donderdag 27 september 2012

Ouders kunnen zich melden voor letselschade door Jeugdzorg

http://stichtingprojeugd.nl/

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/seksueel-misbruik-in.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12081101/___Massaal_misbruik_in_Almelo___.html


Welkom op de website van Stichting Pro Jeugd. Stichting Pro Jeugd (Adwin den Hartog) is een claimstichting en is opgericht met als primaire doel het aanpakken en tegengaan van misstanden in de Nederlandse jeugdzorg. Het woord “misstanden” dient daarbij in een breed perspectief gelezen te worden. Het omvat zowel misstanden in de instellingen voor jeugdzorg alsook misstanden bij de bureau's jeugdzorg die, in de ogen van veel ouders en advocaten, misbruik maken van hun machtspositie.
De ervaring leert dat een individuele klacht vaak niet serieus wordt genomen en ouders en/of kinderen veelal met lege handen blijven staan.
Claimstichting Pro Jeugd wil dat een halt toeroepen. Wij zullen dit doen door al deze klachten te bundelen en daarmee de misstanden aan de kaak te stellen bij de landelijke politiek. De middelen die Stichting Pro Jeugd daarvoor inzet kunnen divers zijn, van softe en harde aanpak, van het vragen van media-aandacht tot het voeren van collectieve procedures. Vanwege dat laatste voldoet Stichting Pro Jeugd aan de zogenaamde claim code.

Commissie Samson


De door de regering ingestelde commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en/of pleeggezinnen zijn geplaatst en komt naar verwachting in oktober 2012 met haar eindrapport.
Stichting Pro Jeugd betreurt het dat deze commissie zich uitsluitend richt op het sexueel misbruik en niet op de grootschalige geestelijke mishandeling, die onder leiding van jeugdzorg plaats vindt. Stichting Pro Jeugd verwacht een vernietigend oordeel en wil het logische vervolg zijn op de conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson.
Aanmelden
Op deze pagina kunt u misstanden in de jeugdzorg melden aan Stichting Pro Jeugd. Heeft u het idee dat er iets niet in de haak is in het contact tussen u en bureau jeugdzorg of de gezinsvoogd ? Misschien wordt u als ouder van alles op de mouw gespeld door medewerkers en leidinggevenden ! Ook kan het zijn dat uw kind seksueel misbruikt of geïntimideerd is of wordt in een jeugdzorg instelling.

Voor al deze, en vele andere zaken aangaande jeugdzorg, kunt u zich desgewenst wenden tot Stichting Pro Jeugd. Wij zullen dan samen met u bekijken wat de misstanden precies inhouden en wat de mogelijkheden zijn voor een vervolgtraject.

Momenteel zijn wij hard aan het werk om de juiste formulieren online beschikbaar te stellen. Tot die tijd kunnen aanmeldingen worden gedaan door een e-mail te sturen aan Stichting Pro Jeugd. Deze e-mail moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
- Uw volledige naam, adres, postcode/woonplaats en eventueel telefoonnummer.
- Reden van uw aanmelding.

Daarnaast dient het bedrag van €60,- inschrijfgeld te worden voldaan. Dit kan met paypal en i-deal. Meer informatie hierover ontvangt u in de antwoord-mail.

Alle binnengekomen e-post zal strikt vertrouwelijk worden behandelt en wordt door een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk beantwoord. Denkt u eraan dat u om aanvullende informatie gevraagd kan worden.

Stuur een e-mail met betrekking tot:
Wie naar de werkwijze van de huidige jeugdzorg kijkt en met de mensen spreekt die met een jeugdzorg instantie te maken hebben zal al gauw zien dat het niet is zoals de grote landelijke media ons voorspiegelt. Men zegt open en transparant te werken maar ondertussen liegt men rapportages bij elkaar om (verlenging) OTS af te dwingen bij de kinderrechters die absoluut niet aan waarheidsvinding (wensen te) doen. Doordat jeugdzorg instanties dit keer op keer weer lukt dwalen steeds meer kinderen af van de werkelijkheid. Vaak worden deze kinderen gescheiden van hun ouders, waarna deze ouders in diskrediet worden gebracht door leidinggevenden en zelfs door gezinsvoogden en pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt vooral als men probeert voor de rechten van hun kind, én die van henzelf, op te komen.
Het contact wordt teruggebracht naar eens per twee weken een uurtje bezoek en twee keer per week tien minuten bellen. Bij al deze contactmomenten zit vaak een medewerker om mee te luisteren en te oordelen. In het ernstigste geval wordt het kind, in de instelling waar het door jeugdzorg en haar "plaatsende instantie" is weggestopt, zwaar mishandeld of seksueel misbruikt. Dit kan zijn door een groepsgenootje maar ook door een medewerker. De geharde internaatbewoner weet zelfs dat aangiftes gedaan vanuit een instelling in de meeste gevallen geseponeerd worden.
Helaas berusten deze verhalen op waarheid en zijn het GEEN incidenten !
Stichting Pro Jeugd trekt zich het lot van deze kinderen en hun ouders enorm aan en wil door middel van het bundelen van krachten én klachten deze werkwijze een halt toeroepen. Om dit te bereiken zullen wij het volgende hanteren:

Doelen van Stichting Pro Jeugd


Lid 1. De stichting heeft ten doel:

a. In zijn algemeenheid het bevorderen van de kwaliteit van jeugdzorg en jeugdzorginstellingen alsmede het behartigen van de belangen van een ieder die zich benadeeld voelt door de Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen dan wel door Bureaus voor Jeugdzorg dan wel door met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg dan wel door anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
b. Het aanpakken van misstanden bij Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen en/of Bureaus voor Jeugdzorg en/of met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg en/of anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
c. Het voeren van (collectieve) (juridische) procedures voor degenen die zich benadeeld voelen door de Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen en/of Bureaus voor Jeugdzorg en/of met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg en/of anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkwijze van Stichting Pro Jeugd

Lid 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
· Het verzamelen van informatie, feiten en documenten met betrekking tot mogelijke misstanden bij de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het benaderen van de media teneinde mogelijke misstanden onder de aandacht van een breed publiek te brengen,
· Het creëren van een gespreksplatform voor degenen die zich benadeeld voelen door de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het instellen van (collectieve) rechtsvorderingen tegen de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het aangaan van dadingen en het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen.

Redactie Dark horse: De 60 € inschrijfgeld is voor alle onkosten die worden gemaakt. Dossiervorming, dossieropvraag, etc. De letselschade advocaat zal de ouders vertegenwoordigen in een proces tegen de Nederlandse Staat en Jeugdzorg. De stichting krijgt binnenkort een Kamer van Koophandel nummer en zal die vermelden. Dark horse staat in contact met de Stichting Pro-Jeugd.
Adwin de Hartog heeft de Stichting opgericht, zijn dochter is in een instelling seksueel misbruikt. Zie de link hieronder.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/seksueel-misbruik-in.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12081101/___Massaal_misbruik_in_Almelo___.html


Adwin den Hartog (rechts) met zijn advocaat mr. A. J. R. Oude Middendorp, sleept jeugdzorg voor de rechter.                        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

  10 opmerkingen:

  1. Prima initiatief!

   Plat-procederen dat mislukte 'hulp'-carcinoom in onze samenleving.

   BeantwoordenVerwijderen
  2. http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1342582/2011/11/02/Kinderrechter-uit-Texas-ranselt-gehandicapte-dochter-af.dhtml

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Jaarbericht Bureau jeugdzorg Limburg:

   http://www.bjzlimburg.nl/wp-content/themes/bjz/downloads/jaarbericht2011_bjz.pdf

   Uit het voorwoord blijkt dat de kritiek blijkbaar wordt gevoeld, al is het in bedekte termen!

   Waarom zijn er geen horden tevreden ouders die graag hun verhaal doen in het jaarbericht, i.p.v. wat professionals die zelf belangen hebben, al is het maar om de werkrelatie met de dwazen op orde te houden?

   In de laatste alinea van het voorwoord zegt de Raad van Bestuur Bjz het dan zelf maar:
   "We zijn van mening dat Bureau Jeugdzorg Limburg in 2011 in de lokale gemeenschap een te waarderen samenwerkingspartner was .."

   Zou er niemand gevonden zijn die dát voor zijn rekening wilde nemen?

   Het zou mij niets verbazen.

   BeantwoordenVerwijderen
   Reacties
   1. Als die tevreden ouders, die wel goede ervaringen hebben met BJZ, er zijn (ze zijn er), dan is het de wetenschappelijke vraag tot welke doelgroep deze behoren, en hoe ze gehoorzaam gehandeld hebben?!
    De meeste kinderen lopen psychische schade op omdat BJZ geen rekening houdt met de invloed van hun handelen.

    http://www.spatiegebruik.nl/regels.html .

    Verwijderen
  4. Het Savanna meisje behoort tot de kinderen die op de zogenaamde wachtlijst staan, het zijn kinderen die daadwerkelijk worden mishandeld. Maar Jeugdzorg stelt die enkel onder toezicht omdat dit in ieder geval 7700 euro per kind opbrengt.

   Uithuisplaatsen van deze kinderen doen ze niet, omdat deze kinderen reeds beschadigd zijn en ze dan ook daadwerkelijk hulp moeten verlenen. En dat kost BJZ geld en tijd en dat willen ze niet.
   Van de kinderen die uithuisgeplaatst zijn zitten er maar 11% terecht en 89% onterecht uithuisgeplaatst. De 11% van de kinderen die er terecht zitten, die zitten er alleen voor de schijn.
   Als de Staat komt controleren dan laten ze enkel deze kinderen zien en niet die 89% van de kinderen die er onterecht zitten. De kinderen die gezond zijn en Jeugdzorg die ze naar behoeve kapot maken of anders weggeven aan adoptieouders.

   Dit, omdat je een gezond kind beter kan ‘verkopen’ (je gaat toch zelf ook niet naar de winkel om een nieuwe auto te kopen die kapot is). Nog even over het verhaal Savanna, de kinderen die op de zogenaamde wachtlijst staan, het is overduidelijk dat men wel na kan tellen op de vingers van een hand, dat er weer zo iets gebeurt.

   Aan de ene kant loopt BJZ dan een deukje op, omdat het zogenaamd niet goed opgelet heeft op het OTS kind. Aan de andere kant, negatieve reclame is tevens ook positieve reclame. Jeugdzorg gaat met deze dossiers naar de Staat, de politiek, om te vragen voor aanscherping van regels en nog strengere wetgeving. Terwijl dit niet nodig is, omdat dit een smerig opzet spelletje is van BJZ zelf om geld te verkrijgen van de Staat.

   Per kind ontvangt de Stichting BJZ 34000,- per kind voor een UHP en 7700 euro voor een OTS per kind. In totaal gaat er zo’n vier miljard rond in deze sector. Zoals ik al zei, de opzet is verkeerd.

   Ze worden beloond om een kind te roven van de ouders, in plaats van hulp te bieden aan huis. Nederland is ziek, en in de politiek wil men deze werkwijze van Jeugdzorg niet zien. BJZ en de Raad moeten onmiddellijk opgeheven worden. Daar waar nodig echte specialisten die geregistreerd wetenschappers aan het werk zetten. Hen een bonus geven als ze een kind thuis kunnen laten wonen en daar hulp kunnen bieden. Die dan met succes zal worden afgerond.

   Anoniem

   BeantwoordenVerwijderen
   Reacties
   1. De te verwachten vraag om "aanscherping van de regels" is dus in feite een vraag om het uithuisplaatsen makkelijker te maken, en heeft niets met aanscherpen te maken. Het is een misleidend argument van BJZ! En rechters trappen er in!
    De Savanna-gezinsvoogd is vrijgesproken van het zien vermageren en geen diagnost erbij halen.

    Verwijderen
   2. De Raad zou juist niet opgeheven moeten worden maar zelf en alleen degelijker onderzoek moeten doen onder voor ouders duidelijke normering en eisen, met een diagnost, want er zijn ook verwaarloosde kindertjes, maar niet veel, en die hebben wel ook een juist traject nodig. Onderzoek met tuchtrecht op niveau, diagnostisch.

    Met https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf kan het:

    Er moet een tweesporenbeleid komen om zowel kinderen te beschermen tegen de jeugdzorgwerkers (AMK/BJZ/CJG) met hun niveau van meningen, als tegen ernstige bedreigingen vanuit... wat te onderzoeken is middels diagnostiek.
    Dat hoeven geen ouders te zijn; een buurvrouw of school kan dat ook zijn. Dan kan men ook nog denken om de bedreiger weg te plaatsen i.p.v. het kind te schaden door een maatregel, waar enkel de overheid zelf de verantwoording over heeft (IVRK 3-24) {http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/kinderrechten-in-nederland-op-gespannen.html}.

    Verwijderen
  5. Liegen mag?

   Artikel 225

   1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.


   2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.


   3. ( .. )

   Wat te denken in dit verband van alle aperte leugens in rapporten, verslagen, contactjournaals etc.
   Zodra e.e.a. aan de rechter wordt gezonden is het in elk geval bestemd om tot bewijs te dienen ..

   BeantwoordenVerwijderen
  6. Dit is eenvoudig omzeild door de meningen van anderen onder bronvermelding in een rapport op te nemen. Immers, het opnemen van verklaringen, of ze nu waar zijn of niet, is niet strafbaar. Ook niet als je kunt bewijzen dat ze onjuist/gelogen zijn. Dat vervolgens de uitspraak gebaseerd wordt op die leugens is vanzelfsprekend geworden.

   Vandaar ook dat het dagelijkse praktijk is dat burgers die eenmaal in een ambtelijke molen verzeild raken tot de ontdekking komen dat ze volstrekt rechteloos en machteloos zijn. Alles wordt verdraaid, en toegeschreven op de eigen mening in rapporten opgenomen.

   Bovendien is iedere leugen achteraf te verantwoorden door deze recht te laten zetten door de gedupeerde burger met een 'wijzigingsverzoek' of 'bezwaarprocedure'. Het verandert niets meer aan de uitspraak, die is definitief. Iedereen maakt immers (bewust) fouten.

   Geen wonder dat burgers zo weinig vertrouwen meer hebben in de rechtstaat. Er zijn talloze (ook officiële) sites die hier ruchtbaarheid aan geven. Tot en met politieke partijen aan toe.

   En dan klaagt iedereen over de kloof tussen burgers, politiek, en rechtspraak?!

   Knappe jongen die al die ambtenaren in dienst van de overheid van valsheid in geschrifte gaat beschuldigen zonder bewijs dat hier van opzet sprake is ;) En dus trekken, met name vaders, aan het kortste eind en raken ze op termijn ieder contact met hun kind kwijt.

   85% van ambtenaren in zorginstellingen en binnen het kinderrecht schijnt vrouw te zijn, mag jij je fijn als man zijnde staande zien te houden tussen alle leugens, listen en laster die ze bezigen en verdedigen onder noemer 'belang van het kind'.

   BeantwoordenVerwijderen
  7. Ik vind het verschrikkelijk dat een kleinkind van 11 jaar en een ander van 13 jaar heel veel liefde hebben gehad van ons, maar dat de moeder een nieuwe vriend heeft, die mij ernstig heeft bedreigd, waarvan ik aangifte heb gedaan. Ze wil niet dat de dochter naar de vader gaat. 'Dan maar in een pleeggezin' zegt de moeder. 'Het is nu rustig', dat zei ze tegen de voogd. Die antwoordde 'dat zal zeker'. Nu bleek dat de jongste geheel geen contact meer mag, daar ze huilbuien heeft, paniek, zweetaanvallen en boos is. Hoe begrijpelijk, want je kunt geen 50% DNA weg werken. De oudste mag vader nu ook niet meer zien. Prettige Kerstdagen voor de wereld en vrede. We hebben na de leugens van Jeugdzorg haar opgezocht en gevraagd 'hoe gaat het met je? Wil je je vader nier meer zien?' 'Het mag niet zeggen ze' Wij: 'Wie zegt dit dan? 'Allemaal' zegt ze. Ze huilde verschrikkelijk en rende weg.

   Adrianus Vlasveld

   BeantwoordenVerwijderen