vrijdag 29 maart 2013

Advocaat van de zaak Yunus vertelt

7 opmerkingen:

 1. Onze Nationale geaccrediteerde Staatsomroep NOS had gisteren om 18.00h een update over de zaak.

  Natuurlijk weer 'vergeten' te melden dat Yunus op onjuiste 'gronden' uit huis is geplaatst enz.

  De NOS kan journalistiek gezien nog heel wat leren van Demet TV.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vaders kunnen ook knippen en plakken ..

  Evaluatie Jaarplan Rechtspraak 2012
  Voorwoord
  Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Om dat waar te maken moet rechtspraak onafhankelijk,
  deskundig en voortvarend zijn, maar ook betrokken en toegankelijk. Bij de uitvoering van dit jaarplan
  heeft deze opgave, met oog voor elke afzonderlijke zaak, voor de Rechtspraak de hoogste prioriteit. De
  Rechtspraak zorgt jaarlijks in circa twee miljoen zaken als vanzelfsprekend voor de integere,
  onpartijdige en deskundige beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten.

  > 'Jeugdrecht': doel niet gehaald

  Alle mensen moeten hun geschil voor kunnen leggen aan een onafhankelijke rechter. De rechter kan zo
  recht doen aan elk mens afzonderlijk en een geschil uit de wereld helpen. Bovendien is de rechter zo in
  staat om uit te spreken wat wel en wat niet mag. Dat stelt mensen in staat met elkaar samen te leven.
  Rechtspraak draagt zo bij aan het vertrouwen van mensen dat zij in een rechtsstaat leven: “Aan het eind
  van de dag is er een rechter die in alle eerlijkheid en met kennis van zaken een oordeel velt over mijn
  zaak”.

  > 'Jeugdrecht': doel niet gehaald

  Rechtspraak moet dit vertrouwen verdienen, elke uitspraak opnieuw. Alleen zo maakt rechtspraak het
  verschil: tussen recht en onrecht, tussen het gevecht van allen tegen allen of een vreedzame en ook
  welvarende samenleving. Rechtspraak is dan ook geen doel in zichzelf.
  Om het vertrouwen waar te maken moet de Rechtspraak niet alleen de ruimte krijgen. De Rechtspraak
  moet zelf ook zorgdragen voor een werkzame aansluiting op de samenleving van vandaag en morgen.
  Nederland kent een complexe samenleving die zich in hoog tempo ontwikkelt. Dit proces gaat gepaard
  met onzekerheid. De turbulente economische situatie van dit moment versterkt die onzekerheid.

  > 'Jeugdrecht': doel niet gehaald

  Tegelijkertijd vormt de rechtsstaat ook een cruciale basis voor de economie.
  Maatschappelijke vrede, recht en welvaart gaan hand in hand mits de Rechtspraak op een authentieke en
  actuele manier investeert in haar relatie met het publiek. Met het programma Rechtspraak &
  Samenleving wil de Rechtspraak een krachtige impuls geven aan haar vitale communicatie met de
  samenleving. Het versterken van de aansluiting bij behoeften in de samenleving is één van de vijf
  speerpunten in dit jaar.

  > 'Jeugdrecht': doel niet gehaald


  De andere speerpunten richten zich op investeringen in een effectieve organisatie. Met dat doel voor
  ogen investeert de Rechtspraak in de zogeheten “Herziening van de gerechtelijke kaart” die voorziet in
  een indeling van de rechtbanken in tien arrondissementen en een indeling van de gerechtshoven in vier
  ressorten. Ook de bestuurlijke constellatie verandert. De beoogde vernieuwing verlangt een ingrijpende
  wijziging van de organisatie van de Rechtspraak. De herziening zal ook veel vragen van de mensen die
  rechtspraak dagelijks waarmaken. Daarnaast zal de Rechtspraak een Landelijk Dienstencentrum
  inrichten waar bedrijfsvoeringstaken doelmatig en doeltreffend op een centrale plaats worden
  uitgevoerd. Dit dienstencentrum is per 1 januari 2012 operationeel is wordt in dit jaar verder ingericht.

  > De rechtspraak was daarom in 2012 vooral met zichzelf bezig ..

  Tevens wordt een nieuw financieel informatiesysteem geïmplementeerd en bereidt de organisatie zich
  voor op de inwerkingtreding van de in voorbereiding zijnde “Wet verhoging griffierechten”.
  Deze en andere uitdagingen gaat de Rechtspraak komend jaar aan. Dit jaarplan wil uit de doeken doen
  op welke wijze de Rechtspraak in 2012 de handschoen opneemt die de samenleving haar toewerpt.

  > Ja, dat kennen we. We hebben massa's papier gezien met fraaie volzinnen, en intussen verandert er niets, echt helemaal niets. > doel niet gehaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar de kern =
  Ongeluk wordt als beschuldiging gebruikt:
  ongeluk = kindermishandeling....
  dus:
  wordt het kind, of de kinderen, weggenomen, uithuisgeplaatst.

  Er werd geen hulp geboden, geen tips gegeven of ouderondersteuning, geen (psychische) zorg, nee, nee.
  Het ongeluk werd misbruikt voor werkgelegenheid voor BJZ en kinderloze homo-pleegouders.

  Zie het vonnis LJN BB0880 om te zien hoe de rechter na jaren oordeelde over het verzuim van BJZ, en zo konden twee kinderen terugkeren bij hun moeder en omgeving.
  BJZ was en is geneigd om met smoesjes en uitvluchten en vertragingstactiek een UHP (uithuisplaatsing) zo lang te laten duren dat een jong kind gehecht heet te zijn (al na 2 jaar, terwijl dat eigenlijk ruim 5 jaar dient te zijn) en de rechter denkt dat het kind dan maar in de vreemde pleegplaatsing moet laten.

  Terugplaatsen kan wel degelijk met diagnostisch gefaseerde terugplaatsing.
  We zien dat BJZ dit in eigen hand neemt, als niet-deskundige, als niet-diagnost, en voor te groot uitstel heeft gezorgd. Met het behouden van UHP krijgt BJZ geld per jaar voor het kind. Veel geld! Voor niets... Niet voor het kind!!!

  BJZ wordt door hun uitsteltactiek beloond door slapende rechters.
  Jeugdzorg bespeelt rechters.
  Uitzondering is dus LJN BB0880.

  Jeugdzorg is geen (psychische) gezondheidszorg.
  Rechters mogen gezondheidszorg toewijzen, een echte deskundige benoemen, zoals dr.mw. A. Vinke.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. BJZ en gelijke opvolgers werken dus op het niveau RODDEL en achterklap, naar het hun uitkomt: als het maar werk oplevert.
   Dat het kind er onder lijdt doet er niet toe, want dat wordt afgedekt met leugens.
   Daarom bestaat er geen controle over BJZ, en is dit een gevaar voor kinderen en gezinnen, ook als men hoog-opgeleid is als ouder.
   Dit onderschatten vele ouders!!!

   Zie ook:
   http://www.stichtingkog.info/pages/publicaties.php

   Verwijderen
 4. Er is al eerder op deze site gepubliceerd dat BJZ stukken uit dossiers (tegen McMichael-arrest EHRM) achter heeft gehouden.
  Dat is fraude waarmee BJZ kennelijk wordt beloond door "slapende" rechters.

  Ontheffen van ouderlijk gezag is een misdaad tegen het belang van het kind, dat later zijn ouders had moeten kennen voor z'n identiteitsfase en eigenwaarde.

  Als BJZ betrapt wordt op fraude zou de rechter het kind moeten ontheffen uit het OTS-mandaat voor BJZ.

  Deze zaak is geen incident, maar onderbouwd een voorbeeld van de BJZ-praktijk.
  De mooipraat vanuit BJZ is uiteraard een verschuilen en afschuiven van schuld. De smoesjes van BJZ zijn eind januari hier gepubliceerd.

  Smoesjes = beschuldigend. On-recht!

  BJZ = ondeskundig qua gezondheidszorg;
  deskundig in liegen en bespelen, insinuerend, de rechter in slaap wiegend.

  Naast bijv. LJN AS6020 of BB0880 schreef een raadsheer Van Teeffelen in maandblad FJR 2010, nr.10, blz. 248 ook dat de (pseudo)indicatiebesluiten te vaak op valselijk knip- en plakwerk lijkt, waarbij de vraag opkwam:
  "Is het bureau jeugdozrg er voor de cliënt, of is de cliënt er voor het bureau?".

  Een kind is niet zo snel "onthecht" aan biologische ouders, al beweert BJZ graag van wel.
  De gefaseerde terugplaatsing had met een dwangsom voor BJZ, zo groot als 36.000,-/jaar voor pleegsetting, gepaard moeten gaan.

  BJZ heeft de ouders tegengewerkt, waar BJZ suggereerde dat de ouders tegenwerkten, en...
  de ouders kregen geen cursus, geen tips, etc. om hun kind terug te krijgen.
  Gelukkig hebben ze wel hun oudste kinderen teruggekregen.

  BJZ heeft voor wantrouwen gezorgd, terecht wantrouwen.

  Rechters mogen inderdaad een specialist benoemen i.p.v. BJZ!
  Rechters mogen inderdaad een dwangsom opleggen aan BJZ en RvdK. Dat is geen incident.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heeft iemand hier enig idee hoeveel Yunussen dit land telt?
  Dit komt me namelijk allemaal zo ontzettend bekend voor,terwijl ik Yunus zelf niet eens ken!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het land zou te klein zijn als dit met een kind van Nederlandse emigranten in Turkije zou gebeuren.

  M.i. is het interessant om uit te zoeken hoe Turkije kinderbescherming aanpakt, en met welke waarborgen.

  En dan daarna Nederland een spiegel voorhouden!

  BeantwoordenVerwijderen