dinsdag 4 september 2012

Nederland handelt in strijd met Europees Verdrag Rechten van het Kind

Update 13-12-2012

Vandaag hebben wij een ontvangstbevestiging van het Europese Commissie Directoraat-Generaal Justitie van Brussel gekregen.

Ze hebben onze documenten ontvangen en zullen nu een onderzoek instellen naar de gang van zaken in Nederland.
   
JB

Opvragen van dossiers Jeugdzorg is een bureaucratische lijdensweg

Wij hebben al meermaals geprobeerd ons volledige dossier in de zaak van onze twee kinderen te krijgen. Helaas zonder resultaat. Iedere keer willen ze niets geven i.v.m bescherming van persoonsgegevens. En een andere keer willen ze weten, wat  wij precies willen weten (ons motief voor het opvragen, wat ze niet aangaat). Ik heb nog nergens kunnen vinden wat ze echt verplicht zijn  te geven, want volgens BJZ vallen ze als gezinsvoogd niet onder het bestuursrecht (alleen als er een indicatiebesluit is). Mijn man heeft aan onze advocaat informatie gevraagd, maar hij kon ons niet helpen. Ik weet niet wat moet ik doen. Mijn man is nu helemaal kapot en gelooft niet meer dat we iets kunnen bereiken. Hij is bang dat wij onze kinderen nooit meer terug krijgen. Nu sta ik er alleen voor.

Nationale Ombudsman
 
Het enige wat ik tot op heden bereikt heb is een uitspraak van de Nationale Ombudsman, dat ons proces oneerlijk was en wij geen kans hebben gekregen om ons te verdedigen En dat de UHP in strijd met de kinderrechten was. Nu wachten wij op de uitspraak van het Europese Hof en de datum van cassatie. Maar ik kan niet wachten.
 
Geen recht op vrijheid van meningsuiting in Nederland
 
 
Mijn vrienden zeggen steeds dat ik een boek zou moeten schrijven. Op internet mogen wij ook niets meer schrijven, want volgens de rechters zijn wij geen journalisten. En hebben wij dus geen recht om onze mening te uiten. Ook zonder mijn verhaal op schrift te zetten kan ik je een en ander laten horen over het 'eerlijke proces' voor de Nederlandse rechtbank.

 
Wetswijziging
 
Ik denk dat ze alle slachtoffers van Jeugdzorg zouden kunnen helpen met een wetswijziging bij de Eerste en Tweede Kamer. Je moet je dossier van Jeugdzorg/AMK/RvdK gewoon staandaard krijgen. Binnen vier weken, contactjournaal en de werkaantekeningen. Dan kunnen ze ook niet meer zo gemakkelijk liegen, de boel verdraaien en manipuleren. Ik ben zelf van plan op basis van een brief  bij de Tweede Kamer aandacht te vragen voor deze wantoestanden. Ik wil alle Kamerleden inlichten, opnamen laten horen over oneerlijke processen in Nederland. Hoe men hier ouders discrimineert. Misschien schrikken ze dan?! Nu lezen volksvertegenwoordigers verhalen, maar dat blijft maar bij een verhaal van ouders, die kwaad zijn op die 'arme' en 'onschuldige' Jeugdzorg.
 
Europese Commissie geschokt
 
Een klacht indienen bij de Europese Commissie was makkelijk. Ik heb een klacht gestuurd en binnen een paar weken kregen wij een uitnodiging voor een verhoor bij het Europese Parlement. Na dit verhoor waren ze zo geschokt, dat de Commissie een brief naar de Minister van Justitie heeft gestuurd.
 
Antwoord van de Minister van Justitie
 
Het antwoord van Minister was, dat hij er vanuit gaat dat de rechters in ' het belang van de minderjarigen' handelen.(*) Hoewel de Commissie duidelijk heeft gevraagd op basis van welke wet ze dat gedaan hebben. De Commissie oordeelde dat het gedrag van BJZ tegen het belang van onze kinderen was. Maar ja... je weet hoe dat in Nederland gaat. Na alle gebeurtenissen heb ik al het geloof in de Nederlandse Rechtstaat verloren.
 
 
Willen politici wel luisteren naar de wantoestanden binnen Jeugdzorg?
 
Ik blijf steeds meer denken over, hoe wij de politici kunnen dwingen om beter naar ouders te gaan luisteren? Ik hoop dat we een kans maken dit aan de kaak te stellen nu dat er inbreuk gemaakt is in de mensen- en kinderrechten in onze zaak.
In strijd met Europees Verdrag Rechten Kind
 
BJZ heeft zonder toestemming van de rechters (de Nationale Ombudsman heeft ook geschreven dat ze dat in strijd met art 3.2 van de Europese Verdrag van de kinderrechten gedaan hebben) onze kinderen uit huis geplaatst. Onze rechten als ouders heeft de Nederlandse rechtbank en het Hof op verzoek van BJZ en RvdK niet erkend. De in Polen gemaakte geboorteakten gelden in Nederland niet. Op de dag van UHP had BJZ voorlopige voogdij en nu hebben ze voogdij tot de 18e verjaardag van onze dochters. Als voogden beweren ze niet onder WoB te vallen. Dat moet veranderen! Voor hen wordt de weg vrijgemaakt voor leugen, bedrog en machtsmisbuik!
 
JB
 
Redactie Dark horse:
Deze casus is bekend bij Jeugdzorg Dark horse. Wij houden contact met de ouders.

(*) Een zelfde ontkennende houding kwam er van de Groen Links Europarlementariërs, toen de Letse parlementariër mevrouw Tatjana Zdanoka hun aandacht vroeg in de zaak van Ilja. Ook zij gingen er blindelings vanuit dat het systeem rond de Jeugdzorg in Nederland goed funtioneert. Regelmatig  weigert Nederland zich te verantwoorden op een Internationaal podium en vind zij haar nationale beleid belangrijker dan internationale verdragen.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/razzia-update-jeugdzorg-gelderland-bang.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/letse-europarlementarier-dr-tatjana.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/hoe-denkt-groen-links-over.html

Update 5 september 2012:

Brief van de Europese CommissieKinderhandel

Het Europese Parlement heeft ons geadviseerd zo snel mogelijk een klacht bij het Europese Hof in te dienen, wat wij ook hebben gedaan. De Europese Commissie zei alleen dat onze zaak duidelijk heeft gemaakt, dat nog steeds nergens vast staat dat alle leden van de EU verplicht zijn de uitspraken en documenten van de anderen te erkennen en respecteren. De rechtbank en het Hof hebben tijdens het hele proces brieven van ons en onze advocaat onbeantwoord gelaten. Maar ze waren wel erg snel met het beantwoorden van alle brieven van BJZ en de Raad.

Ze zijn van plan de wetten aan te passen. Het enige voordeel van de brief, is dat nu iedereen in Nederland weet dat onze zaak geen Nederlandse, maar een internationale zaak is. En wij gaan er alles aan doen om iedereen over deze misdrijven te informeren. Dit document wordt ook tijdens elke zitting naar voren gebracht. Ook weten ze allemaal dat onze zaak bij Europese Hof ligt en elk document, elke leugen wordt naar het Europese Hof als bewijs gestuurd.

Wij hopen ook, dat naarmate meer mensen bij Europese Commissie gaan klagen en bij het Europese Hof, er meer kans bestaat dat dit soort kinderhandel verboden wordt.

In opdracht van BJZ en het pleeggezin, worden wij door de politie geïntimideerd. Er is ook sprake van stalking. Ze maken ons bang met rechtszaken. Wij hebben als ouders geen rechten.

Geluidsopnames

Zoals te beluisteren is in de opnames die wij jullie gestuurd hebben, is politie niet eens verplicht om de feite/waarheid in hun dossier over ons te schrijven. Zoals ze zelf tegen ons zeggen, hebben wij geen recht om enige aangifte tegen betrokken partijen te doen. Alles wat ze over ons schrijven wordt tegen ons gebruikt bij een  rechtszaak. Hun woord telt, zelfs als dat leugens zijn.

Hoge Raad

Nu wachten wij op de beslissing van de Hoge Raad. De uitspraak dat wij geen strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen wij niet toesturen, want zoals jullie hoorde in de opname, mogen wij geen uitspraak op schrift krijgen.

Geen emotionele band?

Wij krijgen ook de processen-verbaal van onze zaak niet te zien. BJZ en de Raad beantwoorden onze brieven en die van onze advocaat niet. Wij ontdekten dat de bijzondere curator in onze zaak, op basis van een telefonisch gesprek met BJZ en het pleeggezin, (zonder de kinderen en ons te zien), vaststelt dat tussen ons en onze kinderen geen emotionele band meer is.

Alle betrokken instanties raken onze documenten 'kwijt' of ze geven geen antwoord.
 
JB
 


10 opmerkingen:

 1. Hier zijn geen gezinsvoogden maar voogden:
  Waar de ouders ontzet zijn -de ouders hebben geen rechten vlgs de rechter- is er geen gezinsvoogdij doch voogdij tot 18 jaar door de eigen werkver$chaffer BJZ.

  Of is hier sprake van misleiding door BJZ over gezinsvoogdij en over rechten van ouders en over geen recht van gezinsvoogd behalve BW1:258 e.v.???

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat boek hoef je niet meer te schrijven hoor, dat is er al een jaar. Het heet 'Verloren Kinderen' en legt precies uit wat er allemaal mis gaat in scheidingszaken. Zie www.niranam.eu/bestellen.

  Ik probeer om dit boek verfilmt te krijgen, dan pas zullen veel meer mensen het gaan begrijpen en het systeem veranderen onder druk van de massa!

  Gerard Wouters

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het McMichael-arrest van het EHRM dd. 24-02-1995 onderstreept dat beide partijen in juridisch proces (ook dus OTS-zaken) beide de beschikking moeten hebben over de stukken in proces of van belang zijn, zoals PV, contactjournaals van BJZ en RvdK e.d., indicatiebesluiten en diagnostische rapporten. Waar de laatste ontbreken, handelt BJZ dus niet diagnostisch en op basis van het kennisniveau van een sociaal werker.
  Daar is beëdiging voor nodig op de rechtszitting!
  Of een vonnis op basis van een Nederlandse wet is ongeldig waar Grondwet art. 94 op een Internationaal verdrag (prevalerend) wijst.

  We zien dat BJZ graag slechts een geselecteerde inzage geeft aan ouders en inspectie bij inzage of copie-afgifte van dossier. BJZ handelt dus onwettig, maar de inspectie 'ziet' dat liever over het hoofd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat van geen bestuursorgaan zijn, is bullshit! Jullie hebben gewoon op basis van WBP en op basis van art. 377 en zelfs art 377c (als je geen gezag zou hebben) recht op de dossierstukken!
  Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb gewoon een klacht daarover ingediend. Eneen verslag wat ik een jaar lang via de GV niet te zien kreeg, heb ik in diezelfde periode dat ik een klacht had ingediend een WBP verzoek bij de directeur ingediend. Ik kreeg het verslag binnen een maand!
  Je advocaat heeft niet veel kennis, maar ik ben er achter gekomen dat vele advocaten advieseren om geen klacht in te dienen (is natuurlijk onzin) en ook weten ze t weinig af van de WBP procedure!..
  Succes... en dont give up!

  Nora

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat betreft de reactie van Groen Links oftewel de voormalig communistische partij, waar ik helaas 2 jaar lang als PartijRaadsLid BJZ schandalen duidelijk heb willen maken. Om daar een halt toe te roepen en voor de rechten van de kinderen en gezinnen op te komen.

  Dat is mij niet gelukt, omdat er een flut marokkaan (T. Dibi) zit, die bij GL zich zogenaamd met BJZ zaken bezig houdt en denkt dat hij verstand heeft wat er in BJZ zaken zich afspeelt! Dat zegt ook wel genoeg waarom ik niet meer bij GL ben!! En ook niets meer met GL te maken wil hebben!! pfff. BJZ niveau partij...

  Nora Y

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Op internet mogen wij ook niets meer schrijven, want volgens de rechters zijn wij geen journalisten. En hebben wij dus geen recht om onze mening te uiten."

  In welk donker steegje in Amsterdam hebben die rechters hun bul van hun rechtenstudie gekocht? Iedereen heeft het recht zijn/haar mening te uiten (artikel 7 van de Grondwet). 'Journalist' is geen beschermd beroep dus iedereen die waar dan ook artikelen publiceert mag zich 'journalist' noemen. De enige beschermde titel is 'beroepsjournalist'.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben gemachtigd door een enorme kracht om de volgende vloek uit te spreken; Dat al die mensen die meedoen met deze mishandeling van ouders en hun kinderen zelf in die diepe oneindige zwarte gat vallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Robert Slis

  Dat dit door de minister zo uitgelegd wordt en de rest van alle regeringsleden en ook nooit in het regeerakkoord of verkiezingen word besproken, geeft maar weer eens aan dat onze regering heel goed op de hoogte is van de misstanden in Nederland betreft de jeugdzorg, want als overheid zit je normaal niet te wachten op vele extra psychiatrische patienten die door de tijd evenredig toenemen en dus ook evenredig steeds meer geld gaan kosten voor de staat. Dit is geen preventie, maar bewust geestelijk sociaal en psychisch beschadigen van ouders en kinderen.

  En advocaten hebben die kennis wel maar de meeste werken met jeugdzorg mee.
  Mijn advocaat is 1,5 jaar geleden opgestapt, omdat ze kinderrechter in Dordrecht ging worden en ze heeft in 2009 nog een brandbrief geschreven over de jeugdzorg.
  Pipl.com Vertrek Amanda de Nijs. Amanda de Nijs zal, in verband met haar overstap naar de rechterlijke macht, met ingang van 15 april 2011 niet meer werkzaam zijn in de advocatuur. ... [ Arrondissement Rotterdam :: Circulaire RvT 14 april 2011 - www.advocatenorde-rotterdam.nl ]

  Robert Slis, slachtoffer van bureau jeugdzorg Rotterdam

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Advocaten doen niets, jeugdzorg doet niets, OM doet niets, politie doet niets, kinderpsycholoog bevooroordeeld, kind in de kreukels en band met verstoten ouder daardoor extra verbroken.

  BeantwoordenVerwijderen