dinsdag 26 maart 2013

Ongebreidelde macht voor gevestigde jeugdzorginstellingen in Amsterdam

Deze week heeft Hilhorst de plannen bekend gemaakt voor de nieuwe jeugdzorg na de transitie. http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/pieter-hilhorst/redactionele/amsterdamse-zorg/ Dat plan is schokkend omdat er a) wéér meer geld bij moet, b) er niets wordt gedaan aan het enorme klachtenprobleem over de Amsterdamse jeugdzorg en c) innovatieve nieuwkomers geen kans krijgen.

Aanbodgestuurd

Om een onverklaarbare reden worden er vijfhonderd laagopgeleide Ouder-Kind adviseurs aangesteld waarvan het onduidelijk is wat die gaan doen. Bekend is dat de huisarts kan doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp, dus waarom zouden ouders naar een Ouder-Kind adviseur gaan? Daar is geen behoefte aan, ouders zijn bang voor jeugdzorg en gezien het profiel en opleidingsniveau, ligt het voor de hand dat huidige jeugdzorgmedewerkers van BJAA die functies zullen gaan bezetten. Maar daar is geen enkele vraag naar, de jeugdzorg zou toch vraag gestuurd worden? Daar lijkt dit bepaald niet op!
Niet naar klachten over jeugdzorg Amsterdam luisteren
Dan wordt er in het plan van Hilhorst gesproken over een ‘vijandsbeeld’ dat burgers hebben van de jeugdzorg, en daarom wil de gemeente Amsterdam de hulpverlening meer ‘bondgenoot’ laten zijn. Maar ligt het dan niet voor de hand dat de gemeente Amsterdam dat vijandsbeeld niet eens onderzoekt en waar dat op gebaseerd is, met name naar het extreme aantal klachten over BJAA. De DMO weigert klachten uit te zoeken en stuurt in plaats daarvan klachten integraal door aan BJAA, dan mag die zelf antwoord geven. In plaats van dat de klachten worden uitgezocht. Er zijn voormalige jeugdzorgmedewerkers die zich ernstig geschoffeerd voelen door deze manier van doen, toen zij probeerden klokken te luiden bij B&W van Amsterdam, er zijn ouders die zich hebben georganiseerd wegens soortgelijke problemen, er zijn PvdA-leden die a decennialange jeugdzorgervaring in Amsterdam nog niet eens door de wethouders zelf gehoord zijn, maar werden overgedaan aan de DMO. Die laat BJAA de zaak vervolgens beantwoorden….
Ook alarmsignalen van ombudsmannen (gemeentelijke, nationale en kinder-) en Inspectie Jeugdzorg negeren
Naast niet luisteren, probeert de gemeente Amsterdam nu burgers te overrulen met een leeg woord. Het vijandsbeeld van de burgers moet worden vervangen door bondgenootschap…. Dat de praktijken zich bij BJAA daar totaal niet voor lenen en burgers niets maar dan ook niets voelen voor ‘bondgenootschap’ lijkt niet over te komen, logisch ook want BJAA mocht zelf de kritiek van die burgers onderdrukken via de DMO. En dat doen ze dus met holle retoriek, in plaats van met beter functioneren en klachten zeer serieus uitzoeken en afhandelen. Ook intern is BJAA daar nu op aangesproken door de Nationale Ombudsman, de gemeentelijke Ombudsman en houdt de inspectie BJAA voortdurend in het vizier omdat ook daar ernstige zaken over BJAA bekend zijn. Dan gaat het over volstrekt ontoereikende zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen (de core-business van BJAA) of zoals momenteel speelt: valse onbetrouwbare informatie in dossiers op basis waarvan BJAA de rechter informeert en OTS-en en/of UHP’s uitvoert.
Ondemocratisch
Laten daar nu net de meeste klachten over BJAA in Amsterdam ook over gaan: zorg die niets inhoudt en leugens in rapporten en dossiers. En toch doet de gemeente Amsterdam alsof het ‘vijandsbeeld’ omgezet kan worden in ‘bondgenootschap’ zonder verder aandacht te willen besteden aan dat vijandsbeeld en waar dat vandaan komt en aan het leed bij ouders, kinderen, buren, familie en andere betrokken dat dat heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Wat verwacht de gemeente Amsterdam hiermee te bereiken? Men geeft aan dat de mening van burgers er niet toe doet, dat het lijden van kinderen en ouders er niet toe doet en dat men gewoon op de ingeslagen weg verder gaat.
Big Brother is watching you, in je eigen wijk, school en buurthuis

Dat wil men dan doen door nog meer controle op burgers, de wijken worden bevolkt met deze Ouder Kind Adviseurs waar geen behoefte aan is. En zij gaan nota bene ook op scholen en in buurthuizen rondlopen, maar dat willen ouders en buurtbewoners niet! Zie ook de vele artikelen die hier op Jeugdzorg Dark Horse al eerder over geschreven zijn! Ook scholen willen dat niet, want er is een onderzoek geweest van de Stadsregio waaruit bleek dat ook Amsterdamse scholen liever geen zaken doen met BJAA door de schokkende manier waarop zij met het belang van kinderen en de zorg voor deze kinderen omgaan en omdat BJAA volstrekt onbetrouwbaar is met informatie. Ook met informatie van scholen die zij ontvangen of het terugkoppelen van informatie aan scholen. Boven is het algemeen bekend dat scholen nauwelijks willen melden bij het AMK om die reden, net als ouders zijn scholen niet gediend van BJAA. Tenminste de docenten die om de kinderen geven niet, de managers en bestuurders zullen daar mogelijk minder moeite mee hebben.
Burgers machteloos tegenover overheidsinstanties
Ook willen Amsterdamse burgers niet dat de wijkpolitie zo innig is verbonden met jeugdzorg zoals momenteel het geval is. Wijkagenten twitteren zelfs al tegenwoordig over de Jeugdzorg, dat burgers moeten melden. Maar als burgers melden en BJAA komt dat niet uit, dan helpt de politie die burgers weer vervolgen. Dat komt gewoon voor in Amsterdam en dat weten de wethouders en de burgemeester, maar die doen er niets aan. Ze zoeken het niet eens uit. Het is daarnaast uit zijn eigen uitspraken in de media bekend bekend dat Erik Gerritsen professionele meldingen wel serieus neemt en particuliere meldingen niet. Dus waarom dan burgers oproepen om particuliere meldingen te doen als die vervolgens genegeerd worden als ze BJAA niet uit komen en als burgers het risico lopen de politie op hun dak te krijgen die hen beschuldigt van laster en eist dat ze de mishandeling hard maken en bewijzen en nooit zich meer het kind bemoeien. Dat gebeurt dus met buren die jarenlang kinderen hebben opgevangen, ernstig mishandelde kinderen. Geen wonder ook, dat bij familiedrama’s altijd weer blijkt dat er vanuit de particuliere omgeving vaak keer op keer bij jeugdzorg aan de bel is getrokken, maar dat men niet luisterde.
In plaats van Eigen Kracht meer onderdrukking van burgers
Dit heeft niets met Eigen Kracht te maken en met vraag gestuurde jeugdzorg, maar met een politiestaat die achter de voordeuren komt, overal in scholen en wijken en bij de politie infiltreert tot enorme woede en ergernis van burgers waar de gemeente weigert naar te luisteren. Instanties overheersen de burgers, niks Eigen Kracht. Ook 1 Gezin 1 Plan betekent complete overgave van burgers aan instanties, want als een instantie een fout maakt in hun beoordeling of analyse of diagnose, dan nemen de andere instanties dat over. Daar kunnen burgers dus geen klachtenprocedures tegen beginnen, dat kan overigens nu ook al niet in de jeugdzorg. Als je onheus behandeld wordt, de zorg voor je kind niet goed is of als je kinderen op basis van leugens in dossiers uit huis worden gehaald, ben je als ouder nergens. Want bij alle klachtenprocedures heeft de instelling het laatste woord.
BJAA gebruikt EKC’s om eigen omzet te verhogen ipv te snijden in eigen vlees
Kortom, het nieuwe plan is een directe bedreiging van de democratie in Amsterdam. Ook de verhalen over Eigen kracht stellen niets voor, want Eigen Kracht moet volgens BJAA plaats vinden onder ‘regie’ van BJAA. Dat zie je ook, want door Eigen Kracht wordt de hulp juist nog duurder! Weliswaar is er een afname in het aantal OTS-en, maar die is niet uniek voor Amsterdam, de cijfers die Hilhorst daarover geeft kloppen niet. (In Den Haag zijn er ook twintig procent minder OTS-en bijvoorbeeld en andere BJZ’s komen binnenkort met hun cijfers. Hilhorst gebruikt verouderde landelijke cijfers in zijn vergelijking met de nieuwe cijfers van Amsterdam) Waar het om gaat is dat er daarentegen veel meer dranghulp wordt ingezet, dat is zogenaamd vrijwillige hulp maar met het mes van een OTS of UHP op de keel, men noemt dat ‘toegang’. Dat betekent dat BJAA EKC’s gebruikt om juist meer ipv minder hulp te verkopen. Precies waar prof. Stams en lector van der Helm al op wezen in een onderzoek dat Amsterdam (weer de DMO in de bocht) van tafel veegde. Dit is dat onderzoek: http://www.sozio.nl/effectiviteit-eigen-kracht-conferenties-moet-nog-worden-aangetoond/1024855
Innovatieve nieuwkomers krijgen geen kans


Kortom, de nieuwe plannen zijn het dictaat van BJAA en enkele andere gevestigde instellingen. Niet alleen was er bij de gemeente geen enkele kritiek op mogelijk van wetenschappers, ouders, docenten en buurtbewoners. Maar ook komen innovatieve nieuwe jeugdzorgaanbieders niet aan bod, denk bijvoorbeeld aan de Opvoedpoli. Terwijl de transitie nu juist bedoeld was als transformatie en er plaats moest zijn voor innovatieve ondernemingen die de jeugdzorg beter en goedkoper kunnen maken. De Opvoedpoli claimt dat zij dat kan, veel goedkoper zijn en dat de directie zich persoonlijk verantwoordelijk stelt voor lagere kosten, geen wachtlijsten en veel betere kwaliteit. Of dat zo is, moet blijken. Maar vast staat dat het nu stikt van de zeer ernstige klachten en functioneringsproblemen bij BJAA en alsmaar exploderende kosten, waar dat niet het geval is bij de Opvoedpoli. Dus waarom dan concurrentie volledig buiten de plannen voor de transitie houden?
Burgerrechten en socialistische bezuinigingen
De Regioraad en anderen die verantwoordelijk zijn voor de Amsterdamse jeugdzorg, moeten zich dringend bezinnen op twee zaken. Het eerste is burgerrechten, wie beschermt ouders en kinderen tegen de kinderbescherming/jeugdzorg/politie/haag van instanties/ambtenarij en wie zoekt hun klachten onafhankelijk en tot op de bodem uit na de transitie? En het tweede betreft de kosten. Het is niet socialistisch en niet democratisch zoveel geld uit te geven aan instanties waar burgers zich suf over klagen en die men liever kwijt dan rijk is. En tegelijkertijd te bezuinigen op thuiszorg voor bejaarden, gehandicapten en chronisch zieken. Het komt er dan op neer dat het PvdA-gemeentebestuur liever instellingen en bestuurders met topsalarissen te vriend houdt dan rechtvaardige sociale keuzes maken en naar de burgers luisteren.
Onderzoek

Daarom zijn de nieuwe jeugdzorgplannen geen goed idee. Ze moeten in de ijskast totdat de bevolking zeer grondig hierover is geraadpleegd en de klachten over BJAA die soms al jaren bij B&W liggen zonder dat men met de klagers zelfs maar praat, tot op de bodem worden uitgezocht door een onafhankelijke commissie.

11 opmerkingen:

 1. Ach ja hoe eigenwijs kun je zijn. De effectieve Finse methode voor pesten vindt Hilhorst ook maar niks. Ook daar weet hij het weer beter.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bondgenoot??? Welke bondgenoot sleurt mijn kinderen dan uit huis?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het ontbreekt er nog maar aan dat er wordt gezegd: "Ze bedoelen het zo goed! Maar de bevolking interpreteert zo slecht!"

  Wij zijn namelijk dom weet je....... of is DAT is de interpretatie van Jeugdzorg ten aanzien van ouders, kinderen en geleerden......

  Ubermenschen!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jeugdzorg begint steeds meer te lijken op organisaties die in Italië al heel lang grote problemen en belangenverstrengeling veroorzaken.

  Gezien de uitblijvende reacties op FEITEN vanuit Den Haag, en gezien de uitblijvende kamervragen n.a.v. de wantoestanden in de Nederlandse jeugd'zorg' is de OMERTA ook al geaccepteerd door onze parlementsleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Afgezien van een hoog 'Big Brother-gehalte' hebben de Amsterdamse plannen ook veel weg van 'wolven in schaapskleren' en wel in dit geval de wolf die maar even een schaapskostuum denkt aan te doen en dan de kinderen uit de scholen komt roven. Wanneer begint het jachtseizoen?

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dit is zo ongelooflijk dom....alsof de inloopspreekuren van Centrum van Jeugd en Gezin de mensen alsnog door de strot moeten worden geduwd; alleen kiest men nu voor een iets andere ingang...en dus nu meer voor een soort van Stasie-aanpak ....
  Dit zal ook op grote weerstand stuiten bij de juffen en de meesters en ook voor chaos zorgen binnen de scholen zelf, omdat inderdaad te verwachten valt dat het management van de scholen braaf gaat meewerken, zodat leerkrachten en management tegen over elkaar komen te staan.

  Er zal waarschijnlijk een groot marketing en charme-offensief aankomen om het vijandbeeld om te turnen in het z.g. 'bondgenoot-beeld' en de 500 ouder-kind-adviseurs te promoten. Daar gaan dan weer flink wat centjes tegenaan gegooid worden.

  Maar m.i.allemaal volledig kansloos...en tot een complete mislukking gedoemd. Er wordt voor de zoveelste keer een steeds grotere en mooiere vlag op de strontpraam Jeugdzorg gezet; alleen het blijft stinken en meer dan het ooit gedaan heeft.

  Dat politici, die hier verantwoordelijk zijn meestal niet bepaald de meest snuggere zijn, mag duidelijk zijn, maar zò dom is bijna onvoorstelbaar.

  Met Pieter Hilhorst heb ik te doen; die staat aan de rand van een grote en diepe kuil. Een klein duwtje is voldoende om hem er in te laten storten en er zijn voldoende hyena's rond hem, die graag dat duwtje geven. De beste man heeft totaal niet in de gaten dat hij zich laat misbruiken door het management-tuig van jeugdzorg.
  Als hij zijn best gedaan heeft om al die maategelen er politiek door te jassen, wordt hij nadien door datzelfde management als dank voor bewezen diensten bij het grof vuil gezet.
  Dat is het lot voor de maakbaarheids-fundamentalisten, zoals Hilhorst.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hillhorst houdt zijn 'bondgenoot' praatje, maar verderop in Binnenlands Bestuur houdt Erik Gerritsen zijn bekende drang&dwang praatje. Nee, de gemeente moet daar doorheen kijken, door de naam jeugdbescherming, dat zijn de juiste mensen om voor gezinnen te zorgen die toch allemaal uiteindelijk alleen onder dwang of de dreiging met dwang zich laten helpen. Wat een arrogantie!

  Ouders hebben echt wel hulpvragen, maar je wilt echte hulp, antwoord op jouw vragen, zelf bepalen of het hulpaanbod passend is, blijvend kunnen opkomen voor de belangen van jouw eigen kind en je gezin, geen ondemocratische staatsterreur!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. PROPAGANDA...
  Dat begrip is nog niet uit het geheugen verdwenen na de oorlog.
  De mooipraat, de p.r. van BJZ, deze propaganda, het is duidelijk dat er een kokervisie is, gebaseerd op BJZ-mooipraat, en nu maakt de napratende gemeente zelf propaganda.... De gemeente is niet diagnostisch deskundig en heeft deze ideeen van BJZ overgenomen, ideeen die BJZ beschermen tegen inkomenderving, werkgelegenheid.
  Zegt deze propaganda dat dit jeugdzorgwerkersniveau kan zorgen voor OTS en Uithuisplaatsingen, met vermoedens vanuit de onderbuik?
  Meer is niet nodig, temeer omdat er OpvoedOndersteuning aankomt die ook al verplicht wordt, en niet-luisteren naar de laaggeschoolde ondersteuner betekent dat u als ouder zogeheten 'tegenwerkt'.
  Een voor BJZ (gecertificeerde instelling straks) heerlijk smoes-argument om uw kind als door u bedreigd de deur uit te krijgen met een UHP-mandaat die de rechter slapend afgeeft aan BJZ. (De praktijk: ouders hebben vaak niets te zeggen).
  De fuik spant zich aan.
  Stapje voor stapje, en vele ouders zwijgen.......

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De enige manier om er nu nog wat aan te doen, is massaal protest. Want de plannen in Amsterdam gaan gewoon door, deze week wordt er weer een stap verder besloten in het college van Amsterdam. Daarna in de regioraad. Als dat niet wordt gestopt, dan heeft protesteren verder weinig zin, want dan heeft Gerritsen weer zijn zin gekregen.

  Hilhorst heeft toch wel boter op zijn hoofd. Hierboven wordt al gesproken van propaganda, dat waren ook de eerste reacties op Twitter na dat lovende interview in De Groene. Wat blijkt? De gemeente Amsterdam heeft een journalist ingehuurd om een propagandaboekje te schrijven over de jeugdzorg. En daarna heeft deze journalist 'bedankt' voor deze commerciële klus met een lovend interview over het jeugdbeleid en Hilhorst in de Groene...

  Daar kunnen alle boze ouders en kinderen en Turken dus nooit tegenop. Journalisten en politici die dat soort dingen doen, samen met gecorrumpeerde ambtenaren die malafide levensgevaarlijke plannen erdoor heen jassen. Dat is bewust alle kritiek uitschakelen.

  Reageren op zulke zaken naar op Twitter en per onmiddelijk is heel belangrijk. Evenals zoveel mogelijk politici en journalisten zoeken op Twitter en dit artikel aan doormailen.

  Want elke week vallen er nu besluiten over zaken aangaande dit nieuwe jeugdbeleid en is er geen weg meer terug. Als het beleid is, en de regioraad heeft toegestemd, dan kan het niet meer veranderd worden. Dat zou tientallen jaren duren.

  Daarom is het belangrijk dat Amsterdammers alles op alles zetten en eisen dat ze gehoord worden in deze zaken. Dit zijn de tweets die de journaliste vandaag weer rondtwitterde. Trots. Net zoals Hilhorst hier trots over twitterde.


  margalith kleijwegt @MargalithK
  @DeGroene @Pieterhilhorst Het aanstekelijke geloof van deze Amsterdamse wethouder in wat mensen zelf kunnen, 'het eigen netwerk'
  Details
  4h

  De Groene @DeGroene
  #Jeugdhulpverlening: Wethouder Pieter Hilhorst over de hervormingen- ‘Niemand wil machteloos zijn’ groene.nl/2013/12/nieman… @Pieterhilhorst
  Details

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kom graag eens met jullie in contact. Hoe kunnen we samen optrekken om de jeugdzorg beter te maken.
   mail me op anne@opvoedpoli.nl
   Hartelijke Groet,

   Anne Punter

   Verwijderen
  2. JZ beter maken kan alleen door het op te doeken, waardoor de zogenaamde deskundigen buitenspel worden gezet en kinderen weer kinderen mogen zijn: VRIJ!
   Er wordt teveel verdraait om ouders een hak te zetten door de jeugdzorg. Verder hoort 'zorg' niet thuis in de jeugdzorg.

   Kinderen zijn nu anders, soms hebben ouders moeite om hun 'veel te intelligente' kind te begrijpen en dat veroorzaakt iritaties! Ook tussen leerkrachten en leerlingen. Dan moet je niet met de DSM of jeugdzorg aan komen. Weg met die rotzooi! Momenteel zijn er mensen die in NL en erbuiten hierover lezingen geven. Zolang jeugdzorg zich blijft inzetten als linke onervaren soepkippen en de echte deskundigen buitenspel (laten) zetten, zullen kinderen aan de massaproductie overgeleverd zijn. En dat betekent niets anders dan het vermoorden van kinderzieltjes en Kassa!

   Jeugdzorg gewoon opdoeken. Leerkrachten inzetten die weten hoe ze met kinderen van tegenwoordig moeten omgaan, en daar heb je geen cursussen voor maar lezingen en leringen uit wijsheden. Dat komt niet van psychologen, gedragswetenschappers (bestaat ook niet, gelukkig zijn we allemaal verschillend!!!), BJZ of van de regering.

   De allermooiste wijsheden en complimenten komen uit de mond van een kind.
   Omdat ze zuinig zijn op hun taalgebruik zullen die complimenten voornamelijk naar de ouders gaan of de liefdevolle omgeving. Ze hebben het direct door als mensen slijmen of liegen.

   Verwijderen