dinsdag 18 september 2012

Zin en onzin van ouderparticipatie binnen het CJG

31 augustus 2011
 
 
Kwaliteit van de zorg voor de jeugd staat hoog op de agenda. Ook, of misschien juist, binnen de kaders van het nieuwe stelsel. Op diverse niveaus wordt nagedacht over de ideale toegang tot kwalitatieve zorg vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. In Gelderland hebben ze hierop al een antwoord gevonden. ‘Zet in op ouderparticipatie’, zegt Petra van Amersfoort, lid van de kerngroep van het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland.
 
Ze had in 2008 zelf met jeugdzorg te maken gehad, toen ze werd gevraagd deel te nemen aan het pas opgerichte ‘Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland’, een helpdesk voor en door ouders die te maken hebben met jeugdzorg. “Dat wilde ik zeker”, zegt Petra van Amersfoort, “want ik had positieve ervaringen met jeugdzorg en wilde die graag delen met andere ouders. Er is zoveel onzekerheid. Wat zijn je rechten en plichten als ouder? Waar vind je de juiste hulpverlener? Hoe communiceer je met hulpverleners? Het Oudernetwerk bestaat niet uit beroepskrachten, maar uit ervaringsdeskundige ouders. Die kun je alles vragen. En van begin af aan liep het storm.

Met al jouw goede ervaringen met Jeugdzorg zal die stormloop jou toch minstens verwonderd moeten hebben, Petra? De vraag ‘Hoe communiceer je met hulpverleners’, vind ik ijzersterk. ‘Hulpverleners’ leren tijdens hun opleiding waarschijnlijk hoe zij met gewone mensen moeten communiceren, dan lijkt het mij heel juist dat ik als ouder ga leren, hoe ik met hulpverleners communiceer. ‘De rechten en plichten als ouder’, die heb ik zelf goed bestudeerd, toen ik besefte dat de gezinsvoogd en zijn organisatie blijk gaven deze niet te (willen) kennen.
 
Onderling contact

“Je kunt ouders echt wel bereiken en betrekken bij de zorg voor hun kind”, vervolgt Petra. “Als je maar inspeelt op de behoefte. Wat willen ouders? Het antwoord was snel duidelijk, er is véél behoefte aan onderling contact. Van ouder tot ouder. Laagdrempelig, zonder oordeel. Zo zijn we het oudernetwerk verder gaan ontwikkelen.” Anno 2011, drie jaar na oprichting, heeft het netwerk bijna professionele (?) stappen gezet. Er is een ‘Helpdesk’ (Elsie, de digitale assistente van het CJG?) waar mensen 24-uur per dag terecht kunnen. En op de Hyves-site van het oudernetwerk kunnen ouders met elkaar chatten. Vrijblijvend en anoniem.

Luisteren

Ouders met speciale hulpvragen kunnen zich melden bij ‘het Maatjesproject’. “Dan krijg je een ouder ‘toegewezen’ die ervaring heeft met jouw situatie en persoonlijk de weg kan wijzen. En er zijn ouderbijeenkomsten. Drie keer per jaar organiseren we een landelijke themabijeenkomst. En één keer per maand zijn er huiskamerbijeenkomsten bij een van de ouders thuis. We organiseren altijd naar behoefte. Wij luisteren naar ouders, vragen waar de knelpunten liggen en hoe wij kunnen helpen die op te lossen.” Daar ligt wat Petra betreft ook direct de kracht van ouderparticipatie. “Communiceren en informeren, zó betrek je ouders bij de zorg aan hun kinderen. En communiceren heeft wat mij betreft dan vooral te maken met luisteren. Luister naar wat ouders inbrengen. Praat niet óver de jongeren en hun ouders, maar met hen.”

Preventief zorgen

Het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland heeft zich inmiddels ontpopt tot gewaardeerde schakel tussen jongeren en (groot)ouders enerzijds en bureau Jeugdzorg en lokale CJG’s anderzijds. De knelpunten die het oudernetwerk signaleert, worden professioneel doorgespeeld naar beide instanties. Petra: “Dat is dus de winst van ouderparticipatie. Als je een vertrouwensband hebt met ouders, kun je knelpunten signaleren waarmee professionals aan de slag kunnen. Dán heb je het over preventief zorgen. Dat willen we toch met z’n allen?”

Petra, wat bedoel je toch met het professioneel doorspelen van gesignaleerde knelpunten naar bureau Jeugdzorg en CJG? Ik als ouder heb al diverse knelpunten doorgespeeld, op een heel nette manier! Waarschijnlijk is dat niet professioneel?
 
Respectvol terugkoppelen

“Andere kant van het verhaal is dat je ook een vertrouwensband moet hebben met de hulpverlenende instanties. Het oudernetwerk heeft regelmatig en goed contact met bureau Jeugdzorg. Dat contact hebben we zorgvuldig opgebouwd. Wij koppelen knelpunten terug en denken mee over verbeteringen, maar we mopperen en schelden nooit. We zijn niet tegen jeugdzorg; we zijn tegen de knelpunten. En dat geven we in normale gesprekken aan. Met wederzijds respect en oog voor het gezamenlijk belang. Dat werkt. Wij worden als oudernetwerk in Gelderland absoluut serieus genomen.”

Heel prettig dat jullie netwerk zo’n goed contact hebben.‘We mopperen en schelden nooit!’ Heel keurig en heel netjes. Ja, zo ben ik ook opgevoed. Maar, wanneer je regelmatig meemaakt, dat er door de gezinsvoogd(en) over jou suggestieve verhaaltjes en leugens op papier gezet worden dan verander ik mijn stijl noodgedwongen. In ieder geval ga ik dan heel erg mopperen en kritische opmerkingen maken. Schelden? Ja, de gezinsvoogd vond dat ik dat deed, toen ik hem in een normaal gesprek een leugenaar noemde (aantoonbaar). En met het oog op ‘ons’ gezamenlijk belang (de kinderen) heb ik hem toen dringend verzocht zijn excuses aan te bieden of direct te vertrekken. De gezinsvoogd vertok! 

Communiceren en informeren

Voor Petra is het onbegrijpelijk dat sommige instanties nog altijd niet aan ouderparticipatie doen. Ik ken ZAT-teams waar geen ouder ooit aan tafel zit. Onder het mom van dat het te veel tijd zou kosten. Onzin. Als je ouders vooraf informeert over doel en werkwijze van zo’n team, kunnen zij best in beperkte tijd een zinvolle bijdrage leveren. Communiceren en informeren, daar heb je ‘m weer. En dat gaat niet vanzelf. Daar moet je energie in steken.”

O, ja hoor, dat gaat heel goed vanzelf en nogal eenzijdig! Over hun constateringen, analyses, diagnoses, meningen enz. daar communiceren en informeren gezinsvoogden de kinderrechter uitgebreid over zonder ooit de betreffende kinderen gezien of gehoord te hebben. Het gaat ze heel gemakkelijk af, ze schudden het allemaal uit de mouw.
 
Vast onderdeel

Het liefst zou Petra van Amersfoort zien dat er landelijke, eenduidige richtlijnen komen over ouderparticipatie. “Er ligt op dit moment niets vast over ouderparticipatie. Dus hoef je er niet per se iets mee te doen. Terwijl wij met het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland ervaren dat ouderparticipatie werkt. Dat ouders heel goed kunnen meedenken over verbeteringen in de zorg voor de jeugd. En dat die verbeteringen ook effectief zijn. Aan de voorkant. Eigenlijk zou ouderparticipatie vast onderdeel moeten zijn van ieder Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik durf het zelfs sterker te stellen. Een CJG dat niet samenwerkt met ouders, is geen CJG..!”

Graag zou ik van Petra en het CJG vernemen welke effectieve verbeteringen ze binnen het Oudernetwerk Jeugdzorg nu echt voor elkaar hebben gekregen. Naar mijn idee, bereik je als gedupeerde ouders van jeugdzorg echt meer, door je niet te laten aansturen door instanties al het CJG, die middels het opzetten van zo’n oudernetwerkgroep subsidies binnenhalen, waarmee zij zichzelf in stand kunnen houden.

Voor mij zit het als volgt in elkaar: je wordt/bent gedupeerde van Jeugdzorg, vervolgens zoek je steun bij lotgenoten die hebben zich verzameld in een netwerk onder de beschermende paraplu van het CJG die stevige banden onderhoudt met Jeugdzorg?  
 
Informatie?

Meer weten over ouderparticipatie en het CJG? Neem dan gerust contact op met Petra van Amersfoort, petra@oudernetwerkjeugdzorg.nl.
 
YB

Nine Kooiman van de SP is vaandeldrager van het Oudernetwerk Gelderland.
Nine Kooiman lobbyt behoorlijk voor Jeugdzorg. Wij hebben ouders gesproken die haar in vertrouwen zaken hebben laten zien, omdat ze hulp zochten. Hierop heeft Nine Kooiman direct het desbetreffende Bureau Jeugdzorg ingelicht. De ouders kregen daarna dreigbrieven en mails, om alles te verwijderen. Dark horse heeft het wel kunnen inzien.

                        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

9 opmerkingen:

 1. Keigoed stuk!!!!
  Voorstel: Laten we Nine Kooiman voordragen voor de "Gouden Eikel"!!!!
  Kan ze op haar mutsje spelden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nine Kooiman (SP) is meer te vinden op deze site. Er staar rechts een zoekvenstertje. Zo vinden we bijvoorbeeld:

   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/indicatiebesluit-en-contactjournaals.html .

   Het beschermen van haar beroepsgroep staat voorop, dus leidt dat af van kwaliteit voor het kind. Het belang van diagnostiek, echte diagnostiek door een arts.

   Verwijderen
 2. Die subsidies,ja,dat laat te wensen over.
  Het is verstandiger om informatie door te spelen van CJG naar de ouders,mits zij er echt op staan,en misschien geen andere optie zien,dan info aan het CJG te verschaffen over jouw eigen gemoedsrust tov de kinderen,of hun beleid.
  JZ kent haar eigen duistere praktijken maar al te goed,en hebben geen vergrootglas nodig om te worden ontmanteld.Zij weten het en alle gedupeerde gezinnen weten het.
  NH is een geval apart,misschien niet eens te vergelijken met GLD.
  We moeten zijn bij de mensen die hier iets aan horen te doen,die het toelaten.
  Als praten ,en schrijven niet meer helpt en boos worden niet mag,dan spreekt het voor zich dat daar andere fenomenen uit geboren zullen worden,die zich manifesteren in de komende generaties.Tijd voor actie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tja hoe dom kun je zijn.
  Petra moet eerst eens fatsoenlijk Nederlands leren, dat wekt ook vertrouwen over haar vedere (ja zo schrijft Petra dat) deskundigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De eerste blauwe alinea geeft heel goed weer waar een belangrijk knelpunt zit.

  Mijn ervaring is dat die 'hulp'verleners zó weinig weten over de rechten en plichten van 'hulp'verleners en ouders dat het eigenlijk alleen maar logisch is dat ze rechten en plichten steeds weer schenden,
  en dat ze valide argumenten gewoon niet begrijpen als gevolg van onwetendheid.

  Beantwoord in dat verband maar eens de vraag hoe je met deze lieden communiceert.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anno 2011, drie jaar na oprichting, heeft het netwerk bijna professionele (?) stappen gezet.
  Doelt Petra hierbij op de ontvangen subsidies, die ze ontvangt, waardoor ze (bijna)in loondienst van Jeugdzorg lijkt te zijn en ook zo handelt (vaandeldrager Nine Kooiman)?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tja anoniem kun je alles zeggen he.....
  Wat jammer dat je het Oudernetwerk met dit stuk zo negatief neerzet.
  En daarmee misschien wel verdeeldheid zaait terwijl door jeugdzorg gedupeerde gezinnen juist gezamelijk zich veel meer kunnen versterken en hun vertrouwen meestal toch al erg beschadigd is door wat ze mede dankzij jeugdzorg hebben meegemaakt.

  Oudernetwerk is van ouders (vaak zelf ook gedupeerd en daardoor ervaringsdeskundig) voor ouders (die er nu / nog inzitten en wel wat steun of meedenken kunnen gebruiken daarbij is het ook nog eens kosteloos voor de gezinnen die er gebruik van willen maken.

  Indien je als ouder misstanden bij jeugdzorg aankaart bijvoorbeeld bij de inspectie of provincie wordt er vaak geroepen "wij doen niets met individuele gevallen". Tegenover het oudernetwerk komen ze daarmee niet meer weg want de "individuele gevallen" hebben zich gebundeld en zijn geheel niet individueel meer.
  Daarbij is het slim om bij het melden van knelpunten hierbij ook gelijk de oplossing aan te dragen.....

  Dat bijna "professioneel" tja in Gelderland zijn ze verder dan bij ons in NoordHolland hoewel het oudernetwerk natuurlijk wel landelijk met elkaar gekoppeld is verschild dit toch per provincie. Het oudernetwerk in Gelderland is een zelfstandige stichting geworden. Er zijn inderdaad fondsen geworven : hoe ga je anders ouderbijeenkomsten etc. organiseren, hoe kun je met ouders mee gaan / naar gesprekken gaan als je daar geheel geen budget voor hebt?
  Klopt dat Noord Holland geheel andere koek is dan Gelderland.
  In Noord Holland wil men (provincie / inspectie / jeugdzorg / raad) kennelijk niet aangesproken worden door een georganiseerd oudernetwerk
  Fondsen blijven vooralsnog uit zodat de werkruimte beperkt blijft...
  En wat is er mis aan om vooruitlopend op de CJG's als oudernetwerk er op te hameren dat ouders een belangrijke stem moeten hebben in hoe het binnen een CJG werkt. Deze ouders kunnen dan toch juist (proberen te) voorkomen dat het straks binnen de CJG's net zo mis gaat als nu vaak binnen de jeugdhulpverlening het geval is?
  Of weten jullie een betere oplossing?
  Met vriendelijke groet,
  Mirjam OudernetwerkNH

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Mirjam, wellicht komen jullie niet in aanmerking voor subsidies omdat je echt de ouders wil helpen. Iets dat ik betwijfel van oudernetwerk Gelderland. Oudernetwerk Gelderland geeft wel hoog op van eigen succes, maar wat deze zijn heb ik nog nooit echt gehoord. Wel van de afspraken met jeugdzorg, met al die hulpverleners die het toch zo goed bedoelen en ouders die niet goed kunnen communiceren.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Na de zoveelste teleurstelling bij het trachten mijn kleinzoon weer thuis te krijgen, werd ik gefeliciteerd door Petra. Nu kon ik toch stoppen met vechten want ik had zoveel bereikt, ik sprong zeker een gat in de lucht. Stom verbaasd dacht ik dat ze mijn bericht verkeerd had begrepen. Maar nee hoor, de bezoektijd was toch uitgebreid van 1 uur naar 1,5u dus zouden we wel blij zijn. Nee dus, de bedoeling was naar huis en dan kon dat springen beginnen, niet met het afkopen van een luizig half uurtje meer. Hieruit bleek voor mij duidelijk onze verschillende uitgangspunten.

  BeantwoordenVerwijderen