dinsdag 19 maart 2013

Brief van de Hoofdofficier van Justitie aan de advocaat van de ouders van Yunus

Letterlijke weergave van de brief 

10 april 2007 

Ik kan u wel berichten dat in januari 2005 een aangifte terzake vermeende kindermishandeling was ingediend bij de politie Haaglanden.

Omdat, na bestudering van de stukken, en na overleg met de officier van Justitie niets is gebleken van verwijtbare opzettelijke mishandeling, is het proces-verbaal opgelegd. 
 

Jeugdzorg Dark horse: met andere woorden, de zaak is geseponeerd, de ouders hebben hun kinderen niet mishandeld.  Toen de kindermishandeling geen stand meer hield, gooide Jeugdzorg het op de hechting: “Yunus is nu gehecht aan zijn pleegouders”.

Uitspraak zaak Yunus: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB0880 

Uitspraak, waarin Jeugdzorg er flink van langs krijgt: http://demetnu.nl/article_read.php?a=1392

LJN: BB7172, Rechtbank 's-Gravenhage , 274270 / JE RK 06-2197

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2007:BB7172

De zaak Yunus: de feiten http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

 

17 opmerkingen:

 1. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB0880 laat het recht zijn loop hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het blijft walgelijk. En zo is Jeugdzorg Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Over BJZ Haaglanden in het inspectierapport Inspectie Jeugdzorg d.d. 29-01-‘13
  http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Hertoets%20BJZ%20inzake%20de%20kwaliteit%20van%20verzoeken%20om%20een%20kinderbeschermingsmaatregel.pdf

  Yunus, broertjes, echte ouders en pleegmoeders vallen toch onder de verantwoordelijkheid van BJZ Haaglanden? Inspectie Jeugdzorg schreef o.a. over deze instelling:

  De inspectie vindt het van groot belang dat de verzoeken zorgvuldig zijn, omdat de
  consequenties van besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel groot kunnen zijn voor
  kinderen en hun ouders. Daarom heeft de Inspectie Jeugdzorg in een vervolgonderzoek in het
  najaar van 2012 de Bureaus Jeugdzorg Groningen, Zuid-Holland en Haaglanden opnieuw
  getoetst.
  De zes Bureaus Jeugdzorg waar verdere verbeteringen noodzakelijk waren op het gebied van
  de accordering van de informatie zijn eveneens opnieuw getoetst.
  Hieronder staan de resultaten van deze hertoets.

  Zuid-Holland en Haaglanden
  De inspectie oordeelt dat de verzoeken van de Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland onvoldoende zijn.
  In 2011 waren bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en Haaglanden de volledigheid, de
  actualiteit en betrouwbaarheid van de geleverde informatie niet voldoende; het aanleveren van een risico-inschatting was in orde.

  In 2012 bleek bij de Bureaus Jeugdzorg Zuid-Holland en Haaglanden de volledigheid, de actualiteit en de betrouwbaarheid van de geleverde informatie opnieuw niet voldoende.

  De Inspectie Jeugdzorg heeft de Bureaus Jeugdzorg Zuid-Holland en Haaglanden met ingang
  van 8 oktober 2012 voor maximaal een jaar onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat over
  een langere periode en bij herhaalde toetsing door de inspectie de bureaus niet in staat zijn
  gebleken om de verzoeken tot onderzoek aan de gestelde kwaliteitseisen te laten voldoen.
  Het verscherpt toezicht betreft zowel de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek als het
  bewaken van deze kwaliteit.
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad. Wij hebben ook een dossier over ons gezin gekregen, van BJZ Haaglanden. Het is niet eens erg dik, maar er zitten ruim tweehonderd fouten in. Volslagen irrelevante informatie wordt gebruikt om "aan te tonen dat er risicofactoren zijn", bv. een ongebruikte verwijsbrief van 8 jaar geleden, waarvan we zelf niet meer wisten dat die er ooit was.

   Verwijderen
  2. Risicofactoren zijn nog geen feiten.
   BJZ heeft het voor elkaar dat ouders het tegendeel moeten bewijzen, anders dan in het strafrecht.
   Hierdoor kunnen kinderen onterecht in een schadelijk traject terecht komen, traumatiserend weg van de ouders.
   Enkel op onderbuikgevoel en/of machtswellust.

   Het is preventief goed om de eigen huisarts schriftelijk te informeren dat je niet op voorhand zonder toestemming informatie uit het gezinsdossier mag verstrekken aan derden, ook BJZ en RvdK. Dit ook bij scholen, en hun dossiers.

   Het diagnostisch belang van het kind mag niet getreden worden, en BJZ is geen diagnostisch onderzoeker. Waar onderzoek nodig lijkt, mag dat enkel diagnostisch om het kind niet te schaden.

   LJN BB0880 is een goed precedent voor volgende zaken, waar BJZ maar met wat knip- en plakwerk dossiers opleukt, en kinderen niet het traject aanbiedt welke ontlastend is voor het kind: ontlastend kan zijn: weg van BJZ!!!!

   BJZ heeft IVRK artikel 24 verzuimd en EVRM art. 8 genegeerd en valselijk uitgelegd in het voordeel van -voor kinderen- vreemde pleegouders.

   Verwijderen
 4. Op de petitiepagina is het erg druk. Er zijn ook twitterberichtjes te lezen. Het nieuws dat jullie gisteren brachten over de uitspraak van de rechter in 2007 en dat het echt wel even anders zit in deze zaak dan Asscher en de media het volk willen laten geloven begint langzaam door te druppelen. Ben erg benieuwd hoe de nieuwsmedia dit oude 'nieuwe' feit gaan doorgeven. Ben vooral benieuwd hoe Asscher dit brokje gaat verteren.
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daar kan ik je wel een antwoord op geven. De media steken net als de politici liever hun kop in het zand, omdat er nu opeens een hele andere discussie ontstaat dan waar ze rekening mee hadden gehouden. Het gaat opeens over het falen van jeugdzorg en niet meer primair over de seksuele geaardheid van de pleegouders. Het programma Debat op 2 wilde een discussie over de geaardheidskwestie in combinatie met de vraag of Turkije in de EU moet worden toegelaten. Nu wordt de nieuwe vraag of jeugdzorg nog wel serieus te nemen is als hulpverlener?

   BJz Haaglanden gaf aan niet aan het programma te willen meedoen en daarom gaat de jeugdzorgdiscussie niet door...Wij wilden graag komen om deze casus van Yunus uit te leggen. Maar je raadt het al: BJz die in eerste instantie gretig op televisie kwam om haar zorgvuldige werk uit te leggen, kan nu opeens niets zeggen ivm de privacy van de jongen. Ook politici die meteen een mening hadden over deze zaak van VVD, D'66 en SP hoor je niet meer nu de nieuwe bewijzen in het voordeel van de Turkse ouders boven tafel komen.

   Verwijderen
  2. Ik heb een VVD politicus om opheldering gevraagd in het licht van de onterechte uhp in deze zaak, en het ten onrechte niet herstellen van die fout, maar het blijft vooralsnog oorverdovend stil aan de andere kant ..

   Verwijderen
  3. Bedankt voor het antwoord Sven. En ik maar denken, dat ze met die achtergrondinformatie gauw hun kranten zouden vullen. Nog steeds naïef dus. Ik laat me steeds weer bij de neus nemen door de media. Die om hun falen te verbloemen nu met berichtjes komen dat er morgen in Den Haag een demonstratie tegen Erdogan gaat plaatsvinden! En nog een aantal negatieve berichtjes over koranscholen, enz. En de politici? Duiken weg na het produceren van hun PULP: Platvloerse Uitermate Leugenachtige Praatjes!
   Echt, Nederland is een LAAGland!
   Y.B.

   Verwijderen
 5. Hoe kan het dat als dit kind in 2007 al naar huis zou mogen, het nog niet thuis is? Mag bjz zomaar een beschikking van de rechtbank negeren? Jarenlang? Hoe kan dit? Waarom kan dit? Zou iemand me dit uit kunnen leggen? Want ik kan me heel moeilijk voorstellen dat dit om hetzelfde kind gaat, dat 6 jaar later nog bij pleegzorg zit. Is er naar hoger beroep weer wat mogelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goeie vraag.

   In Nederland anno 2013 kan dat omdat de rechter geen controle doet op beweringen, en omdat de politiek (nog steeds) de andere kant op wenst te kijken.

   Verwijderen
 6. Bureau Jeugdzorg? Het lijk naar mijn mening meer op kinderhandel hoe ze te werk gaan

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Geachte Dames en Heren,

  Wij genaamd Lelystad willen graag een steentje bijdragen aan de oplossingsmogelijkheden voor de problemen die er nu zijn rondom 'Bureau Jeugdzorg'
  Zoals jullie allemaal weten is er al een lange tijd problemen met de manier waarop Bureau Jeugdzorg te werk gaat in het gehele land.
  Overal in ons land worden er demonstraties gehouden voor die manier van handelen.
  Zelf zijn er in Flevoland 30 kinderen die op het punt staan om afgenomen te worden van hun ouders om redenen die zo nihil zijn dat het echt nergens over gaat.

  Bureau Jeugdzorg pakt kinderen van ouders af met geen enkele bewijsmateriaal dat de opvoeding niet juist is.
  Kinderen worden om de kleinste redenen van hun ouders afgepakt en bij een wildvreemde familie neergezet.
  Bijvoorbeeld:
  - Moslim kinderen die katholiek worden opgevoed.
  - Kinderen van alle culturen die misbruikt/mishandeld worden in die zogeheten pleeggezinnen.
  - Namen van kinderen worden zomaar veranderd
  - Kinderen mogen hun ouders amper zien en soms helemaal niet.

  Bureau Jeugdzorg krijgt van de overheid alleen subsidies per kind dat geplaatst wordt in zo een pleeggezin.
  Per kind krijgt Jeugdzorg €4000,- netto per maand + een vergoeding die de gedupeerde familie moet afstaan voor de opvoeding van het geplaatste kind.

  Wij willen d.m.v. een demonstratie zorgen dat dit niet meer gaat om een winstgevend instantie maar dat het weer zoals vanouds wordt waarin alleen de kinderen die echt mishandeld en of misbruikt worden door hun familie worden geplaatst in zo een pleeggezin.
  Hierbij willen we jullie allen uitnodigen voor een demonstratie die plaatvind op vrijdag 22 Maart 2013 om 09:30 uur 's ochtends op het Stadhuisplein.
  Want we moeten niet vergeten dat er momenteel 30 kinderen op de lijst van Bureau Jeugdzorg staan in Flevoland om van hun familie's te worden afgepakt.

  Hopend dat jullie er allemaal bijkomen wil ik jullie alvast een prettig weekend en week toewensen,

  http://www.youtube.com/watch?v=w1yYBGVehtQ
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21389460/__Ouders_Yunus_duiken_onder__.html

  Bij de toegevoegde links kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed plan. Het schijnt dat de burgemeester van Lelystad al enige relevante informatie heeft ontvangen.

   Ze mocht eens Haagse onzin gaan herhalen ..

   Verwijderen

 8. jullie moeten je schamen Nederland!!!

  kijk eerst naar filmpje

  http://www.youtube.com/watch?v=eT7sYCKQmAg

  En dan praten over Yunus

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Nederland moet zich inderdaad schamen met een instantie als Jeugdzorg ! Nederland heeft een NOOD-oplossing nodig !

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja nederland Jeugdzorg en ook William Schrikker Voogden moeten zich echt schamen hoe zij met de kinderen om gaan. Lees dit maar eens.

  In de loop van de tijd,zullen hier de verhalen geschreven worden.
  Verhaal van moederke x.
  De machteloosheid, de wanhoop, het gevecht.

  En moederke van x vecht en vecht.
  En de tijd zal leren, hoelang nog!!!!....
  En nu.
  2013
  Isoleert, time-out, kamertje op slot.
  Het zal je kind maar zijn die er in zit.
  De kalenderleeftijd is 14 jaar.
  Deze dag, is ze verdrietig. Op haar been schaafwonden.
  Die ik krijg te zien.
  Ik huil, maar niemand ziet mijn tranen.
  Ze heeft pijn en waarom ?
  Ze is in de holding gelegd:
  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
  Dit is de gewone gang van zaken, als ze over haar toeren is.
  Over haar toeren, omdat de wereld om haar heen, zoveel onbegrip voor
  haar geeft.
  De wereld die haar boosheid niet begrijpt, en niet op weet te vangen.
  En ik sta machteloos, en weet haar geen troost te geven.
  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
  Ik kan haar tranen niet drogen, op het moment dat ze me nodig heeft.
  Haar opvoeders, weten wat goed voor haar is.
  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN,
  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
  De holding en de isoleer is de trootst die ze krijgt.
  .....ze moet immers tot rust komen.
  (De prik pil werd al op haar 13e jaar gegeven)
  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger wordt van een vriend die ze toen niet had en nu nog niet heeft.

  BeantwoordenVerwijderen