woensdag 12 september 2012

Competentieprofiel gezinsvoogd


Na het zoveelste Plan van Aanpak en Evaluatierapport toch maar weer eens op zoek gegaan naar wat er zoal verwacht wordt van een competente gezinsvoogd. Ik kom een artikeltje tegen uit 2010.  Het is geschreven door de MO-groep Jeugdzorg naar aanleiding van het programma 'Das je goed recht', dat SBS6 in januari 2010 heeft uitgezonden. De MO-groep is bovenal gekant tegen hetgeen ‘De Telegraaf’ daarover schrijft:

‘Bureau Jeugdzorg stuurt gezinsvoogden zonder relevante opleiding en ervaring naar probleemgezinnen.’

MO-groep Jeugdzorg verklaart dat de berichtgeving op onjuiste informatie is gebaseerd en daardoor dus ook volstrekt niet klopt.

MO-groep Jeugdzorg legt vervolgens uit hoe zorgvuldig zij de gezinsvoogden screenen en over welke competenties en gedragskenmerken hij/zij moet beschikken:  

Profiel gezinsvoogd

Bureau Jeugdzorg stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar medewerkers. Nieuwe medewerkers worden geselecteerd op basis van een landelijk afgesproken profiel.

Zo dienen alle gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg in het bezit te zijn van een relevante HBO- of WO-afgeronde opleiding.

Enkel ervaring als bijvoorbeeld au pair, is reden voor afwijzing.

Tijdens het aanstellingsonderzoek wordt nagegaan of de kandidaten over een aantal vaardigheden beschikken die voor het werk van de gezinsvoogd noodzakelijk zijn.  

De MO-groep Jeugdzorg benoemt er 8 vaardigheden: klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid, probleemanalyse, schriftelijke communicatie, sensitiviteit, overtuigingskracht, stressbestendigheid.

Voor een goed begrip zoek ik elders op internet nog maar even naar de inhoud en betekenis van deze woorden (blauw).

1.      klantgerichtheid:

-     Is in staat een hoge prioriteit te geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen.

-     Onderzoekt wensen en behoeften van de klant/gebruiker en kan ernaar handelen

-     Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en voor gemaakte fouten.

-     Reageert direct op klachten, zonder defensief gedrag en doet er ‘alles’ aan om de klacht op te lossen. Schuift klachten niet af op anderen.

-     Maakt duidelijke afspraken met zijn afnemers over te leveren prestaties en diensten. Laat hierover geen onduidelijkheid bestaan. Houd zich vervolgens aan alle afspraken.

2.      kwaliteitsgerichtheid:

-     Zet zich in voor het bereiken, behouden en eventueel verbeteren van de kwaliteit van eigen en andermans werk  

3.      resultaatgerichtheid:

-     Kan zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel 

4.      probleemanalyse:

-     Komt tot een goed inzicht in problemen door het achterhalen en onderzoeken van belangrijke gegevens, en door het leggen van verbanden om de oorzaak te vinden.

5.      schriftelijke communicatie:

-     Is in staat een schriftelijke boodschap in al zijn aspecten juist te interpreteren. Kan schriftelijk correct, duidelijk, effectief en op verschillende niveaus een boodschap overdragen aan anderen. 

6.      sensitiviteit:

-     Kan de gevoelens en behoeften van anderen onderkennen en hiermee rekening houden, alsook het onderkennen van de invloed van het eigen gedrag op anderen 

7.      overtuigingskracht:

-     Is in staat anderen te overtuigen van een bepaald standpunt, gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten.

-     Kan door middel van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact, acceptatie of instemming bij anderen verkrijgen voor het eigen standpunt. 

8.      stressbestendigheid.

-     Kan effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel en/of vijandigheid van anderen of crises. 

Verhelderend. Er gaat een wereld voor mij open. Eindelijk zwart op wit de vaardigheden waarover een jeugdzorgwerker moet beschikken. Tegelijkertijd dringt zich de vraag op:

‘Door wie zijn ‘mijn’ gezinsvoogden dan gescreend?’ Want:

Nr. 1: was een gesjeesde docent (weggepest) en jeugdzorg leek hem vervolgens wel wat!

Nr. 2: was een SPW-er niveau 3, maar is wel zelf ervaringsdeskundige (kind van gescheiden ouders)

Nr. 3: ging trouwen, maar ‘wilde er nog wat bij blijven doen’!

Nr. 4: is een HBO-er die haar eigen bedrijfje wil beginnen, psychotherapie voor kinderen, maar wil er voor de zekerheid nog een paar dagdelen bij doen als gezinsvoogd. 

Bij elk van de acht punten zou ik t.a.v. deze vier gezinsvoogden diverse voorbeelden van desastreus disfunctioneren kunnen noemen. Ik doe dat niet. Er zijn al zoveel schrijnende voorbeelden gegeven.

Ik wil iets anders doen, ik ga proberen een profielschets op te stellen over de vaardigheden/competenties waarover je als ‘klant’ van jeugdzorg moet beschikken:

Gezinsvoogdgerichtheid:

-      In staat zijn op alles ja en amen te zeggen.
-      Kunnen accepteren dat het nakomen van afspraken alleen voor jou geldt en niet de gezinsvoogd.

Kwaliteitsgerichtheid:

-      In staat zijn geen eisen te stellen ten aanzien van het doen en laten van de gezinsvoogd.

Resultaatgerichtheid:

-      In staat zijn te accepteren dat door het disfunctioneren van de gezinsvoogd het doel nooit bereikt wordt.

Probleemanalyse:

-      In staat zijn vooral geen onderzoek te doen of  belangrijke gegevens te achterhalen die inzicht kunnen verschaffen in het disfunctioneren van de gezinsvoogd.

Schriftelijke communicatie:

-      In staat zijn te accepteren dat een schriftelijke boodschap van de gezinsvoogd veel spellingfouten, drogredenen en onwaarheden bevat.
  

Sensitiviteit:

-      Kunnen inzien dat je alleen rekening moet houden met de gevoelens en behoeften van de gezinsvoogd.

-      Onderkennen en accepteren dat jouw gevoelens en gedragingen door de gezinsvoogd alleen negatief geduid worden in het belang van de kinderen.

Overtuigingskracht:

-      Kunnen inzien dat jouw argumentatie, jouw persoonlijk overwicht en tact, totaal geen rol speelt bij de gezinsvoogd.

-      Kunnen aanvaarden dat pogingen om acceptatie en/of instemming te verkrijgen voor je eigen standpunt bij de gezinsvoogd tot niets zullen leiden.

Stressbestendigheid:

-      In staat zijn te aanvaarden dat zo lang je klant bent van jeugdzorg, effectief functioneren op het werk en in familie- en kennissenkring niet meer mogelijk is, vreugde en blijdschap verdwijnen, geloof in de rechtsstaat zienderogen afneemt en dat je van de ene crisis in de andere belandt.

-      Accepteren en onderkennen dat een probleem er niet is om opgelost te worden, maar er uitsluitend toe dient om tot nieuwe en grotere problemen te komen.

YB 

                        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

7 opmerkingen:

 1. Geweldig! De spijker op z'n kop!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. TOP! Alle redenen om mijn gv te ontslaan....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte YB. Ik ben het helemaal met u eens, maar zou graag een aanvulling op uw artikel willen geven. In het door u bedoelde bericht, gaat men, lees het jeugdzorgcircuit, zich verdedigen. Men voelt zich aangevallen.

  Het niveau van de gezinsvoogd zou te laag zijn. Men zegt: Onmogelijk, landelijk profiel, HBO, VWO enz. Maar wat staat er onder de kop; Ambitie en potentie. Mensen met de juiste ambitie, motivatie en die potentie hebben om gezinsvoogd te worden, kunnen ook in aanmerking komen voor een positie als gezinsvoogd. Zij moeten dan wel in deeltijd een HBO opleiding gaan volgen in agogische richting,zoals maatschappelijk werk of SPH (duaal onderwijs)........Dus toch.

  Er zijn mensen aan het werk als gezinsvoogd, zonder relevante opleiding. Maar het artikel gaat verder: Deze aankomende gezinsvoogden lopen dan mee met ervaren gezinsvoogden......Hee, het klopt toch.

  Het gaat hier om de stagiaire. Een doodnormaal verschijnsel. Maar dan de laatste zin: Het hangt vervolgens per persoon af,in hoeverre iemand al de juiste capaciteiten en kwaliteiten bezit om alleen aan de slag te gaan.......Niks landelijk profiel, HBO of VWO.

  Jeugdzorg vindt iemand geschikt en dan is hij dat. En dat is nu juist waar men op wordt aangevallen. Niet zo slim . Men verdedigt zich, door de aanvaller gelijk te geven. Zegt misschien wel iets over het niveau van de beleidsmakers in het jeugdzorgcircuit?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies.

   Voorbeeldje.

   Ik probeer een kopie van het dossier te krijgen. Dankzij traineren van Jz wordt een verzoek verlenging OTS door de rechtbank behandeld zonder dat ik beschik over de gevraagde informatie.

   Later beslist de rechtbank (standaard op grond van het procesreglement) dat het beroep wegens niet tijdig beslissen als spoedeisend wordt aangemerkt.

   De 'jurist' van Jz stelt in het verweer dat hem niet duidelijk is waarom de zaak als spoedeisend wordt aangemerkt.

   Conclusie:
   Ook een volslagen imbeciel die niet in staat is zich in te leven in anderen kan bij Jz aan de slag ..

   (En bij de rechtspraak zijn ze kennelijk ook allemaal volslagen imbeciel en incompetent dat ze dat allemaal laten gebeuren ..)

   Verwijderen
 4. Mijn ex-schoonmoeder was zo geobserdeerd door het feit dat ik haar zoon ging verlaten (omdat vader eigenlijk helemaal geen kinderen wilde en ook niet van plan was om ervoor te zorgen).

  Zij heeft alles op alles gezet om mijn zoon bij haar in huis te krijgen. Mijn schoonmoeder kon het niet verkroppen dat ik haar zoon had verlaten. Ten tweede, omdat zij zelf altijd graag nog een kind wilde(ze zei dan ook tegen iedereen die ons niet kende, dat mijn zoon háár zoon was!!!) Het was haar levenstaak geworden om mij zwart te maken bij iedereen die het maar geloven wilde en ooh, wat geloofde de Kinderbescherming haar maar al te graag.

  Toen was ik mijn zoon kwijt en ik mocht niet bij deze oma in huis komen, want dat had ze aan Jeugdzorg gevraagd. Vijf jaar lang kon ik hem niet zien en ik heb uit die verdrietige periode lichamelijke klachten ontwikkeld die nooit meer overgaan, puur van verdriet!

  Nu is hij 18 geweest en kwam stiekem en onverwacht weer thuis...gebroken, en zwaar onder de medicijnen, want zijn oma kon hem niet aan, omdat hij terug wilde naar zijn moeder maar zij hield dat tegen.Zwaar gedrogeerd zag ik hem weer terug.....o, en de pijn die ik nu nog steeds heb door de waardeloze onderzoeken die men doet, bij de Kinderbescherming. Ja, luisteren naar derden, die misschien wel uit een wraakactie verkeerde informatie geven, en de Kinderbescherming gelooft vak alles wat er aan rare praatjes binnenkomt.

  Mijn zoon kon altijd goed leren en hij zat op een goede lagere school, maar nu zit hij in een psychiatrische kliniek en nog steeds zijn er van die blinden die de waarheid niet kunnen zien.

  F

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. God, wat een vreselijk verdrietig verhaal! Ik heb ontzettend met jullie te doen. Wat een vreselijke heks! De machteloosheid die je jaren gevoeld moet hebben toen het liefste wat je had zomaar van je gestolen is. En je hebt geen poot om op te staan. Nergens waar je je recht kunt halen.
   Ik kan je frustratie meevoelen.
   Mij helpt het om te geloven in een hemelse gerechtigheid. Ergens wordt al ons leed waargenomen en op een dag in de eeuwigheid recht gezet. Ik geloof daar heilig in, ook voor jullie.
   Heel veel kracht en liefs voor jullie allebei.

   Sabine

   Verwijderen
 5. Deskundig in manipuleren, niet in diagnostiek!

  BeantwoordenVerwijderen