vrijdag 14 september 2012

Openbaarheid en toegang Tuchtrecht Jeugd Zorg Werkers

Waar kunnen ouders centraal nagaan of de gezinsvoogd of indiceerder bij AMK of BJZ geregistreerd is?

Waar kunnen ouders centraal nagaan of de gezinsvoogd of indiceerder bij AMK of BJZ geregistreerd staat en moet voldoen aan enige beroepscode?
 
Waar kunnen ouders hun klacht of tuchtmelding (hoe te heten?) tegen een jeugdzorgwerker indienen?
Waaraan moet deze voldoen (gemeten naar Awb hoofdstuk 9 als basisrecht)?
Antwoord:
Voor de periode van vrijwillige registratie kunt u navragen of een jeugdzorgwerker geregistreerd is en/of lid is van de beroepsvereniging NVMW door een mail te sturen naar het secretariaat van de NVMW via maatswk@nvmw.nl / of via het mailadres van het Beroepsregister BAMw http://www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl/beroepsorganisaties/167/beroepsregister_voor_agogen_en_maatschappelijk_werkers__bamw.html onderop), te vinden op hun site
Ouders kunnen hun klacht voor het College van toezicht (klacht in het kader van tuchtrecht) indienden bij het College van Toezicht, t.a.v. de ambtelijk secretaris; adres: Leidseweg 80 , 3531 BE Utrecht.
Alleen klachten van leden van de NVMW en/of ingeschrevenen in het BAMw register worden in behandeling genomen – tot het moment dat verplichte registratie een feit is.
Er wordt een tuchtrechtreglement ontwikkeld dat uiterlijk 1 december 2012 in te zien is via de website van de NVMW. Het reglement is nu nog in ontwikkeling – er is dan ook pas sprake van een mogelijkheid voor een tuchtrecht procedure vanaf deze datum – de ALV van de NVMW moet officieel instemmen met de inhoud van dit reglement – vandaar dat 1 december het tuchtrecht behorend bij de beroepscode voor de jeugdzorgwerker daadwerkelijk beschikbaar is.
De beroepscode is in te zien op de site van de NVMW en via platform jeugd via bijgevoegde links: http://www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-jzw-inzien.html en www.platformjeugd.com
en is te bestellen in een papierenvariant via de webwinkel van de NVMW voor € 14,+...porto.
Leidseweg 80 l 3531 BE Utrecht l T: +31 (0)30 2948603 l F: +31 (0)30 293 92 25 l  www.nvmw.nll

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. We horen graag uw bedenkingen over evt. vaagheden in deze beroepscode.
  Leidt deze beroepscode wel naar diagnostiek indien kind of ouders dat wensen onder OTS??? Of sluit de code instemmingsrecht van ouders juist uit?
  Waaraan kan nu werkelijk getoetst worden of de handeling van de JZWerker juist was in het kinderrecht op artikel 24 IVRK en artikels 6 en 8 EVRM?
  GRAAG HOREN WE VAN U.

  Code (dus nog in concept?!) te vinden op: (met Chrome):
  http://issuu.com/platformjeugd/docs/beroepscode_jeugdzorgwerker?mode=window&backgroundColor=%23222222 (selecteer, copiëer en plak in browser).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het belangrijkste probleem is dat de betrokkenen maar wat aanrommelen, ongeacht wat er op papier staat.

  In de sociale sector vinden ze papier hinderlijk. Die zijn gewend dat je álles met kletspraat kan oplossen.

  Het is al heel wat als ze een verslag moeten maken, maar handelen naar regels, richtlijnen of een beroepscode?

  We overvragen de huidige generatie hulpverleners als we iets concreets van deze willen, of dat nu de wet, beleidsregels, richtlijnen of een beroepscodezijn ..

  Voorbeeld.

  Een teamleider RIAGG geeft privacygevoelige informatie telefonisch door aan een gezinsvoogd. Dat is in strijd met de Wbp.

  Op de vraag van de klachtencommissie waarom dat zo is gebeurd antwoord de simpele ziel:

  "Ik wilde zorgvuldig zijn".

  Met andere woorden, ze begrijpen helemaal niet waar je het over hebt!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het belangrijkste probleem is, dat de betrokkenen maar wat aanrommelen, ongeacht wat er op papier staat. In de sociale sector vinden ze papier hinderlijk. Ze zijn gewend dat je álles met kletspraat kan oplossen.

  Het is al heel wat als ze een verslag moeten maken, maar handelen naar regels, richtlijnen of een beroepscode? We overvragen de huidige generatie hulpverleners als we iets concreets van deze willen, of dat nu de wet, beleidsregels, richtlijnen of een beroepscodes zijn ..

  Voorbeeld;

  Een teamleider RIAGG geeft privacygevoelige informatie telefonisch door aan een gezinsvoogd. Dat is in strijd met de Wbp. Op de vraag van de klachtencommissie waarom dat zo is gebeurd, antwoord de simpele ziel:

  "Ik wilde zorgvuldig zijn".

  Met andere woorden, ze begrijpen helemaal niet waar je het over hebt!

  BeantwoordenVerwijderen