maandag 10 september 2012

Weer een rookgordijn?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/dienst-openbare-orde-en-veiligheid.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html

Geachte mevrouw Van der Wansem,


Begin augustus 2012 ontvingen wij een brief van de directie Openbare Orde en Veiligheid, opgesteld door Mr. mevrouw Van Grinsven, met daarin de mededeling dat er een onderzoek zou komen n.a.v. onze brief aan burgemeester Van der Laan, als antwoord op onze aangetekende brief 'Onduidelijkheden in de zedenzaak Signis, Slotervaart'.

De brief suggereert in hoge mate, dat er sprake is van een nieuw onderzoek, met nieuwe onderzoekers, wat na enig speurwerk van onze kant niet het geval blijkt te zijn. De burgemeester zelf heeft aan mevrouw Van Grinsven het verzoek gedaan om de brief naar ons te sturen, terwijl zij op geen enkele wijze met het onderzoek belast is. Dat blijkt tot onze verbazing uw persoon te zijn, met als contactpersoon de heer Van Meggelen, die ook geen vreemde voor ons is. Wij vinden het uiterst merkwaardig dat er door u een onderzoek wordt uitgevoerd, in een zaak waarin u al lang van de hoed en de rand weet.

Als in aanmerking wordt genomen dat wij als ouders tot nu toe weinig tevredenheid ervaren, met de inspanningen die de gemeente in onze zaak heeft verricht om het verloop ervan te doorgronden, is het toch hoogst opmerkelijk dat we nu weer dezelfde twee personen tegen komen! Met name de weigering om met de traumatherapeut dhr.B. in gesprek te gaan, is voor ons het voornaamste signaal dat de gemeente deze zaak nog steeds niet serieus neemt, omdat de inbreng van de heer B. een speciaal licht werpt op het het AMK-onderzoek en de nalatigheid daarbij om ook andere kinderen en hun ouders hierin te betrekken, die medeslachtoffer zijn. We hebben al meerdere malen onder de aandacht gebracht, dat juist het gedrag van de twee zusjes die het trauma bij onze dochter veroorzaakten, binnen het profiel valt van gezinnen waar een AMK of Jeugdzorg zich grote zorgen over zou moeten maken, volgens hun eigen protocollen.

En dat verwijt kan eveneens de Wethouder van Onderwijs en Jeugdzorgzaken, Lodewijk Asscher gemaakt worden, want hij is zowel als Wethouder van Onderwijs, alsook als Wethouder van Jeugdzaken verantwoordelijk hierin. Wat bent u precies aan het uitzoeken mevrouw Van der Wansem, wat u op begin augustus nog niet wist? En waarom heeft u de brief niet zelf ondertekend, aangezien u ons toch goed kent? Was het de bedoeling om ons op het verkeerde been te zetten door de brief te laten verzenden door de 'directie' OO&V, die inhoudelijk nergens van op de hoogte is? Weer een rookgordijn?

Mevrouw Van Grinsven (die ook maar gewoon een opdracht heeft uitgevoerd) wist te melden dat de burgemeester graag wil weten waar onze zaak binnnen gekomen is, wie er mee belast is, welke vragen er al beantwoord zijn, etc. Maar zo moeilijk kan dat toch niet zijn, want u en de burgemeester zijn twee deuren van elkaar verwijderd, op het stadhuis aan de Amstel. Bovendien zijn u en de heer Van Meggelen beiden persoonlijk adviseur van de burgemeester.

Wat ook al niet erg wil vlotten is het opvragen van ons politiedossier. Het heeft nu ruim acht weken geduurd, maar binnenkort mogen wij dan eindelijk het dossier inzien. Degene die het behandelt bij de afdeling Justitie, wordt stelselmatig genegeerd, wanneer zij emails verstuurt met nadere vragen aan de personen die het 'onderzoek' hebben uitgevoerd. Er zal toch niet met het dossier gerommeld worden? Van een functionaris die ons vertrouwelijke info uit het dossier heeft medegedeeld weten wij zo ongeveer wat er in hoort te staan.

Graag willen wij vernemen welke nieuwe personen de afgelopen weken door u zijn benaderd binnen het onderzoek van de dienst Openbare Orde en Veiligheid en wanneer u van plan bent om de heer B. te spreken, die zeer bereidwillig is om zijn visie op deze zaak te geven. Zijn nummer: 06 - .... [Dit is ook reeds in het bezit is van de heer Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA, die wij hier thuis hebben mogen ontvangen, maar die maakt ook weinig haast om zich nader te informeren.]

Met vriendelijke groet,

S.S.S.Snijer
A.P.M.van Kralingen

Reactie Van der Wansem:Geachte heer Snijer en mevrouw Van Kralingen,

 
Graag licht ik even toe hoe e.e.a. is gelopen.
Uw aangetekende brief is door een secretaresse doorgestuurd naar de afdeling Openbare orde en veiligheid. Van daar uit is er een ontvangstbevestiging uitgegaan.
Deze ontvangstbevestiging suggereert geenszins dat er een onderzoek gedaan gaat worden. Noch ben ik inmiddels met “het onderzoek belast” zoals u schrijft en dat heeft mijn collega mw Van Grinsven, van OOV, dan ook niet gezegd. Wel is de brief ter behandeling bij het kabinet Burgemeester terecht gekomen, toen duidelijk werd dat uw casus hier al langer bekend is. Zoals u weet heb ik, deels met dhr Van Meggelen, de afgelopen jaren met zeer veel betrokkenen gesproken (en ook, via alle informatie die u hebt gestuurd, kennis genomen van de berichten van de traumatherapeut die u noemt).
 
U ontvangt binnenkort antwoord van de burgemeester op uw brief.
 
Vervelend dat u lang hebt moeten wachten op uw politiedossier. Ik heb geen idee wat de gebruikelijke termijn is. U kunt over de politie altijd uw beklag doen bij de commissie voor de politieklachten, zoals ik u al meermalen heb aangegeven.

 
Met vriendelijke groet,

 
Karin van derWansem
Kabinet burgemeester

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Dit is het antwoord dat als een voorproefje beschouwd mag worden van de brief van de burgemeester, die zich binnenkort zal aandienen. De gebruikelijke uitwegen worden gezocht, langs de lijnen van 'zo is dat niet gezegd' of  'u heeft het verkeerd begrepen'.  Mevrouw Van der Wansem spreekt over de velen betrokkenen die ze heeft gesproken 'de afgelopen jaren', terwijl deze zaak nog geen twee jaar speelt, en haar eigen betrokkenheid pas begon rond maart 2011. {Dan zijn er nog maanden van 'radiostilte' geweest, waarbij het er de schijn van had dat het AMK ons met gedwongen maatregelen had weggezet, maar waar wij bij verrassing door de RvdK werden vrijgesproken.}

Fijn dat zij kennis heeft genomen van de berichten van de traumatherapeut, maar hoe jammer dat er vanuit de gemeente dan niets wordt ondernomen om na te gaan hoe AMK / Jeugdzorg onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid het echte probleemgezin buiten schot heeft gelaten in deze zaak. Want dat is nu precies wat de therapeut duidelijk heeft willen maken, maar een persoonlijk contact met deze zeer ervaren deskundige (anders dan de AMK-speculanten die wij thuis hebben ontvangen), gaat men bij de gemeente en Jeugdzorg liever uit de weg.

Het wordt verrassend om te vernemen in de aankomende brief, hoe er een uitweg gezocht zal worden voor de overduidelijke privacy-schending in onze zaak, waarbij het de gemeente niet verkeerd uit kwam, dat een journalist van Elsevier onjuist over ons gezin werd ingelicht. Zij hadden immers geen trek in nog een zedenzaak op een school in Amsterdam, in een 'gevoelig' stadsdeel. Was het de woordvoerder van de gemeente zelf, of kwam het rechtstreeks van het AMK? Er zijn verschillende beweringen gedaan op dit gebied - zich wijzigend met onze inspanningen om de waarheid boven tafel te krijgen - maar zonder twijfel had de informatie die alleen van het AMK afkomstig kan zijn, niet naar buiten mogen komen. Met name niet, omdat de informatie feitelijk onjuist was.

In huiselijke kring wordt de aankomende brief aangeduidt met de codenaam 'Afpoeierbrief van de burgemeester', maar dat is technisch niet helemaal juist. Het zal de afpoeierbrief zijn namens de burgemeester, want persoonlijk zal deze zijn vingers hier niet aan branden.


                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

2 opmerkingen:

 1. Hieruit blijkt maar weer de angst van de verantwoordelijken voor publiciteit.

  Wat kunnen ouders en anderen hiervan leren?

  Publiceren die handel, steeds en steeds weer, totdat de schaamte bij betrokkenen sterker wordt dan de drang om de kop in het zand te houden en te profiteren ten koste van kinderen en ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BERICHT AAN GEMEENTE AMSTERDAM

  Geachte mevrouw van Wansem,

  Er ligt NOG een zeer ernstige klacht over BJAA en de politie samen. Deze klacht zal de burgemeester binnenkort bereiken via wegen die ik hier niet kan omschrijven, omdat de kans zeer groot is dat het dan weer wordt gesaboteerd door ambtenaren van het stadhuis of door Erik Gerritsen, die valse info insteekt en de weg in de Amsterdamse gemeenteapparaten als geen ander kent.

  Eerdere pogingen Lodewijk Asscher op de hoogte te stellen van de problemen, haalden niets uit. Zijn ambtenaren verbreken gewoon het contact, omdat ze zich 'zwart gemaakt' voelen. Daar heb ik letterlijk de mails van, zij voelden zich zwart gemaakt omdat zij zomaar mails aan Asscher hadden doorgestuurd aan Erik Gerritsen en ik dat aankaartte. Asscher zelf houdt zich volkomen afzijdig en onbereikbaar, al jaren lang ondanks dat hij weet van het levensgevaar voor het kind dat het betreft en ondanks het feit dat hij weet wat er is gebeurd daarna. Hij heeft nog nooit gebeld of anderszins contact op genomen.

  Er zijn nu twee jaren verstreken met enorm gevaar voor het kind wat het betrof. Bovendien blijkt de gang van zaken opzet geweest te zijn van BJAA, die hebben expres politievervolging van een melder van kindermishandeling geinitieerd en zijn de politie daar ook in blijven achtervolgen. Ik heb na twee jaar wel de dossiers van de politie ingekeken en ben me rot geschrokken. De toon waarop er over mij wordt gerapporteerd is ongelooflijk grof en denigrerend en gaat totaal niet over wat ik heb gezegd en heb geprobeerd aan te kaarten. Men heeft mij totaal genegeerd bij de politie op instigatie van BJAA, ik had geen enkele rechtspositie al die tijd blijkt nu. Ook komen de beschuldigingen van de politie overeen met die van Erik Gerritsen en BJAA in hun verweer op deze zaak. Ook dat kan ik laten zien.

  Wilt u contact op nemen? Dat kan ook via deze site. Het is zeer belangrijk dat de burgemeester zich realiseert wat er aan de hand is bij BJAA en op welke schandalige manier Gerritsen met klachten en kritiek omgaat. En hoe hij alles en iedereen manipuleert, ook de politie, en letterlijk over lijken gaat. Dit kind had dood kunnen wezen en verkeert nog altijd in levensgevaar.

  Daarnaast is er nog een andere kant aan dit verhaal die de gang van zaken nog zorgwekkender en ernstiger maakt. Ik vertel daar graag meer over in een persoonlijk onderhoud.

  Vriendelijke groeten,

  naam bij redactie bekend (die hem alleen mag geven aan mevrouw van der Wansem of de burgemeester zelf, in verband met mogelijke nieuwe lekken aan Erik Gerritsen)


  BeantwoordenVerwijderen