zaterdag 22 september 2012

Sloop ouders en kinderen niet, bouw Jeugdzorg af!

Sloop ouders en kinderen niet, bouw Jeugdzorg af!

Als oud-gezinsvoogd erken ik dat een hoop van de veranderingen waar nu in de jeugdzorg aan wordt gewerkt, hard nodig zijn. Ik ben van de 'Savanna-generatie', waardoor ik ten eerste weet hoe instanties langs elkaar kunnen werken en ten tweede weet wat voor impact het op jeugdzorgers heeft, als je beroep voortdurend negatief in de schijnwerpers staat. Daarom is het transitieplan wat momenteel in de jeugdzorg wordt doorgevoerd zo hard nodig. Dichtbij de mensen georganiseerd, minder bureaucratie, 1 plan per gezin en hulpverleners die meer tijd hebben voor de zorg.


SP-Kamerlid Nine KooimanSloop de jeugdzorg niet, bouw op.

Het klinkt allemaal hartstikke goed. Maar ondertussen zijn de problemen huizenhoog. CDA, VVD en PVV hadden in hun coalitieakkoord al een bezuiniging van 300 miljoen euro afgesproken. Daarnaast wordt van ouders wiens kind uit huis wordt geplaatst een eigen bijdrage gevraagd. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat het voor ouders een buitengewoon traumatische gebeurtenis kan zijn wanneer een kind het huis moet verlaten. Niemand doet dit voor zijn lol. Op deze manier worden ouders voor hun gevoel dubbel gestraft.

Een traumatische ervaring kan zijn? Menigeen kan uit eigen ervaring zeggen, dat het een traumatische ervaring is, mevrouw Kooiman. Niemand doet dit voor zijn lol.’ Dat moest er nog bijkomen! Wel ligt aan zo’n UHP vaak ondeskundig handelen van gezinsvoogden ten grondslag! ‘Onderzoeken’ gebaseerd op roddel en achterklap gelardeerd met wat semi psychologische/pedagogische termen, om de schijn van professionaliteit op te houden. 

En hoe lang het dan duurt voordat de onterechte UHP wordt teruggedraaid!

En hoeveel rechtszaken er dan nodig zijn, voordat de kinderrechter doorheeft, dat ze op grond van misleidende informatie van de gezinsvoogd in een UHP heeft toegestemd! 

Door een domme rekenfout van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot het toen al demissionaire kabinet van VVD en CDA – ondanks toenemende wachtlijsten – nog eens 25 miljoen te bezuinigen. Terecht sprak Jeugdzorg Nederland van bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen. De verontwaardiging in de politiek was groot, temeer omdat een hoop gezinnen op meerdere manieren getroffen werden door het kabinet.

Ik deel de verontwaardiging van een aantal politieke partijen wat betreft de hardheid- en het aantal bezuinigingen die veel gezinnen treft op diverse gebieden. Echter uw verontwaardiging, en tevens die van Jeugdzorg Nederland deel ik niet, wat betreft de bezuinigingen op jeugdzorg! Daar zal menig gezin blij van worden. 

Ik had dan ook goede hoop dat uit de doorrekeningen van de diverse programma’s van politieke partijen naar voren zou komen dat de jeugdzorg de verdiende aandacht zou krijgen. Maar PvdA, GroenLinks, PVV, CDA en ChristenUnie boeken maar liefst 100 miljoen euro boven de al geplande 300 miljoen euro bezuiniging in. Dit geld wordt bezuinigd op de Raad voor de Kinderbescherming en justitiele jeugdinrichtingen. De VVD maakt het nog bonter en wil bot nog eens 300 miljoen in de jeugdzorg snijden.

Heel terecht! Het komt niet vaak voor, dat ik het wat dit laatste betreft, zo hartgrondig eens zou zijn met de VVD.

Het is zeker mogelijk om te besparen in de jeugdzorg. Door te snijden in bureaucratie, niet te kiezen voor marktwerking en de zorg dichtbij te organiseren bijvoorbeeld. Maar nu – aan de vooravond van zulke grote veranderingen – zo bot bezuinigen is onverstandig. Het is net als de renovatie van een huis. Eerst moet je investeren, in isolatie en dubbelglas, voor je dit terug gaat verdienen. Dit is halverwege de renovatie de sloopkogel tegen het huis gooien. De mooie woorden van de andere partijen worden dus niet waargemaakt.

Het is mij bekend dat veel mensen zeggen last te hebben van de bureaucratie. Het heeft bij velen een negatieve klank. Terecht waarschijnlijk, in een aantal sectoren van de maatschappij. Er wordt geen eenduidige definitie gegeven voor het begrip bureaucratie. Sommige leggen de term echter als volgt uit: interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en een precieze, efficiënte administratie. Op deze zorgvuldigheid en precieze, efficiënte administratie heb ik de gezinsvoogden nog niet kunnen betrappen, in hun Plannen van Aanpak, contactjournaals enz. Evenmin is men in staat tot een zorgvuldige interactie.

U zegt: eerst investeren in ’isolatie en dubbelglas’? Dit soort isolatietechnieken zijn kenmerkend voor jeugdzorg. Men is er zeer bedreven in. Wat mij betreft: breek het hele zaakje, te beginnen bij de ivoren torens, maar tot de grond toe af. Laat er maar eerst een ‘frisse en open wind waaien’. Deskundige bouwers mogen daarna het bouwwerk ‘Jeugdzorg’ gestalte gaan geven. Dit moeten dan wel deskundige professionals zijn, die echt het belang van het kind en de ouders gaan dienen, en onder ede verantwoording afleggen over hun werkzaamheden bij een ter zake kundige kinderrechter. Een rechter die er recht op heeft betrouwbare feiten en deskundige adviezen en rapportages voorgelegd te krijgen. 

Dat betekent niet dat we bij de pakken neer gaan zitten. Samen met jeugdzorgers uit heel Nederland willen de SP en ik blijven strijden voor betere jeugdzorg. Samen geven we de zorg voor de jeugd vorm. Zorgvuldig, zonder marktwerking of bureaucratie. Verantwoord met vertrouwen in ouders, in professionals en in de toekomst.  

Ook ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten. Hoewel me dat soms veel moeite kost. Samen met ouders, kinderen, familieleden en kennissen blijven we strijden voor de belangen van kinderen en ouders in Nederland, die professionele hulp in een gedwongen, dan wel vrijwillig kader behoeven. Verantwoord, uitgaande- en met eerbiediging van de IVRK en het EVRM. 

Boven uw artikel staat de oproep: Sloop de jeugdzorg niet, bouw op! Met een kleine variant zou ik op willen roepen: Sloop ouders en kinderen niet, bouw jeugdzorg af!

Dit artikel verscheen op 11 september 2012 op joop.nl

YB

                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

11 opmerkingen:

 1. Wauw! En zo is het.
  Dank je wel YB

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat vreemd dat Nine nog niet door heeft dat ze het van de werkerskant af beziet, zonder enige inleving in wat een kind en ouder ervaart door deze onbegrensde ondeskundigheid binnen 'jeugdzorg'.
  Gehersenspoeld dus. Beroepsdeformatie. Ex-gezinsvoogdes lijdend onder een gebrek aan beroeps-reinigend inzicht.
  Verwijzen naar specialisten om alle variabelen in kwestie te zien, is gezonder, en geeft minder werkdruk aan jeugdzorgwerkers.
  Dat kan al met de huidige wetgevingen.

  Wanneer goede, maar beschuldigde ouders te veel gaan ervaren hoe slecht de CJG als een BJZ werken gaat, dan is al haar werk toch voor niets, maar te laat voor kinderen die onder 'jeugdhulp' gaan lijden. Echt met een lange ij.

  Waar blijft haar echte eer en geweten???

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Helemaal mee eens!!!

  Bovendien mevrouw Kooijman, het is weggegooid geld een huis te renoveren waarvan de fundamenten niet goed zijn!!
  Dat is geen renoveren, maar camoufleren!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zorgwekkend, dat zo'n trutje met MBO-uitstraling en - teksten meepraat over de toekomst van de jeugd'zorg' ..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Om te beginnen kunnen we waarschijnlijk miljoenen bezuinigen door het AMK op te heffen, dat bekend staat als een pestorgansiatie. Zij worden betaald voor en zijn dus blij met elk slachtoffer dat vals aangemeld wordt uit wraak, door mensen die een ander willen pesten. En dat zijn er nogal wat. De kinderen die echt mishandeld worden, zullen net als savanna onzichtbaar blijven, omdat er in zulke gezinnen mechanismes spelen waar je als buitenstaander nauwelijks een vinger achter krijgt. We kunnen de savanna's niet voorkomen door dan maar iedereen verdacht te maken!

  Overigens, wbt pesten. Ik heb een interessante website ontdekt van Bob Van Der Meer die in zijn rubriek pestenleaks beschrijft dat dezelfde overheid die zogenaamd zo bezorgd is om kindertjes, miljoenen uitgeeft aan subsidie omtrent het onderwerp pesten, maar zonder iets op te lossen. Omdat dat de werkgelegenheid van de ambtenaren in gevaar brengt. http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=1

  Ik kwam even voorbij gesurft om deze link door te geven, maar ga snel weer iets doen om mijn geest op te laden. ben zo moe van die hele hulpverlenersbende.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Alleen te laat voor ons. BJZ heeft onze kinderen al gekidnapt met valse beschuldigingen. Je loopt tegen een muur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze muur zal, HOE DAN OOK AFBREKEN !!! Steen voor steen. Het lijkt soms de moeite niet waard, maar niet geschoten(uh,gebroken..) is altijd mis.

  Houdt u hoofd vooral koel, de kinderen hebben ons nodig!
  Now is The Time,to Beat this Crime.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. We zijn op zich goed op weg.

  Als je in Google.nl "kinderrechter" en "imbeciel" samen ingeeft krijg je al direct een hoop bruikbare links met veel informatie waar ouders iets mee kunnen!

  Conclusie: volhouden en samenwerken!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik heb het absoluut niet met Nine Kooiman eens. De jeugdzorg valt niet meer echt te veranderen door een transitieplan, want degenen die er nu werken blijven er toch wel zitten en zullen heus niet opeens eerst aan de kinderen gaan denken in plaats van aan hun bankrekening als er een andere naam op de gevel staat.

  Vergelijk de jeugdzorg maar met een betonnen gebouw waar al jarenlang aan alle kanten de betonrot in zit. Zo'n pand kun je niet meer renoveren, het enige wat je nog kunt doen is het gebouw tot de grond toe afbreken en dan helemaal opnieuw beginnen.

  Dat is de aanpak die de jeugdzorg nodig heeft: tot de grond toe afbreken en helemaal opnieuw beginnen. Met een gedegen plan en nieuwe medewerkers die wèl hun prioriteiten op orde hebben en wèl behoorlijk opgeleid zijn voor hun werk. En met alleen vaste salarissen, zonder bonussen die gezinsvoogden alleen maar stimuleren om zoveel mogelijk kinderen in hun klauwen te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja, en een goede nieuwbouw begint bij slopen!
  Slopen:
  Eerst dus dat huidige BJZ en het hele systeem dat alle fouten (gebrek aan respect voor ouders, ondeskundigen, anonieme meldingen die eigen leven gaan leiden en vooral gebrek aan goed onderzoek!) van de vorige wetgevingen heeft over genomen en vooral bezig is te denken aan de eigen werkgelegenheid weg doen, radicaal!
  Wetenschappers als Prof. J. v.d. Acker 9'Opdoeken jeugdzorg') en anderen steuinen mij, effect rapportages geven mij gelijk: ca. 26 % van de jeugdzorg hefet een negatief of neutraal (=geen) effect!)

  Opbouwen:
  Eerst respect voor ouders en kideren en hun werkelijke hulpVRAGEN (= NIET hulp opdringen om maar weer een nieuwe jeugdzorg-interventie uit te proberen!)
  - Dan de hulp eerst op vrijwilligersniveau (= gelijkwaardig aan ouders!) - Eventueel, als het kind-eigen problematiek is direct toegang tot echte deskundige als een orthopedagoog dan wel kidnerpsycholoog/ psychiater.

  Wat is dan de rol van BJZ of CJG? NIHIL, afschaffen dus!
  (Voorbeeld: zie de VS: binnen 48 uur JUISTE diagnostiek door échte deskundigen en NIET eerst 1 jaar UHP en gesol en dan eens gaan kijken welke problematiek een kind eigenlijk heeft....!)

  Opvallend is dat de discussie met Nine Kooiman over inhoudelijke zaken met betrekkiing tot beleid en deskundigeheid beantwoord worden met taal uit folders en websites van BJZ maar er inhoudelijk geen antwoord komt op vragen waar men als wetenschapper een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op verwacht. (de e-mail discussie met Nine Kooiman is elders op deze blog te vinden!)
  Het ultieme antwoord van Nine is 'ik ga niet meer in op uw e-mails' of woorden van soortgelijke strekking, terwijl ze in haar antwoordbericht schrijft dat ze juist grag in gesprek gaat....
  Zelden heb ik iemand meegemaakt met zo'n 'beroepsdeformatie' en algehele blindheid voor de problematiek waar het werkelijk om gaat als Nine Kooiman!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dat betekent dus:

  Álle dossiers opnieuw beoordelen!

  Álle jeugdzorg stoppen behalve ingeval van bv verslaafde ouders, evidente mishandeling e.d.

  M.a.w. de gevallen waar zelfs een blind paard (zoals jeugdzorg) geen schade kan aanrichten, en álles wat wordt gedaan voor de betreffende kinderen alleen maar verbetering kan opleveren.

  En verder een parlementaire enquete naar de huidige gang van zaken, en dan:

  Uitmesten die stinkende beerput!

  BeantwoordenVerwijderen