zaterdag 23 maart 2013

Uithuisplaatsing is geen therapie!

Jeugdzorg is geen specialist

Politici doen alsof ze het niet snappen.
Ze hebben wetenschappelijke uitleg ontvangen waar de knelpunten in de overgang tot gedwongen maatregelen zitten, hoe BJZ insinueert en aandikt om indicatiebesluiten zo te maken dat de rechters ze in geloof slapend overnemen en bekrachtigen; hoe BJZ allergisch is om door te verwijzen naar een diagnost als er mandaat geschapen kan worden voor geld (enkel wegens geld als er een OTS of erger komt: veel geld).

Waarom doet BJZ dan ook alsof zíj de specialist zijn (niveau in feite sociaal werk met onbeëdigd en vals mandaten verzinnen ten koste van kinderen).
Rechters nemen te vaak geen tijd om degelijk de motivatie van ouders te onderzoeken en die af te wegen tegenover diverse belangen van het zich ontwikkelende kind, ook voor later. Het geloof in OTS-werking en zeker die 'veilige UHP' zit diep, omdat de juristen geen ontwikkelingspsychologie hebben gehad en niet weten hoe slecht wetenschappers de werking van Uithuisgeplaatst-zijn achtten.

Kop in het zand

Politici zijn hier wel op gewezen, maar doen alsof ze het niet weten... "BJZ heeft degelijk onderzocht" en LJN BB0880- zegt dat de oudste kinderen ten onrechte te lang uithuisgeplaatst zijn geweest, omdat BJZ bewees dat er niets aan de hand was, vanwege het feit dat BJZ geen diagnostisch onderzoek deed, wat in drie maanden kan (BJZ deed er 2 jaar over om niets te doen!).
Waar echt een verdenking is, ga je als echte 'professional' van hoger niveau toch denken dat snel diagnosticeren belangrijk is voor de volgende stap: passende therapie! BJZ leek wel te zeggen door het niets-doen: 'Wat is therapie?, dat is toch uithuisplaatsen; dan is het kind toch 'veilig'?!
 
Ach, jeugdzorgwerkers, weet toch dat de sfeer verpesten met betweterige bemoeizucht en ouders bedreigen met een UHP (Spook-OTS en Spook-UHP) door gezinsvoogden/jeugdzorgwerkers, en helemaal het opleggen weg te zijn van je bekende omgeving, traumatisch is voor een kind, jong of oud, en wel 5 jaar nodig is om met schijnaanpassingen en onderdrukkingen het leven op te nemen.

Ach politici, weet toch dat BJZ dit doet. Realiseer dit!!!
Als wetenschappers buiten de polariserende gegevens vanuit BJZ adviseren om meer gespecialiseerde doelgroepingangen te creëren (zeker voor de overgang en beslisruimte voor beschermingsmaatregelen), en middels zwaargewichten de schotten in de jeugdzorg tot jeugd-gezondheidszorg te slechten, doe dat dan!

Bezuinigen kan
 

Dat is bezuinigen op (in BJZ weg te gooien) geld en op leed... en op kosten die door de opgeleverde schade door BJZ het verdere leven zijn geïnduceerd aan gezondheidszorg.
Politici, waarom laat u uw leugenkant zien? Bezuinigen kan... op BJZ. Miljarden. Doek BJZ op, en creëer doelgroepingangen met zwaargewichten, diagnosten, die de cliënt wèl ziet en onderzoekt. Laat deze gekwalificeerde personen, die wel beëdigd zijn, beslissen of een maatregel werkelijk nodig is, want een kind voelt zich het veiligst thuis. Het aantal uitzonderingen is echt veel lager dan BJZ beweert).

Zo komen er ook pleeggezinnen vrij. Pleegouders die veel meer contact zouden moeten houden met de echte ouders, goed diagnostisch begeleid.
En begeleidt ouders om te zorgen dat het kind teruggeplaatst worden kan, wat nu niet door BJZ wordt verzorgd (BJZ gebruikt smoesjes alsof ouders "tegenwerken", waar gezinsvoogden zelf de kantjes er van aflopen.
Het gaat om het echte belang van het kind, en niet het beweerde door BJZ. Wat hebben politieke 'pseudodeskundigen' gelogen met hun mooipraat. Nu daden!


TS

5 opmerkingen:

 1. Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Turkse pleegkinderen in Europa .
  (2013Z04151 )

  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/22/beantwoording-kamervragen-over-turkse-pleegkinderen-in-europa.html

  4
  Klopt het dat de Turkse regering de Turkse ambassades in Europese landen heeft opgedragen aandacht te besteden aan de kwestie van de pleegzorg? Zo ja op welke wijze?

  Antwoord 4
  De Turkse autoriteiten hebben Nederland verzocht hen te informeren als een kind met de Turkse nationaliteit onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg komt te vallen en over gerechtelijke beslissingen over plaatsing van kinderen met de Turkse nationaliteit in pleeggezinnen. Op dit moment wordt bezien hoe hiermee moet worden omgegaan.


  Op de vraag over de opdracht aan de ambassades geeft Van Rijn natuurlijk geen antwoord.

  En de kwestie van de Nederlandse kinderen uit Turkse ouders wordt ook zorgvuldig vermeden.

  Zo kennen we onze regering intussen.

  Maar oei, oei, nu blijkt dat Turkije precies weet dat in (NB!) Nederland kinderen op ondeugdelijke gronden uit huis worden gehaald, en dat NB DOOR NEDERLAND wetten en verdragen worden geschonden, ja, nu moeten ze wel gaan bewegen, in elk geval richting Turkije.

  Ook weet Turkije intussen dat Nederland bij het uitspreken van uithuisplaatsingen gemaakte fouten niet herstelt, wat natuurlijk HELEMAAL VAN DE ZOTTE is.

  Dat dit probleem ook integraal ten aanzien van Nederlandse kinderen speelt wordt vooralsnog ontweken.

  Hoe lang nog?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste TS,

  Je opvatting 'doek BJZ op' kan ik alleen maar onderschrijven. Dat er gewoonweg eerst goed onderzoek moet komen door een échte deskundige als kinderpsycholoog, kinderpsychiater dan wel orthopedagoog-generalist en bij de beschuldiging 'kindermishandeling' eerst het oordeel van een specialist kindermishandeling (hier schijnen slechts 7 kinderartsen echt in gespecialiseerd te zijn) is ook geheel mijn opvatting: het moet eens afgelopen zijn met de gewoonweg kwakzalverij en oordelen op basis van 'onderbuikgevoelens', 'poppen', 'kaarten' dan wel 'tekeningen' allemaal begeleid door gewoon onzin-'diagnostiek' en vragenspelletjes / -lijsten zonder enige wetenschappelijke onderbouwing.
  (zie de artikelen over 'PoppenVilla'/ 'Sociocards' en 'Lange nek met wanten' + de stukjes van H. Otgaar op deze site)

  Wat je verhaal een beetje afzwakt en gewoonweg verwarrend maakt is de tegenstrijdigheid: je schrijft tevens over de 'zwaargewichten aan de ingang van BJZ' (overgenomen van prof. v.d. Gaag, maar die ging er vanuit dat BJZ zou blijven bestaan....) en 'doelgroep-ingangen' (van prof. Hoksbergen, die er ook van uit ging dat BJZ zou blijven bestaan!)... dus toch NIET BJZ opheffen? Wie gaat bepalen tot welke 'doelgroep' een jeugdige behoort? Welke 'diagnost'gaat dat bepalen? Ook weer op grond van 'onderbuikgevoelens van de intaker'? VREEMD.

  Ik blijf bij mijn opvatting: geheel WEG met BJZ en:
  1. Bij eenvoudige, huiselijke, problemen hulp op ouder-ouder niveau door vrijwilligers (als bijvoorbeeld bij Home-Start' dan wel bij maatjesprojecten nu al gebeurt.)
  2. Bij kind gerelateerde problemen ouders en kinderen direct dan wel via VERWIJZING door de HUISARTS toegang geven tot de kinderpsychiater/psycholoog enz. (de 'diagnost' dan wel 'zwaargewicht' in jouw bewoordingen)
  3. Directe therapie / begeleiding door de deskundigen genoemd in 2.

  Met mijn 1-2-3 zullen heel wat meer gezinnen in stand blijven dat door het huidige BJZ dat alleen maar VERDIENT aan FALEN: hoe minder onderzoek, hoe méér 'verlenging OTS/UHP' en hoe méér inkomen voor BJZ en de 'jeugdzorg-industrie'. Zie het artikel 'normbedragen in de jeugdzorg' en zie hoeveel BJZ extra krijgt per 'interventie'!

  Juist die 'stap 2' in mijn voorstel wordt in de huidige 'jeugdzorg' over geslagen, hetgeen leidt tot ernstige gezinsontwrichtingen en meer UHP dan nodig is. Het is ook vreemd dat BJZ zélf bepaalt dat kinderen UHP moeten worden en dan zelf steeds de verlenging UHP-indicatie schrijven... waar is het objectieve oordeel van een deskundige? Het oordeel van degene die er zelf fors aan verdient is mijns inziens niet objectief te noemen!

  Dus: op naar de opheffing van BJZ....

  Waar zijn eigenlijk de TEVREDEN cliënten van BJZ???
  (Het is alleen BJZ die zegt dat zij zo'n 'goede jeugdzorg' leveren en nimmer ouders, zo te horen in de media!!)... dit is misschien goed voor een vervolgartikel!

  Nico Mul


  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waarom zouden jeugdzorgwerkers beslissen of iemand doorverwezen kan worden naar een gespecialiseerde doelgroepcentrum. Ja, dat wil BJZ (de vermolmde overgang tot OTS en erger) wel, maar dat moet echt opgedoekt worden in het belang van het kind.
  Die specialisten kan men zelf vinden en de huisarts (waar het gezin een doorverwijzing vraagt) evenzo. {http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/uithuisplaatsing-is-geen-therapie.html}

  Het is net zoals bij Mul's keuzes 1 of 2 of 3: dat zou ook uit handen van ondeskundig BJZ of jeugdzorgwerk dienen te blijven.
  We kennen BJZ: die willen daar graag op instappen.
  Het moet duidelijk zijn dat doelgroepcentra gewoon door ouders en/of huisarts gekozen worden...
  ...
  Het is helder:
  == bij Adoptie- en Pleegkinderen : IBAP. Ook mogelijke onveilige hechting (en hechtingsstoornis) zouden daar onderzocht kunnen worden.; dat weet de huisarts wel). (IB staat voor Integrale Begeleiding).
  == Omgangsfrustratie en Omgangsregelingen : OenO-Onderzoeks- en Adviescentrum. Ook een heldere ingang. Frustrerende ouders uitleggen dat het belang van het kind (om beide ouders te kennen) voorop staat, en eigen emoties niet over het hoofd van het kind gespeeld mogen worden, als ouderschappelijke verantwoordelijkheid,... anders verzorging of gezag bij de wel-omganggevende ouder.
  == AMA's : AMAcentrum, al even helder voor welke doelgroep bedoeld.
  == enz. En de huisarts als gewone diagnost met ethiek en gekwalificeerde deskundigheid kan verwijzen.

  Het moet duidelijk zijn dat jeugdzorgwerkers hier graag kinderen willen weghalen voor de overgang naar 'In beheer van BJZ houden met OTS en UHP'; maar het moet even helder zijn dat deze jeugdzorgwerkers niet diagnostisch deskundig zijn en niet alles kunnen onderkennen, en zeker schade kunnen aanbrengen door beschuldigen zonder diagnostiek toe te laten vooraf.
  BJZ moet opgedoekt worden!!!!!

  Dat is dus niet strijdig met gespecialiseerde doelgroepingangen, met huisarts als deskundige die zo nodig verwijst. Voor een verkoudheid hoeft de huisarts niet naar een doelgroepcentrum te verwijzen. Bij adoptie is een IBAP dan bekend.

  De keuzes 1 of 2 of 3 zijn ook zelf als gezin of via de huisarts te vinden, maar er moet een keuze 4 komen:
  - er zijn verwaarlozende ouders (niet zoveel en binnen de definitie die nu als hype rondzingt) en daarvoor dient een kwalitatief betere, effectievere, filterende ingang te komen dan het 'sociaal' betweters-werk van jeugdzorgwerkers en BJZ. (IVRK 24).

  Daarvoor ligt het Jeugdbeschermingsplan, elders op deze site (via Google) te vinden.
  Daar is zeker geen BJZ voor nodig, omdat die als slager zijn eigen vlees keurt, en enkel geld verdient met OTS en UHP. Dus verdient BJZ niet op kwaliteit, niet op doorverwijzen naar passende zorg. Of naar passend advies. (De trigger bij BJZ is geld voor OTS en erger, of mogelijk vaak ook macht).

  Het Jeugdbeschermingsplan heeft filterlagen en is toch veel kleiner dan al die BJZ's en AMK's bij elkaar.
  Het moet werken onder voorwaarden en mèt een diagnost. Niet elke case komt zover. Veel zaken kunnen niet verder doorgestuurd worden tot onderzocht bij een opgewaardeerde RvdK+ met diagnostiek.
  Het voorkomt schade door verkeerde trajecten. (Schade wordt nu wel door BJZ veroorzaakt: gevolgen soms voor een heel leven).

  En de opgewaardeerde RvdK+, die onder (wettelijk) controleerbare voorwaarden onderzoek pleegt, kan als enige een ingang vormen tot OTS en UHP, maar met de diagnost kan die RvdK+ vaker in het belang van het kind de kind-ouderband beschermen met een doorverwijzing naar een passend deskundige, of ouders opvoedkundige tips laten geven door een deskundige.
  Er zijn meldingen. Er zijn minder echt-verwaarlozende en onbenullige ouders. En zelfs die ouders kunnen leerzaam zijn. Het is in het belang van het kind om inzet thuis te plegen.

  Bij echte, ernstige mishandeling (er zijn gevoelloze idioten) zou de bedreiger weggeplaatst moeten worden als belang van het kind.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. BJZ moet opgedoekt worden......

  Dat is dus niet strijdig met gespecialiseerde doelgroepingangen, met huisarts als deskundige die zo nodig verwijst. Voor een verkoudheid hoeft de huisarts niet naar een doelgroepcentrum te verwijzen. Bij adoptie is een IBAP dan bekend.

  De keuzes 1 of 2 of 3 zijn ook zelf als gezin of via de huisarts te vinden, maar er moet een keuze 4 komen:
  - er zijn verwaarlozende ouders (niet zoveel en binnen de definitie die nu als hype rondzingt) en daarvoor dient een kwalitatief betere, effectievere, filterende ingang te komen dan het 'sociaal' betweters-werk van jeugdzorgwerkers en BJZ. (IVRK 24).

  Daarvoor ligt het Jeugdbeschermingsplan, elders op deze site (via Google) te vinden.
  Daar is zeker geen BJZ voor nodig, omdat die als slager zijn eigen vlees keurt, en enkel geld verdient met OTS en UHP. Dus verdient BJZ niet op kwaliteit, niet op doorverwijzen naar passende zorg. Of naar passend advies. (De trigger bij BJZ is geld voor OTS en erger, of mogelijk vaak ook macht).

  Het Jeugdbeschermingsplan heeft filterlagen en is toch veel kleiner dan al die BJZ's en AMK's bij elkaar.
  Het moet werken onder voorwaarden en mèt een diagnost. Niet elke case komt zover. Veel zaken kunnen niet verder doorgestuurd worden tot onderzocht bij een opgewaardeerde RvdK+ met diagnostiek.
  Het voorkomt schade door verkeerde trajecten. (Schade wordt nu wel door BJZ veroorzaakt: gevolgen soms voor een heel leven).

  En de opgewaardeerde RvdK+, die onder (wettelijk) controleerbare voorwaarden onderzoek pleegt, kan als enige een ingang vormen tot OTS en UHP, maar met de diagnost kan die RvdK+ vaker in het belang van het kind de kind-ouderband beschermen met een doorverwijzing naar een passend deskundige, of ouders opvoedkundige tips laten geven door een deskundige.
  Er zijn meldingen. Er zijn minder echt-verwaarlozende en onbenullige ouders. En zelfs die ouders kunnen leerzaam zijn. Het is in het belang van het kind om inzet thuis te plegen.

  Bij echte, ernstige mishandeling (er zijn gevoelloze idioten) zou de bedreiger weggeplaatst moeten worden als belang van het kind.

  Keuzestap 1 of 2 of 3 of 4 zou het liefst via de huisarts of de keuze van het gezin zelf dienen te geschieden.
  BJZ opdoeken zodat die geen spel, machtsbron of geldbron hierin kan zien.

  Bij de overgang van vrijwilligheid naar dwang moet er altijd een diagnost de zaak onderzocht hebben, en het belang van het kind, ook op termijn gewogen. Dat is geen afzwakking, maar deskundigheid voor het kind naar recht: IVRK art. 24.

  ---


  Ik ben overigens ook benieuwd naar ouders die tevreden zijn met BJZ-hulp, en hoe dat komt. ?
  Graag meldingen.
  Er zijn immers wel wat werkers die gewetensvol en deskundig genoeg voor een zaak zijn. Er zijn geadopteerden wel goed doorverwezen, maar dat is niet zo regelmatig.
  En specialisme is echt nodig bij lastig te herkennen problematiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wie weet hoe er nog gezinsvoogdij kan blijven bestaan, die geen macht heeft om kinderen in beheer te houden zonder diagnostieke reden?
  BJZ dient echt vanwege de schade en ondeskundigheid opgedoekt te worden (zoals wetenschappers reeds aangaven).
  Maar er zijn gevallen waar gezinsvoogdij (tijdelijk) nodig is. En dat mogen we als maatschappij toch niet overlaten aan blagen als opgewaardeerde jeugdzorgwerkers (onder de noemer BJZ of gecertificeerde instelling of CJG ofzo).
  Wanneer een opgewaardeerde RvdK+ met een diagnost en juiste afweging voor het belang van het kind, ook op termijn, niet de bedreiger kan wegplaatsen of de situatie zo zwaar en drukkend is voor het gezin, dan is er gezinsvoogdij, een case-manager nodig, die niet de macht behoort te krijgen over beschermingsmaatregelen.
  Welke instelling zou dat kunnen doen?

  BeantwoordenVerwijderen