zondag 17 maart 2013

De 'erfzonde' nieuwe stijl

De nieuwe Staatskerk – Jeugdzorg

Toen de leerplichtambtenaar, na contact met het AMK, ons een brief schreef waarin hij aankondigde op bezoek te komen, schoot mij ineens een scene te binnen uit “Een vlucht regenwulpen”, de autobiografische film van Maarten ’t Hart, waarin hij afrekent met het geloof.

Er is een nieuwe Staatskerk gekomen: Jeugdzorg

1. De meeste mensen zijn verdoemd. Zij zijn niet in staat hun kinderen naar de geldende regels van de kerk op te voeden. Het is dus beter de kinderen uit huis te plaatsen

2. Om voor het zielenheil van de bevolking te zorgen, worden vele mensen op pad gestuurd: Ouderlingen nieuwe stijl

3. Ouderlingen nieuwe stijl zijn: AMK- of BJZ- medewerkers, gezinsvoogden, ouder-en-kindadviseurs, leerplichtambtenaren

4. De ouderlingen nieuwe stijl kennen “De Waarheid”. Deze staat geschreven in “De nieuwe bijbel”: Dit zijn de meldcodes, de risicotaxatielijstjes, de “Gezinsvoogd als jongleur”, enz.

5. Op steeds meer scholen wordt gelukkig met de nieuwe bijbel gewerkt. De meldcode wordt verplicht gesteld

6. Met de nieuwe bijbel in de hand, worden bewijzen gezocht en gevonden van alle zonden die de mensen begaan. Als voldoende zonden afgevinkt kunnen worden, gaat men zich ernstig zorgen maken over het zielenheil van het kind.

7. De Hoogste Raad wordt gevraagd kind en gezin onder toezicht te stellen. De kerk is geen boeman, het gezin krijgt eerst de kans zich te bekeren.

8. Lukt het niet het gezin op het rechte pad te krijgen, dan moet het kind uit huis. Het is echt beter voor het zielenheil van het kind.

9. Zeer zorgvuldig wordt een gepaste plek voor het kind gezocht, waar onverdroten aan zijn zielenheil gewerkt wordt

10. Plaatsing in zeer christelijke pleeggezinnen verdient de voorkeur. Deze zijn gewend aan zielenheil te werken

11. Zielenheil kost veel geld. Gelukkig is er de staatskas. Een pot geld zonder bodem wordt ter beschikking gesteld: 4 miljard euro per jaar.

12. Net als de vroegere Magdalena-zusters, worden vrouwen hier al tijdens de zwangerschap onder toezicht gesteld. Het kind wordt na de bevalling weggenomen, dat is beter voor zijn zielenheil

13. Er zijn vele manieren om binnen de kerk actief te zijn. Heel goed is het om een cursus leugendetectie en waarheidsvinding te doen.

14. De kerk betreurt het seksueel misbruik en neemt de aanbevelingen mee om meer veiligheid te waarborgen. Maar het zielenheil van de kinderen staat voorop, dus het uit huis plaatsen gaat onverdroten door

15. Mensen die tegen jeugdzorg zijn, snappen het nog niet. Ze moeten leren luisteren naar de ouderlingen nieuwe stijl en een opvoedcursus volgen.

Marjolein 
 

4 opmerkingen:

 1. Prima vergelijking Marjolein. Sluit ik me graag bij aan. Geheel in lijn met de Nieuwe Staatskerk gaf broeder Asscher invulling aan het begrip ‘naastenliefde’ afgelopen vrijdag:
  ‘We komen op voor de mensen die hier hun naaste liefhebben: een kind van een ander willen opvoeden. Het vergt ook van ons dat we die mensen beschermen en duidelijk maken dat zij het recht aan hun kant hebben.’

  Vraagje broeder Asscher: Hoe beoordeelt u de liefde van de echte moeder voor haar kind?
  Hoe wordt zij beschermd? Hoe staat het recht aan haar kant?
  Broeder Asscher:
  ‘Als je kind uit huis geplaatst is, dan valt het ook niet meer onder het gezag van de biologische moeder.’
  Eigenlijk zegt broeder Asscher:De biologische moeder kan zeggen wat ze wil, maar ze heeft nergens recht op.
  Het sluit wel aan bij de opvatting die door het moderamen van Jeugdzorg uitgedragen worden:
  Onteert de vader en de moeder.
  Spreek onwaarheid.
  Eigen je toe wat van een ander is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Marjolein,

  Ik vind dit een heel treffende vergelijking van jeugdzorg en de kerk.
  Maar m.i. is jeugdzorg niets anders dan de uitvoerende macht van de Staat.

  De Staat neemt nu t.o.v. zijn onderdanen dezelfde plaats in als zowel de vaak streng gelovige protestantse kerken en de katholieke kerk.
  De Staat springt als het ware in het gat dat de kerken laten liggen en waardoor ze dus geen vat meer hebben op de mensen.

  Dat vat op mensen wil de Staat dus nu overnemen en dat werk besteedt zij uit aan min of meer de welzijnsmaffia, waar je jeugdzorg ook toe kunt rekenen.

  Er is dus al met al weinig veranderd, alleen de poppetjes hebben andere namen gekregen.

  Niet jeugdzorg is de nieuwe kerk, maar de Staat zelf.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De tien geboden van ''ouderlingen'' jeugdzorg:


  1-Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  Gij zult enkel naar ons luisteren en naar niemand anders, eerbiedig onze werkwijze.

  2-Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  Gij zult onze naam niet zonder eerbied mogen gebruiken, doet u dit wel dan raakt u uw kinderen kwijt.

  3-Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
  Denk erom dat Gij de dag dat wij u bezoeken zult heiligen.

  4-Eer uw vader en uw moeder.
  Wij eren de ouders niet.

  5-Gij zult niet doden.
  Gij zult ons niets aan doen, wij hebben de macht.

  6-Gij zult geen onkuisheid doen.
  Want als wij dit bv te berde brengen, zal men u veroordelen, ook als dit leugens zijn van onze zijde.

  7-Gij zult niet stelen.
  Gij zult een uithuis geplaatst kind niet terugstelen.

  8-Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  Dat doen wij wel voor en over u en uw gezin.

  9-Gij zult geen onkuisheid begeren.
  Onkuisheid is ons pakkie aan, daar zorgen wij wel voor in onze instellingen.

  10-Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.
  Een maal uw kinderen uit huis geplaatst, zult u dit moeten accepteren en niet wensen dat zij terug komen.

  BeantwoordenVerwijderen