donderdag 21 maart 2013

Verzwegen in de media over de zaak Yunus

Het is een schande dat BJZ en de Haagse napraters, politici, wederom proberen met de termen als 'belang van het kind', 'gehecht aan pleeggezin', een 'goed pleeggezin, ze gaan zelfs naar Turkije op vakantie' de gewoonweg kinderroof met leugens en bedrog, die in Nederland gemeengoed is onder de term 'jeugdzorg' probeert goed te praten. Sterker nog, men wil deze fundamentele schending van EVRM en IVRK doen voorkomen als 'zorgvuldige jeugdzorg'....

Ik licht toe:
- Verzwegen wordt in de media dat de kinderen vanaf UHP al verboden is Turks te praten, en dit mocht ook niet met hun ouders (zie de zaak 'Ilja'!).
- De 2 oudere broertjes zijn in 3 jaar zó gehersenspoeld door de pleegmoeders, dat zij constant bang waren om geslagen en mishandeld te worden.
- De 2 broertjes mochten geen adressen of telefoonnummers van hun vriendjes meenemen, zodat dit contact ook verbroken werd na thuisplaatsing.
- De kinderen mochten zelfs de aan hen gegeven cadeautjes of kleding niet meenemen naar hun ouders.
- Het contact met de ouders was slechts, op last van de pleegmoeders, beperkt tot ca. 1 uur per 4 weken... alleen onder toezicht en de telefooncontacten werden structureel gesaboteerd door pleegmoeders.
- Er wordt in de media gesteld dat de Yunus niet meer terug zou kunnen naar de echte ouders wegens de 'gehechtheid'. Uit de gegevens echter (zie de artikelen 'De zaak Yunus de Feiten' 1 + 2 blijkt echter dat Yunus juist zo graag naar zijn echte ouders en broertjes wil, maar de pleegmoeders structureel de echte ouders diskwalificeren.... HOE moet dit voelen voor de kinderen? Is dit 'professionele pleegzorg'?
VERGEET men 'toevallig' dat een kind altijd bij zijn echte ouders terug wil komen? Dat dit kind ook de hele waarheid weten wil en het na zijn 18e toch door 'jeugdzorg' op straat gezet wordt? (Er is dan niets meer te verdienen... zie het boek 'Jeugdzorg ammehoela' van P. Schoorstra.)
Het zou juist van professionaliteit getuigen als men met deskundige begeleiding werkt aan thuisplaatsing bij de ouders zónder het kind verder te traumatiseren zoals met zijn oudere broertjes gebeurd is.

En last but not least: men heeft het in Nederland zo over 'mensenrechten' en IVRK: volgens dat IVRK hebben kinderen recht op GEZINSLEVEN met hun ouders, broers en verdere familie.... Dit is bij Yunus inmiddels al 8 jaar geschonden op grond van volledig leugen-verhalen.
Verbazingwekkend is dat een rechter in Den Haag op 17-4-2012 een uitspraak deed, waarbij bepaald werd dat er géén OTS en géén mUHP kwam voor 2 Poolse kinderen, omdat de kinderen recht op gezinsleven hadden en de ouders naar Polen terug wilden... Zie de uitspraak LJN BV6152/ blz. 53 van mijn link / http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW6152WAAROM heeft Yunus geen recht op gezinsleven met zijn familie???
Gelden voor Yunus het IVRK en EVRM niet?
(1 uur 'begeleid bezoek' is géén 'behoud van gezinsleven'!!!)

... Wat ben ik blij dat ik geen 'jeugdzorg' heb gehad!....

Nico Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)


 

16 opmerkingen:

 1. Op teletekst een bericht over Australie: Tussen 1950-1982 moesten 150.000 alleenstaande moeders hun kind afstaan, omdat de overheid vond dat ze beter in complete gezinnen op konden groeien.
  Moeders die later naar hun kinderen op zoek gingen werden tegengewerkt. Dossiers werden weggemoffeld. Veel vrouwen liepen trauma's op.
  De huidige premier noemt de adopties "onethisch, oneerlijk en illegaal".

  Inderdaad, net als in Nederland op dit moment!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een van de overwegingen om Yunus niet terug te plaatsen bij de biologische ouders was dat Yunus inmiddels zo gehecht is aan zijn pleegouders dat terugplaatsing geen optie meer was. Dus als je kind wordt ontvoerd en je vindt je kind pas na 9 jaar terug, dan mag de ontvoerder je kind opeisen vanwege gehechtheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zie hier, met je kletsopleiding MWD kan je gewoon raadsonderzoeker worden:

  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming
  Studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan De Haagse Hogeschool

  Inge Jansen
  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming
  Studeerde Social Work aan Saxion Hogeschool Enschede

  Carlita van Rossum
  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming
  Gestudeerd aan Hogeschool Domstad Utrecht

  Minder kan ook nog:
  Babette Oomen
  Raadsonderzoeker bij Raad voor de Kinderbescherming
  Gestudeerd aan avans (cultureel maatschappelijk werk)

  Geen wonder dat de ene na de andere misser wordt gemaakt. Als je op internet gaat zoeken geloof je je ogen niet, bv:

  Karina Coffiel
  Ondersteuner Strafzaken bij Raad voor de Kinderbescherming
  Studeerde Apothekersassistente aan mdgo

  een APOTHEKERSASSISITENTE!

  En het 'niveau' van de teamleider:

  Paul Boeren
  Heeft gewerkt bij Raad voor de Kinderbescherming (Teamleider)
  Ging naar MEAO

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dan kom ik mijn naam hier opeens tegen. Niet dat ik het gevoel heb me te moeten verantwoorden maar om even op de kortzichtigheid van de plaatser van deze status in te gaan: Ja, ik heb ONDER ANDERE de opleiding tot apothekersassistente gedaan. En daarnaast nog vier andere opleidingen waarvan twee op HBO niveau. Brede interesse, intelligentie en diverse capaciteiten hebben, noemt men dat.

   Verwijderen
 4. Deze zaak toont weer 'fraai' op welk moreel en juridisch 'niveau' de Nederlandse overheid functioneert.

  Kritiek op een lesbisch paar is een groter issue dan mensenrechten van kinderen en ouders.

  Gezien de commentaren vanuit de Tweede Kamer zijn ze daar het contact met de realiteit al enige tijd kwijt.

  Beangstigend, omdat het om een wetgevend orgaan gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dat men deze pleeg moeders lintjes beloofde.

  Haha, geef meteen elke crimineel een lintje.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wel erg dat de site www.antibjz.nl erg neerbuigend over de Turken, de Turkse media en zelfs de Turkse moeder van Yunus schrijft. Die zou haar kind zwaar hebben verwaarloosd. Dus in het geval van Turken zal het ineens wel waar zijn wat BJZ beweert. Ik vind deze houding bijzonder kwalijk. Dat is meten met twee maten!

  http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/turkse-media-%E2%80%99nederlandse-jeugdzorg-is-een-hel%E2%80%99-r2192

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Interview in NRC van vandaag met Hans Beelen, directeur Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid Holland,

  'Ouders van Yunus aanvaarden geen hulp'

  Het lijkt erop dat Beelen het straatje van Jeugdzorg aan het schoon vegen is...en..natuurlijk...de ouders hebben het gedaan en krijgen de schuld.

  Geheel tegen de gewoonte in;'Wij doen in verband met de privacy geen mededelingen over aparte cassusen', geeft deze meneer Beelen tekst en uitleg over het handelen van jeugdzorg in het geval Yunus.

  Vreemd genoeg kon ik het op de website van de NRC, waar het wemelt van de berichten over Yunus, dit intervieuw niet tegen....een voorwaarde van meneer Beelen?

  Maar in principe komt het hele gebeuren er op neer dat de ouders van Yunus allerlei vormen van hulpverlening hebben afgewezen en dit was voor Jeugdzorg en later ook de rechters reden tot uithuisplaatsing van Yunus.

  Tsja..dat moet je in Nederland ook niet doen, zo maar opgelegde hulpverlening weigeren en het maakt niet uit of je die nu nodig hebt of niet.

  Minstens zo desastreus als de jeugdzorgcultuur is de hulpverleningscultuur, die het liefst iedereen allerlei vormen van hulp door de strot duwt.. Hulpverleningsgeilheid heet zoiets..

  En ook hier is de rechter al snel overtuigd van de noodzaak van hulpverlening... tsja, de schoorsteen in hulpverleningsland moet tenslotte ook blijven roken.

  De hulpverleningsindustrie is goed te vergelijken met de APK bij de garages..'Ze vinden daar altijd wel wat',...door de monteur... waar 'hoognodig' iets aan gedaan moet worden.

  Zie ook de gigantische uitbreiding van de psychische problemen in het DSM-boek....als er geen problemen mochten zijn, dan maken we er toch één.

  Hulp zal verleend worden...het probleem zoeken we er later wel bij.

  Opa


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vals beschuldigd, kind(eren) uit huis geplaatst en jaren procederen.

   In 2007 beslist het Hof Den Haag dat Yunus weer naar zijn ouders moet, en jeugdzorg houdt zich daar niet aan. Negeert gewoon de uitspraak.

   Is het dan vreemd dat deze ouders niet meer met jeugdzorg te maken wilden hebben?

   En nu krijgen ze dat nog tegengeworpen door commandant Beelen, geheel in de bekende jeugdzorgstijl. Misselijkmakend.

   Verwijderen
  2. Zie hier het harde bewijs dat directeur Hans Beelen van BJZ Haaglanden de samenleving voorliegt.

   http://www.omroepwest.nl/nieuws/21-03-2013/discussie-%E2%80%98belastend-voor-yunus%E2%80%99#comment-81541

   Hij beweert openlijk dat het arrest van het Hof uit 2007 niet Yunus zou betreffen, maar z'n twee broers. Onderstaand een letterlijke passage uit het arrest van het Hof:

   "Waar het hof enerzijds begrip heeft voor de grote onvrede van de ouders over de wijze waarop zij de afgelopen jaren door de jeugdzorg zijn behandeld en bejegend, dient anderzijds in het kader van het voorliggend beroep te worden getoetst of nog altijd de noodzaak bestaat de kinderen uit huis geplaatst te houden. Met betrekking tot die noodzaak overweegt het hof als volgt. Het hof acht het, gelet op de inhoud van alle overlegde deskundigenrapporten niet aannemelijk dat de ouders Yunus Emre, dan wel de twee andere kinderen in het verleden hebben mishandeld en/of een zodanig onveilige situatie hebben gecreëerd dat mishandeling heeft kunnen plaatsvinden".

   In het arrest wordt dus duidelijk ook de naam YUNUS genoemd. Het arrest gaat dus niet alleen maar over de twee broers.

   Verwijderen
 8. Hoe schatten jullie de kansen in wat betreft Yunes. Zal hij nog voor zijn 18e thuis keren?

  Zal er een rechter opstaan en denken van; "Hey, deze ouders hebben niets verkeerds gedaan, hetgeen wat ze bij jeugdzorg heeft gebracht, daar zijn ze voor onschuldig verklaard..

  Het doet me pijn om te moeten lezen, hoe makkelijk je een kind die jij op de wereld zet, zo van je afgepakt kan worden en bij vreemden ondergebracht kan worden. Waarom? Omdat het kan. Ik schaam me dood voor deze instantie.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Falen van BJZ heeft hen alleen méér geld opgeleverd!

  Iets wat geheel onderbelicht is in deze zaak, en misschien ook van ondergeschikt belang ten opzichte van de fundamentele schending van de mensenrechten van op de 1e plaats het kind en zijn ouders, is het geld:

  - Door het feit dat BJZ bewust de bewijsstukken van dat er géén sprake was van kindermishandeling heeft achter gehouden, heeft dit geleid tot 8 jaar extra OTS en UHP.

  - Door het negeren van het vonnis waar de rechter bepaalde dat een terug naar de ouders traject voor Yunus moest worden ingezet, heeft dit geleid tot een min of meer blijvende UHP van Yunus en verdere beschadiging van dit kind (volledige vervreemding van eigen ouders en cultuur).

  Alleen de OTS leverde BJZ ca. 7500 € PER JAAR per kind op, de UHP zou maatschappelijk totaal ca. 123 € PER DAG aan 'omzet' genereren....
  Als Yunus na 1 maand UHP op grond van de 'vermoedens van kidnermishandeling' weer thuis zou zijn geweest, had dit HEEL WAT GELD bespaard... zo ziet u maar weer: falen en rechterlijke vonnissen negeren levert voor BJZ geld op, en geen politicus die dit inziet... HIER mag van mij volledig het mes in, zoals prof. J. v.d. Acker al schreef in de Volkskrant: OPDOEKEN BJZ!

  (Idee: laat BJZ eens uitleggen wélke 'zorg' zij geleverd hebben aan het kind en wélke 'hulp en ondersteuning' ouders gehad hebben om zelf hun kind te mogen opvoeden. Ik refereer hier naar de wettelijke taak van BJZ / art. BW I-257.)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Herinnert u zich nog; als je een LP of een single draaide, bleven ze weleens haken vanwege een vuiltje, kromme naald of een krasje. Dat krasje kreeg je er nooit meer uit, hoe hard je er op wreef. Het vuiltje kon je zorgvuldig wegvegen en een naald kon je vervangen.

  Waar blijft Rusland trouwens?

  Opa, DSM wordt al bijna een eeuw gebruikt om kinderen en volwassen als proefkonijnen te gebruiken. Kijken wat er wel aanslaat ook al is het onzin. Er zijn teveel kinderen bezweken aan de medicaties, ze waren gezonde kinderen/volwassenen. Op Youtube kunt u de beelden uit de VS zien hoe psychiaters gezonde kinderen en volwassenen tot zombies maakten. In Nederland gebeurt dat ook. Enig verschil is dat de dosis minder is, maar eigenlijk niet wenselijk is, omdat het drogeren van kinderen simpelweg ilegaal is, maar waarom het toch blijft gebeuren?

  Moeten wij de regering en haar vriendjes in jeugdzorgland serieus nemen? Ook zij behoren tot de stoornissen van de DSM als we dat even voor de gein aannemen. De media is ook al gestoord > heet dat niet media stoornis? Moeten ze niet aan de medicatie? Wat voor onzin zullen ze daarna uitkramen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wil hier toch met enige nuance op reageren. Ik begrijp dat er mensen zijn die bang zijn dat elke vorm van gedragsmedicatie zal leiden tot zombies en willoze mensen, die makkelijk te manipuleren zijn zodat de medische maffia er rijk van kan worden, maar dat is toch een wat eenzijdig beeld.

   Ten eerste is het zo dat veel volwassenen die zich laten drogeren, ook de medicatie die ze wordt voorgeschreven kunnen weigeren, om op zoek te gaan naar alternatieve benaderingen voor hun gestresste psyche (of zieke lichaam) wanneer ze medicijnverslaafd raken. Men hoeft niet willoos in alles mee te gaan 'omdat de dokter het zegt' en daarnaast is het voor een aantal kinderen niet verkeerd om een lage dosis medicatie te krijgen, wanneer zij werkelijk last hebben van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, want dat maakt het naar school gaan, met alle drukte en spanning die dat voor zo'n kind geeft, een stuk prettiger. Het kan ook zijn dat een kind het alleen gebruikt in de moeilijkste levensfase en er later weer geleidelijk aan vanaf stapt.

   De DSM zal soms misbruikt worden uit gemakzucht (kapstok-syndroom) en soms is het een hulpmiddel om duidelijkheid te scheppen rond het gedrag van een kind, wanneer het een natuurlijke grens overschrijdt van 'een beetje druk, extra creatief', etc, naar extreen moeilijk en voor geen enkele benadering vatbaar gedrag. De liefde en het geduld van ouders raakt wel eens uitgeput en (op het gevaar af dat ik klink als jeugdzorg) met een zorgvuldige diagnose en een gematigde dosis, is het soms inderdaad in het belang van het kind. Je moet de (vermoede) schade aan de gezondheid, afzetten tegen de vermindering van stress voor het hele gezin, want dat schaadt de gezondheid naar verhouding veel meer.

   Maar het is wel wat anders wanneer ouders zelf hun kind laten onderzoeken, of dat een instelling het uithuisgeplaatste kind medicatie geeft, om de symptomen van heimwee naar de biologische ouders te verdoven.

   Verwijderen
 11. http://english.pravda.ru/society/family/01-03-2013/123937-adopted_children_psychotropic_drugs-0/

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mijn oudste zoon werd uit het huis geplaatst, de afspraak was voor 1 jaar.
  Toen hij één keer bij de pleegmoeder (die tevens zijn oma was) in huis kwam, mochten mijn zoon en ik elkaar niet meer zien.
  Na 7 jaar van intensieve rechtzaken, kwam hij op zijn 18e gehavend met een zakje kleren weer thuis bij mij, hij was stiekem weggegaan bij zijn pleegmoeder.
  Hij kwam gedrogeerd en totaal van de wereld terug bij mij, het was pure geesterlijke en lichamelijke mishandeling wat daar had plaatsgevonden, en de jeugdzorg heeft de ogen ervoor gesloten.
  Dit is een vreselijk verhaal, en de terugkomst van mijn zoon werd het begin van geterroriseerd worden door de pleegfamilie.
  Helemaal niemand die in staat was om ons te helpen.
  De ogen werden nogmaal gewoon gesloten.
  Expertise is er niet bij de jeugd zorg.

  Dit is in ieder geval mijn ervaring.
  Het verhaal gaat nog verder, door de gevolgen van de uithuisplaatsing was mijn zoon geestelijk en lichamelijk een wrak geworden.

  Het is een schande

  BeantwoordenVerwijderen