zaterdag 30 maart 2013

Yunus en het ongecontroleerde machtsmisbruik van Bureau Jeugdzorg

Nederland met haar wijzende vingertje

De politiek heeft dan wel de mond vol en vele wijzende vingertjes naar het buitenland, maar
nu doet Nederland het met de ongecontroleerde Jeugdzorg zelf!

BJZ heeft dus de rechtsgang frauduleus bespeeld, over het hoofd van het kind heen.
Dat moet strafbaar zijn.

Terugplaatsing Yunus is mogelijk

Gefaseerde terugplaatsing moet mogelijk zijn, en dan door een door de rechter aan te wijzen deskundige, diagnost, opdat het belang van het kind zijn afkomst te kennen - nu dat kan - mogelijk te maken.

RECHTERS moeten inzien dat ze niet altijd alles aan BJZ hoeven over te laten. Ze mogen een echte deskundige benoemen. Ook de ouders goed voorbereiden en begeleiden. VIB.

En rechters mogen de teamleden van BJZ van de case als strafbaar vervolgen.
Ondeskundig handelen van een bureau dat zich als specialist jeugdzorg adverteert voor het beleid in de a.s. Jeugdwet (met gemeenten als ingangsverantwoordelijken en inkopers van BJZ-zorg) moet strafbaar zijn, bij overtreding van IVRK art. 24 e.d..Een taak voor het O.M. en rechters!

Inspectie Jeugdzorg ziet geen complete dossiers

De inspectie jeugdzorg ziet geen complete dossiers, net zoals dat BJZ ook ouders slechts een selectie uit het dossier laten inzien (tegen het McMichael-arrest in); een arrest geldt dan wel voor die ene case, doch is precedent voor gelijke gevallen.

Jeugdzorgmedewerkers strafbaar stellen

Het een kind weigeren de zorg te geven (als gezondheidszorg qua niveau) moet strafbaar zijn, met dwangsom en boete op persoonlijke titel voor de jeugdzorgwerkers minimaal zo groot als 2 x jaarkosten en met gevangenisstraf, minimaal zo lang als het kind last heeft ondervonden van verkeerde inzet door BJZ/team.

Zal de politiek hieraan willen meewerken binnen een decennium? Liefst binnen een maand als dat kan, graag!

TS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten