dinsdag 19 maart 2013

De 'zorgvuldige overwegingen'...

Volkskrant, 19-03-2013


Kabinet zal Erdogan 'zorgvuldige overwegingen' zaak-Yunus uitleggen 


Tijdens het bezoek van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zal het kabinet uitleg geven over de zaak-Yunus. Dat schrijft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken mede namens premier Mark Rutte dinsdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet zal donderdag toelichten 'welke zorgvuldige afwegingen worden gemaakt bij beslissingen over kinderen die in pleeggezinnen worden geplaatst'.

In Turkije is ophef over de 9-jarige Yunus, het jongetje van Turkse afkomst dat in Nederland bij lesbische pleegouders woont. Vicepremier Lodewijk Asscher noemde Turkse bemoeienis met de zaak vrijdag 'volstrekt ongepast'.

Lees verder....

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3411863/2013/03/19/Kabinet-zal-Erdogan-zorgvuldige-overwegingen-zaak-Yunus-uitleggen.dhtml
 
 
Redactie Jeugdzorg Dark horse: De ‘zorgvuldige overwegingen’ die de Nederlandse regering gaat uitleggen aan de Turkse premier aangaande de pleegplaatsing van Yunus, zal een mooi verhaal zijn dat de regering op goed geloof heeft aangenomen van Jeugdzorg, zonder het dossier inhoudelijk te kennen. De discussie zoals hij tot nu toe in de media gevoerd is, geeft geen goed beeld van de werkelijke toedracht in deze zaak.
 
De discussie wordt versmald tot de seksuele geaardheid van de pleegouders, terwijl er veel meer zaken voor de Turken spelen, zoals het beleid van jeugdzorg, dat niet bepaald uitblinkt in deskundigheid of zorgvuldigheid. Het werk van jeugdbeschermers dat een hoge mate van subjectiviteit kent, omdat beweringen niet met bewijzen onderbouwd hoeven te worden en het predicaat ‘professional’ genoeg is om iedereen ervan te overtuigen dat ‘betrokkenheid’ gelijk staat aan bekwaamheid. Jammer, dat er nog steeds geen inhoudelijke discussie gevoerd kan worden, terwijl dit nu juist een zaak is die - omdat hij breed wordt uitgemeten in de media - zich er uitstekend voor leent om dieper in te graven, gezien de feiten in het dossier.  

Voordat de regering dingen gaat uitleggen aan premier Erdogan, heeft jeugdzorg misschien eerst nog wat uit te leggen aan de Nederlandse regering, om te voorkomen dat zij internationaal gezichtsverlies zal lijden wanneer het echte verhaal over Yunus straks boven tafel komt. Later nog meer over de zaak Yunus.

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB7172

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB0880

19 opmerkingen:

 1. Niet alleen het dossier van Yunus heeft hiaten. Ook de dossiers van honderden misschien wel duizenden Nederlandse (dus niet van oorsprong Turkse) kinderen, die onterecht uit huis zijn geplaatst, niet in hun eigen netwerk zijn geplaatst en in pleeggezinnen van een andere gezindte zijn geplaatst, vertonen hiaten op het gebied van wat is er gedaan om het kind terug te plaatsen.

  Welke ondersteuning en hulp is aan ouders en kinderen gegeven.

  Het zijn doorgaans volstrekt onleesbare en chaotische dossiers die ook nog eens de nodige onwaarheden bevatten.

  De toetsing die door de Raad vd Kinderbescherming zou moeten worden gedaan, bestaat uit het klakkeloos overnemen van het AMK-dossier.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer Van Rijn,

  Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de toestanden in de Nederlandse jeugdzorg vraag ik uw aandacht voor het volgende.

  De heer Asscher heeft kennelijk het voornemen aan de Turkse Premier uit te leggen 'hoe zorgvuldig het Nederlandse systeem is'.

  Betekent dit nu dat hij gaat uitleggen wat bv Peter Prinsen, Yvonne Wagenaar, Corine de Ruiter en Caroline Forder ervan vinden, of gaat hij de papieren werkelijkheid (fantasie) van 'Den Haag' nog eens mondeling herhalen?

  Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

  Hoogachtend,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik gok op;
   '', of gaat hij de papieren werkelijkheid (fantasie) van 'Den Haag' nog eens mondeling herhalen''
   Dit gezien het feit dat net als de bankiers,ook het management van Jeugdzorg het bed delen met de politici...

   Alleen als de politiek denkt hier mee weg te komen,konden ze het wel eens mis hebben.

   opa

   Verwijderen
  2. Ja, het is van de gekke.
   Hij en zijn politieke partij kennen het Jeugdbeschermingsplan, dat ze al 2x hebben ontvangen, en vaker met een link op gewezen zijn. Ze hebben vele meldingen gehad dat de indicatie tot UHP niet deugde, maar ziet hoe Asscher de p.r.-praat als mooipraat volwaardig overneemt van de BJZ-lobby:
   goedpraten wat krom is.
   Hoe eervol en gewetensvol moet je dan zijn?

   BJZ liegt en insinueert, en dat heet "degelijk", maar die werkers zijn ondeskundig en gehersenspoeld, maar
   een ingelicht politicus die wel weet maar liegt liegt echt heel erg. Bespeelt oneervoller nog dan een jeugdzorgwerker.
   Is zijn grote loon niet waard!

   De burger een loer draaien, de burger in de luren leggen. Volksverlakkerij is een juiste term daarvoor.
   Asscher e.a....
   4 jaar graaien en dan wegwezen, en de verantwoordelijkheid dus afschuiven op de opvolger.
   Zal hij dan bestuurslid worden van een BJZ?

   Verwijderen
 3. Het word tijd dat andere landen zich ook gaan bekommeren om die vreselijke Jeugdzorg hier in Nederland.
  Misdaden plegen ze!!! Gezinnen worden uit elkaar gerukt. Gebrek aan geweten speelt hierbij een grote rol!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het begint er op te lijken, dat onze overheid een probleem heeft.
  De omvang ervan is ze nog niet duidelijk.
  Het is geen binnenlandse aangelegenheid meer.
  De wereld begint nu kennis te nemen van de smerige praktijken van de Nederlandse jeugdzorg.
  Letland,Rusland,Turkije,Brussel enz.
  Zelf zal ik ook nog een regering inschakelen.
  Deze reactie is anoniem. Ik heb namelijk een dochter.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies! Polen had ook al eens een 'kennismaking' met de Nederlandse jeugdzorgterreur:

   12 juni 2010 - De 10-jarige Poolse Daniel* woont tijdelijk bij zijn tante in Polen omdat zijn moeder in Nederland werkt. Daniel is sinds vijf dagen op vakantie bij zijn moeder in Nederland. Een goede vriendin is op dat moment ook samen met haar zoon in Nederland. Omdat Daniels moeder op een vrijdag moet werken, past de vriendin op beide jongens, die zo samen vakantie kunnen vieren. …

   Als de bel gaat, opent Daniel de deur. Er staan twee politieagenten voor de deur. Een buurman heeft de politie gebeld om te zeggen dat in het huis twee Poolse broertjes wonen die vaak alleen thuis worden achtergelaten. Daniel snapt niets van wat de politie zegt, hij verstaat geen Nederlands. En de politieagenten spreken geen Pools. De agenten maken uit de gebarentaal op dat de jongetjes alleen thuis zijn. De politie vertrekt en meldt deze zogenaamde zorgelijke situatie bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg. Het AMK belt met de Raad voor de Kinderbescherming die de kinderrechter vraagt om een voorlopige ondertoezichtstelling en een machtiging voor uithuisplaatsing. De kinderrechter zegt ja. Nog diezelfde middag komt de politie terug met twee medewerkers van Bureau Jeugdzorg. De moeder opent de deur. De medewerker van Bureau Jeugdzorg twijfelt, is hier echt sprake van een acute en levensbedreigende situatie waarvoor het nodig is de kinderen mee te nemen? Maar na overleg met de afdelingsmanager besluit ze de twee jongens toch mee te nemen.

   Diezelfde avond nog geven de moeders bij de politie aan dat de jongens geen broertjes van elkaar zijn en voor korte tijd op vakantie in Nederland zijn. Beide vrouwen weten het hele weekend echter niet wat er met de kinderen gebeurt en wanneer ze hen weer te zien krijgen. Pas maandagochtend kunnen ze contact opnemen met de Poolse consul. Die zorgt ervoor dat de kinderen de dag erna weer naar hun moeders terugkeren.

   De consul vraagt mij om onderzoek. Ik vind het onbegrijpelijk dat geen van deze instanties de verantwoordelijkheid heeft genomen om goed uit te zoeken wie Daniel en zijn vriendje waren en hoe hun situatie was. Deze organisaties beschermen de veiligheid van kinderen. Steeds moeten ze onderzoeken of er sprake is van een acute en levensbedreigende situatie die een uithuisplaatsing nodig maakt. In dit geval zagen de kinderen er goed verzorgd uit en er was bij de daadwerkelijke uithuisplaatsing in ieder geval een ouder aanwezig. De taal vormde blijkbaar een probleem. Ik vind dat in dit geval de professionaliteit van de politie en het Bureau Jeugdzorg te kort is geschoten.

   Ik heb met de politie, het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming gesproken. Alle drie erkennen ze hun ernstige inschattingsfouten. De Raad voor de Kinderbescherming biedt de moeders excuses aan en wat geld om het ervaren leed te verzachten. De politie belooft intern aan dit geval aandacht te besteden en lessen te trekken. En het Bureau Jeugdzorg belooft voortaan extra zorgvuldig te zijn. Eerst nadenken bij ingrijpende maatregelen is steeds noodzakelijk.

   (de Nationale ombudsman ..)

   Verwijderen
  2. Er zijn meer Polen met onaangename ervaringen met de Nederlandse Jeugdzorg. Misschien willen ze het zelf vertellen, of wordt hun nog steeds het zwijgen opgelegd?

   Verwijderen
  3. Ik krijg pas weer vertrouwen in de politiek, wanneer er een diepgaand Parlementair onderzoek naar het reilen en zeilen binnen BJZ.

   Dubbele dossiers, waarheidsbevindingsplicht, functionering-& opleidingsniveau. Omkoop- & belangenverstrengelingsschandalen.

   Verwijderen
  4. Eerst nadenken ?
   Medewerkers c.q. professionals moeten nadenken. MET WAT?

   Verwijderen
 5. Zaak Yunus: Wanneer de kinderrechter constateert dat er in 2006 kennelijk wederom geen enkel onderzoek heeft plaatsgevonden wordt daaraan het gevolg verbonden dat de uithuisplaatsing eind 2006 nog maar met een korte periode wordt verlengd, namelijk tot 1 mei 2007. De kinderen verbleven inmiddels bij pleegouders, die in cultureel opzicht niet aansloten bij de ouders. De bezoekcontacten van de ouders met de kinderen werden tot een minimum beperkt, waren kort van duur en vonden onder voor de ouders belastende voorwaarden plaats. Dit, gevoegd bij het gegeven dat een forensisch onderzoeksrapport uit mei 2005 en de brief van [een derde] van 4 januari 2006, waarvan de inhoud de ouders in belangrijke mate ontlast voor wat betreft de eerder veronderstelde mishandeling, pas in april 2007 door Jeugdzorg werden overgelegd, maakte het naar het oordeel van de rechtbank begrijpelijk dat de ouders het gevoel hadden dat zij oneerlijk werden behandeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Met betrekking tot die noodzaak overweegt het hof als volgt. Het hof acht het, gelet op de inhoud van alle overgelegde deskundigenrapporten niet aannemelijk dat de ouders [de minderjarige sub 3], dan wel de twee andere kinderen in het verleden hebben mishandeld en/of een zodanig onveilige situatie hebben gecreëerd dat mishandeling heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast staat de door Jeugdzorg aangevoerde grond dat de moeder, althans de ouders niet de pedagogische vaardigheid bezitten om de kinderen, met name [de minderjarige sub 1], de verzorging en opvoeding te bieden die noodzakelijk is. Het hof stelt vast dat Jeugdzorg deze stelling niet onderbouwt met recente onderzoeksgegevens, hoewel de noodzaak tot onderbouwing al meerdere malen aan de orde was gesteld door de kinderrechter. Dat de ouders, naarmate de tijd verstreek, steeds minder bereid waren om met Jeugdzorg samen te werken, kan hen, onder de achteraf bekend geworden feiten en omstandigheden, waartoe het hof verwijst naar het hiervoor onder overweging 7 overwogene, niet worden aangerekend. Het verzoek van Jeugdzorg om het onderzoek nu alsnog, onder handhaving van de uithuisplaatsing, te laten plaatsvinden, acht het hof een gepasseerd station. Dit zal tot een vertraging van een terugplaatsingstraject gaan leiden, die de uithuisplaatsing onomkeerbaar zou kunnen maken, hetgeen het hof niet in het belang van de kinderen acht. Daarbij komt dat 1. ook Jeugdzorg ter zitting heeft aangegeven ervan uit te gaan dat de kinderen op termijn weer naar huis gaan en 2. uit geen enkel gegeven is gebleken dat de ouders niet in staat zijn om de kinderen de vereiste verzorging en opvoeding te geven. De situatie in 2004, die aanleiding was voor de ondertoezichtstelling, is hierbij niet maatgevend, nu de moeder er toen alleen voorstond en een aantal zeer traumatiserende gebeurtenissen te verwerken had.


  BeantwoordenVerwijderen
 7. 'Als er een conflict is tussen ouders kiest Jeugdzorg meestal de kant van de moeder.' Dat stelt familieadvocaat Resit Kaya donderdag in De Vijfde Dag.

  Volgens advocaat Resit Kaya kan een moeder jarenlang ongestraft een omgangsregeling saboteren omdat Jeugdzorg in veel gevallen de kant van de moeder kiest. 'Beide ouders moeten beslissen over het belang van het kind', vindt Kaya, 'Niet Jeugdzorg'.

  (in de praktijk is het wel jeugdzorg die op de stoel van de rechter gaat zitten omdat de rechter het stelselmatig laat afweten)

  Keuze

  Jan Dirk Sprokkereef van Jeugdzorg nuanceert dat. 'Soms is de situatie zo geëscaleerd dat ouders er samen niet meer uitkomen', zegt hij, 'Dan moet Jeugdzorg een keuze maken'.

  (Nee, dan zou jeugdzorg de ouders moeten adviseren de kwestie aan de rechter voor te leggen. Maar dan nog loop je aan tegen de ene na de andere leugen en gebrek aan onderzoek naar de feiten, waardoor Raad en Bjz de zaak eigenlijk toch beslissen zolang de rechters geen feiten eisen)

  Trap

  Toch zegt Kaya vreemde gevallen tegen te komen. 'Een moeder zegt dat de vader het kind van de trap heeft geduwd. De vader nodigt de gezinsvoogd uit thuis te komen kijken, want: er is helemaal geen trap', vertelt de advocaat, 'Maar dat wil Jeugdzorg niet en dat van die trap duwen komt in elk rapport weer terug'.

  (Zo kent iedereen met enige ervaring onze Nationale jeugd-stasi)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ach, wisten de rechters maar dat als er door BJz wordt gezegd dat >de situatie is ge-escaleerd< dan is de kans groot dat dit een valse bewering is, en niet door de beugel kan. Als een diagnost evenzo onzorgvuldig zou beweren als BJz praktiseert.

   Verwijderen
 8. Jeugdzorg verdraait zaken zo dat ze naadloos aansluiten bij het woord liegen uit de "Dikke van Dale" waarmee niet wordt geinpliceerd dat BJZ daadwerkelijk liegt. Het is wel opmerkelijk dat ontlastende verkaringen ten behoeven van eigen gewin buiten beschouwing worden gelaten. Het lijkt mij niet erg aannemelijk dat de advocaat of andere belanghebbende de ontlastende verklaringen niet aan BJZ of RVDK hebben toegezonden. Evenmin is het aanemelijk dat de betreffende verklaringen s'nachts zijn getransformeerd tot wezens met pootjes die vervolgens het dossier uit zijn geslopen.... Wellicht heeft een menselijke fout er voor gezorgd dat de ontlastende verklaringen per ongeluk zijn opgeborgen in de map met zoekgeraakte stukken. Waar gehakt wordt vallen spaanders en leidt men soms aan selctief geheugen verlies. Toen in 2007 bleek dat de hechting van Yunus bij zijn nieuwe pleegouders veilig was verlopen en terugplaatsing onwaarschijnlijk was, kon de map met zoekgeraakte stukken aan de kinderrechter worden overhandigd. De kinderechter stelde geen vragen over de plots opgedoken ontlastende verklaring. Hij keek liever over zijn schouder en vond dat Yunus vanwege de hechting bij zijn pleegouders moest blijven. Een rechter zonder ballen, die BJZ en RVDK het voordeel van de twijfel gaf en zo meewerkte aan een moderne vorm van kinderontvoering.... Ik hoop dat Rutte en Asscher deze zorgvuldige werkwijze en het handelen van de kinderrechter aan Erdogan kunnen uitleggen. Nog meer hoop ik dat Erdogan en de Turkse gemeenschap niet in sprookjes geloven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik hoop dat hij alle dossiers en beschikingen toegezonden krijgt waar al die onwaarheden en verdraaiingen van de werkelijkheid staan beschreven. En dan naar de VN. Ouders zouden zelf een topconferentie kunnen organiseren met de nodige 50 a 60 cm hoge dossiers

   De rechters moesten maar eens ontheven worden van hun warme stoeltjes om kinderen voortdurend te belagen met hun zogenaamde rechten en mens/kind kennis.

   Let op; wanneer een kinder-rechter bij voorbaat al negatief praat over je kind dan heeft ze al besloten om de OTS of die UHP te verlengen, je mag dan zoveel zeggen als je wilt.
   Belachelijk; een OTS verlengen vanwege school.

   Dit is nog altijd een taak van de Leerplicht, WAT moet BJZ daar nou mee!? Ze bezitten geen enkele deskundigheid op dat gebied. En die kinderrechter walst er ook maar overheen zonder enige expertise in huis te hebben.

   Zorgvuldig? pfffff

   Verwijderen
 9. Erdogan is ook niet gek en zal zich beslist goed laten voorlichten door deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van hechting. Ik heb dat ook gedaan en heb uit de eerste hand van een dergelijke deskundige vernomen, dat geleidelijke terugplaatsing, goed begeleid door een deskundige, van BIG-niveau, een voor het kind goede mogelijkheid zijn: eerst wat dagdelen bezoek, dan logeren, kort en later langer, dan dit omdraaien, en waar een kind de pleegouders jong al jaren heeft gekend de omgang met de pleegouders niet afsnijden, ook al is het voor beschuldigde ouders pijnlijk dat BJZ zo ingreep, al dan niet juist gemotiveerd. Het belang van het opgroeiende kind staat voorop, als men deskundig is..
  Dus jeugdzorg: aan de slag en doe eindelijk eens waarvoor je wordt betaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het is inderdaad de vraag of zij weten wat grijze massa is en waarvoor het dient, binnen de schedel wel te verstaan.

  Maar het zijn geen academici die weten te combineren en afwegen, wat bij het belangen-afwegen voor het kind wel moet: het mag niet vals belast worden door BJZ-ontzorging.

  BeantwoordenVerwijderen