zondag 10 maart 2013

Accreditatie voor Jeugdzorgwerkers...


1.: HBO met zesjes geslaagd wordt NOOIT het niveau van een universitaire studie met stage en supervisie.

 
2: Van MBO met wat spaarpuntjes door slapend cursusjes te bezoeken een HBO-niveau te maken, voor de schijn van 'professionaliteit', is een grootse misleidin
van burgers, rechters en politiek.

We namen waar dat accreditatieavonden al leegliepen tijdens de pauze. Zo belangwekkend vonden de aanstaande jeugdzorgwerkers hun studiestof ten behoeve van hun aanstaande kinderobjecten.3.: Wanneer de mentaliteit van jeugdzorgwerkers zo gekenmerkt wordt in praktijkobservatie, dan is het des te schrijnender dat ouders zich niet mogen accrediteren, geen cursussen krijgen aangeboden, maar hun werkobject (in de ogen van BJZ) wordt weggenomen. Op basis van smoesjes vanuit dit niveau van  jeugdzorgwerk. 

 4: Schrijnend dat rechters dit niet zien. Schrijnend dat politici dit niet willen zien, al krijgen dezen te horen vanuit diverse hoeken dat het niveau van BJZ volstrekt onvoldoende is om een casus diagnostisch en integraal te beoordelen. Daarom de smoesjes, die ouders en advocaten als leugens en insinuaties bestempelen.

5.: Jeugd-gezondheidszorg bestaat en is mogelijk. -
} Ouders kunnen preventief gebruik maken van deze echte zorg en beoordeling, al is het maar voor tips en opvoedingsoverleg. -
} Waarom stemt de burger op een politieke partij die zich blind houdt voor de bezuinigingsmogelijkheid om BJZ geheel op te doeken, ook onder de aanstaande andere naam???: OTS+UHP is schadelijk voor kinderen, zeker zonder noodzaak en zonder degelijker afwegen van de vermeende bedreiging die BJZ stelt. -
} Waarom gedragen de meeste politici zich als Oost-Indisch doof voor de echte knelpunten die ouders en deskundigen zagen en meldden??? -
} Waarom gedragen veel kinderrechters zich gemakzuchtig, waar LJN BD1113 hen het recht geeft degelijker te onderzoeken of BJZ wel heeft onderbouwd, waar het om een ingrijpende maatregel draait, dat eigenlijk een uiterste middel behoord te zijn??? -
} Enz.

Er valt op deze site wel meer vraagpunten te (h)erkennen. En plannen voor verbetering!TS


9 maart


@jeadvocaat Parlementair onderzoek naar NL "kinderbescherming" lijkt me nog harder nodig.. #AMK #jeugdzorg @SvenSnijer @nat_ombudsman9 opmerkingen:

 1. Dat hoor je van veel trainers in de jeugdzorg, jeugdzorgmedewerkers zijn helemaal niet geïnteresseerd in de materie. Ze willen altijd eerder weg, stellen geen zinnige vragen, en komen met praktijkvoorbeelden waar je de haren van te berge rijzen. Verhalen over hoe vervelend de kinderen zijn en helemaal geen begrip.

  Het ontbreekt niet alleen aan de juiste opleiding maar er is een reden dat deze mensen geen hogere opleiding hebben. Ze hebben te weinig nieuwsgierigheid, ze vragen zich niet voortdurend zaken af zoals academici dat doen.

  Ze zijn praktisch ingesteld, dus hup een antwoord en verder niet zeuren. Hup vroeg naar huis en het eten op tafel. Dat zal nooit veranderen, je kunt van mensen die zo in elkaar zitten nooit reflecterende analytische nieuwsgierige wezens maken die voor hetzelfde geld universiteit hadden gedaan.

  Het zit er gewoon niet in, en daarom moet de maatschappij dat niet langer verwachten en moeten bestuurders niet langer doen alsof het er wel in zit. (bv met zelflerende organisaties en reflecterende 'topprofessionals)

  Deze mensen zouden gewoon beslist geen macht mogen hebben en niet met rechters en dokters op gelijk niveau kunnen praten. Daar gaat het dus vaak ook helemaal mis want daar heeft bv de GGZ (wel academici) dus ook geen zin in . En dan is de jeugdzorg weer beledigd.

  Gewoon simpel werk geven als onderwijsassistent of iets dergelijks. En als ze doorleren kunnen ze dan tweedegraads leraar worden. Meer zit er echt niet in, waarom doet men dan van wel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist. Door de hele geschiedenis heen zie je dat mensen die macht hebben waar ze niet mee om kunnen gaan of waar ze het niveau niet voor hebben overgaan tot machtsmisbruik en terreur zodra ze tegen hun eigen grenzen aan lopen.

   En dat alles is bij jeugdzorg cs permanent aan de orde.

   Verwijderen
 2. Om heel eerlijk te zijn vind ik een academische opleiding niet primair vereist voor jeugdhulpverleners. Persoonlijk neem ik al genoegen met oprechte liefde voor kinderen en en een flinke dosis integriteit. Niet het opleidingsniveau heeft mij zozeer dwars gezeten als wel het totale gebrek aan transparantie en eerlijkheid binnen deze sector.
  Als moeder heb ik uiteindelijk liever iemand zonder opleiding bij wie de belangen van de kinderen voorop staan, dan een academisch gevormd iemand bij wie de euro bepalend is voor de beslissingen die hij/zij neemt inzake de kinderen.

  Annette

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Annette toch....
   Liefde is goed, maar waar het hier om gaat:

   Voor jeugdzorgwerkers die de overgang bepalen tot gedwongen maatregelen, is in het belang van het (integrale) kind diagnostische kennis van node, om geen punten ter afweging over het hoogd te zien.
   Jeugdhulpverleners mogen spelen wat ze willen, maar zouden niet die toegang mogen bepalen tot OTS en UHP, die schadelijk blijken vanuit psychiatrisch oogpunt.
   Daar zijn wetenschappers het over eens buiten BJZ.

   Liefde mag.
   Juist mag liefde, die rekening houdt met het beleven, de behoeften, en de ontwikkeling van een kind.
   Het uithuisplaatsen is een schadelijke schok voor een kind; het de ouders te weinig of niet mogen zien is later zeer schadelijk voor de identiteitsontwikkeling (85%). (Dit zien we bij bijv. adoptie).

   De toegang tot OTS (en zeker bij UHP en OZ) moet academisch en onafhankelijk van BJZ en diens bezettingsgraden bepaald worden.

   Het gaat dus om (het tegengaan van) de misbruikte macht tot een beschermingsmaatregel te komen op basis van te weinig afwegingen en regelmatig zelfs op basis van door BJZ gegeven insinuaties als 'reden' voor de rechter die geen psychiater is.
   Geloof (in BJZ) is geen grond tot OTS of UHP.
   Macht is geen grond om een kind te beschadigen met UHP.
   Valsheid in beweren, onbeëdigd, is slecht. Oneervol.
   Kokervisie in politiek jeugdzorgland is fataal.

   Laat onderzoek tot OTS of UHP over aan passende en valide diagnosten die integraal naar de case kijken, en zoals in Zeeland: veel meer hulp aan huis (50% - 75% beter dan elders in NL).

   Een OTS of erger mag slechts een uiterste maatregel zijn, en het is dus aangetoond dat het beter kan thuis. Uiterste!

   Wetenschappers adviseerden deskundiger ingangen tot hulpverlening, om de schade te beperken aan kinderen onder toezicht van jeugdzorg en door BJZ aangestelde hulpverleners, met een te beperkte onderzoeksvraagstelling of mandaat tot hulp in de zin van zorg (IVRK artikel 24).

   Academici zijn dus op de plaats waar het hier om gaat (Jeugdzorg's DarkHorse) zeer van noide.
   Dit zagen ook onderzoekende advocaten en deskundigen.
   De politiek luistert niet.


   Verwijderen
  2. Het grote probleem in de voogdij is dat lieden als jeugdzorgmedewerkers en hun management over te veel ongecontroleerde macht beschikken en niet in staat zijn om op een goede wijze met die macht om te gaan.
   Volgens mij heeft het met het al of niet hoog opgeleid zijn niets te maken,veel meer met volwassenheid en integriteit en niet te vergeten wijsheid.
   Wat dat betreft ben ik met Annette eens en heb er weinig vertrouwen in als het niveau van de medewerkers in de voogdij wordt verhoogd,dat dit positief van invloed zou zijn op de werking van de voogdijinstanties.

   De huidige voogdijinstanties a la 2013 zijn qua machtspositie ongeveer vergelijkbaar met de macht van de katholieke kerk van weleer,waar meneer de pastoor min of meer de baas was in het gemiddelde katholieke gezin en van die macht royaal gebruik c.q. misbruik heeft gemaakt,zoals nu steeds meer naar buiten komt.

   Bij menig hoogopgeleide kan zijn hoogopgeleidheid wel eens contra-productief werken,vanwege het feit dat zijn cognitieve overmaat aan kennis een blokkade vormt voor de ontwikkeling van zijn gevoel.

   opa

   Verwijderen
  3. Academisch gevormd betekent in de praktijk: beter inschatten hoe een ingrijpen of een traject in de psyche werkt, èn diagnosten staan onder tuchtrecht.
   Dan is er ten minste controle.
   Het tuchtrecht van Jeugdzorgwerkers is te vaag, te ongedefinieerd om te kunnen meten. Er is in jeugdzorgland geen heldere onderbouwde maatstaf.

   Gezinsvoogdij kan nog steeds werken omdat hun p.r. zo goed is. En er dus geloofd wordt in hen. Inspectie ziet de knelpunten in die overgang tot dwang niet, vanwege de selectie van dossierstukken die BJZ toepast. Sturend. Zelfbeschermend.

   In der daad diende integriteit van werken voorop te staan, maar het blijkt telkens weer dat dit de jeugdzorgwerker niet lukt.... Een kind moet overgeplaatst, en daarvoor behoort men het kind dagen van te voren voor te bereiden; maar de praktijk is: er is vandaag plaats daar en daar, en dus gebeurt het opeens en vandaag. Heel onpedagogisch, dus 'onprofessioneel'.

   Hoog-opgeleiden onder tuchtrecht moeten beter handelen. Gemotiveerder.
   Annette heeft het juist, waar het om gewetensvol handelen gaat. Binnen de praktijk tot dwangmaatregelen wordt door jeugdzorgwerkers zonder begrip en belangstelling bepaald, en dat is een schadend knelpunt.
   (Gezins)voogdij kan niet op beter niveau komen. Jeugdzorgwerkers mèt geweten en onderscheidingsvermogen hebben snel weer een andere baan buiten BJZ.

   Dus moet er geen geld gestoken worden ter verhoging van 'professionaliteit' binnen BJZ!
   BJZ zonder macht tot de overgang tot OTS en erger, dat zou wat zijn! ... BJZ dat enkel doorverwijst naar de juiste deskundige met echte beroepsethiek, beëdiging en tuchtrecht.

   De overgang tot dwangmaatregelen (kinderbeschermingsmaatregelen zoals OTS en UHP) zou niet afhankelijk van gevoel, onderbuikprikkels en vage vooringenomen meningsvorming mogen zijn. Liefde voor een kind mag maar niet als die 'liefde' leidt tot de held willen uithangen om het te beschermen tegen de ouder vanwege een ongecontroleerde mening. Hier is onderbuik-macht uit den boze!
   T

   Verwijderen
 3. Ik moet er echt niet aan denken dat iemand die nu gezinsvoogd is, 2e graads leraar zal worden. Ze kunnen niet een fatsoenlijk spellen en een begrijpelijke rapportage opstellen.
  Gaan ze zeker op die manier de kinderen weer een trauma bezorgen. Nee hoor, deze lui zijn gehersenspoeld door de jeugdzorg en kunnen nergens meer terecht in de maatschappij.
  Ze hebben levenslang, net als de ouders van de kinderen die uit huis zijn geplaatst!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Voor je waarde als mens in de maatschappij is het helemaal niet belangrijk of je al dan niet een studiebol bent. Intelligentie bepaalt de waarden van menselijkheid niet.

  Maar intelligentie is wel belangrijk bij banen die veel analytisch vermogen vragen. In dat analytische vermogen schieten mensen met een beroepsopleiding (MBO en HBO) vaak te kort. Niet altijd, want ook hier zitten hele intelligente mensen tussen die om de een of andere reden niet verder hebben gestudeerd. Of die laatbloeiers zijn, zich pas als volwassenen gaan interesseren voor zaken. Komt ook vaak voor.

  Het gaat er dus helemaal niet om MBO-ers of HBO-ers als minderwaardig af te doen. Inderdaad zijn die misschien soms wel liever, want minder berekenend. Of minder afstandelijk. Ach wat maakt het ook uit, lieve, goeie, slechte en gemene mensen zijn er overal. De meeste mensen zijn een mengsel van deze eigenschappen.

  Maar als je naar de dokter gaat, dan wil je iemand die uitgebreid heeft doorgeleerd en alle mogelijkheden af gaat. Die transparant uitlegt hoe en waarom hij tot een diagnose komt etc. DAt heeft te maken met studie en analytische vaardigheden, daarvoor is nu eenmaal een academische opleiding vereist.

  Zijn dokters daarmee goed en zouden zij niet kunnen werken in een fout systeem? Tuurlijk zijn ze niet per definitie van karakter goed (het zijn gewoon mensen)en ook is in de geschiedenis gebleken dat artsen meededen aan misdaden tegen de menselijkheid.

  Dus het systeem maak je met hogere opleidingen niet beter. Wel verminder je daardoor de ontzettend domme fouten die nu in de jeugdzorg aan de orde van de dag zijn. Gezinsvoogden die echt nul kennis van mishandeling hebben, die feiten en meningen niet van elkaar kunnen onderscheiden (vrij essentieel als het om kindermishandeling gaat) die niet eens zonder spelfouten kunnen schrijven zoals iedereen op dit blog weet.

  En dat zou al weer iets schelen. Nu is dommigheid de norm en daar baseert de Nederlandse Maatschappij dan veiligheid en zorg van zo'n vijf procent van alle Nederlandse kinderen op. Dat is verre van logisch! Zelfs niet uit kostenoogpunt.

  Help dan minder kinderen maar goed. Het is sowieso abnormaal dat vijf procent van alle kinderen met Jeugdzorg te maken heeft. Vermoedelijk komt dat mede door al die foute ondeskundige diagnoses, waardoor alles een probleem wordt en kinderen nauwelijks meer de vrijheid hebben daarvan af te wijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Al dan niet een diagnost, academicus, in de ingang....
  Willen we dat diegene die bepaalt of er sprake is voor een OTS- of UHP-aanvraag of -verlenging een ondeskunige is met grote onderbuikgevoelens, of een diagnost?

  We kennen decennia lang al hoe de jeugdzorgwerker met MBO of HBO/ SPH werken over het algemeen. Niet best, wel met grote macht en invloed, regelmatig ondeskundig. We kennen hoe er bij opmerkingen, vragen of klachten 'geluisterd wordt' naar ouders en hun derde deskundigen. Oost-Indische doofheid overheerst.

  Welke eisen zouden beleidsmatig gesteld dienen te worden aan diegene die mag bepalen of er een OTS of UHP moet komen.
  Daar gaat het om.

  Ik hoop dat mensen liefde kunnen opbrengen, maar dat is geen meetbare beroepseis in Jeugdzorg.

  Er is liefde en begrip nodig waar gescheiden ouders het nodig hebben dat duidelijk verteld wordt dat voor hun eigen emoties het zeer belangrijk en nodig is dat ze het belang inzien hun ouderschap in gezamenlijkheid, maar gescheiden van plaats op te pakken, inclusief de signalen die men mag afgeven richting ontvankelijk kind.

  Weet een geëmotioneerde scheidende ouder dat dit psychisch onderscheid gemaakt moet worden, ook al help het tegen BJZ-bemoeien; het is zoveel beter voor het kind dat men wil beschermen tegen BJZ en tegen een verkeerde ontwikkeling van 't zelfbeeld.

  Er is liefde nodig om preventief belangstellend te zijn in de invloeden die spelen rond de ontwikkeling van een kind. Ook al beschermt kennis in deze ook tegen BJZ-mentaliteit.

  Maar dit kan niet in beleid gevat worden, waar het gaat om eisen aan een indiceerder dat kan leiden tot OTS of UHP!!!!
  Academisch diagnost met tuchtrecht en be¨ediging wel.
  Het gaat om een goede afscheiding in beleid tegen te veel OTS-sen!
  OTS-sen die 72% niet-effectief bleken na 2 jaar onder BJZ-niveau, en zelfs 1/3e een verslechtering aangaven.
  Hoe regel je dat beleid concreet?

  BeantwoordenVerwijderen