zondag 31 maart 2013

Gestolen Nederlandse pleegkinderen - illegale verkapte adoptie

Gestolen kinderen
 
Dat in het buitenland gestolen ofwel ontvoerde kinderen hier ter adoptie in Nederland en Europa leven, is een feit.
 
Netwerk heeft daar uitzendingen over uitgezonden. Deze in Nederland opgegroeide verkochte adoptiekinderen blijven 'gewoon' in het adoptiegezin; want ja, ze zijn gehecht. Het is wel vreemd dat adoptieouders dan geen contact willen leggen met de biologische ouders, opdat deze geadopteerden dan 4 ouders in hun grote hart kunnen dragen, en kennen in de periode waar deze behoefte zo van node is.

Fotoˊs sturen en informatie - later op bezoek - logeren - contacten.....

Men hoeft bij Nederlandse 'gestolen' pleegkinderen niet zo bang te zijn voor gefaseerde terugkeer, ook al duurde de pleegzorg dankzij fraude en tegenwerking vanuit BJZ langer dan 5 jaar.
 
Pleegzorg, loyaliteitsconflicten en PAS

Pleegzorg levert toch meestal schijngedrag op, loyaliteitsconflicten, PAS, identiteitsproblemen, zelfs schoolverzuim en erger, op termijn gezien.

Het is natuurlijk niet leuk dat BJZ daarmee geld/inkomen verliest, omdat de financiering niet op effectiviteit gemeten wordt, doch op de slechtste, zwaarste middelen-gebruik: OTS, UHP, en OZ.
 
Belang van het kind?

Maar zou het belang van het kind niet voor moeten gaan?
Zou terugkeer niet lege pleegzorgplaatsen opleveren waar BJZ zo om staat te brullen?

Zou BJZ niet zijn deskundigheid aantonen door 50% tot 75% aan kinderen met deskundiger beleid terug te plaatsen?

Zouden rechters dit niet wensen te zien? En zich in hun overwegingen aan te passen?

Zouden rechters niet beter voor het belang van het kind gaan i.p.v. het geloof in BJZ-praat?

Zouden kinderrechters niet beter gespecialiseerd blijven en meer adoptiewetenschap moeten lezen om zich in deze pleegkinderen in te leven?
Het is vaak vergelijkbaar.

En binnen Nederland kan terugplaatsen veel gemakkelijker met deskundigen zonder het kind te belasten.

Fraude door BJZ mag niet beloond worden.
 
Gevangenissstraf voor Jeugdzorgwerkers

Dwangsom en gevangenisstraf voor verantwoording op persoonlijkem titel in BJZ moet kunnen. De gezinsvoogden zijn de 'informatiebron' en te vaak ondeskundig maar wel sturend en bespelend, vaak niet zo snel mogelijk diagnostiek inhurend met open en integrale onderzoeksvraagstelling, waarmee ouders en externe diagnosten zouden instemmen;
de gezinsvoogdij heeft zich getoond allergisch te zijn voor het open inhuren van specialisten die de client wel zien en onderzoeken.

Deze jeugdzorg-bevolkende beroepsgroep heeft zich met het verstrekken van misleidende zogeheten "expertiserapporten" getoond de rechters te willen bespelen, zonder werkelijke grond voor UHP.
Institutionele kindermishandeling door jeugdzorgwerkers/gezinsvoogden moet spoedig effectief strafbaar gesteld worden, en rechters dienen dit te onderkennen.

Terugplaatsen, ook na lange tijd kan, moet kunnen. Deskundiger. 
 

TS

4 opmerkingen:

 1. Even voor de duidelijkheid:
  Adoptiekinderen moeten kunnen vertrouwen dat ze niet bij ontdekken van hun achtergrond als 'gestolen' opeens terug moeten naar hun land van herkomst.
  Ze zijn in zo een ander werelddeel qua cultuur opgegroeid, en daarboven hopelijk gehecht aan het adoptiegezin, dat hier geen sprake mag zijn van terugplaatsen.
  Wel is aan te raden om goed contact te hebben met de ontdekte biologische ouders, dit voor de latere leeftijdsfase waarin de generatieve afkomst kennen heel vaak voordelig (psychisch) werkt.

  Door BJZ- en jeugdzorg-manipulatie veroorzaakte 'valse adopties' onder UHP, lange pleegplaatsingen, zouden wel met deskundiger begeleiding -dan BJZ- teruggeplaatst moeten kunnen worden, wanneer daar de wens leeft. Dat kan goed gefaseerd.
  Met diagnost.
  En laat de andere hechtingsfiguren dan een soort oom/tante worden, en logeren...
  Het kan.
  Als men maar wil.

  BJZ zal niet willen: geld.
  Dat de financiering voor jeugdzorg/jeugdhulp gebaseerd is op die zware middelen OTS-UHP-OZ, leidt tot dit wat men institutionele kindermishandeling is gaan noemen, en het feitelijk ook zo werkt in de psyche van een opgroeiende, een 'kind'.

  Voor ouders die voelen dat hun kind gestolen was (dankzij BJZ) is het wennen: bij gefaseerd terugplaatsen moeten beide paren opvoeders/ouders wennen dat de pleegsituatie wel tot de historie van het kind behoort. -\-
  De ongenoegens moet men maar uiten richting de feitelijke beslisser: BJZ-gezinsvoogdij-kinderbeschermers... Die hebben het mandaat van de rechter misbruikt, en vaak op de beweringen en bespelingen naar de rechter vanuit BJZ/gezinsvoogdij zelf!
  Jeugdzorgmanipulatie dient bestraft te worden, met effect voor het 'kind' c.q. de opgegroeide, al dan niet jongvolwasse geworden.

  De hoogte voor jeugdzorg-straf is vaak meetbaar aan de tijd of de hoogte die onterecht gebezigd is voor het kind.

  Een studie hoe jeugdzorg ouders en rechters (en derden) manipuleert, is verstandig voor de toekomst. Geeft beleidsinzicht.
  En welke beleidsmaker wil dat niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BJZ heeft het toch vaak over hechtingsproblemen waardoor een kind niet terug zou kunnen naar de biologische ouder(s)... maar is dat ook niet het geval wanneer een kind in zo een pleeggezin wordt gestopt... Het kind moet dan toch ook wennen aan de pleegouders? En dat kan dan niet omgekeerd? Ik wist niet dat het eenrichtingsverkeer betrof en dan ook nog tegen de draad in....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jaren later zoekt het kind (volwassen inmiddels) via het tv programma Vermist van Jaap Jongbloed naar haar/zijn biologische ouders. Dan blijkt dat de ontwrichter de regering was! AMK, RvdK, de rechters, BJZ en een hoop onderzoekers onder het juk van BJZ enz. Dat zal de zoveelste trauma voor het kind zijn. En wat zullen dan aantreffen? Financiëel uitgekleedde ouders die zich toch staande wisten te houden tijdens afwezigheid van hun bloedeigen kind.

  Stop a.u.b. met stemmen! Laat de regering barsten!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is nog erger: wordt een kind weggerukt van de liefhebbende ouders, dan kan dit van het ene op het andere moment, zelfs tijdens het geven van borstvoeding. Is het dan in een 'crisis-pleeggezin' dan mogen oduers het kind niet zien om 'eerst te hechten'...

  Vervolgens kan een kind in 1 jaar tijd bijvoorbeeld een keer of 3 tot 6 worden overgeplaatst naar een 'meer geschikt pleeggezin'...

  Bij deze overplaatsingen speelt hechting geen enkele rol, behalve als hetzij ouders hetzij de rechter vraagt om plaatsing bij de ouders terug... dat is dan 'niet in het belang van het kind in verband met hechtingsstoornissen'...

  Het kind is inmiddels dan namelijk ieder vertrouwen in volwassenen kwijt geraakt en vraagt zich af: 'wat gaat er nu weer met me gebeuren?' en daarbij vaak ook nog: 'waarom niet naar mijn ouders? (o nee: die zijn slecht of erger: 'ik ben stout geweest, ik mag daarom niet terug naar papa en mama....'.

  Mijn ervaring is daarom: de 'hechting' wordt naar willekeur uit de kast gehaald door BJZ, vooral als plaatsing bij de ouders terug ter sprake komt... Overigens gaat dit zonder consultering van een kinderpsycholoog die thuis is in hechtingsproblematiek....

  Nico Mul


  BeantwoordenVerwijderen