zondag 24 maart 2013

Verbijsterd en vertwijfeld

Verbijsterd en vertwijfeld over de werk- en handelwijze van BJZ Haaglanden hebben dhr. Yilmaz psychosociaal hulpverlener voor migranten, en mevr.  Keyser maatschappelijk werkster, de zaak van de familie A. op papier gezet.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

‘Er is een algemeen bestaande verwachting dat bepaalde groepen mensen vanwege hun maatschappelijke of professionele kwalificaties te vertrouwen zijn. Deze mensen hoeven geen moeite te doen om ons vertrouwen te winnen, ze hebben dat dank zij hun positie. In de meeste gevallen is ons mistrouwen niet misplaatst, maar alleen al het feit dat we zo graag bereid zijn het te geven, maakt ons tot een makkelijke prooi.’

Robert D. Hare (uit: ‘Gewetenloos’)

Dit veelzeggende citaat staat bovenaan hun rapportage. Het zegt alles over de extra verantwoordelijkheid die mensen in hulpverleningsberoepen zouden moeten hebben om het in hun gestelde vertrouwen niet te beschamen.

Woensdag is het uitgebreide verslag op Dark horse gezet en ik heb het vluchtig doorgelezen. Het kostte me moeite er door heen te komen. Niet de hoeveelheid tekst vormde een struikelblok, maar de zo confronterende inhoud. 
 

Zo herkenbaar!
 
De woede, het verdriet, de wanhoop die bovenkwamen om het herkenbare patroon: de insinuaties, verdachtmakingen, het weglaten van belangrijke informatie, of op het laatste moment de rechter van informatie voorzien waar niet meer op gereageerd kan worden.  

Het intimideren met aanwijzingen, de aantoonbare onwaarheden, ook wel leugens genoemd. En ja, ook het in diskrediet brengen van de hulpverlener die gezocht werd in de moeilijke situatie. Een hulpverlener waar je weer in durfde te vertrouwen. Het allerergste is het verminderen van het contact met de kinderen.

Vijf jaar maakt mijn nichtje dit al mee en dus ook haar familie waar ik bij hoor.

Dit weekend heb ik het rapport van Yunus en zijn familie toch maar helemaal gelezen.

Het bevestigt de bedroevende, beschamende en mensenrechtenschendende werkwijze van jeugdzorg. Ouders vragen al jaren aandacht hiervoor bij de politici en andere verantwoordelijken. Helaas afgelopen week hebben deze mensen in alle toonaarden laten horen zich pal achter de ‘zorgvuldige werkwijze van jeugdzorg’ op te stellen.

Mijn woede blijft, maar ik geef de hoop niet op dat het anders wordt.
Hoewel de dwaling stroomt, de waarheid sijpelt ook! (aangepast citaat van Peter Sirius)

Ik wens het gezin A. en Yunus veel sterkte en steun toe.

Y.B.

8 opmerkingen:

 1. Inderdaad, je komt voor hulp en je krijgt het immorele kindermishandelingscircus over je heen. Dat is gewoon verraad. Je mag van hulpverleners verwachten dat ze integer zijn en het belang van jou en je kind niet verkwanselen. Helaas zit er een systeemfoutje in die industrie waardoor je er gewoon niet veilig bent. Gelukkig gaan steeds meer ouders dit beseffen. Nu de overheid nog en de hulpverleners zelf. Dat moet je toch niet willen om zo te moeten werken?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook ik was er kapot van en heb er een nacht niet an geslapen!
  Hoe kunnen mensen zo gemeen zijn!
  Onvoorstelbaar. De ergste straf is voor deze mensen nog niet erg genoeg!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De andere kant van het verhaal. BJZ heeft hun kant van het verhaal over Yunus via de NOS naar buiten gebracht.

  Ongelooflijk hoe de ouders in eerste instantie worden weg gezet als mishandelende ouders, vervolgens worden ze gerehabiliteerd, daarna wordt ze voorgehouden dat ze moeten mee werken aan wat de gezinsvoogd van hen wil; als ze daar onvoldoende aan mee werken wordt uiteindelijk geconstateerd dat de voogdij toch naar de pleegouders gaat, omdat de ouders onvoldoende pedagogische kwaliteiten zouden hebben.

  Een mooi script voor een film. Helaas is het geen fictie, maar de schrijnende werkelijkheid.

  http://content1a.omroep.nl/34e0a54b3241a3a6f859ef7264a4bba0/514f04a9/nos/docs/200313_yunus.pdf

  content1a.omroep.nl

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, de gezinsvoogdij kan beweringen opstellen als de gezinsvoogd het minder goed weet dan de ouders.
   Zoveel is het eergevoel en het woord van de gezinsvoogd-jeugdzorgwerker gemiddeld waard.

   En dan te bedenken dat volgens de nieuwe beroepscode deze beroepsgroep de misstanden van collegae moet melden, en gebeurt dat ook?
   Hoe zou dat kunnen bij zoveel hersenspoeling en ondeskundigheid onder de mooipraat van hun beleidsmakers en onwetende besturen?!

   Verwijderen
 4. Ik vraag me eigenlijk wat af, de gezinsvoogden op de werkvloer, zullen deze zelf nog door hebben wat er jaren lang gebeurt? Of zullen ze er echt van overtuigd zijn door vaak hun tunnelvisie dat ze het juist goed doen? Zijn ze zo bang, om fouten te maken dat ze voor de zekerheid/of juist uit angst de meeste zware maatregelen toepassen?
  Ook mijn verhaal is zo herkenbaar, ik kan me van de andere kant toch niet voorstellen dat mensen dit bewust doen, met opzet om kinderen te schaden.

  Dus vandaar ben ik eigenlijk benieuwd wat meningen van andere mensen zijn:
  -Gebeurt dit door onkunde...
  -Gebeurt het door de fouten in het systeem.
  -Het maken van verkeerde manier van dosiers (geen waarheidsvinding)
  -Het creatief knippen en plakken doordat er vaak (in dit geval dan niet) al zoveel gezinvoogden zijn geweest. (hier gemiddeld 2 per jaar)
  -Het op een of andere manier ontstaan van een tunnelvissie.
  -Echt om geld, het moeten halen van zoveel uhp's voor behoud eigen baan?

  En misschien zijn er nog wel veel meer oorzaken. Waarschijnlijk is het een combinatie aan oorzaken.
  Ik zou zo graag eens de gedachten van een gezinsvoogd willen horen/volgen een overleg tussen gezinsvoogden willen horen.

  Werkelijk, waar ik snap niet hoe dit allemaal kan ontstaan, uit het motto 'wij zijn er om het kind te beschermen'.
  Maar nog erger dat als je eenmaal in de nachtmerrie zit, er geen uitweg meer is. Zelfs al word je door de klachtencommissie in het gelijk gesteld dat er over belangrijke zaken slecht/niet is gecommuniceerd, maakt jeugdzorg er vervolgens van, 'We vinden het jammer dat je ons niet hebt begrepen'. Overleggen met hulpverleners waar bjz weigerde te komen, zijn ze door de klachtencommissie op de vingers getikt. De Raad van Bestuur meldt dan, dat aan het volgende overleg BJZ gaat deelnemen.
  Helaas, het volgende overleg verschijnt er geen jeugdzorg...

  O ja, natuurlijk wordt de ots verlengd, en de gezinsvoogd is nog steeds gezinsvoogd... Oftewel, wat maakt het allemaal uit.

  Moeder

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Van inside-bronnen hebben wij als redactie vernomen dat gezinsvoogden en AMK-medewerkers in de regel echt overtuigd zijn van hun 'goede werk' en dat zij werkelijk denken het belang van het kind voor ogen te hebben. Dan spreken we over het niveau 'werkvloer' en niet over de bestuurders van dit machtige apparaat. Die hebben heel goed door welke fouten er gemaakt worden en zij zijn bewust bezig met het verdoezelen ervan en mensen kapot te maken die hun klachten in de media bekend willen maken, zoals Ilja in de Culemborg-affaire. (Razzia-filmpje, bekend op deze blog)

   Voor gezinsvoogden en dergelijke, geldt dat zij blind vertrouwen in het systeem en er verder niet over nadenken hoe het leven van zo'n kind zich verder ontwikkelt na een x-aantal gezinsvoogden, pleeggezinnen, instellingen, enz. Het is het hun werk, ze volgen de protocollen, dus het zal wel goed zijn. Heel belangrijk is daarbij te bedenken dat ze geen echte kennis hebben van psychologie en dat we in veel gevallen (waarbij ze echte specialisten niet inschakelen) een verkeerde inschatting maken van de situatie. Ze denken goed te doen, ook als ze schade toebrengen.

   Standaard houding van BJz is: Nooit een fout toegeven, tenzij je ertoe wordt gedwongen en dan nog met een flauw excuus komen i.p.v. met een vette schadevergoeding en openlijke boetedoening. Ze hebben altijd gelijk, ook al zitten ze fout.

   Kijk naar de zaak Yunus. Ook al komt nu het echte verhaal van het falen van BJz naar buiten, dan nog verschuilen ze zich achter het smoesje dat de ouders vanaf 2007 niet wilden meewerken met BJz; dus nadat de ouders van Yunus jarenlang waren bedrogen door die kindermaffia. Toen wilden ze niet meer meewerken....gek hé?

   Verwijderen
  2. Zoals (met advocaat Korver):
   https://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg !!!
   BJz gaf toe rigide te zijn geweest en vervolgens weer vals.... weer herhalen van valse intentie.

   Hoe kan je als jeugdzorgwerker 'vergeten' dat een kind medicatie nodig heeft, of analfabetisme niets zegt over IQ?! De gezinsvoogd vergat zelfs dat ze oren had! Vergat dat een kind ook recht heeft (EVRM art. 6) op juridische bijstand, en dat tegenwerkte.
   Dat spreekt!

   Verwijderen