vrijdag 7 september 2012

Concept-Jeugdwet een koude douche

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=108495&url=117071

http://www.vngmagazine.nl/archief/5776/commentaar-tussen-droom-en-daad-staat-de-jeugdwet
Ralph Pans (VNG): 'Concept-Jeugdwet koude douche'


07.09.2012
De concept-Jeugdwet is ter consultatie het land in gestuurd. Dit wetsontwerp is een koude douche geworden, schrijft VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans in zijn column in VNG Magazine.

'De nieuwe jeugdwetgeving moet passen bij het Wmo-kader met ruimte voor maatwerk en focus op de burger. De Jeugdwet is echter opnieuw sectoraal ingestoken. Van toepassing van de Wmo-benadering is weinig meer overgebleven.

Er worden gedetailleerde verantwoordelijkheden en taakstellingen geformuleerd zonder de gemeenten daarvoor gelijktijdig bevoegdheden te geven.

Verschillen tussen de Jeugdwet en de Wmo zijn onder meer: zorgplicht versus compensatieplicht, de relatie Rijk en aanbieders centraal en niet die tussen gemeente en burger, sectorale probleembenadering in plaats van resultaat voor de burger. Ook veel op uitvoering gerichte regels tegenover een grote mate van beleids- en uitvoeringsvrijheid.

Het wetsontwerp staat daarmee haaks op ons streven naar een integrale benadering van het sociale domein, waarover de VNG volgende maand nadere voorstellen presenteert'.

Lees hieronder het volledige commentaar in de VNG Special Jeugd van deze week.

Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG, ralph.pans@vng.nlEr is in Nederland grote consensus over de noodzaak om de jeugdzorg ingrijpend te veranderen. Nederland heeft de gelukkigste jeugd van Europa terwijl er een enorme toestroom naar gespecialiseerde jeugdzorg is. Jeugdigen hebben last van de manier waarop de overheid de zorg georganiseerd heeft. Wachtlijsten, onnodige medicalisering en toenemende druk op gespecialiseerde zorg zijn het resultaat. Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteit van het gewone opvoeden en opgroeien.

Ook moet er voldoende aanbod komen van kwalitatieve laagdrempelige eerstelijnszorg zonder versnippering, die meer effectief is. Problemen voorkomen en oplossen doe je bij voorkeur dicht bij huis, op lokaal niveau, waarbij ouders en opvoeders centraal staan en jeugdzorg een hulpmiddel is. Niet het recht op jeugdzorg centraal stellen, maar opvoeders versterken in hun kracht. De beleidsbrieven van het kabinet, met woorden als normalisering, demedicalisering en bestuurlijke en financiële ontkokering, passen uitstekend in die benadering. Dat vraagt om wetgeving die past bij het Wmo-kader met ruimte voor maatwerk en focus op de burger. Dit is ook door het kabinet toegezegd. Daarom is de VNG blij dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet controversieel verklaard is na de val van het kabinet.

Inmiddels hebben de staatssecretarissen van VWS en VenJ de concept-Jeugdwet ter consultatie het land in gestuurd. Dit wetsontwerp is een koude douche geworden. De Jeugdwet is opnieuw sectoraal ingestoken, van toepassing van de Wmo-benadering is weinig meer overgebleven en er worden gedetailleerde verantwoordelijkheden en taakstellingen geformuleerd zonder de gemeenten daarvoor gelijktijdig bevoegdheden te geven. Verschillen tussen de Jeugdwet en de Wmo zijn onder meer: zorgplicht versus compensatieplicht, de relatie Rijk en aanbieders centraal en niet die tussen gemeente en burger, sectorale probleembenadering in plaats van resultaat voor de burger. Ook veel op uitvoering gerichte regels tegenover een grote mate van beleids- en uitvoeringsvrijheid. Het wetsontwerp staat daarmee haaks op ons streven naar een integrale benadering van het sociale domein waarover wij volgende maand nadere voorstellen presenteren. Herstel van de droom waarover consensus bestond, is van groot belang. De wet moet dit niet in de weg staan. Als wij de doelstellingen van de decentralisatie willen bereiken moet de focus zijn: mensen en manieren en niet regels en papieren.

Vindplaats: VNG Magazine 17, jeugdspecial, 7 september 2012, pagina 7


                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horseGeen opmerkingen:

Een reactie posten