een probleem dat we echt eens een keer serieus moeten oppakken, want los van het geld dat we verspillen, verspillen we ook een heleboel jongeren.

website Nederland Lokaal:

http://www.nederlandlokaal.info/index.php/kandidaten-nl

Sven Snijer


                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten