woensdag 27 maart 2013

Wakker geworden?

http://www.nu.nl/politiek/3381975/vvd-wil-objectiever-optreden-van-jeugdzorg.html 

VVD wil 'objectiever' optreden van jeugdzorg  

De VVD vindt dat vertegenwoordigers van Bureau jeugdzorg in het vervolg ook de eed moeten afleggen voordat zij hun visie op een zaak komen geven in de rechtbank.  

Daarvoor zal VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg woensdag pleiten tijdens een debat over kindermishandeling.

Vertegenwoordigers van jeugdzorg komen geregeld naar de rechtbank om hun bevindingen in een jeugdzaak uiteen te zetten.

Maar volgens Van der Burg wordt er "momenteel meer op basis van meningen dan feiten" verslag gedaan, terwijl jeugdzorg wel een voorname vorm van informatie vormt voor de rechters.

De VVD'er zegt regelmatig klachten van ouders te ontvangen, "soms terecht", dat er door jeugdzorg partij wordt getrokken voor de ene of de andere ouder, dat er meningen in verslagen terecht komen of dat rapporten die al ontkracht waren weer terugkeren.

"Middels de eed wil ik jeugdzorgvertegenwoordigers daarom bewust maken van de belangrijke rol die zij vervullen", aldus Van der Burg. "Mij gaat het om de objectieve feiten."

In 2011 uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog zware kritiek op het functioneren van de jeugdzorg in Nederland. Met name zouden hulpverleners onvoldoende professioneel en slecht geïnformeerd zijn.

Ook is de jeugdzorg te versnipperd zijn door allerlei instanties die langs elkaar heen werken.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-politieke-en-media-leugens-in-de.html

 

17 opmerkingen:

 1. Jeugdzorg Dark horse heeft de VVD blijkbaar eerst flink moeten schoppen, en dan pas gaan ze luisteren. Bah, wat een stel hypocrieten, die politici.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar let op:
   de zittingsvertegenwoordiger zal dan op de zitting beëdigd verklaren gelezen te hebben in de notulen van de gezinsvoogd dat iets zo is, en dus kan deze zittingsvertegenwoordiger dit onder ede bevestigen. Het is gelezen!

   Het gaat dan nog steeds niet om diagnostische waarheidsvinding en de pedagogische of ontwikkelingspsychologische uitleg op werking in het kind van historie en beoogde inzet door BJZ.
   De gezinsvoogd die iets doordrukt, laat zich niet zien op die zitting bij de rechter.
   Dus is dit plan nog steeds een wassen neus.

   Maar wel lief dat mevrouw kennelijk iets gelezen heeft op deze site over het ontbreken van beëdiging bij de uitleg die BJZ dient te geven, zowel op de speculatieve 'feiten', als ook op de werking waarvoor het mandaat-verzoek is ingediend door BJZ (c.q. RvdK in beginsel; de RvdK wouwelt BJZ gebruikelijk na).

   Beëdigd moet er uitleg gegeven worden hoe bedreigend iets is, waarom de bedreiger niet weggenomen kan worden, wat er diagnostisch reeds aan gedaan is opdat het therapeutisch traject onderbouwd kan worden met uitleg onder ede, dus het moet staafbaar zijn t.o.v. de wetenschappelijke inzichten qua psychologie en pedagogie. Een vertegenwoordiging van jeugdzorg mag niet zwetsen, als deze onder ede staat, of het mandaat is per onmiddelijk ongeldig. Zou zo moeten.

   Verwijderen
 2. Zou goed zijn als dit erdoorheen komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zieltjes winnen voor eventuele verkiezingen. Ik trap er niet in.
  Een eed afleggen door zittingsvertegenwoordigers moeten eerst een juridische opleiding volgen eer ze in de rechtbanken of het Hof hun leugens mogen verkondigen. Ze kennen nauwelijks de rechten en wetten, ouders zijn wat dat betreft uitstekende kenners omdat zij wel op zoek gaan naar de waarheid. Dat zal BJZ tijd kosten omdat een rechtenstudie 4 tot 6 duurt, dan moeten ze ook nog eens ervaring hebben. Dan is BJZ allang opgedoekt en kost het ze niets meer, want rechtenstudie kost nogal wat.
  Zo moet het en niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mogelijk duurt een rechtenstudie 4 tot 6 jaar, maar in BJZ is men trots dat men wel 10 dagdelen studie heeft gehad, over ditjes en datjes, dus weet men het in BJZ beter.
   10 is immers meer dan 4 of 6; dat het ook om eenheden gaat, tja, daarvoor is men niet opgeleid.

   Verwijderen
 4. Ach, ze zullen er bij zeggen 'voor zover ik weet' of 'volgens mijn inschatting'.

  Dan is het (net) geen leugen.

  En de rechter krijgt geen tijd om een nieuwe zitting te bepalen, en om eerst echt onderzoek te laten doen, dus die denkt dan 'het zal wel zo zijn', net als nu.

  Niet voor niets pleiten vele deskundigen voor een algehele stelselherziening.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hahah, dit zal voor Nine Kooiman als een klap in het gezicht aankomen. Jeugdzorg is als de dood voor *onder ede staan*, want dan kunnen zij niet meer liegen, en dan hebben zij een groot probleem.

  Ilja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. BJZ is juist zo deskundig... in liegen, dus weten ze uitwegen te vinden, te smoezen, te speculeren, te insinueren, dat net geen onwaarheid is maar een mogelijkheid (in hun verzinsels).
   De zittingsvertegenwoordiger spreekt immers waarheid, omdat ze de gegevens heeft gelezen (dat is dan ˊde waarheidˊ, en niet de inhoud.

   Verwijderen
 6. Dit is heel goed maar ze zouden ook waarheidsbevinding toe moeten passen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Van Rijn en Teeven hebben er in verband met nieuwe meldingen sexueel misbruik in instellingen ook nog wat over gezegd (nu.nl, 27 maart 2013):

  De commissie onder leiding van Rieke Samson concludeerde dat jongeren in instellingen tweeënhalf keer meer misbruik rapporteren dan andere jongeren. Het kabinet maakte eerder al excuses aan de slachtoffers en is nu bezig de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren.

  Samson zei ruim een maand geleden dat de overheid echter weinig doet sinds het verschijnen van haar rapport. Het kabinet zou een bestuurlijk zwaargewicht moeten benoemen om vaart te zetten achter de aanbevelingen van haar commissie. Het ontbreekt nu aan overzicht en aansturing op het departement van de staatssecretaris, zei ze in Trouw.

  Van Rijn zei dat het met name Jeugdzorg is die aan de slag moet met een groot aantal aanbevelingen en moet zorgen voor een cultuuromslag. Daarnaast heeft hij een werkgroep benoemd onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die toeziet op de uitvoering van de aanbevelingen. Die fungeert als 'buitenboordmotor' en stuurt bij als het nodig is.

  Of er een bestuurlijk zwaargewicht moet komen, is verder aan de lotgenotenorganisaties, zei Van Rijn. De staatssecretaris is daarbij 'altijd bereid' om mee te denken en hen te ondersteunen.

  Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) zei dat het nog even duurt voordat de regelingen voor schadevergoeding van kracht worden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat bij Jeugdzorg nog een aantal zaken moet worden geregeld. Wel zullen de slachtoffers goed worden geïnformeerd over de regelingen, aldus Teeven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik weet niet van wie dit commentaar afkomstig is, maar het is reclame-taal. Niet de werkelijkheid.

   Wat er werkelijk achter de schermen is gebeurd sinds Samson, is dat de slachtoffer-organisaties nog steeds moeten bellen met het ministerie en dat er vanuit de overheid geen enkele beweging naar hen toe wordt gemaakt. De overheid neemt ook niet de verantwoordelijkheid om één en ander te coordineren, dus zoekt u het maar uit!

   Daarnaast willen ze er niet aan, dat er behalve seksueel misbruik, ook vaak sprake is van geestelijke en lichamelijke mishandeling in instellingen. (Zaak Jordy) Dus schijnheilig en laf blijven ze.

   De lafheid en ovnverschilligheid van de overheid blijkt ook uit uitspraken als 'dat moet jeugdzorg intern regelen, zij moeten zorgen voor een mentaliteitsverandering'...Dat kunnen ze en willen ze niet bij jeugdzorg. Als ze dat wel konden/wilden, dan bestonden de huidige wantoestanden niet.

   Verwijderen
  2. Dit is de reclametaal en damage-control vanuit de overheid die door mainstream media tot nu toe kritiekloos wordt overgenomen.

   Op dit moment lijkt het (stilzwijgende) format:

   - Berichten van de overheid klakkeloos overnemen;
   - Berichtgeving over de slachtoffers alleen voor zover onvermijdelijk.

   Dit laatste mede dankzij JZ DH.

   Wat echt nodig is, is het volgende 'stadium':

   Het stadium waarin de mainstream media zich serieus gaan verdiepen in de FEITEN, slachtoffers gaan spreken, dossiers gaan uitpluizen.

   Het is complex en omvangrijk (en nauwelijks voorstelbaar), dus velen overzien nog lang niet hoe groot en diep deze beerput is.

   Inmiddels met hulp van de Turkse premier zijn we op de goede weg!

   Verwijderen
  3. Noem mij eens een paar landen waar de Nederlandse overheid geen "damage-control " heeft toegepast en met hun arrogantie de mensenrechten geschonden?
   Ze maken het eigen gecreéerde probleem tot een criminaliteit en wanneer de burgers gaan protesteren om gehoord te worden dan zegt de overheid; oh oh het is wel zeer complex en daar kan ik niets over zeggen. Media doet vrolijk mee om de schoften aan te prijzen.
   Geloof me, het zwarte tijdperk breekt voor hen gauw aan.
   De wereld is op de hoogte van de mensen/kinderrechtenschending in Nederland, er is geen ontkomen meer aan.

   Verwijderen
 8. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Psychologie, t.a.v. mw. H. Verduijn
  Weesperplein 4 (Diamantbeurs)
  1018 XA Amsterdam
  Brunssum, 28 maart 2013

  Betreft: vacature nr 13-100


  Geachte dames en heren,

  Hierbij solliciteer ik gaarne op uw vacature voor een docent klinisch forensische psychologie.

  U stelt dat op uw afdeling Psychologie getalenteerde en internationaal bekende onderzoekers op een eigenwijze manier werken aan een beter begrip van de menselijke geest en menselijk gedrag, en dat de kritische UvA-student wordt geschoold in deze zoektocht waarbij zelfstandig nadenken verwacht wordt.

  Zelf ben ik al wat langer geleden afgestudeerd in de zeer zware studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarbij heb ik jarenlange ervaring in de gedwongen jeugdhulpverlening.

  Mijn persoonlijke ervaring is daardoor dat het mogelijk is om in enkele - soms korte - gesprekken duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van problemen, aanwezige psychopathologieën, en de relevante dynamiek in probleemgezinnen.

  Dat is cruciaal omdat klassiek geschoolde psychologen na intensief en ingewikkeld onderzoek vaak nóg niet in staat zijn om de duidelijke uitspraken te doen over de evidente problemen die in probleemgezinnen voorkomen en waar de jeugdrechters bij het nemen van ingrijpende beslissingen behoefte aan hebben.

  Om die reden solliciteer ik hierbij naar deze functie, teneinde mijn baanbrekende kennis en inzichten op studenten te kunnen overbrengen.

  Hoogachtend,

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Heeft ze soms het idee van de e-post die ik ca. 3 weken geleden aan haar stuurde? (Ik kreeg, bijna uiteraard, geen antwoord....)
  Het zou niet alleen goed zijn om die mensen onder ede te stellen, maar tevens de zittingvertegenwoordigers civiel en strafrechterlijk aansprakelijk stellen voor de juistheid van al hetgeen door of namens hen aan de rechter wordt voorgelegd.

  Civielrechterlijk aansprakelijk: zij staan persoonlijk in voor alle materiële en immateriële schade die aangericht wordt door hun handelen dan wel hun 'feiten'.
  Strafrechterlijk: zo snel zij op een leugen betrapt worden, ter zitting proces-verbaal op laten maken en direct een klacht wegens meineed, strafvervolging door het OM.

  Alleen en uitsluitend op deze manier lijkt mij dat er een eind zou komen aan de leugenachtige praktijken van BJZ / RvdK en andere 'jeugdzorg'-instanties.
  Ik vrees dat er niemand meer zittingvertegenwoordiger zou willen worden... hoe vaak ik niet heb meegemaakt dat die met de 'mond vol tanden' stonden op kritische vragen....

  Overigens: dat beëdigen van zittingvertegenwoordigers werd al geëist door weilen Tjerk Bakker, oprichter van de Stichting Dwaze Vaders en schrijver van het nog steeds actuele boek: 'OmgangsONrecht, de Nederlandse situatie' (gratis als Pdf op internet te downloaden!)

  Het is bedroevend hoe weinig mensen slechts de petitie ondertekend hebben voor het verplicht stellen van beëdiging van die zittiingsvertegenwoordigers (http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht / ca 525 handtekeningen in meer dan 1 jaar..)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Meneer Mul,
   voorzover ik mw. Busman's petitie voor de geest kan halen is er ook uw punt in benoemd.
   Een advocaat heeft een rechtenstudie opzitten met bul en ervaring, dus beëdigd en moet een gezin verdedigen tegen een nietsnut die de wetten niet kent maar een tekst uit haar hoofd leert en bij kritische vragen (die vaak niet gesteld worden) begint te stotteren. Dit is een regelrechte afgang/belediging voor de beëdigde advocaten, het gezin én Vrouwe Justitia. En toch blijft deze complete circus in stand. Eed afleggen is niet genoeg, ze moeten inderdaad rechtenstudie doen met aantoonbare getuigschriften. Ze verdraaien feiten, liegen en bedreigen. Laat ze dat eens doen met een blinddoek om.

   Verwijderen
 10. Wanneer moet die eed afleggen ingaan??

  BeantwoordenVerwijderen