vrijdag 8 maart 2013

Kamervragen over voortgang decentralisatie jeugdzorg

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/kamervragen-over-voortgang-decentralisatie.34310.lynkx
De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de decentralisatie jeugdzorg. Het CDA-Kamerlid Mona Keijzer heeft via schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan de staatssecretarissen van VWS en Justitie. 

Plenair debat 

D66 heeft een debat aangevraagd en kreeg daarvoor steun van de SP, ChristenUnie en GroenLinks. Op initiatief van Keijzer komt er ook een Algemeen Overleg (AO), omdat dit sneller kan worden ingepland en er een diepgaander debat kan worden gevoerd. Keijzer vindt dat de Kamer ‘echt snel’ over de voortgang van de decentralisatie jeugdzorg moet spreken. De SP wil zowel een plenair debat als een AO. 

Kritisch rapport

Aanleiding voor de  is een artikel in van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Die concludeert dat de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang is geboekt bij de decentralisatie jeugdzorg. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat te lang op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld, constateert de commissie in haar kritische rapport.

Continuïteit van zorg  

Keijzer wil onder meer toezeggingen van de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (Veiligheid en Justitie) dat de continuïteit van zorg bij de overheveling van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten niet in het geding komt. Daarnaast wil ze een overzicht van concrete afspraken die met veldpartijen zijn gemaakt over hun inbreng en verantwoordelijkheid in het decentralisatieproces. Ook wil ze van de bewindslieden weten of er afspraken zijn gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland en de koepelorganisaties van jeugdzorgaanbieders over de realisatie van een zorgvuldige en effectieve overdracht. Volgens Keijzer gaat de uitvoering van de decentralisatie op de manier zoals het nu gaat, niet goed.

Prangende vragen en zorgen 

Vera Bergkamp (D66) wil een debat omdat er veel ‘prangende vragen en zorgen’ zijn over de voortgang van de decentralisatie die op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. De brief van Van Rijn aan de Kamer heeft die zorgen niet weggenomen, stelt Bergkamp. In die brief – een reactie op de bevindingen van TSJ − erkent Van Rijn dat er een stevige ambitie ligt, maar stelt er vertrouwen in te hebben dat gemeenten tijdig uitvoering kunnen geven aan de (boven)lokale jeugdhulp.

4 opmerkingen:

 1. Blijkbaar is de decentralisatie...of tenminste de voortgang daarvan...een politiek strijditem geworden tussen de oppositie en de regering.
  Voorlopig zal het dus wel in het nieuws blijven.

  Politiek gebakkelei dus en BJZ kijkt handenwrijvend toe hoe men elkaar in de haren vliegt,met waarschijnlijk als eindresultaat dat de gehele transtie, wegens te hoge ambities en uiteraard toenemende wachtlijsten in eerste instantie uitgesteld gaat worden en later afgesteld.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De jeugdzorg zelf gaat al decennia niet goed, en nu gaat de overdracht naar de gemeenten ook niet goed.

  Wanneer zal Den Haag tot het inzicht komen dat er andere maatregelen nodig zijn dan die nu op stapel staan?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie op BB is veelzeggend:

  Door janicos (Maatschappelijk werker) op 1 maart 2013 08:31
  De eerste reactie was meteen de meest onzinnnige. De PVV praat ook een beetje mee. De gemeenten hebben niet de mensen in dienst die een dergelijke grote operatie aan kunnen. Het is een beetje de melkboer die een missie naar Mars gaat opzetten. Daar komt bij dat de bezuinigingen een enorm gat in het budget en dus de mogelijkheden slaat. Het is typerend voor het Nederlandse bestuurlijke niveau dat er een column als deze verschijnt. Het bestuur van nederland begrijpt weinig van mensen, dit soort operaties en besturen in het algemeen. Er is geen overzicht, er is geen inzicht en nu plotseling maakt bestuurlijk Nederland zich zorgen over de contimuiteit van de zorg. Had even geluisterd naar d emensen in het veld?! MAar dat is een vorm van incest op bestuurlijk niveau. je luistert nu eenmaal niet naar de kiezer als je eenmaal gekozen bent. Een aantal voorspellingen: het wordt enorm duurder dan gepland, het duurt langer, iedereen geeft elkaar de shculd en de chaos wordt groter. Als deze bestuurders zijn opgehoepeld en hun zakken vullen in het bedrijfsleven, krijgt degene na hen de schuld. Zo hoort dat in NEderland en in de politiek. Ik stel voor dat degenen die dit veroorzaken de rekening krijgen en strafrechtelijk worden vervolgd wegens wanbestuur. En nooit meer in een bestuurlijke functie natuurlijk.


  De maatschappelijk werker die de huidige PUINHOOP mede in stand houdt en meent het nu al beter te weten dan de gemeenten brandt alvast het bestuur af.

  Intussen worden bestuurders, politici en rechters gehoond en uitgelachen door al wie werkelijk inzicht heeft in de actuele gang van zaken.

  Wedden dat het tijdens en na de transitie pas echt een TOTALE CHAOS wordt?

  En WEDDEN dat daarna de schuldige zal worden gezocht in plaats van EINDELIJK een ECHTE oplossing?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. En alle kinderen graag naar huis, naar hun biologische familie!

  BeantwoordenVerwijderen