dinsdag 5 maart 2013

Vraag aan Emile Roemer

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/klachtencommisie-krijgt-veeg-uit-de-pan.html
 
 
Beste meneer Roemer,
 

Sinds de CPN opgeheven werd heb ik altijd op uw partij gestemd. Totdat ik begreep dat de SP zich hard maakt voor uitbreiding van macht van jeugdzorg. Ik heb bij de laatste verkiezing uit voorzorg maar op de Partij 50+ gestemd. Daar heeft jeugdzorg vast geen prioriteit. 

Nu hoort u mij niet per definitie zeggen, dat elke jeugdhulpverlener niet deugt, maar er zijn helaas behoorlijk veel mensen in deze sector werkzaam, die door al die macht niet meer in staat zijn om verstandig na te denken. Wat ik het meest zorgelijk vind, is dat al die macht voorkomt dat de jeugdzorg uberhaupt de moeite neemt om af en toe eens kritisch naar zichzelf te kijken. Ik heb ter illustratie van deze stelling het verhaal van ons gezin bijgevoegd. 

Ik vind het absoluut niet bezwaarlijk als hulpverleners zich oprecht om mijn kinderen bekommeren. Dat vind ik alleen maar fijn en ik luister graag naar goede adviezen uit een oprecht hart. Helaas heb ik, zoals u uit mijn verhaal kan opmaken, te maken gekregen met een club mensen die ten koste van alles hun gelijk wilden behalen over de ruggen van mijn kinderen.
 
U heeft mij altijd een integer politicus geleken. Ik hoop dat ik mij niet vergis en dat u mijn verhaal in iedere geval met enige aandacht leest. Het staat u volledig vrij om het waarheidsgehalte van mijn verhaal te toetsen.  

En zou u ook nog eens willen kijken naar dat gezin uit Culemborg? Ik heb zitten huilen bij dat filmpje: Dat hadden namelijk net zo goed mijn kinderen kunnen zijn. 

Mocht ik u nog meer van mij willen weten dan hoor ik dit graag van u en desnoods kan ik het één en ander mondeling toelichten. 

Groetjes, 

Annette Peut 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Emile Roemer

To: Annette

Sent: Monday, March 04, 2013 3:35 PM

Subject: Re: Vraag aan Emile Roemer
 

Geachte mevrouw Peut,

Hartelijk dank voor uw mail aan Emile Roemer. Hij heeft mij gevraagd uw mail te beantwoorden.  

Dank ook voor het delen van uw verhaal. Kinderen hebben in onze ogen het recht om op te groeien in een veilige en stabiele omgeving. Wij vinden dan ook dat daar waar het, om wat voor een reden ook, mis lijkt te gaan er goede jeugdzorg moet zijn om te ondersteunen. Dit kan tot gevolg hebben dat er pijnlijke beslissingen genomen moeten worden.  

Daarom moet er alles aan gedaan worden om het voor de betrokkenen duidelijk te maken waarom besluiten genomen zijn zoals ze zijn genomen. Met behulp van het recht (bijv. het Juridisch Loket, www.juridischloket.nl of een klachteninstantie (bijv. het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, www.akj.nl of de Nationale Kinderombudsman, http://www.dekinderombudsman.nl/ ) kunnen beslissingen worden aangevochten.  

De SP strijdt ervoor om de jeugdzorg te verbeteren. Helaas beschik ik over onvoldoende deskundigheid om u te kunnen helpen bij uw problemen of te kunnen oordelen over de door u beschreven situatie. Hopelijk kunnen bovenstaande instanties u op weg helpen, daar zijn zij voor in het leven geroepen. Het spijt me dat ik verder niets voor u kan betekenen.  

De komende jaren wordt de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente en zal er veel veranderen. De decentralisatie biedt veel kansen en mogelijkheden om de jeugdzorg te verbeteren. Daar blijven wij voor strijden!

Het klopt echter niet helemaal dat wij de jeugdzorg in het algemeen meer macht willen geven. Een besluit om een kind onder toezicht of uit huis te plaatsen ligt bij een kinderrechter en dat moet zo blijven vinden wij. Er moet altijd maatwerk plaatsvinden.  

Daarom moeten jeugdhulpverleners voldoende tijd hebben om de gezinssituatie goed te kunnen inschatten en dat zij voldoende tijd door kunnen brengen met het kind. Nu is het zo dat de 'caseload' bij bijvoorbeeld gezinsvoogden nog te hoog is, waardoor zij onvoldoende tijd hebben om een kind vaak genoeg te kunnen zien en een situatie goed genoeg te kunnen beoordelen. Ingrijpende beslissingen moeten niet genomen worden vanaf het papier, maar vanuit de praktijk.  

Meer standpunten kunt u vinden via deze link: http://www.sp.nl/jeugd/nieuwsberichten_per_categorie/50/jeugdzorg.html  

Vriendelijke groet,

 
Eva de Bakker
Medewerker SP Tweede Kamerfractie
Kijk ook eens op:
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw De Bakker, 
 

Uw antwoord laat helaas zien, dat de SP niet zo dicht meer bij de gewone mensen staat als voorheen. Ik heb mijn verhaal over de werkwijze van BJZ primair "op papier" gezet om u als politici te waarschuwen voor het gevaar van te veel macht in handen van één organisatie zonder goede externe controle. 

In mijn geval heeft de klachtencommissie mijn klachten op vrijwel alle punten ongegrond verklaard. De Raad van de Kinderbescherming heeft maanden na deze uitspraak echter geconcludeerd dat mijn gezin helemaal geen maatregel behoeft. Zonder mijn situatie tot in de detail te kennen, zou u wellicht zelf ook de conclusie kunnen trekken, dat een OTS maatregel een zeer overtrokken (en mogelijk dubieuze) reactie van BJZ was. En dat mijn klachten hierover helemaal niet zo ongegrond waren. 

U mag van mij aannemen dat de klachtencommissie van BJZ extreem nauw verbonden is met BJZ zelf en dus volstrekt niet in staat is om op objectieve wijze klachten te behandelen. 

De Kinderombudsman heeft mijn verhaal ontvangen n.a.v. de kamervragen van uw collega van D' 66 betreffende waarheidsvinding in de jeugdzorg. Meer dan een ontvangstbevestiging heb ik echter niet gekregen. 

De 'gewone' Ombudsman behandelt mijn zaak niet, omdat mij via het bestuursrecht nog middelen openstaan om in beroep te gaan.

De Inspectie Jeugdzorg behandelt geen individuele gevallen.

Juridisch loket.....tja, wat zou ik moeten vragen? Of zij ervoor kunnen zorgen dat BJZ zich aan de wet zou willen houden in de benadering naar gezinnen? Of ze willen zorgen dat de casewerkers van BJZ fatsoenlijk opgeleid zijn en integer werken? 

Bovendien heb ik na de uitspraak van de Raad technisch niets meer te maken met de sector integraal casemanagement van BJZ. Ik ben alleen nog aan BJZ verbonden middels het PGB van mijn middelste jongetje, wat hij na bemiddeling van de Raad heeft teruggekregen. BJZ heeft inmiddels mijn IP-adres geblokkeerd en wenst niet meer in gesprek te gaan met mij.
 
Vindt u dit zelf niet een beetje raar? Eerst moet ik middels een OTS hulp opgedrongen krijgen en nu die OTS niet tot stand is gekomen word ik nb geblokkeerd door deze door de staat gesubsidieerde instantie. En ik heb BJZ nimmer grensoverschrijdend benaderd met bv onvoeglijk taalgebruik of anderszijds ongepast gedrag.

Wel is het mij duidelijk geworden door mijn ervaringen, dat BJZ gewend is om in ieder conflict met een ouder in het gelijk gesteld te worden. OTS rapportages beginnen standaard met de visie van BJZ op het gezin en de kinderen. In mijn geval is de OTS rapportage geschreven door een 24-jarige mevrouw die nog geen jaar in dienst was bij BJZ, tegen wie een klachtenprocedure liep en die notabene mijn kinderen nooit ontmoet heeft. Het handelen van de casemanager is op geen enkel moment een punt van bespreking geweest bij BJZ. 

Nogmaals: Ik ben echt geen tegenstander van goede en zinvolle hulpverlening aan mijn kinderen. En de pijnlijke beslissingen waar u aan refereert in uw mail zijn soms wellicht nodig, maar het lijkt mij niet meer dan fair, dat wij als ouders ons wel op een fatsoenlijke manier moeten kunnen verweren tegen eventuele verkeerde beslissingen. En daar zit nu juist mijn bezwaar.  

Zodra BJZ maar het vermoeden heeft dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn in jouw gezin, ben je vanaf het één op het andere moment volledig monddood als ouder. Niemand luistert meer naar je, "want waar rook is, is vuur". U moest eens weten hoeveel ouders in stilte lijden, omdat ze bang zijn hun kinderen te verliezen zodra ze openlijk verzet plegen. Onderling geven wij elkaar al het advies om alles maar lijdzaam over ons heen te laten gaan, omdat het niet verstandig is om voor de rechten van je kind en van jezelf op te komen. De prijs is te hoog, want je riskeert een UHP. 

De SP denkt dat BJZ nog meer subsidie nodig heeft. Wij als getroffen gezinnen vinden het veel wenselijker, dat alle gelden op effectieve wijze ingezet worden ten behoeve van de kinderen i.p.v. de organisatie BJZ zelf. Realiseert u zich dat zo'n OTS aanvraag direct kassa betekent voor BJZ zelf (7700 euro per gezin)?  

En wie vraagt die OTS aan.......juist BJZ zelf. Bij een OTS krijgt BJZ bovendien het beheer over eventuele PGB gelden in zo'n gezin. BJZ bepaalt in een dergelijk geval, dat alleen BJZ zelf professionele hulp kan leveren aan het gezin middels een kidercoach of gezinsbegeleider. Nou ja, welke naam ze zo'n dame ook geven, ze staat in ieder geval op de loonlijst van BJZ zelf. 

Persoonlijk denk ik dat het enorme bedrag wat rondgaat in de jeugdzorg ( vier miljard of zo?) nu juist de grootste oorzaak is van het falen van deze organisatie. BJZ richt zich overmatig op gezinnen waar goed aan verdiend wordt en laat kinderen met een minder gunstig financieel plaatje (of waarvan de buit al binnen is) in de kou staan.  

Heeft u mijn verhaal niet gelezen: Terwijl ik twee BJZ medewerksters op de bank had zitten, om mijn gezin met drie PGB-waardige kinderen aan boord te trekken, is een kindje van 14 maanden gestorven waar BJZ blijkbaar geen belangstelling voor had. Terwijl over dit gezin weldegelijk zorgmeldingen waren gedaan door buurtbewoners. Maar ja, voor zo'n popje van 14 maanden kunnen ze nog geen PGB aanvragen en blijkbaar kostte het te veel geld om hulp uit de eigen pot te betalen. 

Met vriendelijke groet,
 

Annette Peut 


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse 

11 opmerkingen:

 1. Zowel Roemer als Nine en het SP-kantoor hebben mijn wetenschappelijk onderbouwde mail niet beantwoord.
  En dat in een tijd dat bezuinigen hier zo goed kan!
  Als wetenschappers zeggen: Doek BJZ op! dan is dat een opluchting voor veel bezorgde ouders die zien dat BJZ liegend niet z'n best doet maar het kind 'in beheer houdt'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Annette,

  Politici WILLEN het gewoon niet zien.

  Ik heb Jan de Wit en Sharon Gesthuizen ook al benaderd, maar ze willen het gewoon niet weten...

  Je komt er bij hen gewoon NIET doorheen.

  Ze staan wel direct klaar als er publiciteit mee gemoeid is. Als ze in de media kunnen komen... Dan worden er ineens kamervragen geformuleerd.

  Het is hopeloos met die lui daar in Den Haag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helemaal mee eens...

   Van de politiek valt niets te verwachten...

   Steeds weer komt er een standaard-briefje als antwoord met daar in klassieke standaard-argumentatie van....

   ''Wij vinden het héél erg voor u''...je zou bijna denken dat ze het nog menen ook,
   ''Wij doen er alles aan om zo goed mogelijke jeugdhulp te verlenen''...dat zien we dus duidelijk in de ''praktijk''
   ''Op individuele zaken kunnen wij helaas niet ingaan''
   ''De beslissing is uiteindelijk aan de rechter''...alsof ze daar in politiek Den Haag niet weten hoe de hazen lopen in voogdijland
   En nog meer van die standaard-dooddoeners.
   In wezen kun je zelf zo'n standaard-antwoord-briefje ook wel schrijven.

   Mogelijk bereik je nog het meest door de dames en heren politici straal te negeren en gewoon rechtsstreeks de publiciteit te zoeken.

   Overigens is de kritiek op de SP terecht,...de SP is steeds meer de PvdA van weleer...maar laten we wel beseffen dan de huidige politieke verantwoordelijkheid bij VVD en PvdA ligt....hoewel het nog maar de vraag is dat het totale politieke gebeuren hier niet net zo'n klef zooitje is als in bv. Italie.
   Allemaal één pot nat dus..

   ''Het is hopeloos met die lui daar in Den Haag''...ach..zo erg is het nu ook weer niet....het zijn gewoon ordinaire baantjesjagers,zoals het bijna altijd al geweest is....maar volksvertegenwoordigers zijn ze in de verste verte niet...is een brug te ver voor dit volk...ijdele egootjes zonder enige voeling met dat wat er in de werkelijkheid allemaal gaande is.

   opa

   Verwijderen
  2. Ja Eda, als klagen bij hun geen geld oplevert dan wed je op een blinde paard.
   Ik denk toch dat ik maar met schoenen ga gooien, heb ik geleerd van mijn arabische buren. Dat staat gelijk aan grove vernedering voor die persoon.

   Eigenlijk geven ze al iets heel belangrijks aan met hun nietszeggende loze niet onderbouwde reacties; we slaan ze murw met ons geklaag.
   Ze zeggen dat de nederlandse vrouwen het meest klagen, dat komt goed uit toch?
   Vandaag ook zo'n onnozele schreeuwende leerplichtambtenaar aan de telefoon gehad die de wetten niet eens kent. En zo gaat het maar door allemaal 'in het belang van het kind' wiens belangen inmiddels overschreden worden door het schenden van hun rechten ...

   Nou Roemer, wat heeft u daarop te zeggen, o nee u antwoord niet he?

   Verwijderen
 3. Het is redelijk dat een beslissing van de rechter afhangt, maar laat je nou rechters en rechters hebben...De meeste rechters worden bespeeld door onderonsjes én door de lieve onschuldige smoeltjes van die gezinsvoogden.

  En zijn door de jaren heen zo misleid geworden door de ogenschijnlijke macht van RvdK en BJZ, dat er van een onafhankleijk oordeel al geen sprake kan zijn. Waar blijft het echte onderzoek? Vanwaar of van wie komen de conclusies die misschien toch geen feiten zijn?

  Uit betrouwbare bron? Waar is die hulp die altijd beloofd wordt?(zelfs als je het niet nodig hebt wordt t je immers ook opgedwongen? Kinderen uitplaatsen, no problem, maar terugplaatsen..?

  Is dat ook niet de taak van de rechter, om te toetsen?!
  Een meedogenloos systeem waarvan men nog steeds de lekken niet ziet. Eerder, niet wil zien, want iedereen die 't zand in zijn kop steekt ; ))

  En als ze dan ook nog een stop gaan zetten op het wraken van rechters, dan weet u wel hoe laat het al is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat is iets wat ik nog steeds niet begrijpen kan...waar ze zouden moeten zijn, daar zijn ze dus niet..?
  Zij hebben de middelen niet, of indien middelen wel voorhanden zijn zij liever nog eerst even zelf met t geld willen spelen/gokken.

  Zij weten heel goed dat zij geen specialistische diagnoses kunnen stellen, dus in geval van vermoedens van veel weerstand van het gezin, droppen ze vast de hele kwestie, en houden het gezin wat aan het lijntje.

  Gewoon lekker juridisch treiteren. Die hulp gunnen ze je dan alvast niet meer, want tegelijkertijd intimideren ze je er op los.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Waar het volgens mij om gaat Annette is dat kinderen medische hulp krijgen opgelegd door sociaalpedagogische medewerkers en volwassen die hulp krijgen van universitair opgeleide artsen. Kan de SP beantwoorden waarom het in het belang is van kinderen dat niet medische geschoolden wel besluiten mogen nemen welk kind AWBZ moet krijgen en volwassen mensen gewoon langs een huis-arts mogen?

  Bederft de rechterlijke toetsing, rechters toetsen helemaal niet of de hulp noodzakelijk is, dat mogen en dat kunnen ze niet eens want het zijn geen medisch geschoolden. Wat rechters doen is toetsen of de wet is nageleefd. De wet zegt dat BJZ indicatie besluiten opstelt enz., enz. De rechter toetst of de wet is nageleefd.

  In die wet staat dat sociaalpedagogische medewerkers (of lager) AWBZ hulp voor kinderen mogen bepalen, dat is het probleem !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat komt omdat kinderpsychiaters dat hebben laten gebeuren in Nederland, ze kijken alles af van de VS. En wat daar kan moet hier ook kunnen, ze lopen er wel warm voor in Den Haag. En zo zijn de farmacie en GGz(RIAGG en andere psychiatrische inrichtingen - ook gevangenissen TBS) op het idee gekomen om ook maar de dsm te introduceren in Nederland ... kassa kchinggg!
   De clowns die ermee werken zullen ook de regering beinvloeden waarvan de clowns weten dat de regering een marionet voor hun is.

   En ik heb ook van die nutteloze antwoorden gekregen van Nine Kooiman.

   Ik had die teksten op mijn wc rol moeten printen.

   Verwijderen
 6. Verschrikkelijk. Ik was even de kracht kwijt om te vechten tegen BJz, maar Annette wat een hel. Ik ga gelijk mijn lidmaatschap bij de SP opzeggen, wat een ellende.

  Ik ken wel iemand bij de SP Eva de Bakker die zich toen wel heeft ingezet ook voor mijn zaak. Maar uiteidelijk bereik je niks.
  Nu heb ik een goede psycholoog die zich inzet voor de kinderen. Het is echt schrijnend dat die kleine van 14 maanden niet beschermd werd.
  Nu trekken ze zich terug.

  Heel veel sterkte. En we gaan knokken voor de kinderen.

  Liefs van Suzan

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Annette: goed verhaal!

  SP: weer het zelfde standaard-antwoord. Ik ben zelf overigens ook geblokkeerd door de SP (e-post in hoofdstuk 5 van mijn link!) omdat ik het zeer kwalijk vond van Nine Kooiman om lasterlijke 'waarschuwingen' over mij te re-tweeten (gebaseerd op het lasterlijke verhaal dat A.S. samen met BJZ-Nederland over mij 'rapporteerde'/ zie hoofdstuk 10 van mijn link, inclusief bewijsstukken).

  Eveneens heb ik ook geen antwoord gekregen op mijn vragen over het ronduit negeren van alles wat wetenschap is van échte deskundigen door BJZ.

  Men wordt afgepoeierd met gewoonweg de foldertaal van BJZ met 'wij nemen beslissingen met het team' en 'in samenwerking met ouders'...(dat merken we: als de OTS een feit is hoort men vaak 10 maanden niets... tot de verlenging OTS er aan komt, dan moeten er 'signalen' gezocht worden, geknipt en geplakt voor de nieuwe indicatie.

  De 'SP'is de nieuwe naam voor de KEN-ML, hetgeen stond voor 'Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland- Marxistisch Leninistisch'...

  Iedereen weet nu waarom de SP zelfs de 'indicatiebesluiten voor UHP' af wil schaffen... kennelijk weet Roemer dit niet eens, staat zelfs op hun eigen site... OP naar de staatsopvoeding zoals in China of N-Korea.

  Een OTS is niet ca. 7700 € per GEZIN, maar ca. 7700 € per KIND per JAAR!
  Voor dergelijke bedragen zou heel wat vrijwillige hulp geregeld kunnen worden, waar ouders vaak om vragen.

  Geen enkele ouder vraagt om UHP van zijn of haar kind. Toch is een bekende truc van BJZ: bij UHP een kind, onder het mom van 'zorg voor als u als ouder wegvalt' te laten tekenen voor 'perspectief biedende plaatsing' dat is in normaal Nederlands: men gaat accord met het gegeven dat uw kind tot 18 jaar UHP blijft... u heeft dan gewoonweg afstand gedaan van uw kind.....

  Ik blijf er van overtuigd dat de zorg voor de jeugd eerder gebaat is bij het geheel afscahffen van BJZ en de 'ernstige gevallen' overlaten aan hetzij de Raad voor de Kinderbescherming.

  Dan wel jeugd-GGZ (waar in ieder geval échte psychiaters werken!) en verder ouders die 'eenvoudige problemen' hebben in de huishouding deze hulp te geven van gelijkwaardige vrijwilligers.

  Die minstens zelf ook kinderen hebben en bij ernstigere kind-gerelateerde problemen ouders en kinderen direct dan wel via de huisarts toegang geven tot kinder-psycholoog / kinder-psychiater of orthopedagoog. Zodat direct wél de juiste diagnose steld en behandeling gegeven kan worden!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. OTS

   Eerste jaar 8.200 - 8.400 euro per kind/jaar
   Volgende jaren 7.000 - 7.200 euro per kind/jaar

   Het ministerie van V en J betaalt nu een doeluitkering aan de provincies,
   en de provincies betalen een subsidie aan Bjz cs.

   In de toekomst zal worden betaald aan de gemeenten (incl. korting van 300 mln op ~4 mrd, bezuiniging)

   Verwijderen