donderdag 6 september 2012

Partij voor Mens en Spirit over Jeugdzorg

http://mensenspirit.nl/programma/#Jeugd-en-gezin

Partij voor Mens en Spirit - Lijst 12

Uit hun verkiezingsprogramma halen we een paar interessante passages naar voren:


12. Jeugd en gezin
In deze samenleving hebben de meeste jongeren het materieel goed, maar hebben zij geen echte, eigen plek en ontbreekt het vaak aan tijd en aandacht, waardoor zij ‘lastig’ kunnen zijn of gevonden worden. Veel jongeren komen uit gebroken gezinnen, wat bij hen de nodige emotionele schade kan hebben veroorzaakt. Jongeren staan bloot aan enorme hoeveelheden informatie en worden geconfronteerd met vaak geseksualiseerde commercie en uitwendige impulsen. Het is voor veel jongeren van nu moeilijk om in deze drukke samenleving bewust te worden van wat zij zelf willen, wie zij zijn en hoe zij hun leven zelf kunnen aansturen. Bij sommigen drukt een gevoel van leegte en/of onvrede zich uit in verslaving, geweld en vandalisme.

In juni 2012 heeft een rechter kinderen onder toezicht van jeugdzorg gesteld vanwege obesitas. Hier gaat de overheid veel te ver. Partij voor Mens en Spirit wil voor elk mens en elk kind een gezonde lifestyle mogelijk maken, maar niet met dit soort verregaande, ontwrichtende maatregelen. Dit vonnis legt mogelijk de weg open naar onder toezicht stelling vanwege blowen, spijbelen, teveel drinken, te weinig laten lezen, enzovoort. Dit is in de ogen van de partij een heilloze weg. Het aanpakken van oorzaken moet voorop staan, en niet het onderdrukken van symptomen. Daarnaast is er voor veel kinderen weinig fysieke speelruimte en worden kinderen door continue reclame verleid tot ongezond gedrag. Gezond eten is momenteel vaak nog duurder dan ongezond eten. De oorzaken van dit soort problemen zijn daarmee ook een verantwoordelijkheid van de samenleving.

12.1 Goed functionerende jeugdzorg
Al jaren zijn er alarmerende geluiden over jeugdzorg. Onderzoek bevestigt nu de ergste vermoedens: Kinderen in pleeggezinnen en tehuizen worden drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan jongeren die thuis wonen. Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tien keer vaker slachtoffer. Tussen 2008 en 2010 kwam misbruik in de jeugdzorg ‘schokkend vaak’ voor, stellen wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Jeugdzorg is hard nodig maar dient op een andere leest geschoeid te worden. De huidige organisatie is niet toegerust op de situatie van nu. Steeds meer ouders zijn wanhopig en onmachtig, zeker als zij in de ambtelijke zorgmolens belanden. Ouders en zorgmedewerkers kunnen vals worden beschuldigd, zonder dat zij verhaal kunnen halen. Hiermee hebben de advies- en meldpunten een machtig wapen in handen. Daarnaast wordt de druk op ouders steeds groter om gestelde diagnoses te accepteren, al zijn zij het er niet mee eens. De aanpak om ‘achter de voordeur’ te werken en gezinnen intensief te begeleiden, lijkt in veel gevallen niet zo succesvol, bijvoorbeeld door de vele verschillende hulpverleners en het gebrek aan coördinatie per gezin.

Partij voor Mens en Spirit staat voor een bredere aanpak die niet alleen aandacht schenkt aan het probleem, maar juist aan de achterliggende oorzaken. Welk signaal geven deze jongeren af met betrekking tot de samenleving? Waarin schiet deze tekort? Partij voor Mens en Spirit denkt dat jongeren te weinig begeleid worden in de vorming van hun persoonlijkheid en op hun weg in een hectische en verwarrende samenleving met onnoemelijk veel keuzes, afleidingen en verleidingen. Jongeren worden vooral ‘economisch gericht opgeleid’ om de wenselijke rollen in de samenleving te vervullen. Er is weinig tijd en aandacht om hen te ondersteunen in deze samenleving, om hen te helpen ontdekken wat zij zelf willen. Zij worden vaak slecht gehoord, maar ook met weinig begeleiding losgelaten. Hierdoor gaan zij zich ongewenst en onmachtig voelen. Hun eigen kracht kan veel meer aangeboord worden. Jongeren moeten kansen krijgen om (levens)ervaring op te doen in de samenleving.

Voor Partij voor Mens en Spirit ligt de sleutel in een andere, gezamenlijke oriëntatie, waarbinnen jongeren niet meer als commercieel doel worden gezien en minder op prestatie worden afgerekend en een eigen plek krijgen. Ze worden uitgenodigd de groene en rijpe inzichten van hun generatie te delen. Partij voor Mens en Spirit wil dan ook investeren in een goed functionerende jeugdzorg met ervaren voogden. Dat is nodig gezien het feit dat veel gezinnen een opeenstapeling van problemen kennen. Nadruk dient te komen op het voldoen van de thuissituatie aan de voorwaarden van veiligheid, harmonie, affectie en stabiliteit, met daarbij begeleiding op het pad van de eigen gekozen levensinvulling. Ondeskundige en onervaren medewerkers mogen niet meer betrokken zijn in de directe processen. Geïnvesteerd wordt in therapie en begeleiding van de leden van het gezin.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Positief aan dit stuk, vinden wij de waarneming dat er op een erg eenzijdige (economische) wijze naar jongeren wordt gekeken. Dit vanuit twee perspectieven: Hoe kunnen we als samenleving de jeugdigen zo snel mogelijk klaar stomen om te gaan produceren in het door ons bedachte systeem – denk aan kinderen die geen kind meer mogen zijn, die op steeds jongere leeftijd lastig worden gevallen met het opstuwen van hun nog in ontwikkeling zijnde cognitie, ten nadele van de creatieve en sensitieve kant van hun karakter – en aan de andere kant het 'brood' dat Jeugdzorg in hen ziet, door ze zo lang mogelijk in het systeem te houden en steeds weer nieuwe zaken bewust te problematiseren. 


                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


                   


4 opmerkingen:

 1. Al jaren schrijf ik hier boeken over, waar ik om verguisd ben. Heb er zelfs voor moeten verhuizen.
  Ik ben zo blij dat nu overal mensen hetzelfde roepen!
  Ik was afgelopen week bij een advocaat ivm het AMK. De man bevestigde wat hier op de blog geschreven wordt. AMK wordt als pestmiddel gebruikt. Ze krijgen geld per dossier, dus hebben er belang bij zoveel mogelijk aan dossiervorming te doen. En werken met slecht personeel, dat nergens anders aan de bak kan. Vandaar ook de ontzettend slecht geschreven rapporten, waarin feiten en meningen niet gescheiden worden en veel taalfouten staan. Ook was hij bekend met het feit dat ze zoveel mogelijk mensen zoeken voor hun onderzoek die iets negatiefs te melden hebben. En de mensen die iets positiefs hebben te melden vaak buiten beschouwing laten. Zelfs hij nam woorden in de mond als inquisitie en stasi....nou, dat zijn termen die je advocaten niet vaak hoort gebruiken. Als IK het zeg, dan ligt het zogenaamd aan een stoornis.
  Zal de advocaat dezelfde hebben dan???

  Groet,
  Sabine Neuteboom

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens jeugdzorg heeft iedereen die hun mening niet accepteert een stoornis.

   Gewone mensen noemen die 'stoornis' ook wel 'kritisch', 'objectief', 'verstandig', e.d.

   Bij gebrek aan opleiding plakt jeugdzorg, AMK en raad er maar een kreet op.

   Op welke planeet zouden ze die rechters die dat allemaal geloven hebben gevonden? Zouden we die kunnen terugsturen?

   Dus Sabine, waarschijnlijk een 'stoornis' van de tweede categorie :-)

   Verwijderen
 2. In aanmerking nemende dat in de jeugdzorg meer dan 2,5 miljard per jaar wordt verspild, dan hebben we het over 150 Euro per hoofd van de bevolking, per jaar.

  Dat betekent dat als de overheid niet wakker wordt, er door de overheid de komende 10 jaar per (bv) gezin met 2 kinderen 6000 (!) euro over de balk wordt gesmeten aan zinloze en vaak (1/3) beschadigende jeugdzorg (72% geen of negatief effect).

  Hoe zullen gezinnen die nauwelijks rondkomen dat vinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik krijg toch het gevoel dat ook deze aspirant politici het onderscheid tussen indiceren en diagnosticeren niet kennen.
  Wie zijn die 'deskundigen'? Benoem toch dat deze diagnosten moeten zijn: beroepsregistratie, -normering, ethiek, tuchtrecht, universitaire opleiding....
  Worden hier 'spiritueel' ouders verweten dat ze zich niet oriënteren op moderne opvoedkundige inzichten? Helaas zijn er 'domme' ouders, die denken alles zelf te weten. Zij worden de exemplaren voor BJZ-mooipraat.
  Wees dus niet allergisch voor moderne pedagogische boeken.
  BJZ schaadt kinderen meer dan ze zorg te geven op niveau.

  BeantwoordenVerwijderen