woensdag 20 maart 2013

Deze rechter kan het welDit toont aan, zoals raadsheer Van Teeffelen (FJR 2010, 10, blz. 248) ook vermoedde, dat BJZ wel verlenging aanvraagt, en beweringen plakt in oude indicatiebesluiten, maar vervolgens geen onderzoek op haar beweringen doet.

Terecht mag de kinderrechter dat strijdig achten met het belang van het kind.
Dat er ‘pedagogische onmacht’ zou zijn in de tijd nadat de moeder met baby een ongeluk had, is psychologisch voorstelbaar. Wie is dan niet van de kaart?

Dat BJZ gebruik maakte van het ongeluk en dat aandikte, ‘sexy’ had gemaakt in haar indicatiebesluit, was destijds reden om voor de zekerheid (het 'risico' van 'verdenking van mishandeling') de andere kinderen ook uit huis te plaatsen. Uithuis plaatsen is een uiterste maatregel en dient wel op gronden te rusten, dus behoorde BJZ reeds spoedig in het eerste jaar degelijk (diagnostisch) onderzoek te doen, met begrip voor de gevoelens na het ongeluk.

Een eervol mens zou bij zoiets de ouder bijstaan en niet afvallen.
Een gekwalificeerd hulpverlener zou dan die hulp geven om het ongeluk te boven te komen èn de ouders (begeleid) er lering uit te laten trekken door video-interactie-begeleiding (VIB) met overleg, tips of/en het geven van een cursus. (De VIB van BasicTrust[.com] is overigens van betere kwaliteit dan die van BJZ).

Met de conclusies uit de VIB kan de verdenkende jeugdzorgwerker bekijken of verdenking van 'pedagogische onbekwaamheid' al dan niet gegrond zou zijn.
Niets van dit alles bij BJZ!

Die gezinsvoogden verlengen zonder onderzoek de uithuisplaatsing, waardoor de kinderen durend lijden in een vreemde omgeving, weg van hun vertrouwde ouder(s) en familie (buitenlanders, zoals Turken, Marokkanen en vluchtelingen, hebben ook nog eens vaak een hechtere familieband).

De ouders worden zoals veel voorkomt 'beschuldigd' of van een risico-stempel voorzien, nogmaals: zonder onderzoek van niveau.
Waar er dan geen gekwalificeerd onderzoek binnen 3 maanden op volgt, kan de rechter eigenlijk al eerder concluderen dat BJZ zonder grond (enkel op insinuatie) de kinderen 'in eigen beheer wenst te houden', en niet geïnteresseerd is in de mogelijke therapie na het nodige diagnostische onderzoek.
BJZ heeft toch niet voor niks het OTS-mandaat verkregen?!
In het geval LJN BB0880 is de rechtsgang vertraagd, en kwam de rechter na jaren tot de conclusie van terugplaatsen.

Ook concludeerde de rechter, met een pluim!, dat de sporadische bezoeken te kort van duur waren. Dat werkt onthechtend. En speelt dus juist niet in op een mogelijkheid van terugplaatsing. En de rechter zag meer verzuim door BJZ. Hij had begrip dat een kind dat te lang uithuisgeplaatst is geweest, tegen terugkeer opziet, en beïnvloed kan zijn geworden door pleegzorg of de gezinsvoogd. Dus een pluim voor deze rechter! (Na punt 11:)
Het Hof bekrachtigt de terugplaatsing in het belang van de kinderen.

Deze uitspraak geeft weer dat rechters wel degelijk deskundig kùnnen zijn en niet voetstoots de beweringen vanuit BJZ hoeven aan te nemen. Dat mag wel (heel) wat vaker gebeuren!

Deze uitspraak kan als een precedent worden gebruikt.

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB0880

TS

8 opmerkingen:

 1. Duizend Turken verwacht bij protest tegen pleegzorg


  Naar verwachting zullen komende vrijdag in Lelystad 1000 Turken demonstreren tegen het jeugdzorgbeleid in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat BJZ een bewering als grond voor Uithuisplaatsen geeft, en daarna jaren niets aan gekwalificeerd degelijk diagnostisch onderzoek doet, en DUS GEEN therapie kan geven, is tekenend wat wel vaker, te vaak, wordt gemeld over de BJZ-attitude.

  De bron van het falen door BJZ is:
  Liegen om kinderen onder mandaat te krijgen, wat dus is: 'in eigen beheer houden'.
  Daarvoor krijgt BJZ $ubsidie.
  Niet voor effectief handelen.

  De politiek zou eens moeten erkennen dat er niet op effectief handelen wordt beloond naar BJZ, maar op polarisatie, beschuldigen, onder beschermingsmaatregelen plaatsen waar dat traject niet het beste voor het kind hoeft te zijn.
  Daarom wordt er geroepen dat er met zwaargewichten, met diagnosten dient te worden gewerkt in die ingang tot dwang.

  BJZ is een fuik, ook dankzij de financieringsvorm door de overheid, lokaal of landelijk. !!!

  De huisarts is een betere ingang, meer gekwalificeerd en erkent diagnostisch. Beëdigd en onder tuchtrechtcontrole-mechanisme.
  Kijkt de politiek weg van dit feit???

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt T.S. voor je heldere uitleg en aanvullende opmerkingen bij de uitspraak van de rechter. Ik mag hopen dat Asscher, andere politici, P&W, Nieuwsuur, het hele mediacircus deze feiten net zo snel onder de aandacht brengen als eerder 'nieuws' over dit gezin. Ik ben erg benieuwd hoeveel moeite men nu gaat doen om de meningen van het volk te gaan peilen. Mogelijke stellingen waarover men zich dan bv. bij 'Lunch' mag uitspreken is:
  'Het is goed dat jeugdzorg gerechterlijke uitspraken niet uitvoert!'
  'Jeugdzorg handelt altijd in het belang van het kind!'
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik zie wel degelijk regelmatig goede uitspraken langskomen. Een groot probleem is echter dat er binnen de jeugdrechtspraak geen eenheid van recht is. De Hoge Raad doet zelden uitspraak over jeugdzorgzaken vanwege het "geen belang"-principe (art 81 RO). Hierdoor ben je overgeleverd aan de willekeur van de lagere rechters en kan de ene rechter, in een volstrekt vergelijkbare zaak, een totaal andere uitspraak doen dan de andere rechter.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Joehoe volksvertegenwoordigers, waar blijven jullie nou met je **jeugdzorg gaat uiterst zorgvuldig te werk** zaak dood negeren gaat deze keer niet werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat geeft de burger moed en zal hopelijk de andere rechters ook eens gaan stimuleren een veel kritischer houding aan te nemen t.o.v. het prutswerk van Jeugdzorg.

  In onze eigen zaak heb ik een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming onder de ogen gehad...Zelden zoveel prutswerk gezien...eigenlijk om je dood voor te schamen..

  In een verweer heb ik dit rapport letterlijk en figuurlijk tot de grond toe afgebrand. Helaas werd het niet ingebracht vanwege het feit dat zowel mijn zoon, die ging voor het hoofdverblijf, als zijn advocaat het allemaal te scherp vonden. Zij kozen voor hun eigen verweer.

  De rechter nam het Raads-rapport klakkeloos over... er was bijna sprake van ordinair overschrijven en zij besteedde nauwelijks aandacht aan het verweer.

  Als rechter zou ik me toch echt doodschamen als ik een beslissing zou nemen op basis van een rapport dat werkelijk aan alle kanten rammelde..
  ...mogelijk hoorde mevr. de rechter dit niet...misschien toe aan een gehoorapparaat.

  Ik ging er altijd van uit dat een rechter toch wel een beetje in staat moet worden geacht zin en onzin te onderscheiden...nou deze mevrouw dus helemaal niet...echt brandhout... onvoorstelbaar.

  In wezen een beschamende vertoning voor het rechtersgilde.
  Als het zo doorgaat met dit kwalitatief ver onder de maatse gedoe van de familierechters,gaan we de tijd denk ik nog meemaken dat mevr. de rechter gaat vonnissen,terwijl ze druk bezig is met haar breiwerkje.

  De mensen van de Turkse gemeenschap die deze zaak aankaarten mogen wij wel dankbaar zijn, want door de vele publiciteit komt nu duidelijk naar voren dat Jeugdzorg hier duidelijk blundert en niet zo'n klein beetje ook.

  En dat het niet helpt door publicitair deze zaak op het 'lesbische' te gooien en daarmee proberen de terecht protesterende Turken in de hoek te zetten en de eigen smerigheid van Jeugdzorg onder de pet te houden.

  Graag wil ik de wens uitspreken dat er velen zullen gaan demonstreren en dat er door de publiciteit nog veel meer Jeugdzorg-rotzooi boven water komt.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dus LJN BB0880 is een aanrader voor advocaten, die ook jeugdigen mogen bijstaan - volgens EVRM artikel 6.

  Zoeken.Rechtspraak.NL >> BB0880

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is zo vreemd dat er werkers in de jeugdzorg zijn, die niet beseffen en met hun geweten controleren, dat waar jeugdzorg middels beschermingsmaatregelen zouden moeten worden beschermd tegen een deficiëntie van ontwikkeling ("bedreiging" uit BW1:254) juist in de uithuisplaatsing geen diagnost te zien krijgen, geen behandeling wordt verkregen, maar wel jaarlijks een verlenging van de UHP, met smoesjes van BJZ gemotiveerd alsof het nodig zou zijn voor de ontwikkeling; maar hoe kan een kind, weg van zijn betrokken ouders, nu goed ontwikkelen zonder deskundige zorg???

  Hier ziet men het bewezen door de rechters in de meervoudige kamer van het Hof dat BJZ wel uitstel terugplaatsing vraagt tegen het belang van het kind, maar met ongefundeerde smoesjes de rechter wilde bespelen, die de rechters gelukkig hebben onderkend.
  Des te vreemder dat politici als Asscher beweerde dat BJZ gedegen heeft 'Onderzocht' om tot die uithuisplaatsing en verlengingen te komen:
  het was dus verre van degelijk!

  BeantwoordenVerwijderen